Založ si blog

Slabiny a silné miesta liberálov

Ako liberál viem, kde sú slabiny a silné miesta liberálov.
Ich najsilnejšie miesto je liberálna agenda. Prečo, podrobnejšie vysvetľujem nižšie.

Kto ich chce poraziť na území liberálnej agendy, nemá šancu a tento boj prehrá.

 

Liberálna agenda slúži ako pasca na získanie oddaných bojovníkov a zároveň slúži ako pasca na nepriateľov. Keby to bol boj, tak jednotlivé témy liberálnej agendy slúžia v boji liberálov ako dobre maskované jamy s kopijami, zakryté lístím. Slúžia práve na to, aby sa do nich nepriateľ liberálov chytil, skočil presne na tieto miesta a do týchto tém, ktorého sú naňho nachystané, ako pasce pre jeho zaostalé a konzervatívne myslenie, ktoré je v novej osvete určené na zánik.

 

Napriek tomu ľudia dokola skáču na ich pasce a venujú sa práve témam, kde ich chcú liberáli mať, keď ich chcú najrýchlejšie poraziť.

Príklad:

Kritizuješ Rómov, homosexuálov, feministky, migrantov, moslimov… ? Nerozumieš rovnoprávnosti ľudí a základnému konceptu novej a konečnej osvety. Ako človek, ktorý je proti základu novej osvety, si z boja vyradený pre zaostalosť. Nerozumieš pokroku v ľudských právach, preto si skončil a tvoj názor nebude už mať žiadnu váhu. Je zaostalý, skončil si.

Takto by sme mohli pokračovať pri každej téme (a takto to bude prebiehať pri budúcej cenzúre). Keď nerozumieš základu novej osvety, skončil si. Tvoj názor nebude mať, ako zaostalý, už žiadnu váhu a schopnosť niečo meniť. Časom bude vyhlásený za nepriateľský, zaostalý, primitívny.

 

Liberáli majú slabiny jedine tam, kde sa dostávajú do rozporu s liberálnou agendou, pretože jedine tieto témy a územia môžete spochybniť, že liberálna agenda naopak nie je uplatňovaná, je proti základným ľudským právam, nenapĺňa požiadavku ľudskej rovnoprávnosti, obsahuje dvojaké metre, porušuje princíp slobody…

Príklad:

Kritizuješ dvojaký meter? To môžeš! Neútočíš proti podstate, nemôžu ťa okamžite v boji vyradiť. Môžu sa ťa snažiť spochybniť, že dvojaký nebol, ale nemajú ťa na čom dostať, že riešenie je nekonštruktívne a proti podstate a v rozpore s osvetou!

Kritizuješ oligarchov v pozadí? To môžeš. Neskočil si do žiadnej pasce liberálnej agendy, môžeš pokračovať a postupovať a prejdeš. Je to boj, že obchádzaš pasce.

Kritizuješ vojenské základne a podobné témy? To môžeš a máš plné právo. Postupuješ, ideš, nemajú ťa na čom zachytiť a dostať, lebo to je plné ľudské právo nesúhlasiť so zbrojením.

 

Napriek tomu sa ľudia miestam ich slabín nevenujú. Skáču do všetkých ich pascí, ako býk, čo útočí na červené súkno a liberálna osveta, ako toreador, si poradí so zaostalým stádom.

 

Máte jedine tri témy, tak zhruba, na ktorých vás nezastavia a neodstavia a musí ich zaujímať váš názor, lebo nejde proti podstate osvety, ale ju len napĺňa. Tam ste neskočili do pasce, tam sa môžete brániť a dokonca postupovať pre ich ohrozenie. A ľudia to absolútne nevyužívajú.

Bojujú naozaj ako domorodci, čo vlezú do každej nachystanej pasce, kde si s nimi ľahko poradia – v mene budúcnosti tejto liberálnej osvety. Končia, nepostupujú, prehrajú boj.

 

Tie tri témy sú:

1. Dvojaký meter v rozpore s liberálnou agendou

2. Oligarchovia v pozadí, lebo to s liberálnou agendou a osvetou nesúvisí.

3. Vojenské základne alebo zbrojenie, ako porušovanie liberálnej osvety.

 

Keď chceš poraziť nepriateľa, musíš poznať jeho zbrane a vedieť sa pred nimi chrániť. Keď chceš poraziť ideológiu, musíš to robiť presne v jej mene (len tak dokážeš jej zneužívanie). Musíš pochopiť ten systém nálože, keď ho chceš odstaviť. Rozhodne sa nemôžeš prechádzať ako po mínovom poli, mňa to nezaujíma, čo tu máte, lebo ja tým pohŕdam alebo nesúhlasím. Ak to tak robíš, máš v boji veľmi krátku životnosť. Ak to tak robia celé skupiny, povedzme biskupi, tak to prehrajú a je to len otázka času.

 

Liberálna agenda, ako základ nie je zlá. Rovnako, ako nie je zlá viera človeka, pokiaľ sa nezačne zneužívať. Liberálna agenda slúži ako ochrana alebo štít liberálov. Je to presne to, prečo prejdú. Ak neviete, kde sa dajú poraziť, zdržať, zastaviť, tak ste akýkoľvek boj proti nim prehrali. Preto, paradoxne, by liberálov najskôr vedeli poraziť práve liberáli, ktorí s nimi nesúhlasia (napr. Chmelár), lebo poznajú všetky pasce, kde je ten boj absolútne neúčinný a zbytočný (to sú maximálne prechodné víťazstvá) a kadiaľ prejdete napriek liberálnej osvete a agende a kde vás zastaviť nemôžu bez toho, aby vyslovene šli proti liberálnej osvete a porušovali vlastné základy a svoje princípy.

 

Na vás je, či chcete bojovať účinne alebo len zbytočne. Toto je stručná verzia manuálu boja proti liberálom, keď liberálnu agendu proti vám zneužívajú.

Keby nezneužívali, nemali by ste ani prečo s nimi bojovať, ako by ste nebojovali s veriacim človekom, ktorý svoju vieru voči vám nezneužíva.

 

 

 

Podrobnejšie vysvetlenie, prečo je liberálna agenda ich najsilnejšie a neporaziteľné miesto:

 

(Toto zostručňovať nebudem. Buď to pochopíte alebo nie.)

 

 

Aké chyby robia konzervatívci v boji s liberálmi

 

Iste nie všetci sa považujú za konzervatívcov, ako nie všetci bojujúci za slobodu sa považujú za liberálov, ale zhruba môžeme spoločnosť rozdeliť na novodobých komunistov – progresívnych liberálov a konzervatívcov, ktorí bojujú za svoju slobodu „iných názorov.“

 

Ľudia si často myslia, že môžu vyhrať svoj boj, keď budú pohŕdať svojimi nepriateľmi v opozícii, ale to je ako podceňovať nepriateľa, lebo keď len pohŕdate a všetko paušálne a doradu len zhadzujete, správate sa ako neohroziteľní a ste nechránení. 

Obrazne, keď na mňa niekto bude útočiť a ja sa len tak prechádzam, však veď to sú všetko len somári, zvrhlíci, hlupáci, absolútne som rezignovala na svoju obranu. Len si myslím, že mi nič nemôžu urobiť (rozumej všetkým), lebo to ako hlupáci prehrajú. Na len naparovanie – pravdu máme samozrejme my a preto ste neohroziteľní, doplatili už mnohí.

Ak je podľa vás pravda, že pred sebou máte nebezpečných nepriateľov, ktorí sú schopní všetkého, ako tvrdíte, potom nie sú na mieste povzbudzujúce výkriky – My to dáme! Neprejdú! To sú len mobilizačné pokriky, nie nejaká stratégia boja, ako to dáme, ako to dokážeme, že ich porazíme. 

Pokiaľ nepriateľa nepoznám, lebo ním len pohŕdam, správam sa ako naivne nechránený človek. Keď ním len pohŕdam a všade opakujem, mňa ani nezaujíma, čo chcú, je to ako v boji sa nezaujímať, kde má silné, neporaziteľné miesta a kde má slabiny. Ľudia len slovne predvádzajú, že ich považujú za nebezpečných, ale správajú sa ako keby nebezpeční vôbec neboli, lebo sa vôbec nechránia pred ich pascami a keby to bolo mínové pole, tak si chodia ako na prechádzke len s bojovými pokrikmi. Preto potom liberálom padajú do pascí, ktorá každá jedna bude proti nim použitá. Stávajú s a naopak veľmi ľahkými obeťami liberálov, lebo ich nezaujímalo, kde sú tie pasce a čím presne môžu prehrať a prehrajú tento boj, ktorý naopak podceňovali. 

 

Keď mám pred sebou naozaj nebezpečného nepriateľa, ako tvrdím, je nebezpečný práve tým, že on dostane od rozhodujúcich síl v pomoc a ja nie!

To znamená, že liberálov si tieto rozhodujúce sily v pozadí vybrali a pre niečo si ich vybrali, že to budú práve oni, čo im presadia, čo chcú. 

Kresťanov si voľakedy vybrali pre niečo, čo poskytovalo vynikajúcu ochranu ich zámerom. Podstatný je zámer, ktorý nevidno, ale veľmi podstatné je aj to, čo tomu poskytne nepriestrelnú ochranu. Pri kresťanoch to bola viera. Tvorila nepriestrelný štít a kupolu všetkých záujmov, aby boli chránené ako všeobecné dobro.

Keď ste útočili na zneužívajúcich vieru, presne preto vás ľahko odstavili, lebo to útočíte proti viere, proti Bohu!

Rovnako to funguje, keď zneužívajúci islam vás ľahko odstavia, lebo to útočíte proti vierovyznaniu a zas proti viere a slobode vo viere!

 

A rovnako to funguje na zneužívajúcich liberálov a liberalizmus, lebo (a tomu ľudia teraz neveria) celkom rovnako vás odstavia, keď útočíte proti slobode a liberálnej agende. Všetci budete obvinení a porazení, že to bojujete proti slobode a ľudskej rovnoprávnosti. 

 

Presne preto je to dobre vymyslené, ako vždy, lebo zas si na to vybrali niečo nepriestrelné, čomu ľudia neveria, že je to naozaj nepriestrelné.

No spýtajte sa celkom logicky. Chcete povedať, že nebezpeční ľudia v pozadí si vybrali na to niečo, čo ľahko porazíte? Že by si na to vybrali niečo priestrelné? Niečo, čo sa dá ako ochrana alebo štít ľahko poraziť?

Naopak, sú nebezpeční práve preto, že si na to a veľmi dômyselne vybrali niečo naozaj nepriestrelné, čo má schopnosť odraziť všetky útoky a zvalcovať vás svojou pravdou – V mene slobody!

 

Tu robia ľudia prvú chybu (zjednodušene konzervatívci), že si myslia, že liberálna agenda je priestrelná. Keby to bolo argumentačne a hodnotovo ľahko poraziteľné, nikdy by si najnebezpečnejší v pozadí nevybrali práve liberálov a liberalizmus ako ochranný štít na svoje záujmy.

 

Keby vás lepšie mohli ovládať cez konzervatívcov, tak vyberú si na to ochranu konzervatívcov a ich argumenty. Neinvestovali by sa teraz do liberálov, keby v nich nebol jasný potenciál, kto je teraz osvetovo najsilnejší a v mene čoho sa to dá najlepšie uplatniť.

 

Máte pocit (konzervatívci), že nebezpečné sily v pozadí stavili na vás? Máte pocit, že máte ich podporu a vás chcú využiť?!

Nie, lebo vedia, že vy to prehráte a už nemáte výtlak a silu presadzovať ich záujmy. Skončili ste totiž odhalením, že kresťanstvo sa zneužívalo, kresťanstvom sa manipulovalo. Vie to už aj posledný divák všetkých filmov, že v mene Boha je už otrhaný obal.

 

Ideológie sú len ochranné plášte na nové rakety, čo vám raz prinesú vieru, raz rovnosť, raz bratstvo a teraz využívajú nový model z materiálu sloboda! Vzhľadom na už použité a prekuknuté ľuďmi, máme nový model nepriehľadný a najodolnejší! 

Keby nebol, tisíce liberálov pre nich nepracujú a keby nemal tento potenciál, tak si ho nevyberú. Alebo si myslíte, že nebezpeční ľudia v pozadí sú hlúpejší od vás a vsadili na niečo ľahko zdolateľné? Vážne máte pocit, že to s nimi vyhráte? S konzervativizmom po záručnej lehote odhalenia všetkých manipulácií?

 

Stále by ľudia mohli vyhrať, keby rýchlo vypršala lehota aj pre zneužívanie liberálov a liberalizmu. Ale to by ste museli nájsť ich slabiny o ktoré nemáte záujem, lebo na ich slabé miesta konzervatívci neútočia, tým ani nevenujú pozornosť. Sú len niektoré miesta, na ktorých ich môžete dostať a to jedine tie, kde sú sami v rozpore s liberálnou agendou, nie kde ju presadzujú! A tomuto ľudia vôbec nerozumejú, že absolútne ich nedostanú na miestach, kde ju presadzujú a že vo všetkých tých miestach na nich a na liberalizmus útočia celkom zbytočne, že presne na všetkých tých miestach to skôr, či neskôr prehrajú. 

 

Ohroziteľní sú len na miestach, kde sú v rozpore s liberálnou agendou, lebo iba tak sa dá odhaliť, že ona vlastne neplatí a je len zneužívaná. Pokiaľ toto ľudia nepochopia, tak to prehrajú, ako prehrávali predtým so všetkým, čo bolo na to využívané ako nepriestrelné. 

 

Jednoducho povedané, bojovníka v mene viery môžeš usvedčiť len vtedy, keď mu dokážeš, že je so svojou vlastnou vierou v rozpore. A liberála a liberalizmus môžete usvedčiť zo zneužívania len vtedy, ak mu, im dokážete, že sú s vlastným liberalizmom a s vlastnou liberálnou agendou v rozpore!

Nikdy nie, keď budete bojovať proti tomu, čo liberalizmus teraz presadzuje ako svoju podstatu a liberalizmus. Má to presne túto poistku, že útočením na túto podstatu to prehráte. 

 

A čo robia ľudia a konzervatívci? Presne to, čo je naplánované a čím sa najrýchlejšie potopia. Bojujú proti liberálom a liberalizmu ako podstate. Presne tam, kde je to presne vypočítané ako nepriestrelné. A nevenujú pozornosť slabým miestam a kde to má trhliny, ktoré by sa dali zväčšiť, ale zostanú nepovšimnuté pre jediný účinný boj na zastavenie manipulácií.

 

Napríklad taký Chmelár, ako jeho spôsob boja, by to dokázal lepšie a účinnejšie. On nie je taký sprostý, aby bojoval s liberálnou agendou, ale bojuje v mieste trhlín. Kde si to ani liberáli nevedia tak ľahko ospravedlniť, čo všetko presadzujú. Nepôjde vykrikovať niečo proti LGBTI, ako domorodec, čo tým rovno skončí v jame len zakrytej lístím. Konzervatívci ako domorodci rovno skáču na ich kopije slobody, húfne to preto prehrávajú. Budú preto veľmi ľahko odstavení ako bojovníci proti železnici, ako niečo zaostalé. 

Ale čo zmôže jeden Chmelár, keď tu chýbajú tisíce a tisíce „Chmelárov“, ktorí by útočili na slabé miesta, na naozaj slabé miesta? Domorodcov konzervatívcov po hlúpom boji len pozbierajú a odpracú. A s pár Chmelármi si poradia, lebo maximálne im vyhodia nejaký most do povetria, ako to bolo s vojenskými základňami.  Aj Chmelár je taký Old Shatterhand, na smiech liberálom, na nedôveru domorodcom. Ale presne aj on vie, čo jediné by na nich ešte mohlo platiť a ako viesť účinný boj. Zatancuje si a ich železnicu vám nezastaví, pretože v tomto príbehu je Old Shatterhandov málo. 

 

Ukážka takej trhliny. Chmelár píše:

 

Treba konečne prestať chodiť okolo horúcej kaše a nahlas povedať, že zdravotná starostlivosť na Slovensku sa výrazne nezlepší, ak neodstrihneme Pentu od pochybných kšeftov v rezorte. My na to odvahu máme…“

 

Penta nie je liberálna agenda. Tu je trhlina, tu môžete argumentovať bez toho, aby ste sa nechránili a skákali do ich prichystaných jám. A ako to ľudí zaujíma?

Nie, tí sú nasáčkovaní presne tam, kde ich chcú liberáli mať, aby sa zaoberali homosexuálmi, pedofilmi, sexuálnou zvrhlosťou a nevenovali pozornosť žiadnym trhlinám s vojenskými základňami a všade tam, kde je to naozaj účinné.

Konzervatívci, tento boj prehráte. Nie preto, že by sa nedal vyhrať, ale preto, že skáčete do všetkých pascí, ktoré vám nebezpeční v pozadí pripravili. Skáčete do všetkých pascí liberálov a liberalizmu. Neviete ani jednu obísť. Nezaujímate sa o silné a slabé miesta liberálov a liberalizmu a podľa vás sú niekde celkom inde, kde ich podľa vás zdoláte. Nepriateľa naozaj premôže len ten, kto mu aspoň trochu rozumie, aby nezostal nechránený a veľmi ľahkým terčom len svojho živelného odboja. 

Vás najdôležitejšie témy, kde prídete o svoju slobodu, nezaujímajú. Keby ste toľko energie aj v kostoloch venovali vojenským základniam, tak ich tu nepostavia. Ale asi kňazi vedia veľmi dobre, na čo odviesť vašu pozornosť. To vám asi nenapadne, že možno kolaborujú tiež a rovnako aj nevedomky, len s prianím nebezpečných v pozadí, o čom hovoriť, o čom nehovoriť, na čo upútať pozornosť ľudí.

A koľkí sa venujú programu SPOLU, kde už máte pekne po bodoch rozpracovanú budúcu cenzúru? Nikde! O tom je ticho!

A filozofické zamyslenia o socializme, 89, dejinách… vám nepomôžu. Všetko sú to len ďalšie jamy, do ktorých máte poskákať, pokiaľ im prejdú konkrétne kroky teraz, ktoré nikto nerieši a tie už nie sú podružné.

 

Ja nezrádzam domorodcov alebo konzervatívcov. Len vidím, že vedú celkom neúspešný boj, ktorý môže mať len krátkodobé a prechodné víťazstvá a pri tomto živelnom spôsobe boja len definitívne prehrajú. Pomoc nedostanú z pozadia a z EU konzervatívci, ale liberáli. Zlomí sa všetok živelný odpor na silných miestach pre liberálov. Rozstrieľajú vás na cucky cenzúrou, lebo keď ste ešte mali čas, neriešili ste to, čo sa ešte dalo riešiť a čo by bolo nenapadnuteľné, že na to máte plné právo! Ale to by to niekoho muselo zaujímať, kde boli takéto trhliny a slabiny. A nie na mieste s liberálnou agendou, ktorá keby bola územím, zostane posiata scenzúrovanými ľuďmi – odstavenými, čo je novodobé zabitie v civilizovanejších krajinách, keď sa jej pokúšali postaviť ako prílišnej slobode.

Nemáte na tých banditov, lebo s nimi vediete celkom neúčinný boj a bojovať proti liberálnej agende alebo prílišnej slobode je ako nechať sa opiť ohnivou vodou. Tí v pozadí presne vedia, prečo na to idú takto a na čom vás dostanú. 

Ale ja som tiež „bledá tvár“, zástanca prílišnej slobody, čo podľa vás nevidím, aké je to nebezpečné. A preto mi neuveríte tiež. Asi aj ja by som vám tu len chcela postaviť železnicu prílišnej a extrémnej slobody. No ja len viem, čo na nich platí a kedy ste celkom nechránení vo vašom boji proti extrémnej slobode.

Extrémna sloboda nikoho nehrozí. To je pekne na vás prichystané ako vynikajúca taktika, prečo bola vybraná práve táto!

 

 

.

Každý deň čítam, ako sa ich nadutí hlupáci – ich vraj intelektuálni čitatelia, rozčuľujú, že či nás majú vychovávať!

25.05.2024

Mám tu veľa materiálu o manipuláciách denníkov SME a N za minulé dni, to by som mohla písať aj tri články denne. Ale nechce sa mi pokračovať, tak rovno prejdem na celkový dojem z ich čitateľov, ktorým sa obyčajne nevenujem, len keď som chcela ukázať, aký účinok majú na nich novinári. Každý deň čítam, ako sa ich nadutí hlupáci – ich vraj intelektuálni [...]

Aby ste mali predstavu o IQ čitateľov na Denníku N

24.05.2024

Šnídl ich takto očividne manipuluje a výraz na jeho čitateľov, že sú len ovce, je slabý. To je nedostatočná rozumová činnosť! Atentátnik a Slovenskí branci na videu: nesedí Kaliňákova verzia o pacifistovi, ktorého zradikalizovali až médiá [...]

Komédia na Denníku N: „“Volil by azda slušný človek Hitlera? „

23.05.2024

Študent psychológie: „Volil by azda slušný človek Hitlera preto, lebo ako jediný sľuboval zvýšiť sociálne dávky o 5 frankov? Myslím, že nie. Pripúšťam že existujú takí, ktorí zlu neprepadli dobrovoľne, ale prirástli k nemu za pomoci ľsti druhých. Ale môže nás niekto viniť za to, že s nimi nechceme mať nič spoločné? Nech už sú dôvody pre ich [...]

india, požiar

Najmenej 20 ľudí prišlo o život pri požiari v herni na západe Indie

25.05.2024 18:22

Úrady tvrdia, že medzi mŕtvymi sú aj deti.

UN Sudan

Prokurátor, ktorý chce dostať izraelského premiéra za mreže, obhajoval zločinca, čo podporoval odsekávanie končatín

25.05.2024 18:00

Karim Khan, ktorý by rád videl Benjamina Netanjahua vo väzení, pôsobil ako advokát libérijského prezidenta prezývaného mäsiar z Monrovie.

nehoda

Vodič Passatu vyletel pri Holíči z cesty, nehodu neprežil

25.05.2024 17:57

Podľa polície pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť a pri predchádzaní nezvládol riadenie.

zelenskyj

Zelenskyj: Prímerie by teraz Putin zneužil. Straty? Na jedného Ukrajinca osem Rusov

25.05.2024 16:55

Putinovi absolútne nezáleží na svojich ľuďoch, civilistoch ani vojakoch, myslí si ukrajinský prezident.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 1,514
Celková čítanosť: 5581780x
Priemerná čítanosť článkov: 3687x

Autor blogu

Kategórie