Založ si blog

„Uvedomelí“ ľudia by boli veľmi zlí učitelia, nič by nevyšetrovali!

Veľmi ma rozčuľujú veľmi hlúpe diskusie mainstreamu v televízii. Moderátor akoby úplne osprostel a celá spoločnosť úplne osprostela, čo vlastne predkladajú ľuďom.

Tak napríklad včera na TA3 bola diskusia vedená Bielikom na tému Hybridná vojna v slovenskej politike. Zameriam sa len na najhlavnejšiu hlúposť, lebo všetky naraz by sa aj tak nedali riešiť. Bude vám to jasné z týchto príkladov v škole.

 

Zoberme si na to príklad zo školstva, kde medzi žiakmi vznikajú konflikty, agresia, slovná alebo fyzická.

Úlohou učiteľov je vyriešiť tieto konflikty ich vyšetrením AKO sa stali, AKO k nim došlo!

 

Toto môžeme prirovnať k štátom, keď medzi štátmi vznikajú konflikty, agresia slovná alebo vojny.

Úlohou medzinárodných organizácií je vyriešiť tieto konflikty ich vyšetrovaním AKO sa stali, AKO k nim došlo!

 

Vraciame sa k príkladu medzi žiakmi. Učiteľ je privolaný k úrazu žiaka A. Žiak A má zranenie v ústach, tiekla mu krv. Učiteľ sa okamžite dozvedá aj od svedkov iných spolužiakov, že mu to spôsobil žiak B.

 

Medzi štátmi by to vyzeralo takto. Svetová verejnosť sa dozvie, že štát B vojensky napadol štát A. Úraz a krv je v tomto prípade už vojna.

 

Od učiteľa sa očakáva, že to vyšetrí a nie že vyhlási, že žiak B je jednoznačný agresor a žiak A za nič nemôže. Keby to učiteľ nevyšetroval, akýkoľvek rodič sa môže ísť sťažovať k riaditeľovi s tým, že učiteľ to ani nevyšetroval a len vyhlásil, že agresor je žiak B. Prečo to nevyšetroval ako sa to stalo? Voči tomu sa najčastejšie ohradia rodičia žiaka B, že nebolo vyšetrené, čo bolo príčinou, že došlo k úrazu.

 

Medzi štátmi by to vyzeralo takto. Občania rôznych štátov očakávajú, že medzinárodné organizácie to vyšetria a vyšetrujú medzinárodné konflikty už priebežne a nie, že vyhlásia, že štát B je jednoznačný agresor a štát A za nič nemôže, lebo tie organizácie nič iné nezaujíma len kto iného napadol a bodka. Prečo ich nezaujímali príčiny? Voči tomu sa najčastejšie ozývajú občania v rôznych štátoch, že tie organizácie nezaujímajú príčiny, prečo došlo k vojenského konfliktu alebo až k vojne.

 

Vraciame sa k príkladu medzi žiakmi a ukážem riešenie uvedomelého učiteľa a dezoláta učiteľa.

 

Uvedomelý učiteľ vyšetrí konflikt medzi žiakmi takto:

 

To je úplne jasné, kto je tu agresor! Krv tiekla žiakovi A a keď to bolo spôsobené hlavou žiaka B, tak žiak B je jednoznačne na vine! Prekročil všetky dovolené čiary, lebo tiekla krv. Mal sa správať tak, aby nikto nebol zranený! Keďže to nedodržal, nie je už čo riešiť, stačí, že sme objasnili toto, že to bolo spôsobené úderom hlavy žiaka B do zubov žiaka A. 

Žiaka B potrestá a žiaka A majú všetci len ľutovať ako jeho obeť. Keby sa niekto pýtal na akékoľvek ďalšie príčiny, uvedomelý učiteľ povie, že nie je čo ďalej zisťovať, lebo zjavného agresora, čo prekročil všetky čiary a spôsobil úraz, máme!

 

Dezolát učiteľ vyšetrí konflikt medzi žiakmi takto:

 

Vypytuje sa, ako sa to stalo a každého aj na príčiny, prečo sa to stalo, a to aj žiaka A, aj B, aj spolužiakov. Preto to dezolát vyšetruje dlhšie než uvedomelý učiteľ. Chce sa dopátrať príčin, aby tomu rozumel, prečo sa to stalo a asi aká na tom bola vina všetkých zúčastnených. Dezolát počíta na základe skúseností aj s tým, že hlava žiaka B mohla udrieť zuby žiaka A aj preto, že ho mohol sotiť aj žiak C! Chce pochopiť, ako sa to stalo a nestačí mu len zjavný agresor a bodka ako uvedomelému učiteľovi!

 

Nakoniec to učiteľ dezolát pochopí takto. A nebude to krátke, lebo takto zložitejšie vyzerajú ucelené obrazy o konflikte aj medzi ľuďmi, aj medzi štátmi:

 

Žiak A má rád žiaka B, chce sa s ním kamarátiť. Preto za žiakom B všade a často chodí. Žiak B to buď nepochopil alebo nemá až taký záujem sa so žiakom A kamarátiť. Žiak B to vnímal tak, že mu žiak A nedal pokoj a stále za ním chodil. A v rámci takýchto pokusov žiaka A o priateľstvo so žiakom B sa stalo, že ho žiak A zozadu objal a držal aj proti jeho vôli, ale len v rámci hry!

Z pohľadu žiaka A to bol prejav kamarátstva a túžby sa s ním priateliť. No z pohľadu žiaka B to bol útok zozadu, lebo ho má už plné zuby a opisuje to – nedal mi pokoj!

Žiak B nemal v úmysle žiakovi A ublížiť aj keď ho mal plné zuby. Je mu to úprimne ľúto, čo sa stalo, že mu preto tiekla krv a aj plače, ako je mu to ľúto! No ako sa mykol a chcel dostať z toho núteného objatia, hlavou dozadu vrazil žiakovi A do zubov, na čo sa mu spustila krv.

Učiteľ dezolát prišiel na to, že vôbec nešlo o agresiu, len o nešťastnú náhodu. Dokonca vidí, že žiak A sa na žiaka B nehnevá, lebo stále sa s ním chce priateliť!

 

Nie, vôbec to nie je obdoba vojny medzi Ukrajinou a Ruskom, toto je príklad dokonca neúmyselného spôsobenia úrazu. V tomto prípade stačí žiakom vysvetliť ako sa môžu stať rôzne druhy úrazov, na čo si majú dávať pozor. Napríklad žiak A, ktorý je pritom obeť úrazu, nemal chytať žiaka B zozadu a držať ho násilím, hoci len z prejavu priateľstva.

 

Ale prišiel by na to uvedomelý učiteľ, ktorému by stačilo, že má jasného agresora, konkrétnu lebku, čo narazila do zubov žiaka A?

No asi nie, lebo ten by bol s vyšetrovaním rýchlo hotový! Agresora má, tak aké príčiny? Vieš, koho máš odsúdiť a potrestať a koho len poľutovať a možno by im tým aj zničil priateľstvo. Asi ťažko by potom ešte žiakovi B vysvetľoval, že žiak A sa s ním chce priateliť a nevedel to inak dať najavo!

 

 

No sú aj iné príklady. Keď sa dopátrate toho, že žiak B sa v tom ocitol len náhodou, lebo ho žiak C sotil. Takto jedna kamarátka druhej zlomila ruku, lebo ju sotil nahnevaný spolužiak, že ho predbehli v rade na obed. Alebo sa dopátrate, že „zjavného“ agresora niekto sústavne provokuje a prenasleduje ho.

 

Učitelia dezoláti, ktorých zaujímajú príčiny, to nevyšetrujú preto, že by chceli agresorov ospravedlňovať!!!

 

Vyšetrujú to preto, lebo ich skutočná príčina zaujíma, aby boli v obraze, čo sa vlastne stalo. Taktiež to aj majú vyšetrovať, aby sa nikomu neukrivdilo aj keď spôsobil úraz. Je to ich pracovná povinnost a z pohľadu učiteľa dezoláta by si uvedomelý učiteľ neplnil pracovné povinnosti!

 

Výsledkom nie je, že ten, čo spôsobil úraz, je ospravedlnený! To nikto nespochybňuje, že to nemal spraviť! Výsledkom je aj posúdenie príčin aj u iných. To je objektívna situácia, nie nadŕžanie niekomu, kto spôsobil úraz!

 

 

Z tohto dôvodu aj vrahovia majú u nás obhajcov. Že je niekto obhajca vraha, to neznamená, že ospravedlňuje vraha a legitimizuje tým jeho vraždu! Obhajca je zodpovedný len za spravodlivosť voči vrahovi! Za spravodlivosť, nie nadŕžanie! Nemá k nemu o nič bližšie než žalobca!

 

A prečo sudcov vrahov nikto neprenasleduje, že čo vás čo má zaujímať obhajoba vraha a nejaké dôkazy v jeho prospech?

Nikto sudcov u nás neobviňuje, že tým, že pripustia obhajobu, nadŕžajú vrahom! Chcú si vypočuť obidve strany. 

 

No pokiaľ ide o vojenský konflikt alebo vojnu, náhle všetci osprosteli! Vraj stačí mať len zjavného agresora a vyšetríte to rýchlejšie než konflikt v triede medzi chlapcami! Máte agresora alebo máte vraha, tak čo by ste ešte chceli, aké vyšetrovanie? Veď vyšetrovanie je urážkou obete!

 

Keby bol každý učiteľ „uvedomelý“ a nie dezolát, nemá čo vyšetrovať! Akékoľvek vyšetrovanie, ako sa to stalo, by predsa podľa nich spochybňovalo agresora!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Viete, prečo sa takto, ani minimálne takto nedovolí občanom mať úvahy nad príčinami a jačia, že akékoľvek úvahy o príčinách spochybňujú agresora?

Aby celosvetový „triedny učiteľ“ mohol štvať všetkých žiakov do vojny!

Ale jeho lokaji by dobrí učitelia neboli! Povinnosťou učiteľa je vyšetriť akýkoľvek konflikt pri ktorom sa stal úraz! Je to jeho pracovná povinnosť!

 

 

Pokiaľ toto na to určené organizácie budú robiť tiež, ľudia budú ticho. Celkom rovnako stíchli, keď sa prestala pretláčať násilná propaganda o migrantoch a videli, že tí, čo ju pretláčali, začali ju riešiť objektívnejšie a poukazovaním aj na to, čo predtým bolo zakázané hovoriť!

 

 

Prečo je príklad so znásilnením propagandisticky zavádzajúci. 

 

 

Často propagandisti používali príklad so znásilňovanou ženou, ktorej nikto nepomôže.

Aj keď samotná Fenestra vie o znásilňovanej žene, nikdy nevyhlási, že vyšetrovanie súdmi nie je potrebné! Ani v tomto prípade nie je vyšetrovanie ani len Fenestrou obchádzané!

 

Ak žiaci vidia, že ich spolužiaka niekto mláti, nemajú sa zapojiť do bitky, ale zavolať učiteľa. Keď to neurobia, tiež majú problém, že sa zapojili do bitky!

V tomto prípade sú iné štáty ako spolužiaci v triede, kde sa má vyšetriť, aký majú podiel na konflikte, ktorý vznikol. A to sa vôbec nikde nevyšetrovalo!

 

Jednoducho sa podsúva vojna na Ukrajine akokeby Ukrajina a Rusko boli dvaja ľudia pri ktorých sa nikto iný nenachádzal a nemohol do toho zasiahnuť!

No keď to prirovnáme konfliktu medzi ľuďmi, tak sa v čase konfliktu Rusko a Ukrajina nenachádzali niekde osamelo, ale priamo sa tam nachádzali aj iné krajiny ako účastníci tohto konfliktu a keby to vyšetrovala polícia, tak ich vyšetruje všetkých!

 

Tých, ktorí by sa vedeli preukázať, že s tým nič nemali, by pustili domov. A tých, o ktorých by sa preukázalo, že do tohto konfliktu od jeho vzniku zasahovali, by si tam nechali až do vyšetrovania! 

Taktiež sa často v spoločnosti rieši, že ten, kto sa zapojí do bitky, je vyšetrovaný, či sa zapojil adekvátne. Políciu by asi veľmi zaujímali výhovorky – Ja som sa nijako nezapojil, len som mu pripravil nože, aby sa mohol brániť!

 

Rozhodne sa to nedá prirovnať situácii, kde nejaký osamelý muž si vyčíhal celkom osamelú ženu v parku, kde celkom náhodou išiel niekto okolo! V tom je tá propaganda zavádzajúca, lebo sa vás snaží presvedčiť, že ŽIADNE VYŠETROVANIE NIE JE POTREBNÉ, AKO SA KTO NA TOM PODIEĽAL!

 

 

 

No darmo som roky vysvetľovala, že nechcem topiť utečencov, keď kritizujem zlé riešenie migračnej krízy.

 

Kto spochybňuje toto riešenie, chce ich topiť a bodka!

 

Darmo budete vysvetľovať, že neschvaľujete vraždenie Ukrajincov, keď kritizujete podiel USA na vojne s Ruskom.

 

Kto spochybňuje USA, chce ich vraždiť a bodka! Presne takto funguje tá dementná propaganda aj teraz!

 

 

Lebo vraj toto chce Rusko počuť!

A kde je tým povedané, že tým schvaľujú napadnutie Ukrajiny Ruskom? Nikde! 

 

 

No predstavte si, že by som zisťovaním príčin tejto vojny dospela k tomu, že USA celkom žiadnu chybu neurobili. Táto vojna nebola absolútne nijako niečim vyprovokovaná a Rusko aj USA by som videla ako si to novinári na SME prajú!

 

Oni totiž predpokladajú, že potom by sa naše správanie zmenilo a začali by sme povedzme kričať: Do boja! Zapojme sa všetky štáty do svetovej a hoci aj atómovej vojny za právo Ukrajiny byť v NATO a aby Rusi museli odísť alebo čo si želáte…

 

Oni si myslia, že v tomto kričaní nás brzdí len to ako zle vidíme USA alebo ako dobre vidíme Rusko. A práve to je ten ich fatálny omyl!

 

Aj keby som si teraz myslela, že USA sú jedna úžasná krajina s úžasnou politikou a Rusko je najodpornejší štát na svete, tak aj tak nebudem volať po zapojení sa do tretej svetovej vojny!

Nie je to teda otázkou toho, ako vidím podiel viny USA alebo Ruska! Bez ohľadu na podiel ich viny to považujem za hlúpe riešenie!

 

Pritom novinári dokola riešia ako vidíme USA (alebo ako vidíme Rusko) ako tú prevádzkovú závadu, prečo ľudia nechcú volať po svetovej vojne!

 

 

Na to majú novinári odpoveď, že tento postoj znamená, že tým prejavujete ľahostajnosť voči ich utrpeniu a odmietate im pomôcť!

 

A tu práve je tá príčina! Nemyslím si, že aj svetovou vojnou by ste Ukrajine pomohli! Nevidím žiadnu pomoc v tom, keď celá Ukrajina bude zničená ako prvá v svetovej vojne! To je podľa mňa taká pomoc, že ja ťa tak zachránim, že ťa nechám zavraždiť! Podľa mňa v svetovej vojne nezomrie menej Ukrajincov ale viac Ukrajincov!

 

Ak si niekto myslí, že v svetovej vojne zomrie menej Ukrajincov, ja to považujem za nezmysel!

 

 

 

Keď sa vrátim k príčine, prečo sa to nemá vyšetrovať, aký podiel na tom majú iné štáty, tak preto, aby si tu isté politické sily mohli presadzovať vojnu na ktorej zarábajú! A to by sa tiež dalo vyšetriť, ktoré a pre aké záujmy.

 

 

 

.

Väčšine progresívcov nahrádza progresivizmus duchovnú skupinu. To, čo si iní odžijú v kostoloch

15.07.2024

Názor z Postoja ako ku ortodoxnej sekte: „Na SME je do znacnej miery vyselektovana skupina ortodoxnych vstupencov progresivizmu, ktori pokial sa spochybnuje nieco co vnimaju ako posvatne, reaguju primerane. No a primeranou reakciou na herezu je predsa exkomunikacia.“ Poväčšine progresívnym ateistom nahrádza duchovno. To, čo si iní väčšinou odžijú v [...]

Daniš: „Bašty šírenia nenávisti sú už roky v prostredí progresívcov a ich spojencov“

14.07.2024

Štandard: „Budú klamať sami sebe. Lebo inak by si museli priznať, že svet, ktorý s krvou v očiach vytvárali, nie je pokrokový, ale chorý.“ Šokoval ma dnes Samo Marec na SME, keď tam napísal článok, aký je zdrvený z toho, že sa z nich Taraba vysmieval, keď napísal status, že toľko múdrych hláv a nevedia si pozrieť predpoveď počasia alebo čosi také [...]

Kto by vás šiel voliť, keď mu progresívci 20x denne napíšu, že je nacista alebo ruská sviňa? To vám zdvihne voličskú základňu?

14.07.2024

Vy ste nevygenerovali len Cintulu, ale generujete občiansku vojnu a prenasledovanie voličov, čo vás nevolili! Stav v diskusiách na Pravde – nájazd vami poštvaných progresívnych voličov Je to tiež len ľahostajnosť progresívnych novinárov, že sa nezaujímajú o to, nakoľko už svojich čitateľov poštvali proti iným občanom, čo ich nevolili. [...]

Festival Pohoda 2024

Z festivalu putoval do cely: Dychové skúšky vykonávali vodiči aj po zrušení Pohody

16.07.2024 10:39

Polícia po skončení festivalu zistila až dvanásť vodičov pod vplyvom alkoholu.

nepál, bagmati

Po zrútení autobusov do rieky v Nepále našli 14 tiel. Cestovalo nimi 65 ľudí

16.07.2024 10:30

Osem nájdených obetí sa podarilo identifikovať a ich telá odovzdajú rodinám.

železnica, tragédia, liptovský mikuláš, zrážka s vlakom, beňadiková

Vlak zrazil človeka, železničnú dopravu pri Vrútkach prerušili

16.07.2024 10:28

Na mieste zasahujú hasiči.

medveď

Pre výskyt medveďa vyhlásili v okrese Turčianske Teplice mimoriadnu situáciu

16.07.2024 10:00

Mimoriadna situácia sa týka obcí Čremošné, Háj, Mošovce, Rakša, Slovenské Pravno, Turček a mesta Turčianske Teplice.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 1,550
Celková čítanosť: 5630911x
Priemerná čítanosť článkov: 3633x

Autor blogu

Kategórie