Založ si blog

Manipulácie voličmi pomocou predvolebných prieskumov

Mne ako voličovi nevadí, že sa nedozviem výsledky predvolebných prieskumov, lebo si o nich myslím presne to, čo Sulík! Ani jemu nechýbajú a neverí im!

Mne ako voličovi viac bude vadiť, keď o raketovom nástupe niektorých strán, budú rozhodovať len predvolebné prieskumy ako REKLAMY týchto strán!

 

A mne ako voličovi bude vadiť, keď sa pomocou zmanipulovaných predvolebných prieskumov, bude rozhodovať o raketovom nástupe strán, ktoré chcú zavádzať cenzúru, ale teraz sa oháňajú cenzúrou, keď nebudú môcť vďaka REKLAME v predvolebných prieskumoch raketovo nastúpiť!

 

 

Zaujímavé, že nikomu tu nevadilo, keď predvolebné prieskumy neobsahovali tie základné informácie, ktoré mali obsahovať a to celkom účelovo, aby mohli zavádzať a manipulovať voličmi!

 

 

Ako zabrániť týmto javom?

„Riešením môže byť vytváranie tlaku na média a novinárov, aby akékoľvek prieskumy boli vždy zverejňované so základnými povinnými náležitosťami, ktoré dávajú informácie o tom, ako bol prieskum realizovaný. Minimálne metódu zberu dát, realizované kontroly a spôsob realizovania kontroly zberu, cieľovú skupinu prieskumu, výber a spôsob výberu respondentov, čas zberu dát, veľkosť výberovej vzorky a zloženie-štruktúru vzorky. Optimálne aj informácie o spracovaní dát – nielen použitého softwareu, možného váženia dát a spôsobu spracovania dát, ale aj p rípadne využitie volebných modelov a ich vysvetlenie – čo je z čoho a ako počítané.

Veľmi dôležitý je aj podpis – „pečiatka“ – teda meno prieskumnej agentúry a ľudí v nej, ktorí daný prieskum realizovali – spracovávali a interpretovali. Na Slovensku je dnes len pár ľudí, ktorí sa politickým prieskumom venujú dlhodobo a majú s ním skúsenosti. V ideálnom prípade by pri zverejnení prieskumu malo byť zverejnené aj meno zadávateľa prieskumu.

Ďalšou možnosťou predchádzania zneužívania je možnosť zverejňovania samotných dátových súborov – „surových“ dát, ktoré boli zozbierané.

A v dokonalom prípade – vzdelávanie príjemcov výsledkov politických prieskumov v oblasti „čítania“ prieskumných dát. Raz možno dospejeme až na túto úroveň.“

Autor je research director prieskumnej agentúry 2muse

https://strategie.hnonline.sk/media/782130-vymysleny-prieskum-takto-vyzera-predvolebna-manipulacia-komentar

 

Ovplyvňujú prieskumy voľby?

 

„Nikto doteraz vyčerpávajúco nepopísal ako presne prieskumy ovplyvňujú volebné rozhodovanie voličov. Aj keď môžeme rozumne predpokladať, že prieskumy vplyv na rozhodovanie voličov majú. A to najmä v situácii politického „tektonického zlomu“, keď sa zásadne mení politická mapa a vznikajú nové politické strany.

Ak sa napr. nejakému voličovi začne páčiť nejaká nová politická strana, nemôže si byť istý, či je so svojim názorom osamotený alebo ide o širší spoločenský jav. Môže mať obavy dať svoj hlas nejakej začínajúcej strane, o ktorej nevie, či sa dostane do parlamentu. Seriózny prieskum pár dní pred voľbami môže ukázať, že podobne zmýšľa veľa voličov a preferencie danej strany sú napr. 10%. Vtedy jeho presvedčenie môže byť potvrdené a volič odovzdá danej strane vo voľbách svoj hlas, keďže riziko prepadnutia hlasu je nízke. Ak by však preferencie danej strany boli v tom prieskume len 3%, zrejme by vyhodnotil, že riziko, že sa daná strana do parlamentu nedostane je príliš veľké a bude voliť inak.

 

Je zrejmé, že predĺženie zákazu zverejňovať prieskumy zťaží situáciu novým politickým stranám a pomôže zachovať politické status quo. Keď je situácia veľmi neprehľadná, ľudia majú tendenciu zostávať pri svojich doterajších postojoch. Benefitovať z predĺženého moratória môžu zavedené strany so známou a vyprofilovanou značkou.“

https://blog.etrend.sk/rastislav-kocan/komu-prospeje-50dnove-moratorium-na-prieskumy.html

 

 

„Politológ súhlasí s tvrdeniami, že voličov ovplyvňujú prieskumy. Podľa neho to však nemusí byť nutne negatívny jav.“

 

Nemusí, ale ovplyvňuje a bez základných informácii aj evidentne manipulatívne.

 

„Prieskumy sa budú môcť dávať zverejňovať v zahraničí, na zahraničných portáloch, napríklad v českých médiách, a slovenskí voliči sa k nemu dostanú. Eventuálne sa to bude dať robiť rôznymi okľukami, že sa budú zverejňovať akoby ceny ovocia na trhu, z ktorých bude každému jasné, o čo ide. Nerozumiem, ako má tento zákon naplniť požadovaný cieľ,“ povedal pre TASR.“

 

Práve ľahko manipulovateľní voliči, čiže celkom povrchní, ktorí volia len na základe momentálnych sympatií (kto pôsobil neútočne a podobne), si nebudú zháňať informácie v zahraničí, keď ich nezaujímali ani volebné programy. Čiže túto veľkú skupinu ľahko manipulovateľných voličov nebudú manipulovať predvolebné prieskumy. Že ide o veľkú skupinu voličov, to som sa dozvedela v diskusii v televízii, kde sa o voličoch vyjadrovali, že posudzujú len podľa sympatií a volebné programy voliči nečítajú!

 

„Kerekes upozornil, že narastá podiel voličov, ktorí sa rozhodujú na poslednú chvíľu, a to deň pred voľbami, v deň volieb či dokonca priamo vo volebnej miestnosti. „Ich oberáme o pomerne cenné informácie a rozhodovanie im ešte viac sťažujeme,“ tvrdí.“

 

Takže títo volia presne tak, ako keby kupovali prací prášok alebo zubnú pastu – čo asi tak kupujú iní, to asi bude dobré!

 

„Nemyslí si, že predĺženie moratória výrazne ovplyvní predvolebný boj, pretože relevantné strany si prieskumy verejnej mienky objednávajú pomerne často, budú k nim mať aj naďalej prístup a podľa toho budú vedieť, ako na tom sú. „Otázka je, či reálne budeme vedieť ten zákon vykonať a či voliči nebudú mať prístup k týmto informáciám, lebo pokusy obchádzať tento zákon, či už zo strany médií a minimálne zo strany politických aktérov, budú,“ skonštatoval.“

 

Strany áno, ale nie ľahko manipulovateľní voliči! Strany môžu vedieť, ako na tom sú, ale povrchný volič nebude vedieť, čo práve letí a kde mu len neprepadne hlas aj to len podľa predvolebných prieskumov, čo bolo mnohokrát zavádzajúce!

 

„Na Slovensku nevieme poctivo interpretovať prieskumy a z toho vznikajú rôzne výčitky. Málo médií totiž správne interpretuje prieskumy v takzvaných intervalových odhadoch. V Česku sa to už napríklad realizuje,“ podotkol.“

 

A toto prečo už tých spravodlivých bojovníkov nezaujímalo?

 

https://www.cas.sk/clanok/902997/politolog-o-predlzeni-zakazu-zverejnovat-verejne-prieskumy-vo-svete-budeme-raritou/

 

SAV

„Navyše, podľa dostupných vedeckých štúdií je efekt ovplyvňovania volieb publikovaním výsledkov prieskumov limitovaný a politikmi často preceňovaný. Navrhované predĺženie moratória môže v spoločnosti navyše posilniť nedôveru a zvýšiť sledovanosť rôznych účelových a manipulatívnych zdrojov informácií. O tomto riziku hovorí aj odporúčanie Rady Európy z roku 1999, v ktorom sa píše, že moratórium nemá byť príliš dlhé, pretože v tom prípade sa dá ľahko obísť (napr. zverejneným výsledkov výskumov v zahraničí alebo na internete).

K volebným výsledkom sa najviac približujú prieskumy krátko pred voľbami. Prieskumy volebných preferencií renomovaných slovenských výskumných agentúr doteraz neboli dôveryhodne spochybnené. Ak posunieme realizáciu posledného predvolebného prieskumu ešte ďalej od času volieb, je zrejmé, že publikované výsledky už nemusia zodpovedať náladám voličov v čase konania volieb. Voliči sa často rozhodujú a ž posledné dni pred voľbami. Ako príklad môžeme uviesť dva predvolebné prieskumy od renomovanej výskumnej agentúry z tohtoročných prezidentských volieb. Prvý sa uskutočnil viac ako dva týždne pred voľbami (aby výsledky mohli byť publikované ešte pred moratóriom) a priemerná nameraná odchýlka v porovnaní s výsledkami vo voľbách pri ôsmich najrelevantnejších kandidátoch bola 1,89%, najväčšia odchýlka pri jednotlivom kandidátovi bola 4,23%. Vo výskume, ktorý sa realizoval v priebehu dvoch dní pred voľbami (a publikovaný mohol byť až tesne po uzavretí volebných miestností) bola priemerná odchýlka už iba 0,9% a najväčšia odchýlka pri jednotlivom kandidátovi iba 1,43%.“

https://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=8447

 

Prečo sa prieskumy mýlili?

 

„Z lídra pravice Sieť sa stal outsider, hoci ho predbežné odhady stavali do silnej vyjednávacej pozície.

 

Stranou, ktorá vo voľbách zažila prepadák, bola Sieť Radoslava Procházku. Zo 14 percent, ktoré jej dávali prieskumy, získala len 5,6 percenta. Podobne aj preferencie KDH sa pred voľbami pohybovali od 6 do 9 percent, nakoniec sa do parlamentu ani nedostalo. Smeru prieskumy pôvodne predpovedali 32 až 38 percent, po voľbách skončil nad hranicou 28 percent.“

 

https://spravy.pravda.sk/parlamentne-volby-2016/clanok/385891-preco-sa-prieskumy-mylili/

 

 

„V tomto kontexte zohrali pred niekoľkými týždňami veľkú úlohu práve prieskumy. To ony začali lámať situáciu, keď vznikla dohoda medzi Zuzanou Čaputovou a Robertom Mistríkom. O raketovom nástupe Čaputovej voliči nemohli vedieť odinakiaľ, než z prieskumov. Ako to komentujete?“

 

Na jej raketový nástup vďaka len predvolebným prieskumom – NEODPOVEDAL!

 

„Mnohí ale hovoria, že sa zľakol prieskumov. Prečo sú dnes prieskumy také podstatné? Nechávajú si ich robiť nielen politici, ale aj veľké firmy a rôzne iné subjekty. Robievajú sa už desaťročia, no momentálne sú až zaklínadlom.

Môžete sa rozhodovať čisto na základe intuície, alebo sa môžete rozhodovať na základe faktov. I keď, samozrejme, sociálna realita je tekutá. Prieskumy teda do istej miery spoluvytvárajú realituAle to nikdy nebude inak. Sme ľudia a konáme a správame sa na základe informácií a motivácií, ktoré k nám prichádzajú.“

 

Spoluvytvárajú, čiže robia stranám reklamy! Bude to iné, keď sa s nimi nebude manipulovať!

 

„Chcem sa rozhodovať na základe informácií a v publikovanom prieskume mi nikto nehovorí, nech volím Čaputovú, ktorá je prvá. Prieskum len ukazuje, aký je stav. Ak hodnotovo fandím napríklad Mikloškovi, je mi jedno, koľko má percent. Pre mňa je to teda rovnaké, ako keď idem nakupovať nejakú cennú vec a chcem mať o nej čo najviac rôznych informácií, ktoré si porovnám. To, že tie informácie potom ovplyvnia môj výber, nedokážeme oddeliť.“

 

Ale keď o nich nič nevedia a nečítajú volebné programy, tak volia naivne, ako pri televíznej reklame!

 

„Nie sú potom prieskumy v niektorých momentoch kontraproduktívne?“

https://ciernalabut.sk/6486/slosiarik-z-focusu-chyby-by-sme-nemali-hladat-v-prieskumoch-ale-v-sebe/

 

Predvolebnym prieskumom neverí ani SULÍK!

 

Ako dôveryhodné sú predvolebné prieskumy?

 

„Prieskumy verejnej mienky výrazne ovplyvňujú názory voličov. Do akej miery však prieskumy triafajú výsledky volieb? Urobil som si malú analýzu posledných troch volieb. Výsledky sú viac ako zaujímavé. Prieskumy sa podobajú viac na veštenie z gule ako na seriózny odhad výsledku. Rozdiely o 10% boli bežné, výnimkou neboli ani 25% rozdiely. Ale veď posúďte sami.

 

Kľúčové závery tejto malej analýzy

 

1) Prieskumy sú mimoriadne nepresné

Hodnotiac podľa porovnania výsledkov volieb a predchádzajúcich prieskumov možno konštatovať, že prieskumy verejnej mienky majú malú hodnovernosť. Štatistická chyba prekračuje vysoko nad deklarovaný konfidenčný interval výsledkov prieskumov, ktorá sa udáva 3%. Odchylky bežne dosahovali 10% a nezriedka viac ako 20% (prezidentské voľby, voľby primátora Bratislavy) od skutočných výsledkov.

 

2) Róber Fico je miláčik agentúr

Zaujímavé je, že dané prieskumy sú vždy vychýlené iba do jednej strany oproti skutočnosti, čo naznačuje v chyby v metodológií náhodného výberu. Pri správnom náhodnom výbere by volatilita výsledkov v prieskumoch mala byť oveľa väčšia a priemer prieskumov by mal byť bližšie ku skutočnému výsledku.

 

3) Prieskumy nových subjektov sú obzvlášť nepresné

Vo voľbách, kde kandidujú nové subjekty bez predchádzajúcej volebnej histórie, sú prieskumy obzvlášt nepresné. V prezidenstkých voľbách bolo výsledné rozloženie percent pre Fica, Kisku a Procházku výrazne iné oproti prieskumom. Tak isto poradie výsledných percent pre kandidátov Kňažko-Ftáčnik-Nesrovnal vo voľbe na primátora Bratislavy bolo úplne opačné oproti prieskumom.

 

4) Nadhodnotenie Smeru stláča preferencie malých strán

 

Suma sumárum

 

Prieskumy  sú mimoriadne nepresné a možno im veriť tak plus mínus 10-20%. To je taká chyba merania, že sa dokonca zdá, akoby prieskumy  nemali ambíciu verejnú mienku odzrkadľovať, ale ju ovplyvňovať.“

 

https://dennikn.sk/blog/339990/ako-doveryhodne-su-predvolebne-prieskumy/

 

„Tento postup zaváňa podvodným správaním a rozhodne to nenecháme tak. Viacero ľudí nám už poskytlo písomné vyjadrenie, kde popisujú postup, ktorý jasne respondenta dáva do polohy, kedy sa nemôže rozhodovať a označiť svoj osobný výber politickej strany, prípadne hnutia.

Takýmto spôsobom sa tu dlhodobo ignorujú politické strany, ktoré si neobjednávajú prieskumy, majú iné názory na fungovanie štátu a odmietajú sa doslovne predávať ako na trhu… Z toho dôvodu sa nás ľudia pýtajú a Vy sa prečo nenachádzate v prieskumoch??? Odpoveď máme v tomto článku.

Absolútne prekvapenie prišlo, keď sa daný respondent opýtal, či môže hlasovať za politickú stranu Priama Demokracia – PD, a prečo tam nie je, prípadne, kde sú ostatné strany v tomto ich zozname. Odpoveď znela „Žiaľ nie, nemôžte“!!!

Je možné, aby jedna agentúra mohla týmto spôsobom manipulovať s daným respondentom, cielene mu podsúvať vybraté politické subjekty a zároveň sa tváriť, že ostatné politické strany tu v SR nemáme a potom si uvedú pod daný prieskum, že strany vybrali náhodným výberom?“

https://www.hlavnespravy.sk/strana-priama-demokracia-manipuluje-agentura-volebne-prieskumy-pred-volbami-do-nrsr-ucelovo-2/1900481

 

 

Dag Daniš: Ako nás manipulujú volebné prieskumy

 

„A posledné prieskumy verejnej mienky pred víkendovým moratóriom. Čo vyplavilo kopec nezmyslov a manipulácií…

 

Posledné prieskumy. Posledné manipulácie

Cez víkend začína platiť zákaz na uverejňovanie volebných prieskumov. Koncom týždňa prišli posledné verejné prieskumy. A posledné pokusy manipulovať verejnú mienku.

Áno, je to tak. S výskumnými agentúrami je to ako s médiami. Tie slušné a seriózne mapujú realitu. Zaujíma ich skutočnosť a pravda. Nič viac. Tie menej slušné a menej seriózne realitu vyrábajú.

Manipulácie sa robia jednoducho: ako si nastavíte anketársku sieť, tak potom vyzerajú výsledky.

V tomto komentári nechceme písať o serióznych a neserióznych agentúrach. Budeme písať len o záujmoch dvoch hlavných politických hráčov. A o prieskumoch, ktoré ich mohli – samozrejme len zhodou okolností – potešiť.

Záujmy Procházku

#Sieť sa potrebovala v prieskumoch presadiť ako dominantná opozičná strana a vyzývateľ Fica. Pre #Sieť by ideálny prieskum zosekal Ficov Smer na možné minimum a Procházkovu stranu by vyhnal na maximum. Čo by mohlo naplno mobilizovať prípadných voličov #Siete.

Pri stredne veľkých stranách majú preferencie gravitáciu. Čím vyššie sú volebné preferencie, tým viac voličov sa nakoniec prikloní k „silnej pravicovej strane“. A naopak. Kto má pod päť percent, ten môže stratiť aj skalných voličov.

Takýto prieskum vypadol z agentúry EAC, ktorý si zaplatila agentúra SITA – obchodný partner Penty a jej mediálneho domu. Smer v prieskume padol pod 30 percent, #Sieť vyletela na 15 percent…

Ostatní majú o polovicu menej. A OľaNO/NOVA s Lipšicom, úhlavným rivalom Procházku (a Penty), má pod päť percent.

 

… Takýto prieskum vyskočil z agentúry Median SK, ktorý zaplatila verejnoprávna RTVS. Smer zrazu tesne pred voľbami prudko padol na 32 percent. #Sieť je až tretia a v podobnej (neškodnej) váhovej kategórii ako Most. Obe majú pod desať percent.

A nad päť percent zrazu vyletela aj strana Borisa Kollára.

A čo z toho vyplýva? Že moratórium na zverejňovanie prieskumov je dobrá vec. Hlavne v krajine, kde je každý druhý prieskum z celkom inej „reality“.“

 

https://www.aktuality.sk/clanok/314025/tyzden-v-kocke-daga-danisa-ako-nas-manipuluju-volebne-prieskumy/

 

 

Rozhovor so Šlosiarikom z FOCUSU:

 

„Mnohí ale hovoria, že sa zľakol prieskumov. Prečo sú dnes prieskumy také podstatné? Nechávajú si ich robiť nielen politici, ale aj veľké firmy a rôzne iné subjekty. Robievajú sa už desaťročia, no momentálne sú až zaklínadlom.

Môžete sa rozhodovať čisto na základe intuície, alebo sa môžete rozhodovať na základe faktov. I keď, samozrejme, sociálna realita je tekutá. Prieskumy teda do istej miery spoluvytvárajú realituAle to nikdy nebude inak. Sme ľudia a konáme a správame sa na základe informácií a motivácií, ktoré k nám prichádzajú.“

 

„V tomto kontexte zohrali pred niekoľkými týždňami veľkú úlohu práve prieskumy. To ony začali lámať situáciu, keď vznikla dohoda medzi Zuzanou Čaputovou a Robertom Mistríkom. O raketovom nástupe Čaputovej voliči nemohli vedieť odinakiaľ, než z prieskumov. Ako to komentujete?“

 

Na jej raketový nástup vďaka len predvolebným prieskumom – NEODPOVEDAL!

 

Slosiarik z Focusu: Chyby by sme nemali hľadať v prieskumoch, ale v sebe

 

 

Mne ako voličovi nevadí, že sa nedozviem výsledky predvolebných prieskumov, lebo si o nich myslím presne to, čo Sulík! Ani jemu nechýbajú a neverí im!

Mne ako voličovi viac bude vadiť, keď o raketovom nástupe niektorých strán budú rozhodovať len predvolebné prieskumy ako REKLAMY týchto strán!

 

A mne ako voličovi bude vadiť, keď sa pomocou zmanipulovaných predvolebných prieskumov, bude rozhodovať o raketovom nástupe strán, ktoré chcú zavádzať cenzúru, ale teraz sa oháňajú cenzúrou, keď nebudú môcť vďaka REKLAME v predvolebných prieskumoch raketovo nastúpiť!

 

 

Pritom už manipulovali ľuďmi v prieskumoch v apríli 2019:

 

Manipulácia Markízou pokračuje v spolupráci s agentúrou FOCUS

 

„No Markíza v spolupráci s agentúrou FOCUS si takto nehorázne dovolila zmanipulovať občanov k tomu, aby sa vyjadrili za smerovanie Progresívneho Slovenska, ako ďalej v článkoch uvádzajú, že takto volia voliči Progresívneho Slovenska!

 

A potom, že nie je pravda, kto nám tu vyrába v spoločnosti extrémy!

 

Tu to vidíte jasne, že práve mainstream v spolupráci s FOCUSOM, ktorý týmto rozdelil občanov len na dva extrémne prúdy a do ktorého patríte? Musíte patriť do niektorého alebo ste blbec, čo nevie, čo chce a nerozumie tomu?

Kto tu potom spoločnosť takto rozdeľuje? Ona sama sa takto rozdeľuje a vyhraňuje, alebo ju, ako vidíte, tlačí do toho manipulatívne mainstream?

 

Ešte Progresívne Slovensko neprešlo ani do parlamentu a už sa tu manipulatívne mainstreamom a FOCUSOM občanom podsúva, že volili by len to isté, čo budúci voliči Progresívneho Slovenska. Presne takto manipuluje ma instream, aby ľudia volili Progresívne Slovensko, keď má predsa rovnakú zahranično-politickú orientáciu, ako rovno dodávajú aj Aktuality. Novinári mainstreamu sa nepýtajú, ale tvoria realitu, ako odpoviete a koho potom máte voliť.

 

A rovno včera bol aj zneužitý, ako som aj predpokladala a to konkrétne novinármi z Aktualít. Behom jedného dňa rovno na základe zmanipulovaného prieskumu píšu:…

 

A už sa tu operuje tým zmanipulovaným prieskumom, že vraj najnovšie ľudia veria skôr Lajčákovi a želajú si jeho smerovanie v zahraničnej politike!

 

Vidíte, ako ľahko si do výsledkov dosadia čokoľvek, čo im vyhovuje, že ľudia veria Lajčákovi? A želajú si smerovanie Lajčáka, hoci pravdou je opak?“

Manipulácia Markízou pokračuje v spolupráci s agentúrou FOCUS

 

 

 

 

.

Prečo sa iní liberáli na vašu stranu nepridajú a radšej budú hopkať na námestiach

22.02.2024

Predstavte si tých ľudí na námestiach z ich liberálnych bublín, keby zrazu s nimi nesúhlasili a stali by sa kritickí. Môžete si každý deň prečítať na SME, ako na takých reagujú. Okamžite im nadávajú, že sú smeráci, kremloboti a taký človek zažíva nátlak, aby stíchol, aby sa zaradil a nepísal nič kritické voči nim, aby bol ticho. Prečo sú takí ľudia [...]

Čekan uviedol, že nebojoval za odstavovanie nezaočkovaných z internetu!

21.02.2024

Experimentálne očkovanie, za ktoré nikto neberie zodpovednosť, má byť dobrovoľné. Slovo dobrovoľné znamená, že nemá byť k takému očkovaniu, za ktoré si má byť sám zodpovedný, donucovaný alebo vydieraný! Jeden sám Čekan by nikoho nemohol donucovať alebo vydierať, keby to nerobili novinári, ktorí dennodenným písaním prenasledovali a odsudzovali ľudí, čo [...]

Príbeh mnohých, ktorých vydierajú cez rodiny

19.02.2024

Cesta od liberála k dezolátovi Toto píšem tebe, Luna, o svojich zážitkoch na blogu Pravdy. Myslím si, že sa tu na mňa ľudia hnevali, že tu píšem veľa liberálnych myšlienok, názorov, agendy, ale ja som náhle prešla sem z úplne opačného tábora. Ja som prišla od tých zo SME, kde sa vždy písalo, že na Pravde sú primitívi, čo volia Smer. Verila som tomu. Ja som [...]

Čína, Rusko, drony

Čína konečne čelí sankciám EÚ. Je pre Peking dôležitejší Západ alebo Rusko?

23.02.2024 14:00

Európska únia po prvý raz uvalila sankcie na čínske spoločnosti, ktoré obchodujú s Ruskom a pomáhajú mu v jeho vojne proti Ukrajine.

protest, šimečka

Šimečka vyzval koalíciu, aby obnovila vojenskú pomoc Kyjevu: Ukrajina si po dvoch rokoch ruskej agresie zaslúži podporu

23.02.2024 13:22

Lídrov vládnej koalície vyzval, aby prestali hazardovať s bezpečnosťou a dobrým menom Slovenska.

Vladimir Putin

Voda, vzduch a zem. Rusko podľa Putina zmodernizovalo takmer všetky jadrové sily

23.02.2024 13:17

Ruské letectvo prevzalo štyri nové nadzvukové jadrové bombardéry.

HZS, záchranári

Na Martinských holiach zomrel turista, horskí záchranári ho našli už bez známok života

23.02.2024 12:58

Horskí záchranári hľadali 67-ročného slovenského turistu, ktorý odišiel na "Martinskú" ferratu a rodina sa s ním nevedela skontaktovať.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 1,435
Celková čítanosť: 5488181x
Priemerná čítanosť článkov: 3825x

Autor blogu

Kategórie