Založ si blog

Liberálna osveta ako pasca na konzervatívcov

Ako som už napísala, konzervatívci s „liberálmi“ svoj boj prehrajú, lebo skáču liberálom do všetkých ich pascí a práve liberálnej agendy.

 

Miesto toho, aby bojovali o niečo, na čo majú plné právo a liberáli by to museli uznať a preto by tento boj vyhrali, útočia tam, kde je jasné, že to len prehrajú a prehrajú aj to, čoho sa mohli domôcť.

Keby mali rozum, tak bojujú za rovnaké metre pri posudzovaní rôznych skupín, napríklad väčšiu ochranu pred prijímaním ľudí, čo neuznávajú základné ľudské práva. Keby mali rozum, tak bojujú o Slovensko bez vojenských základní, lebo na to majú plné právo vyjadriť svoj názor. Keby mali rozum, tak bojujú proti federalizácii a federalizácii dlhov, lebo majú právo nesúhlasiť s tým.

 

Keby mali rozum, toto všetko by dosiahli! Bez debaty by to pri svojej sile, koľko ich je, a pri rozumnom boji dosiahli!

 

Ale konzervatívci skáču liberálom do všetkých pascí liberálnej agendy o rovnoprávnosti ľudí a ochrane ohrozených menšín, bojujú proti liberálnej osvete ako základu a preto prehrajú VŠETKO doradu!

 

Keď chceš bojovať, vyber si niečo nespochybniteľné! Vyber si niečo, čoho sa reálne môžeš domôcť, lebo máš na to právo!

Ak svoj boj premárniš na boji s liberálnou osvetou ako základom, tak nevybojuješ nič, čo si vybojovať mohol!

 

Presne preto si v dnešnej dobe vybrali na pasce pre opozičníkov liberálnu agendu alebo osvetu. V dnešnom svete je to nenapadnuteľná osveta.

Nie je napadnuteľná, pretože teoreticky vyjadruje boj za ľudskú rovnoprávnosť, boj za ochranu utláčaných a vytláčaných. Vy môžete bojovať len proti tomu, keď toto nie je napĺňané, nie proti tomu, že tieto myšlienky a táto osveta je vadná.

Táto osveta vo svojej podstate nemá chybu. Táto osveta môže len neplatiť a nebyť realizovaná. Môže mať chyby dvojakých metrov, neúprimnosti a zneužívania, ale nemá chybu v tom, čo hlása!

 

Znovu opakujem, presne pre toto si ju vybrali aj tí, čo chcú v mene už nenapadnuteľnej osvety presadzovať svoje vlastné ciele. Môžete na to poukázať, že je zneužívaná, ak je zneužívaná a dokazovať, kde je len zneužívaná alebo naozaj neplatí. Len v tomto môžete byť úspešní, inak nikde!

 

Ale konzervatívci to stále nechápu. Nechápu, že je absolútne iracionálne bojovať s touto osvetou, ktorá nehlása absolútne nič zlé ani nebezpečné.

Nie sú schopní identifikovať, že napadnuteľné je pri nej len jej nedodržiavanie, keď pre niekoho to platí, pre niekoho nie.

 

Prehráte každý boj, keď sa budete dožadovať neuznania akýchkoľvek rovnakých práv pre homosexuálov. Prehráte každý boj, kde odsúdite akúkoľvek skupinu akýchkoľvek ľudí.

 

Takým príkladom je to, čo urobil Mazurek. Miesto toho, aby vybojoval to, čo vybojovať mohol, odsúdil všetkých Rómov. Oni sa bránia, že slušných nie, ale toto vyjadrenie je o všetkých!

 

„Stopäťdesiat miliónov eur sa použije iba na domy pre ľudí z týchto cigánskych komunít, z cigánskych osád. To znamená ľudí, ktorí nikdy pre náš národ, pre náš štátny rozpočet, pre našu kultúru neurobili nič, práve naopak, rozhodli sa žiť týmto asociálnym spôsobom života a vyciciavať náš sociálny systém.“

 

Mohli by sa hádať, že to nebolo o všetkých, ale vyhlásiť celú skupinu ľudí za vyciciavačov a celkom zbytočných ľudí je vždy vytváraním možností útokov na túto skupinu.

 

Rovnakú chybu robia ľudia, keď obviňujú celú skupinu moslimov, celú skupinu Židov atď. Pokiaľ sa tohto nevyvarujú a budú dokola a celkom primitívne obviňovať celé skupiny ľudí, každý svoj boj aj za niečo, na čo mali plné právo, prehrajú!

 

Rovnako zbytočné je dnes bojovať proti rovnoprávnosti homosexuálov, napríklad ich sobášom. Rovnako zbytočné je bojovať proti slobodným rozhodnutiam žien o svojom tehotenstve. Rovnako zbytočné je dnes bojovať proti právam na informácie v sexuálnej výchove.

Môžete kritizovať extrémy, ktoré sú v rozpore s touto osvetou.

 

Viem, neveríte mi a myslíte si, že má zmysel bojovať proti liberálnej osvete. A tento omyl vás bude stáť to, že nevybojujete celkom nič, čo ste si vybojovať mohli a čo by vám boli museli uznať!

 

Preto stále opakujem, skáčete „liberálom“ do všetkých ich pascí, lebo pre tieto chyby a celkom neúčinný boj vás vyradia a porazia. A presadia si aj to, čo ste mohli zastaviť!

 

A to už s liberálnou osvetou už nič spoločné nemá, ale tomu nevenujete pozornosť!

 

 

 

Presne v tom tkvie tá pasca, prečo sa na určité politické záujmy využíva liberálna osveta a agenda. Zlikvidujú konzervatívcov a opozičníkov na liberálnej osvete (je to super pasca, dobre to vymysleli tí v pozadí) a potom si nerušene zrealizujú to, voči čomu sa mali právo ozývať a bojovať.

 

Týmto štýlom a s hlúposťou konzervatívcov to vyhrajú! Bohužiaľ. Je to vymyslené perfektne!

 

Povedzme si ešte nejaký obraz, prečo to konzervatívci prehrajú.

Predstavte si, že by ľudia vždy bojovali len na súši. Ich zbrane by boli tomu prispôsobené, že bojujú na súši. A preto by niekto vymyslel takú stratégiu boja, že boj sa bude odohrávať na mori a vo vode. To more a vodu by predstavovala liberálna osveta a liberalizmus.

Stačilo by zavliecť bojovníkov suchozemcov do boja na mori a vo vode, aby ich porazili. A to práve pre hlúposť konzervatívnych bojovníkov, ktorí by vyhlasovali – Ja sa vode nikdy neprispôsobím! Ja som hrdina, vždy som bojoval na zemi a ja sa odmietam prispôsobiť boju na mori!

Možno ako bojovníci by ste pochopili, že keď ten boj nebude na súši, nemôžem používať svoje staré zbrane pre suchozemcov a musím sa prispôsobiť boju na mori. Musím rátať s morom, morskou vodou, so zákonitosťami vody, boja na mori – musím sa prispôsobiť liberálnej osvete a jej zákonitostiam, keď chcem, aby ma v tej vode neutopili.

Keby konzervatívci boli bojovníci, tak ich liberáli húfne topia v tomto boji na mori, kde ich zavliekli a nalákali, aby na nich útočili práve tam (na mieste liberálnej osvety). A preto by konzervatívci nevybojovali celkom nič, čo mohli!

 

Preto si na to vybrali práve liberálnu osvetu! Nie preto, že by im šlo o liberálnu osvetu (to len nalákaným pešiakom), keď sú tam aj iné politické záujmy, ale akýkoľvek nesúhlas konzervatívcov sa dá poraziť na mori liberálnej osvety.

 

Alebo iný obraz – toreador s červeným súknom (liberálnou agendou) a býk, čo sa dá ľahko vyprovokovať.

Príde liberál s liberálnou agendou. Býk zaútočí a majú dôkaz, prečo musí byť zneškodnený. Je nebezpečný! A keďže je nebezpečný, v ničom nemá pravdu, ani keď ju má, ani keby ju mal. Skončil, lebo je nebezpečný! Takto je to pripravené na všetkých konzervatívcov. Zaútoč na liberálnu osvetu a skončil si ako nebezpečný. A keďže si nebezpečný, v ničom nemáš pravdu a v ničom ani nemôžeš mať pravdu! V mene tohto budeš odstavený a čokoľvek by si namietal, čo sa už liberálnej agendy netýka!

Stačí, že ťa presne na toto dostali. Potom odložia červené súkno a zrealizujú si, čo chcú! Liberálna osveta im poslúži ako handra na vyvolanie konfliktu, že ťa museli odstaviť! Konflikt je dnes vzácna komodita, v mene konfliktov sa dá zakročiť, v mene konfliktov sa figúrky môžu hýbať a to akýmkoľvek smerom. Konflikty sú prirodzené ale najviac sa dajú využiť na akékoľvek zmeny.

 

Konkrétne k Rómom:

Keby všetci Rómovia kradli každý deň vrecia zemiakov, tak nikdy by nestihli tak okradnúť náš štát, ako ho aj im rozkradli nerómovia. 

Rómovia náš štát nevytunelovali. To boli nerómovia v slušných oblekoch a aktovkami v rukách. Presne tí, čo nekradnú maličkosti, ale kradnú vo veľkom a robia megazlodejstvá. Bežný človek si ani nevie predstaviť, čo všetko a kde všade sa dá nakradnúť.

Takže, keď hľadáte príživníkov na našej spoločnosti, nikdy ich nenájdete medzi Rómami, lebo tí k tomu nemajú príležitosť. Ešte aj pomoc pre Rómov sa rozkrádala a nerómovia sa dokázali priživiť ešte aj na pomoci Rómom. Keby nerómovia nekradli, za všetky tie peniaze pre Rómov by sa im už dávno bolo aj účinne pomohlo a nerástla by ANI ICH kriminalita.

 

Ak máte pocit, že všetky prípady sa neposudzujú rovnako, je to možné kritizovať len preložené do reči liberálov, to znamená:

prečo sa všetky útoky neposudzujú ROVNAKO ako rovnaký celospoločenský problém?

Prečo je rasizmus zaklínadlom, čo budeme vyšetrovať a celospoločensky rozmazávať a čo zas pre rasizmus nebudeme?

 

https://malinova.blog.pravda.sk/2018/06/28/nerobme-z-jednej-normalnej-poulicnej-bitky-celospolocensky-problem/

 

V reči liberálov tak upozorňujete na krivdu, ktorá sa niekomu deje, bez toho, aby ste na niekoho útočili a v tom je ten rozdiel!

Ten nenapadnuteľný rozdiel!

 

 

.

„Uvedomelí“ ľudia by boli veľmi zlí učitelia, nič by nevyšetrovali!

03.06.2023

Veľmi ma rozčuľujú veľmi hlúpe diskusie mainstreamu v televízii. Moderátor akoby úplne osprostel a celá spoločnosť úplne osprostela, čo vlastne predkladajú ľuďom. Tak napríklad včera na TA3 bola diskusia vedená Bielikom na tému Hybridná vojna v slovenskej politike. Zameriam sa len na najhlavnejšiu hlúposť, lebo všetky naraz by sa aj tak nedali riešiť. Bude vám to [...]

Jednostranne informovaní sú len tí, čo sledujú len mainstream

30.05.2023

Prvá vec, čo sa mi na úradníckej vláde nepáčila je to, že ako prioritu majú vydávať 2% HDP na zbrane, hoci napríklad oveľa bohatšie Nemecko toľko nevydávalo, lebo vraj nemajú z čoho! Už týmto boli u mňa odpísaní, že prvý znak lokajstva nevedieť sa zastať vlastného štátu a svojich občanov ako napríklad Nemci. A už počúvame o ďalšom znaku lokajstva, že [...]

Veľmi odporúčam prečítať si ukážku, ako si SME predstavuje správnych voličov!

29.05.2023

Začína to Miklošovou otázkou v nadpise článku: „Máme vôbec na vlastnú štátnosť? Zaslúžime si slobodu a nezávislosť? Len štyridsať percent z nás netrpí úplnou pomätenosťou.“ A končí: „Máme vôbec na vlastnú štátnosť? Zaslúžime si slobodu a nezávislosť? Tiež o tom už roky pochybujem!!!!!“ Radím [...]

Robert Fico

Smer kritizuje mediálnu kampaň, ktorú má na Slovensku organizovať NATO

04.06.2023 11:38

Fico to považuje za priamy zásah do volebnej kampane na poškodenie opozície.

Polícia / Pomáhať a chrániť / Policajné auto /

Zavolali vám z Interpolu? Pozor, ide o podvod, varuje polícia

04.06.2023 11:15

Polícia upozorňuje na podvodné telefonáty, ktorých cieľom je získať vzdialený prístup do mobilu poškodených.

Hong Kong Tiananmen Anniversary

Spomienka na masakru na Námestí nebeského pokoja? V Hongkongu sa zatýkalo

04.06.2023 10:08

Hongkong v minulosti pietne akcie povoľoval, v posledných rokoch však úrady spomienkové akcie potláčajú.

India vlaky zrážka

India minula miliardy na modernizáciu vlakov, bezpečnosť pokrivkáva

04.06.2023 09:49

Piatková zrážka vlakov v štáte Odiša bola v Indii najhoršia v 21. storočí.