Založ si blog

Presne kto vám rozpracoval cenzúru a politické školenia aj do škôl, ako za socializmu

Teší ma, keď vidím, koľkí čitatelia SME upozorňujú v diskusiách na to, že si neželajú, aby ľudí prenasledovali za názory a že si začínajú uvedomovať nastávajúcu cenzúru. A naopak, vôbec ma neteší, keď sa tam vyskytujú čitatelia, ktorí tam hlásia, ešte koho by mali zakázať a scenzúrovať. Napr:

 

„je na čase zobrať Blahove statusy a slova komunista/komunizmus nahradiť slovami nacista/nacizmus a miesto mena Husak použiť meno Hitler.

To by sa začali diať veci….“
04.09.2019 7:08

 

Ale sami si prečítajte diskusiu od Schutza ku Mazurekovi, keď chcete byť v obraze, ako sa im dovolávanie zákazov a cenzúry darí:

https://komentare.sme.sk/diskusie/3580441/1/stihanie-hranicnych-vyrokov-sa-po-mazurekovi-nespusti.html

 

Mne predbežne stačí, že mnohým fanúšikom „liberálov“ to dochádza, že to už speje k extrémizmu na opačnom konci.

Keď už to dôjde všetkým, bude už neskoro, keď sa raz prebudíte v cenzúre. Pokiaľ sme sa ešte neprebudili, píšme si, komu za to budeme vďačiť a presne koho ste si na to zvolili, že vám to takto zaviedli:

 

 

PROGRAM DEZINFORMÁCIE SPOLU – občianska demokracia

 

Zodpovedný: Jakub Goda. Pripomienkovanie programu bolo ukončené.

 

 

Toto pracovisko by malo koncentrovať expertov v tejto oblasti a ich úlohou by malo byť:

 

1. Monitorovať a sledovať informačnú mapu krajiny (sociálne siete + médiá). Využívať dostupné analytické nástroje a mať komplexný priebežný prehľad o najrozšírenejších a najvážnejších aktuálnych dezinformačných hrozbách.

 

2. Včas identifikovať rýchlo sa šíriace dezinformácie a zanalyzovať ich potenciálny zásah a vážnosť. V prípadoch, v ktorých je to vhodné, zvážiť a konzultovať reakciu s konkrétnym rezortom alebo štátnou inštitúciou, ktorej sa téma týka.

 

3. Zvyšovať povedomie o dezinformáciach vo verejnosti. Aktívne komunikovať s verejnosťou a hľadať spôsoby ako vzdelávať a šíriť povedomie o tejto téme do čo najširších vrstiev spoločnosti. Preventívne varovať pred možnými dezinformáciami v prípade výnimočných udalostí (napríklad letecká nehoda, veľký požiar alebo teroristický útok).

 

4. Skúmať a analyzovať dlhodobé trendy v tejto oblasti. Zhromažďovať dáta z prieskumov verejnej mienky o zraniteľnosti jednotlivých skupín obyvateľstva, analyzovať a rozpoznávať vplyvy zahraničných aktérov, sledovať aktuálne technologické trendy. Identifikovať najväčších šíriteľov a analyzovať ich motivácie.

 

5. Zadávať prieskumy verejnej mienky a sociologické výskumy, ktoré poskytnú detailnejšie informácie o rozšírenosti dezinformačných naratívov a zraniteľnosti jednotlivých skupín obyvateľstva.

 

6. Vytvoriť network a pracovnú skupinu s občianskym sektorom, novinármi, vedcami a aktivistami. V tejto oblasti existuje množstvo individuálnych iniciatív a aktivít, ktoré sú v mnohých prípadoch postavené len vnútornej motivácii jednotlivcov. Ambíciou nemá byť ich nahradiť, ale naopak, spolupracovať s nimi a podporovať ich.

 

7. Vytvoriť grantovú schému pre projekty v tejto oblasti. Viacero aktivít v tejto oblasti je podfinancovaných a závislých len na vôli konkrétnych jednotlivcov. Grantová schéma môže pomôcť škálovať a zintenzívniť mnohé užitočné iniciatívy.

 

8. Spolupracovať a vymieňať si informácie s medzinárodnými inštitúciami v tejto oblasti. V akčnom pláne boja proti dezinformáciam Európska komisia vyzýva členské štáty na zriadenie kontaktného miesta v rámci štátnej sféry, ktoré bude v úzkom kontakt s EEAS Stratcom task force tímom (momentálne je ním odbor strategickej komunikácie na MZV).

 

9. Organizovať väčšie informačné kampane. Pri dlhodobých a široko rozšírených mýtoch nestačí jednoduchá reakcia, ale môže pomôcť dobre urobená komunikačná kampaň. Krajiny ako Veľká Británia (majú tam na to špeciálnu štátnu agentúru Government Communication Service) pravidelne organizujú rozsiahle komunikačné kampane, ktoré majú potenciál vyvážiť vplyv mýtov a dezinformácii. Štátne kampane môžu dopadnúť veľmi dobre a efektívne, len musia byť robené v spolupráci s kvalitnými kreatívcami a marketérmi.

 

10. Iniciovať a konzultovať založenie jednotiek strategickej komunikácie na ministerstvách. Konečným cieľom je zlepšovať komunikáciu štátu na všetkých úrovniach a ministerstvách. Centrum pre dezinformácie a strategickú komunikáciu by malo byť v kontakte s komunikačnými tímami na ministerstvách, organizovať školenia pre úradníkov a tlačiť na aktívnejšiu a modernejšiu komunikáciu na všetkých rezortoch.

 

 

MONITOROVAŤ!   VYHODNOCOVAŤ!   REAGOVAŤ!   CIELIŤ!  – ako komunisti v totalite!

 

 

4. Podpora médií a posilňovanie verejnoprávnych médií

 

Časový odhad: 1 rok

 

1. Odpolitizovanie voľby riaditeľa RTVS

 

2. Podpora investigatívnej tvorby vo verejnoprávnych a súkromných médiách.

 

3. Podpora postavenia novinárov. Novinári sa v modernej slovenskej spoločnosti ukázali ako strážcovia demokracie, pričom postavenie ich samotných je často dehonestované. V tejto súvislosti navrhujeme hneď niekoľko opatrení. Prvým, týkajúcim sa práce novinárov, je posilnenie povinnosti orgánov verejnej moci a verejných funkcionárov odpovedať na otázky novinárov. Ďalšími prvkami posilňujúcimi ich postavenie je znemožnenie neodôvodnenej žaloby na novinárov ich zamestnávateľov a investigatívne mimovládne organizácie cez tzv. osobitnú podmienku konania, kde súd najprv preskúma spôsobenie ujmy a iba v prípade zistenia závažnej ujmy ďalej koná (podľa britského vzoru). Občianskopráv ne konanie by po prijatí predloženého návrhu už nemohlo byť voči týmto subjektom zneužité. Posledným je návrh na zaradenie novinárov do kategórie chránených osôb v Trestnom zákone, aby boli útoky na nich posudzované prísnejšie.

 

4. Zákaz krížového vlastníctva médií

 

Prečítajte si sami, je to 16 strán:

 

https://stranaspolu.sk/admin/public/docs/spolu_program_dezinformacie.pdf

 

Zodpovedný: Jakub Goda. 

 

Aby ste mali predstavu, čo je to za človeka, prečítajte si jeho posledný článok na Denníku N a diskusiu o jeho metódach k nemu:

 

https://dennikn.sk/blog/1571691/hlavne-spravy-a-zem-a-vek-patria-podla-prieskumu-focusu-medzi-najdoveryhodnejsie-media-medzi-ucitelmi/?ref=box

 

Obviňuje školstvo za extrémizmus, aby do škôl pomáhal presadzovať politické školenia:

 

„Znamená to, že školstvo v dnešnom stave na mnohých miestach nemusí fungovať ako liek, ale do značnej miery sa môže spolupodieľať na výchove mladých ľudí, ktorí sa v rekordných počtoch prikláňajú k extrémizmu.

Preto som sa posledné mesiace venoval presviedčaniu politikov alebo nádejných politikov (konkrétne v rámci koalície PS a Spolu), aby si túto tému viac všímali. Výsledkom je, že v programe PS a Spolu, ktorý bude zverejnený onedlho, bude mať samostatnú časť téma Dezinformácie a hybridné hrozby, ktorú sme pripravovali spolu s expertom Globsecu Danielom Milom.

 

– Musíme venovať vážnu pozornosť mediálnemu vzdelávaniu na školách – zaradiť mediálnu výchovu do vzdelávacieho kurikula v rámci existujúcich povinných predmetov a vytvoriť nové osnovy mediálnej výchovy.

– Podporovať a škálovať iniciatívy, ktoré organizujú diskusie a prednášky novinárov alebo odborníkov na školách.

– Ako naznačuje tento prieskum, venovať sa treba nielen žiakom, ale aj učiteľom samotným. Cestu v tomto naznačuje napríklad Francúzsko, kde vytvorili v spolupráci s novinármi a odborníkmi rozsiahly program školení pre učiteľov o médiách a dezinformáciach.

Treba tiež zmeniť spôsob, akým štát a štátne inštitúcie komunikujús verejnosťou. Reaktívne odpovedať na novinárske otázky prostredníctvom tlačových správ a s použitím úradníckeho jazyka už nestačí. Štát ako taký a aj jednotlivé rezorty sa musia stať proaktívnym silným komunikačným hráčom aj v online prostredí a mať zrozumiteľnú, premyslen& uacute; a dlhodobú stratégiu toho, čo chcú verejnosti hovoriť. To v praxi znamená formovanie odborov na strategickú komunikáciu na ministerstvách, podobne ako to je dnes na Ministerstve zahraničných vecí.

Je treba posilniť súčasné štátne kapacity, lepšie koordinovať a podporiť existujúce občianske aktivity. Po vzore krajín ako Veľká Británia, Švédsko, Fínsko, Česko alebo pobaltské štáty aj Slovensko potrebuje v štátnej správe inštitúciu, ktorá sa bude systematicky a komplexne venovať mapovaniu, predchádzaniu a neutralizácii hybridných hrozieb a dezinformácií. Jednou z úloh tohto centra by bolo monitorovať informačnú mapu krajiny (aj realizovať podobné prieskumy ako je tento o učiteľoch), včas identifikovať rýchlo sa šíriace dezinformácie, analyzovať ich potenciálny zásah a podporovať rezorty, ktorých sa to týka pri včasnej a efektívnej reakcii. Dôležité je tiež zvyšovať povedomie o hybridných hrozbách a dezinformáciach vo verejnosti a organizovať celoplošné informačné kampane.

Kľúčovým hráčom v boji proti dezinformáciam sú novinári a špeciálne verejnoprávna televízia. Je dôležité odpolitizovať voľbu riaditeľa RTVS a viazať časť výdavkov na tvorbu investigatívnej žurnalistiky.

Podrobnejšie opísané návrhy riešení nájdete zatiaľ buď v programe na dezinformácie strany Spolu, alebo v publikácii Globsecu Hybridné hrozby na Slovensku, na ktorej pracoval Daniel Milo.“

 

Inak povedané, je to systém rozpracovanej cenzúry, kde samozrejme nenapíšu – Pozor, zavádzame cenzúru! – ale pekne omáčkami vám vysvetlia, prečo je takáto „osveta“ nutná a potrebná a prečo sú „potrebné“ práve takéto zabezpečovacie kroky. Už opäť ideologické školenia smerujú do škôl, aby si zabezpečili aj budúcich voličov, keď so starými sa nedá pohnúť, lebo tí sú podľa nich, týchto mladých pubertálnych progresívcov už len sprostí a tam už je potrebné čakať už len na ich vymretie, alebo aj tým robiť povinné školenia, ako za čias socializmu!

Opäť nás niekto bude školiť, čo si musíme myslieť a k čomu presne uvedomelo vychovávať mládež. Ako si to odkontrolujú, čítajte v ich systéme, ktorý je súčasťou ich volebného programu.

Pozrite na toho človeka – mladý, možno tiež bez rodiny a detí, bez osobnej zodpovednosti hoci voči jedinému človeku, ale mládež, ktorá chce vychovávať dospelých. Píše o sebe toto:

„Živím sa tvorbou reklamných vizuálov, animácii a vizuálnych efektov. Bežne sa motám medzi filmármi a kreatívcami. Občas niekde odbehnem, pracovne alebo cestovne, a naposledy som si odskočil na štúdium Philosophy, Politics and Economics na University of York v UK.“

 

Ako som už k tomu napísala, zopakujem:

Asi ste si ma adoptovali a musíte ma vychovávať a vysvetliť mi, že to so mnou komunikuje Kremeľ, lebo nikto iný by vás už kritizovať nemohol! Ako to viete, keď ich pravidelne nepočúvate?
Vraj ste to nepočuli, nepočúvate, počuli ste tri vety, jednu reláciu, pár článkov, ale chcete ich zakázať.
Iste, kritizujú vás, preto ich chcete zakázať a to je tak ohromne liberálne! Skutočne som presvedčená, že drvivá väčšina z vás liberálnu výchovu nezažila, inak by tento nápad nemohla dostať. Čiže o liberalizme viete h…., o takej výchove nič, neviete diskutovať, neviete argumentovať, len oponenta zakázať!

No ja som ich na rozdiel od vás počúvala teraz dosť dlho, aby som ja mohla napísať, akí sú a z pohľadu liberála, čo je alergický na konzervatívne dogmy. Akurát sa u mňa neprejavuje alergia na pre mňa zaostalé názory tým, že by som chcela oponenta zlikvidovať. Ja som liberálnu výchovu mala, čiže si veľmi dobre pamätám ako vyzerá a ako má vyzerať! Rovnako aj liberálna osveta, ktorá nebude krátkodobá ale trvalá, presne ako je to v liberálnej výchove.

Nenašla som u nich nič, čo by bolo na zákaz a čo by nebolo v súlade s liberálnou osvetou a jej chybami! Či o chybách sa nesmie hovoriť a nič kritizovať?
Ja svedčím o tom, že to bola všetko veľmi konštruktívna kritika a v ničom nebola cez čiaru. Celkom nič z toho nebolo na zákaz.

„Drahá“, progresívna mládež! Keby som doma mala také dieťa, čo ma chce v starobe vychovávať, čo smiem počúvať, čo nesmiem, ako keby som mala šesť rokov a bola nesvojprávna, tak také dieťa (dospelé), hoci by bolo moje vlastné, by som vyhodila z bytu. Okamžite by sa muselo odsťahovať, keď nerozumie, nie že liberalizmu a osobnej slobode, ale ani minimálnej tolerancii a rešpektu voči iným. Čo keby ste sa obmedzili na vašich rodičov a im robili netolerantné peklo zo života a cudzím dali pokoj?
Nech si to vyžerú vaši rodičia, čo z vás vychovali, že vraj liberálov, a nie iní ľudia! Hrajte sa na totalitu doma! Doma cenzúrujte rodičov, súrodencov, partnerov!
Doma im robte osvetu o vojenských základniach a prečo vám k životu chýba federalizácia a federalizácia dlhov a všetky príkazy a len preto, že ste tak originálni, že viete len kam fúka vietor.

Vám fakt nie je trápne, že ľudia vás budú povinne počúvať len keď im zavediete cenzúru na všetko iné a totalitu? Neviem si predstaviť väčšiu hanbu pre liberála, ako že musel byť totaliťák, lebo takú mal mizernú osvetu. 
Keby som vás zamestnávala, akože chcem využiť liberálnu osvetu a liberálnu agendu na svoje ciele, tak vás vyhodím pre absolútnu neschopnosť presvedčiť kohokoľvek o čomkoľvek, len manipuláciami alebo nátlakom. Ale možno to robíte dobre, ak cieľom je totalita!

Výsledok vášho „liberálneho snaženia“ je, že liberalizmus bude ešte viac nenávidený pojem než komunizmus. A to by skutoční liberáli nikdy nedopustili, lebo ich cieľom bolo prevychovať človeka k inému uvedomeniu, keď k týmto hodnotám dospeje slobodne a osvojí si ich a nie nátlakom, čo je pri výchove len ľahký náter, ktorý sa neujme.

 

Ale oni pokračujú vo svojich návrhoch na politické školenia do škôl pre žiakov, do škôl pre učiteľov, ktorí ich budú musieť povinne počúvať, keď sa vo voľbách dostanú k moci.

 

Tak len, aby ste vedeli, koho budete v PS/SPOLU voliť! A presne kto boli tí „vzácni ľudia“ – progresívni extrémisti, čo nám tu voľakedy zaviedli totalitu, aby ste si to pamätali, ako to začalo! A presne kto to a kedy začal vsúvať do volebného programu!

 

 

A vraj sú to liberáli, čo sa vám miesto slobody postarajú naopak len o totalitu ich názorov a cenzúru pre nich nepohodlných a kritických. Nevedia ich poraziť v diskusiách. Nevedia ani pripustiť diskusie. Nevedia si ani obhájiť svoje názory. Vedia ich len povinne zaviesť, vnútiť bez diskusie a vedia si ukradnúť pojem, že s týmto sú liberáli!

Ak vy ste liberáli, my sme žirafy! Ale aj to sa dá povinne vnútiť, že ste liberáli!

 

Nie, Goda je totaliťák a preto rozpracoval a zodpovedá za cenzúru! Možno tiež trpel v detstve a tiež sa mu nedostalo liberálnej výchovy a preto nemá predstavu, ako by mohla aj slobodne vyzerať liberálna osveta. On sám by o tom potreboval školenie a porozumieť pojmu sloboda verzus totalita. Liberálom sa nestanete len tak, že si ten pojem len ukradnete na svoje politické záujmy a budete všetkých naokolo nútiť, aby vás volali liberáli, lebo inak ich budete stíhať!

 

 

.

Dnes o mužoch. Pre tých, čo sa len narodili so semenníkmi

03.07.2020

Toto je stále len povrch nášho mužského sveta: Ludia si myslia, ze sa to nedeje, lebo zeny to naozaj nerozpravaju. Poznam taky pripad obtazovania aj v okoli. Jedna zena sa rozviedla (nie jej vinou, manzel ochorel na schizofreniu) a jej novy partner sexualne obtazoval jej dve dcery. Nie ze by ich bol znasilnil, ale v puberte ich oblapal, obchytkaval, pusinkoval az na jazyckovu. A ich [...]

Toto bolo rozhodnuté už v deň, keď odpísali malé strany a vysmievali sa z nich

02.07.2020

Pozrime sa, akých máme sprostých voličov. Veľmi dobre mohli vedieť, že keď budú voliť veľké strany, tak to všetko budú lokajské strany, ktoré budú pretláčať americké záujmy. A napriek tomu na to kašlali a vysmievali sa z malých strán bez vplyvu oligarchov. To by sme ešte mohli povedať, že našich obyvateľov nezaujíma, koho záujmy budeme pretláčať, či budeme [...]

Dobre, tak už sme sa porozčuľovali a nechajte ich vládnuť

01.07.2020

Zas sme mali doma krčmu, kde sme sa porozčuľovali a už sme znova zmierení, že nejaké požiadavky budú plniť len obyčajní ľudia dole. V mojom živote sa zmenilo to, že už nehovorím, že u nás v práci pracujeme ako na ministerstve a tak všetko musí byť tip-top, ale ako v Bruseli. Už nehovorím na ministerstve. A všetci vieme, že sa neulievame ako v Bruseli. Tu by sa mi hodilo [...]

Níl, JUba, Južný Sudán

Sudán, Egypt a Etiópia obnovili rokovania v spore o výstavbu priehrady na Níle

03.07.2020 22:20

Predošlé kolo rokovaní sa skončilo neúspechom pre neschopnosť zúčastnených krajín dosiahnuť kompromis.

Robert Fico

Fico: Nie je dôvod, aby bol Kičura vo väzbe. Má tam byť sudca Sklenka

03.07.2020 18:18

Neexistuje dôvod na to, aby bol bývalý predseda Správy štátnych hmotných rezerv Kajetán Kičura vo väzbe. Tvrdí to predseda Smeru-SD Robert Fico.

Česko / Praha / maršal / Ivan Konev /

Moskva žiada OBSE preveriť, ako Česi plnia záväzky v boji proti nacizmu

03.07.2020 17:56

Rusko vyzýva Česko, aby dodržiavalo medzinárodné záväzky v boji proti neonacizmu, a apelovalo aj na OBSE.

pocasie-4-7-2020

Prichádza tretia vlna Medardovej kvapky. Príde aj k vám?

03.07.2020 17:00

Po druhej vlne Medardovej kvapky prichádza tretia. Potvrdia sa v tomto roku pranostiky alebo to bude na Slovensku vyzerať úplne inak?