Založ si blog

Keď sa parlament zmení najprv na kostol a potom na mešitu!

Vraj naši poslanci tri hodiny diskutovali o potratoch žien. Človek by si myslel, že to bola nejaká diskusia na úrovni, teda minimálne niečo lepšie a odbornejšie, než si môžete prečítať v akejkoľvek diskusii k potratom kdekoľvek na internete. Však pri iných témach diskutujú aj odborne, no nie?

Tak ma zaujímalo, že čo tam vlastne riešili a akými problémami sa zaoberali a čo tam odznelo k riešeniu tých problémov. Všetko som teda dala preč, čo mám rozpracované do práce. Stále to mám rozložené na celej posteli, lebo ja počúvam parlamentnú schôdzu k potratom. A povedala som si, vypočujem si všetko doradu systematicky, aby som mala presnú predstavu, čo všetko tam zaznelo a čo nezaznelo, aby som sa k tomu mohla vyjadriť.

 

Opäť musím zopakovať, že naši poslanci nepoznajú ani len prvý článok našej ústavy, že náš štát sa neviaže a nebude viazať na nijakú ideológiu ani náboženstvo. Takto to vyzerá:

 

PRVÁ HLAVA

Prvý oddiel

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 

Čl. 1

(1) Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.

 

Čl. 24

(1) Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery sa zaručujú. Toto právo zahŕňa aj možnosť zmeniť náboženské vyznanie alebo vieru. Každý má právo byť bez náboženského vyznania. Každý má právo verejne prejavovať svoje zmýšľanie.

 

V dvojdňovej diskusii sa tejto diskusie zúčastnilo 30 poslancov a z toho len štyria, čo sa neoháňali svojim náboženským presvedčením a len vierou v čo osobne veria ako keby boli v kostole alebo na spovedi a nie v parlamente a v štáte, ktorý má prvý článok ústavy, že sa neviažu jeho zákony na náboženstvo a náboženské predstavy našich poslancov. To je skutočne tak ťažké pochopiť, že aj keď som veriaci človek v čokoľvek, tak len osobná viera a náboženstvo nemôžu zasahovať do zákonov?

Napríklad, citujem z parlamentnej schôdze:

 

„Ďakujem za slovo. Ja som pri tomto, chcela by zacitovať Matúša 19, Evanjelium podľa Matúša, kapitola 19, kde Židia, teda resp. farizeji Pána Ježiša pokúšali a pýtali sa a oháňali sa teda, obhajovali sa, že Mojžiš, Mojžišovým zákonom, že Mojžiš dovolil prepustiť manželku. A Pán Ježiš im povedal, Mojžiš to urobil pre tvrdosť vašich sŕdc, ale vždy to tak nebolo. To znamená, že naozaj aj tento ústupok je pre tvrdosť sŕdc. Inak pretože by sme úplne proti potratom. Ďakujem.“

 

Alebo:

 

„pretože to nezabiješ, to je už veľmi dávne, to ešte Mojžišových na tabuli doniesol Mojžiš, desatoro božích prikázaní, čiže už vtedy bolo, platilo nezabiješ a nezabiješ ani plod a v dnešnej dobe, ja viem, že mnohé ženy sú v ťažkej situácii, keď prídu do druhého stavu, keď to zistia, pre mnohé je to tragédia, zdá sa im, že životy, že jej život končí, ale v podstate dá sa to a v dnešnej dobe môžme pomôcť takej žene, musíme jej pomáhať, veď o tom je aj návrh z dielne OĽANO, jednoducho pomôcť takej žene a už aj teraz sú hniezda záchrany, sú formy, my už máme možnosti ako takej žene pomôcť, čiže nie nútiť ju zabiť svoje dieťa, pretože naozaj de facto je to“

 

Viete, že ja by som tu vedela citovať veľmi veľa, lebo ja to mám uložené, keďže pôvodne som to chcela argumentačne rozobrať. Ale to by bolo na celú brožúrku náboženských predstáv k potratom. Evidentne si naši poslanci pomýlili parlament s kostolom a keď to chceli robiť, mali ísť za kňazov. A v parlamente je to už len porušovanie ústavy a už rovno jej prvého článku, že sa nielen nebudeme viazať na nijaké náboženstvo, ale nijaké nebude rozhodovať o našich zákonoch! 

To sa vlastne veľmi čudujem, že poslanci vôbec môžu takto porušovať našu ústavu a už základy v nej! Žiadna viera, ani žiadne osobné presvedčenia prameniace z osobného náboženstva alebo viery, nemôže byť argumentami v našom spoločnom parlamente. My sme si ako občania nevolili, ktoré náboženstvo bude po víťazstve vo voľbách určovať naše zákony! A celkom nikam sa nepohneme, keď poslanci v Národnej rade nebudú rozumieť ani prvému článku našej ústavy!

Takže z tých 30 poslancov, čo z tej diskusie neušli z poslaneckých lavíc, keď sa čisto zmenila na kostol, len 4 boli bez náboženských predstáv, aké zákony by tu mali byť. Viete, pochopila by som to skôr pri moslimoch! A aj vy by ste si to uvedomili len na moslimoch, keby sa v parlamente argumentovalo Alahom alebo islamom a osobnými presvedčeniami radikálnych moslimov. A z tých 26 poslancov boli 9 z ĽSNS.

Viete, nás vôbec nemusia zaujímať vaše osobné presvedčenia plynúce z vašej viery, lebo naša ústava nás presne voči takým ľuďom bráni. Teda, mala by!

Ja tu nebudem rozoberať, prečo máte takú potrebu prezentovať sa ako ĽSNS náboženskými presvedčeniami, ja to veľmi dobre chápem, že aby ste ľudí presvedčili, že nie ste fašisti. Ale ako k tomu prídu naše ženy v núdzi, akou je potrat, že vy sa potrebujete prezentovať ako kresťania? 

 

V tej diskusii nebolo nič, čo by sa dalo rozoberať ako argumenty k problémom žien, prečo chodia na potraty a ako tomu predísť. Vôbec sa neriešila žiadna ich situácia, prečo sa do takých situácií dostávajú a ako by tú prorodinnú politiku mohol náš štát zmeniť. K tomuto tam nezaznelo celkom NIČ!!!

Používali sa maximálne slová, že mala by byť taká pomoc, že mala by existovať. No ale neexistuje!

Jedinú takú konkrétnu vec, čo by mohla ženám pomôcť, ako nejaká konkrétna organizácia na ukážku, bola od Krajniaka:

Čakáš nečakané dieťa? Trpíš následkami spontánneho či umelého potratu?

Tak sa pozrite, akú pomoc poskytuje:

Existuje takáto pomoc tehotným mamám v ťažkostiach zo strany štátu?

„Nevieme o žiadnej poradni takéhoto druhu, ktorú by prevádzkoval štát.

Ďalší problém, na ktorý neustále narážame, je nedostatok krízového ubytovania pre tehotné matky, ktoré z nejakých dôvodov nemôžu ostať doma alebo pri partnerovi.“

 

Čiže ak by si chcel štát vynucovať vynosenie detí, najprv by mal vedieť poskytnúť tehotným matkám pomoc, čo nevie!

Vy nemôžete zmeniť zákony a očakávať, že pomoc matky dostanú z nejakých milodarov! Chápete, že milodary sa poskytujú žobrákom? 

A vy sa vôbec nehanbíte, že toto má byť pomoc od štátu tehotným matkám, keď ich chcete trestne stíhať, keď chudobu nezvládajú? V zmysle, že veď sused ti určite pomôže?

V tom parlamente ešte zaznievali také koniny, že „lebo náš národ nie je tak chudobný, aby teda nemohol zabezpečiť starostlivosť o tieto deti “

Ale je tak chudobný, lebo nedokážete ani tehotným matkám až v takej núdzi zabezpečiť ani ubytovanie!

Možno pre poslancov je to niečo nepredstaviteľné, ale oni vážne nepočuli o matkách, ktoré ledva s deťmi žijú? 

 

Podporuje Vás štát alebo len nadšenci za život?

„Doposiaľ sme nedostali žiadnu podporu od štátu, aj napriek tomu, že sme písali viaceré projekty. Žijeme hlavne z darov fyzických osôb a podobných príspevkov. Napríklad v Dome Quo Vadis v Bratislave práve prebieha benefičná predajná výstava obrazov akademickej maliarky pani Trizuljakovej, ktorá celý výťažok venuje Poradni Alexis.

Minulý rok sme celkovo riešili 177 prípadov. Umelý potrat na Slovensku podstúpi ročne najmenej 7500 žien.“

 

A to je tá ukážka tej pomoci. Koľkým matkám by takto vedeli pomôcť, keď žijú z milodarov? A keď si prečítate o tej pomoci, tak uvidíte, že im pomáhajú viac ideologicky, než prakticky!

 

Poradňu Alexis nájdeme teda len v Bratislave?

„Petra Badániová: Od januára máme pobočku už aj v Banskej Bystrici. Ale kým sa tam rozbehne osobné poradenstvo, chvíľu to potrvá.

Sme maličká poradňa, v Bratislave to robíme dve ženy. Otvorili sme aj pobočku v Banskej Bystrici, kde máme jednu kolegyňu. Doteraz však v našej poradni pracovala len jedna kolegyňa. Za prvých sedem mesiacov tohto roka sme mali 150 klientok, čo naznačuje, že záujem o naše služby má stúpajúcu tendenciu.“

 

Prisámbohu, keby sme tu mali toľkých dobrovoľníkov, ako máme náboženských fanatikov, tak by ich dnes nebolo v parlamente 26 a v takej poradni na celé Slovensko dve. Koľko ich je v tých ďalších? Ale nie na ideologickú podporu, ale praktickú pomoc, aby prežili v chudobe aj pri štvrtom, piatom a šiestom dieťati? Rozumiete tomu, že keď žena príde tehotenstvom o zárobok, tak ju a jej už povedzme tri deti nezachráni darovaný kočík?

Viete si vy vôbec predstaviť chudobu matiek s deťmi v núdzi, keď ich chcete trestne stíhať za to, že ďalšie štvrté, piate, šieste nechcú mať? A viete aj niečo iné, než ich za to nútiť k adopciám? 

Však teda dajte zákonom, že žiadne prvé a druhé tehotenstvo sa nebude riešiť potratom, ale neprenasledujte mnohodetné matky! Len tým, čo majú maximálne dve, by ste ešte dokázali pomôcť pri milodaroch, ale nehrajte sa na pomoc mnohodetným matkám! 

 

 

„Potom sú aj okrajové prípady, napríklad týrané ženy, alebo ženy s inými problémami, ktoré my neriešime. Ale vždy sa im snažíme odporučiť iné organizácie, alebo im nájsť pomoc v ich regióne“.

 

 

Im pomôcť nevedia, teda o nich ani nič nevedia.

 

Domáce násilie sú okrajové prípady? Však práve také najskôr otehotnejú, keď sa nedokážu oslobodiť, lebo sú prežitím závislé s viacerými deťmi na manželovi, na prijme dvoch ľudí a nie jedného!

 

„Ale štát asi tuší, aké sú najčastejšie príčiny interrupcii. Keby chcel adresnejšie pomôcť, tak môže.

Oficiálne ich štát nevie. Žena sa rozhodne, lekár s ňou vypíše potrebné papiere a ide na zákrok. Ďalšie informácie od samotných žien už štát nemá. Tento rok sme riešili 168 prípadov žien. Pri počte vyše 6-tisíc potratov ročne je to naozaj len malá časť všetkých žien a dievčat. Takže, my vieme len o istom úzkom okruhu problémov, ale tie ďalšie problémy a príčiny potratov nepoznáme. Nevieme, či bol hlavným dôvodom vek, ekonomická situácia alebo nátlak partnera. Chceli by sme to vedieť. Na základe toho môže aj štát lepšie nastaviť systém pomoci tejto cieľovej skupine.“

 

„Nepomohlo by ženám viac to, čo robíte vy ako zákazy?

Určite by bolo lepšie, keby štát viac podporoval poradenské centrá. Treba si uvedomiť, že keď niečo zakážeme, bude to mať následky. Môžeme si povedať, že zakážeme potraty, ale chcela by som vedieť, akú pomoc ponúknu ženám. Nie len jednotlivci, ale aj štát!“

 

A takouto pomocou sa oháňa Krajniak, pričom práve tam hovoria, že keď niečo zakážeme, bude to mať následky a chceli by vedieť, akú pomoc ponúknu ženám! A nielen jednotlivci, ale štát!

 

A kde sme sa to zo schôdze dozvedeli okrem nábožensko-filozofických úvah poslancov k téme potratov? 

Tam sa maximálne riešilo, že ako môžu ísť na adopcie a distribúcia detí od žien v núdzi k bohatším bezdetným párom. To náš štát takto mieni pomáhať matkám v núdzi? Že ich bude nútiť pod hrozbou, že inak sú vrahyne, k adopciám? 

A to je to ich slobodné rozhodnutie pre adopcie?

 

Krajniak:

„Je povolené, ak ide o nechcené tehotenstvo, aj keď preň vieme nájsť, pre to bábätko, náhradnú starostlivosť, hoci vieme, že tu máme hniezda záchrany, hoci vieme, že tu máme stovky manželských párov, ktoré čakajú na adopciu.“

 

Tak, toto tak bolo programom riešenia, dajme ich na adopcie a je to! Ktorej nepomôže kočík alebo postieľka od kresťanov, dajme ich na adopcie!

 

A Vašečka to zaklincoval. 

Neverila by som, že je schopný niekto také niečo povedať:

„Naozaj urobme pre tie tehotné matky, pre tie ženy čo môžme a toto môžme urobiť a páči sa mi to, že v mojej mysli to tak ježe tehotná matka je kráľovná a treba, aby to tak spoločnosť ocenila.

Čiže bol by som veľmi rád, aby sme nabrali odvahu vydať sa smerom urobenie z tehotných matiek tie princezné alebo kráľovné našej spoločnosti, aby sme prestali tu kvákať o tom, že rodina je základná bunka spoločnosti a podobne a skutek utek, ale aby sme ukázali, naozaj, že nám na týchto ženách záleží a tým nepriamo ukážeme, že nám záleží na tých deťoch. Tým nepriamo ukážeme aj tým ľuďom, ktorí dnes sú strašne, strašne, strašne za potraty, že keď raz si vážime tehotnú matku, tak si ju nevážime pretože je žena, ale pretože má…“

 

Naozaj, kráľovsky pôjde dať adoptovať dieťa, keď nemá na prežitie! 

A tym budú kraľovné, že im umožnia PN -ky na adopcie?

 

Marek Krajčí:

„že tu naozaj každý jeden človek rozumie, že treba vytvoriť ženám všetky najlepšie podmienky a predpoklady pre to, aby pokiaľ je to možné, sa rozhodli dieťatko donosiť. “

 

A toto nevyriešili vôbec! Hoci tomu vraj každý rozumie!

 

V parlamente o tom hlasovali muži a len jedna pätina žien. Zo 75 príspevkov v rozprave a faktických poznámok bolo len 16 bez ovplyvnenia vnucovaným náboženstvom o úkladných vraždách. Len 16 patrilo argumentačne do parlamentu, kde má platiť prvý článok ústavy. A z toho len jedna bola žena Simona Petrík.

Viete, keby som bola jediná žena v parlamente, čo v nejakej rozprave bojuje proti toľkým náboženským fanatikom, tak ja by som sa sťažovala na medzinárodný súd, že v Europe sa môže v parlamente niečo také diať! 

 

Ale nečudujte sa, veď toto vás všetkých čaká v Európe aj s moslimami a islamom, keď len zopakujú Slovensko! 

Čo budete hovoriť potom? Že na to nemajú právo?

 

Však ani MY nerešpektujeme prvý článok ústavy! Prečo by mali oni?

 

Ale uvidíme, ako sa vám bude páčiť ich osobné presvedčenie, keď vám zacitujú Korán alebo šariu a budú osobne presvedčení, že ste slaboduchí neveriaci, keď tomu nerozumiete!

 

 

.

O overovaní lekárov

22.09.2021

Nebudem tvrdiť, že všetci lekári sú zlí, ani to, že všetci sú dobrí lebo liečia a zachraňujú životy. Lekári sú tiež len ľudia a to ľudia bývajú rôzni. V každej profesii nájdete dobrých, vynikajúcich, horších a zlých a myslím si, že tak je to aj s lekármi. Nemyslím si, že môžete dôverovať akémukoľvek remeselníkovi, že niečo neodfušuje a ako musíte [...]

Prečo neverím Hložníkovi

21.09.2021

Človek nemusí byť ani len lekár, aby videl, či daný človek v diskusii odpovedá k veci, zjavne neklame alebo zavádza a to len na základe faktov, ktoré pozná a ktoré nie sú spochybnené ani len v mainstreame. Asi je už propagátorom Pfizeru trápne stále používať len Sabaku, tak teraz vytiahli Hložníka. Keby ich bolo tých propagátorov naozaj veľa, bolo by ich [...]

O čom je sloboda dnešných akože liberálov

19.09.2021

Ich sloboda začína a končí pri sexe. Nie že by ich sex až tak zaujímal, ale slobodu majú dovolenú len a výlučne len v sexe. Sloboda je pre nich, že môžeš súložiť s kýmkoľvek a ako ktokoľvek. Môžeš si vybrať, či budeš muž alebo žena, žiť so ženou, s mužom, s transvestitom, stále sa točíme len v kruhu malinkej slobody okolo sexuálneho života. V posteli si [...]

Peter  Žiga

Zadržali rodinného príslušníka bývalého ministra hospodárstva Žigu

24.09.2021 15:12

Štefana Žigu nedávno Národná kriminálna agentúra obvinila pre daňovú trestnú činnosť.

Rusko voľby

Rusko oznámilo konečné výsledky volieb, Jednotné Rusko získalo 324 kresiel

24.09.2021 15:05

Dolná komora ruského parlamentu sa skladá zo 450 poslancov.

polícia

Muž chcel skočiť zo strechy obchodu v Malackách, od činu ho odhovorili

24.09.2021 14:47

Po krátkom rozhovore s policajným tímom muž dobrovoľne zo strechy zišiel.

Jozef Chovanec, zásah

Kolíková: Na rekonštrukcii prípadu Chovanca budú traja svedkovia a dvaja znalci zo SR

24.09.2021 14:28

K nepozvaniu ďalšieho svedka Romana Behúla na rekonštrukciu ministerka povedala, že ide o rozhodnutie sudkyne.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 977
Celková čítanosť: 3823042x
Priemerná čítanosť článkov: 3913x

Autor blogu

Kategórie