Založ si blog

„Půjčíme si 37 bilionů korun u bankéřů, a rozdáme je velkým energo-šmejdům, protože jinak by velcí energo-šmejdi zkrachovali“

V médiách ma nezaujíma čítať o monarchii, ale chcela by som, aby sa v médiách rozoberalo toto, čo tu nižšie dávam.

Nie som ekonóm a mnohí nie sú ekonómovia, čo by rozumeli špekuláciám s energiami. Ale tu sa udržiava v ľuďoch dojem, že všetkých tieto hlúpe nápady postihnú rovnako a pritom sa tu špekulanti s energiami šetria a na všetko majú doplatiť len obyčajní ľudia, ktorí o ničom nikdy nerozhodujú, len im títo špekulanti a zbohatlíci na energiách všetko diktujú ako v monarchii.

Prečo sa v médiách dennodenne nerozoberá ako rozlične to postihne rôzne vrstvy?

A prečo sa nevenujú podrobne tým, ktorí na tom zarobia?

Prečo sa médiá nevenujú špekuláciám s energiami?

 

 

„Klíčové opatření přijaté EU na základě papíru českých Fialek vyhlásila včera večer Bruselská náčelnice Uršula zdánlivě nic neříkajícími úředními slovy : poskytování nástrojů pro nouzovou likviditu, které energetickým firmám pomohou pokrýt závratně vysoké náklady na zajištění obchodování na veřejných burzách.

Kdo není ostřílený bankéř a nebo burzovní mág té nejvyšší kategorie, nepochopí, že těmi slovy Uršula řekla – půjčíme si 37 bilionů korun u bankéřů, a rozdáme je velkým energo-šmejdům, protože jinak by velcí energo-šmejdi zkrachovali, stejně jako před 14 lety (14. září 2008) zkrachovali díky podobným spekulacím s nesplácenými americkými hypotékami šmejdi Lehman-Brothers! Lid by nás, kdybychom jim ty peníze nedali, abychom zakryli jejich nepovedené spekulace, vzteky vyhnal z úřadů, a ještě by po vzoru Islandu mohl chtít zrušit dluhy ze spekulací s plynem a elektřinou, podle návodu ze slavného mezinárodního rozsudku, který zbavil Islandské občany povinnosti platit odškodnění za nepovedené bankovní spekulace. A to by byl náš konec.

 

V Bruselu se totiž dohodli, že nás zadluží a zbídačí. Dohodli se, že biliony EUR zachrání spekulanty, kteří už nejsou schopni nakupovat elektřinu a plyn, protože na to nemají peníze, které musí složit jako jistinu, aby dokázali, že nejsou nemajetní energo-šmejdi.

Podobnou jistinu museli složit před lety i bankovní spekulanti na Islandu. A když zkrachovali a zjistilo se, že uložená jistina nestačí na vyplacení všech jejich holandských a britských investorů, Nizozemsko a Británie se rozhodly, že jim odškodnění zaplatí místo spekulantů obyčejní Islanďané! Islanďané je poslali k šípku, a slavně u mezinárodního soudu vyhráli. Islandského scénáře se úředníci a bankéři v Bruselu bojí jako čerti kříže! Proto, aby měli bankéři jistotu, že jim šmejdi spekulanti s energiemi neprošustrují biliony, nařídili, že musí skládat na své spekulace vysoké zálohy na jejich bankovní účty. A protože šmejdi spekulanti na zálohy biliony nemají, zařídili bankéři v Bruselu, aby jim biliony vyplatila EU, tedy aby je zaplatili občané celé Evropy.

 

Proč mají občané Evropy platit biliony za spekulace šmejdů, když jim nikdo ze šmejdů neplatí ani tisíce?

Spekulativní cenné papíry pro spekulace velkých energo-šmejdů s elektřinou a plynem, které se “vyrábějí” na Lipské burze elektřiny, a Holandské burze plynu,  jsou takřka totožné a toxické jako byly spekulativní cenné papíry, tzv. “americké hypotéční deriváty”, které způsobily pád  Lehman-Brothers, a poslední velkou hospodářskou krizi. Odborně se tyto spekulativní cenné papíry v dnešní době nazývají “energetické deriváty”. 

Energetické deriváty se prodávají na roky dopředu a velcí energo-šmejdi s nimi spekulují na zisk. Přeprodávají si je mezi sebou, a poslední velký energo-šmejd, který si derivát koupil, a nebo, kterému se ho nepodařilo prodat nějakému hloupějšími šmejdu, musí energetický derivát v době jeho plnění splnit, typicky dodat, a nebo naopak převzít dodanou elektřinu, plyn, ropu, či biomasu.

 

Zásadní roli přitom hraje rozdíl mezi malým energo-šmejdem a velkým energo-šmejdem.

 

Malý energo-šmejd byla třeba typicky česká Bohemia Energy. Ta uzavřela smlouvy, že bude obyčejným lidem dodávat elektřinu po určitou dobu za sjednanou cenu. Elektřinu ovšem žádnou nevlastnila, a nakupovala si ji od velkých energo-šmejdů. Když ti zvedli ceny, a ty byly tak vyšší, než prodejní ceny, za které Bohemie Energy prodávala stovkám tisíc obyčejných lidí, tak Bohemia Energy vyhlásila bankrot. Obyčejní lidé sice měli smlouvy, že mají dostávat levnou elektřinu ještě celé roky, ale nikdo se s nimi nebavil, a všichni je poslali k šípku, aby si sehnali nového drahého dodavatele elektřiny a koukali platit nové ceny novým šmejdům, nebo uvidí!  Obyčejné lidi nikdo ani neodškodnil, za to že Bohemia Energy s nimi nedodržela smlouvu, protože malí energo-šmejdi kupodivu na rozdíl od velkých energo-šmejdů nemusejí skládat tučné finanční zálohy, ze kterých by se odškodňovalo v případě, že malí energo-šmejdi nedodrží závazek vůči obyčejným lidem.

 

Velcí energo-šmejdi na rozdíl od malých energo-šmejdů musejí skládat mastné finanční zálohy na bankovní účty, aby se mohli účastnit spekulativních obchodů s energetickými deriváty. Tedy účastnit se lipských a nizozemských burzovních spekulací se smlouvami na dodávky, a nebo na odběry energií v obrovských množstvích. Velký energo-šmejd, když nesplní závazek  vůči jinému velkému energo-šmejdovi, tak poškozený velký energo-šmejd dostane promptně vyplacenu mastnou zálohu z bankovního účtu jako odškodnění! Jak vidíte typicky bruselská politika: Na lid přísně, a žádné odškodnění!  Na šmejdy vlídně, a mastné odškodnění! 

A co se letos stalo?  Zálohy, které musejí velcí energo-šmejdi skládat do banky, aby mohli spekulovat s energetickými deriváty, se zvýšily, protože čím vyšší cena elektřiny, ropy, nebo plynu, tím vyšší záloha na spekulace. A velkým energo-šmejdům došly peníze na zálohy, a bez záloh nemohou už nadále spekulovat! Tím se zaseknul Evropský trh s energiemi, protože krom spekulací velkých energo-šmejdů neexistuje v Evropě díky bruselským nařízením jiný způsob, jak prodávat plyn a elektřinu! A Síkelův plán ani tento model Evropského spekulování s cenami energií v žádném případě nechtěl zrušit!

 

A proto, aby tento model spekulací v Lispku a Holandsku byl zachován, vymyslel včera  Brusel pod předsednictvím bankéře Síkely, že velkým energo-šmejdům poskytne hotovost, neboli likviditu, jak napsala česká vláda do svého papíru, který rozeslala všem vládám v EU už 4. září. 2022. Den po demonstraci proti drahotě na Václaváku.

Velcí energo-šmejdi celkem potřebují nejméně 1,5 bilionu EUR, aby mohli dál spekulovat. A to je 2 krát víc, než EU stála celá pandemie COVID, očkování,  a všechna opatření s pandemií spojená!

Proč Brusel nezakáže velké energo-šmejdy a jejich spekulace? Protože velcí energo-šmejdi oznámili Bruselu, že jejich firmy padnou, jako Lehman-Brothers, a rozpoutají krizi jako Lehman-Brothers, když nedostanou biliony EUR! Třeba takto rafinovaně EU vyhrožoval finský ministr financí Mika Lintila, a nebo finská státní firma Fortum, která je jedním z hlavních velkých energo-šmejdů, a která si podle Němců léta mastila kapsy na českých odběratelích vyspekulovaného plynu

 

Proč rozpoutá pád velkých energo-šmejdů krizi jako Lehman-Brothers? Protože velcí energo-šmejdi mají své spekulativní energetické deriváty často nakoupené za peníze “vypůjčené” od bankéřů, a ti  z bankovních účtů obyčejných lidí a firem! Kdyby zkrachovaly spekulace velkých energo-šmejdů, bankéři by nedostali zpět své peníze, a museli by banky poslat do bankrotu! Stejně jako Lehman-Brothers! A suma, která je vložená do spekulativních energetických derivátů několika násobně převyšuje sumu, která je uložená jako zálohy na spekulace. Tedy je několikanásobně vyšší než 1,5 bilionu EUR (37 bilionů CZK)! A tedy by v případě krachu spekulativních obchodů s energetickými deriváty, nestačila, stejně jako nestačili peníze uložené na Islandu, na výplatu všech poškozených!

Aby velcí energo-šmejdi nezkrachovali, Brusel hodlá vytisknout a půjčit si od bankéřů 1,5 bilionu EUR. Neoddělí se také cena plynu od elektřiny, protože by bylo po spekulacích, a ceny by klesly, a velcí energo-šmejdi, kteří spekulovali tři roky na zvýšení cen elektřiny, kvůli nedostatku plynu, by přišli o své biliónové zisky, a nemohli by splatit půjčky a úroky bankéřům. Lidem se místo toho slíbí, že jim stát pomůže s placením faktur za energie. Což znamená jen, že se natisknou další nekryté bilióny, a státy si vypůjčují další biliony od bankéřů. A kdo to všechno zaplatí – stejně jako krach Lehman-Brothers obyčejní lidé. Jen až se to dozví, co všechno mají zaplatit, tak už bude pozdě. Tedy nebude pozdě na Islandské řešení!

 

Brusel včera pojal Síkelův šílený plán, tisknout peníze ještě rychleji, než je dosud tisknul. A zadlužovat se ještě rychleji, než tomu bylo za předchozích vlád a komisí. Současná drahota, je tak jen předzvěstí drahoty budoucí, protože každé další tištění nekrytých peněz vyvolává jen další inflaci.

Takto energetický trh fungoval celá desetiletí. Asi není náhodou, že jakmile se v USA zakázaly spekulace s “hypotéčními deriváty”, rozjel Brusel v Evropě spekulace s “energetickými deriváty”.“

(krátené z českej alternatívy)

 

 

 

.

„Opitý vodič sa v ničom nelíši od teroristu“

03.10.2022

Neviem, či len pre Slovensko je typické, že všetko sa rieši až keď sú obete – mladé obete, deti alebo veľa obetí. Nebezpečné úseky na cestách sa riešia zas až keď sú obete, mladé obete, deti, veľa obetí. Keby sa to bolo riešilo skôr, aby sa ľudia báli sadať za volant po požití alkoholu, dnešné obete mohli žiť!!! Ale ľudia sa neboja sadať za [...]

Slniečkári otočili

02.10.2022

Čitateľ SME: „Tu sa krasne ukazuje ake ohybne chrbtice tito ludia maju.“ Novinári – slniečkári otočili, ale najprv tu celé roky prenasledovali občanov, ktorí mali akékoľvek otázky alebo výhrady k prijímaniu migrantov. Kto absolútne s týmito novinármi nesúhlasil, bol nimi vyhlasovaný rovno za vraha, čo by chcel migrantov topiť a vraždiť. To tiež [...]

Matovič sa opäť pustil do novinára – šéfredaktora Denníka N

01.10.2022

Som rada, že špecifikoval, že nejde o všetkých novinárov, ale o progresívnych kvôli ktorým dramaticky klesla dôvera Slovákov v médiá. Matovič 1.10.: „Neuplynul deň od verejného moralizovania Matúša Kostolného a spol. a opäť sa verejne púšťa do šírenia podlých lží. Hrubo klame, podsúva a manipuluje. Praktiky, za ktoré by sa ani Ruttkayová [...]

Elon Musk

Musk pobúril Ukrajincov. Jeho "mierový plán" Kyjev odmieta

03.10.2022 21:57

Najbohatší muž planéty si na Ukrajine pokazil povesť. Od Kyjeva chce, aby sa zriekol Krymu, v anektovaných oblastiach by zopakoval hlasovanie.

tank

Česi sa zložili na tank pre Ukrajinu. Meno dostal po Masarykovi

03.10.2022 21:05

V Česku sa v rámci kampane Darček pre Putina podarilo vyzbierať 33 miliónov korún (vyše 1 344 000 eur).

Zochova, Bratislava nehoda zastávka HaZZ polícia BAX

Zhabať auto, zvyšovať tresty: Sprísňovať zákon kvôli jednému prípadu?

03.10.2022 20:30

V podcaste denníka Pravda odpovie dopravný analytik Jozef Drahovský, advokát zastupujúci previnilcov Milan Ficek, či bývalá prokurátorka, v súčasnosti obhajkyňa, Eva Mišíková.

lengvarský Beňa Mayer Lapuníková

Lengvarský: Nedosiahnutie dohody s lekárskymi odborármi je krajná možnosť

03.10.2022 19:50

Výpovede podľa ministra zdravotníctva podalo okolo 2000 lekárov.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 1,192
Celková čítanosť: 4809590x
Priemerná čítanosť článkov: 4035x

Autor blogu

Kategórie