Založ si blog

Keď lekári útočia na lekárov, čo liečia ivermektínom

Písala som, že teraz nebude problém s dodávkami ivermektínu, ale s lekármi, ktorí budú odmietať ním liečiť alebo poskytovať inú včasnú alternatívnu liečbu, lebo dokola opakujú, že žiadna včasná účinná liečba covidu NEEXISTUJE!

 

 

Keďže som to písala, že skôr bude problém s lekármi, tiež som to vedela na základe životných skúseností so skostnatenosťou ľudí. V školstve som videla to isté, ako sa starí učitelia odmietali prispôsobiť novým inovatívnym formám vo vzdelávaní. A keď raz frčali na memorovaní, tak si ho obhajovali do smrti ako nejakú poctivú formu vzdelávania. 

Navyše som bola v školstve svedkom mnohých situácií, kde keď niektorí mladí učitelia zavádzali nové metódy vzdelávania, ešte zažívali za to nevraživosť od svojich starších kolegov, že čo to vymýšľajú, takto sa to nikdy nerobilo, takto sa to nerobí a ešte ich za to ohovárali a doslova im za to škodili a otravovali život, že sa každý musel s inovatívnymi formami učenia ešte schovávať! To by ste neverili, ako si za to boli schopné učiteľky a kvôli napr. nejakému novému čítaniu mapy, podrážať nohy a ohovárať sa. Bola som tým tak zhnusená, že som na celé roky zo školstva odišla do celkom inej oblasti s podnikaním a o učiteľoch a hlavne učiteľkách som si myslela svoje. A tvrdila som, že v živote sa do školstva nevrátim, lebo neexistujú… ale dosť, nebudem učiteľov ohovárať.

Len náhodou som sa znova ocitla v školstve a dnes také nezažívam a to len preto, že mám mladé kolegyne a s mladými to do školstva prišlo – nové metódy vo vyučovaní a už nejaká aj tvorivosť a nie je to tak, ako som to ešte ja sama zažila v detstve, že som podľa mňa zažila len jednu tvorivú učiteľku, ktorá poznala aj nejakú hravú alebo inú metódu.

A preto som predpokladala, že rovnaké to bude aj s lekármi a pružnosťou reagovať na nové situácie v liečbe.

 

 

Ja veľmi vítam, že do médií pozvali doktorku Janekovú s jej skúsenosťami ako lieči ona. A oceňujem, že aj Krčméry sa pridal a nie je proti alternatívnej včasnej liečbe, lebo mňa nezaujíma riešiť, čo bolo, ale čo je dnes! A kto má záujem niečo konštruktívne riešiť!

Veľmi vám odporúčam pozrieť si diskusiu v TA3 o tom, ako lekári liečia alebo neliečili covid a aké mali predtým inštrukcie. Budete potom v obraze:

 

 

 

Liečia lekári covid pacientov?

 

https://www.ta3.com/clanok/1204724/liecia-lekari-covid-pacientov.html?fbclid=IwAR124QCGZXbIq88cIywBT7oAKdyW9qRnKMLws7m-xeyHsiyOz6JDsvDIq4o

 

 

Viete, mne by nenapadlo potom tú doktorku za to ohovárať, že múdra sa cíti a premúdrelá ako Šalamún. Ale pripomenulo mi to tie staré učiteľky, ktoré takto ohovárali mladé. Uvedomila som si, že darmo sú tí lekári vzdelaní, keď morálne sú na tom skostnatení a byrokratickí ľudia vždy rovnako a pôsobia medzi sebou a na seba takto primitívne. Aj my chodíme na všelijaké metodické dni, kde nám iní kolegovia ukážu svoje nové metódy ako sa dá učiť a ja som medzi tými mladšími a pružnejšími učiteľkami nikdy nevidela také poznámky, že ako sa asi cítili premúdrelé atď. Hoci skostnatenosť, servilnosť a byrokratickosť sa neviaže na vek a postihuje aj mladých, ale to asi len lekárov, lebo mladú skostnatenú učiteľku so zmyslom pre byrokraciu som ešte nevidela!

 

Dolu pod niektorými ich názormi, ktoré si nadšene tieto štruktúry lekárov zdieľajú, čo podľa nich žiadna včasná a úcinná liečba NEEXISTUJE, je ich výzva, aby ste ich v tom neliečení aj podporili! 

Ja takto byrokraticky ľahostajných lekárov nepoznám, čo navyše zhadzujú svojich kolegov, ktorí včasnú a účinnú liečbu podávajú a ešte sa z nich vysmievajú, že ani nie sú odborníci, lebo majú ľahostajne byrokraticky čakať na štúdie aj keď im zomierajú pacienti.

 

 

 

 

 

Názory byrokratických všeobecných lekárov, ktoré si mám zapamätať:

 

 

„Či sa Vám to páči alebo nie, naozaj žiadna účinná liečba vírusových respiračných infekcií NEEXISTUJE. Je len smutné, že zatiaľ to národu žiadny oficiálny predstaviteľ (politik či odborník) nepovedal. Jedinou možnou (a nie vždy dostupnou a 100 %-ne účinnou) ochranou je očkovanie.“

 

 

„Ďobrý klinik vie i po telefóne presnou a cielenou anamnézou určiť stav pacienta. Problém s covid pacientmi je v logistike – keď sú v karanténe, majú opúšťať domovy čo najmenej, aby neohrozili iných v MHD či čakárni. Sú iba možnosti symptomatickej liečby – dopĺňať tekutiny, zmierňovať horúčku, kašeľ, bolesť. Keď mi pacient povie, že kašle a má horúčky, viem, že má zápal pľúc, najpravdepodobnejšie covidový – ten sa liečiť ambulantne nedá. Ak začne byť dýchavičný, začne klesať saturácia, je to znakom, že je zápal veľký, resp. imunitná odpoveď prisilná a pacient potrebuje O2 prípadne ďalšiu liečbu, pri ktorej je však potrebné častejšie sledovať laboratórne parametre – a to je možné iba v nemocnici. Ak má súčasne i veľmi vysoké CRP, je predpoklad sprievodnej bakt. infekcie a vtedy je možné podať ATB. Výčitky záchranárov a lekárov z nemocníc sú iba ich neprofesionálne prejavy frustrácie z preťaženia, čo je pochopiteľné“

 

 

„Vyjadrenia Vami menovaných v bežnej tlači či iných médiách poznám, avšak to nie sú odborné argumenty. Konkrétne Torok vychádza z prác Marika a kol., ktorí sú na vedeckom poli osamotení. Najnovsie im odmietli vziat výsledky ich pseudopráce do významného vedeckého periodika práve pre absenciu kvalitných a presvedcivých argumentov“

 

 

„Ambulantní lekári ním liečiť bez rizika pre pacienta a seba nemôžu liečiť. Liek nemá dostatok údajov a nie je pre túto indikáciu schválený. Navyše, nedávne kvalitné štúdie jeho účinnosť nepotvrdili. Ani sám výrobca, ktorý by mal mať eminentný záujem na jeho predaji ho neodporúča. Okrem už uvedenej absencie odborných dôkazov, nemá použitie takéhoto lieku ani oporu v zákone, to znamená, že lekári by brali zodpovednosť za prípadné poškodenia zdravia takouto liečbou na seba a vystavovali by sa riziku súdnych sporov, s veľkou pravdepodobnosťou pre nich neúspešných. A ešte jedna vec, na dosiahnutie koncentrácií, u ktorých pozorovali pod mikroskopom nejaké protivírusové účinky, by bolo potrebné prekročiť odporúčané dávkovanie v schválenej indikácii 100-násobne.“

 

 

„Západné vakcíny sú registrované a preukázali účinnosť. Síce veľmi rýchlo, ale Európska lieková agentúra údaje zo štúdií akceptovala. Ivermektín takéto údaje nemá a nebude mať. A pokiaľ Vám stačia príklady, tak budem citovať kolegyňu, ktorej dvaja pacienti si zohnali svojpomocne ivermektín a začali ho užívať hneď po zistení pozitivity. Obaja majú zápal pľúc a sú v nemocnici. Je potrebné veriť odborníkom a overeným údajom. Viem, že ľudia potrebujú nádej, ale je treba akceptovať fakt, že naozaj účinná liečba neexistuje a tak skoro asi ani existovať nebude“

 

 

„Výzva nemá nič spoločné s Jarčuškom. Práve naopak. Je aj proti neprofesionálnym a neodborným vyjadreniam a postupom ľudí ako je aj Jarčuška. Výzva je určená MZ SR, médiám a odbornej verejnosti. Toto je len pokus autorky blogu o získanie podpory laikov, ale zjavne jej rozsah je mimo schopnosti chápania bežného slovenského človeka. Ale aspoň, to skúsila…“

 

 

„Ešte raz. Proti vírusovým infekciám žiadna účinná liečba neexistuje. Nebojujeme proti včasnej liečbe, bojujeme proti hoaxom, šarlatánom, proti porušovaniu pravidiel a pokusom na ľuďoch. Skúste sa vrátiť o niekoľko mesiacov k týmto riadkom a myslím, že prehodnotíte svoj názor. Teraz bez urážky, problémom Slovenska je ten, že sa ľudia radi vyjadrujú k veciam, ktorým nerozumejú. Ešte väčší problém je, ak takíto ľudia o tých veciach aj rozhodujú“

 

 

„Ľudia umierajú celosvetovo bez ohľadu na opatrenia a liečbu, pretože je pandémia nového vírusu.“

 

 

„A nie, ivermektínom by som neliečil, pokiaľ nebudem mať spoľahlivú a overenú informáciu, že je v liečbe COVID-19 účinný, bezpečný a pre túto liečbu schválený. Liečil by som ním ešte v prípade, že by som tieto informácie nemal a bolo by to v rámci riadne schválenej a odsúhlasenej klinickej štúdie, ktorá by spĺňala všetky potrebné odborné a zákonné podmienky.“

 

 

„Dôkazov je dosť, len ste možno nemali príležitosť sa k ním dostať. Napríklad vyjadrenia hovorkýň UNB Bratislava či FN Žilina o tom, že pacienti s COVID-om sa dostávajú do nemocníc neskoro kvôli tomu, že nedostávajú včasnú liečbu všeobecnými lekármi či aj vyjadrenia niektorých „tiežlekárov“, ktorí majú dostatok mediálneho priestoru. Tieto tvrdenia sú zavádzajúce a nepravdivé. Účinná liečba neexistuje. Žiaľ, tieto hoaxy podporujú i vyjadrenia lekárov (i s akademickými titulmi), ktorí propagujú liečbu, ktorá nie je overená a s vysokou pravdepodobnosťou je i neúčinná (nemá dostatok dôkazov z klinických štúdií). Rozumní a pravidlá rešpektujúci lekári ich z racionálnych dôvodov nechcú a nemôžu predpisovať, a tak vznikajú konflikty medzi nimi a pacientmi.“

 

 

„Mám na mysli konkrétne ivermektín. Ministerstvo zdravotníctva takisto prispelo k chaosu, nakoľko povolilo dovoz tohto lieku, avšak necháva jeho predpisovanie na zvážení lekárov. O argumentoch o účinnosti sa tu nemá význam baviť. Aj sám výrobca (spoločnosť MERCK) na svojej stránke neodporúča ivermektín pri liečbe COVID-19 používať. A lekári sa ozývajú. Žiaľ, všeobecní lekári s normálnymi názormi nemajú v médiách priestor a diskutujú na odborných fórach a prostredníctvom priamej komunikácie so zodpovednými. Tieto aktivity sú však nedostatočna účinné, preto volíme tento spôsob a žiadame o podporu tých, ktorých sa to najviac týka, a ktorí sú obeťami tohto informačného chaosu – pacientov.“

 

 

„Antivirotiká nemajú preukázateľný účinok, majú svoje miesto len v indikovaných prípadoch v nemocničnej starostlivosti a všeobecný lekár nemá oprávnenie ich predpísať. Antibiotiká nemajú v liečbe vírusových infekcií čo hľadať. Hoci ich v nemocniciach často predpisujú, nejde o správny a účinný liečebný postup. Majú miesto iba v prípade, ak je predpoklad aj súčasnej bakteriálnej infekcie. Výzva je posledným výkrikom, ale žiaľ vidieť, že nádej na úspech a podporu pri takejto úrovni vzdelania je minimálny.“

 

 

„Všeobecní lekári nezanedbávajú včasnú liečbu COVID, pretože žiadna preukázeteľná a účinná liečba NEEXISTUJE. Tak ako neviete účinne liečiť nádchu, chrípku či iné virózy dýchacích ciest. Liečiť sa dá len symptomaticky – t.j. zmierňovať príznaky. Všetku prácu musí urobiť imunitný systém, ktorému pri vírusových infekciách trvá naštartovanie odpovede trošku dlhšie. Pacienti nemajú poslať vyjadrenie, že sa dostávajú skoro a po dobrej liečbe covidu. Čítajte výzvu až kým ju nepochopíte“

 

 

„A áno, obrana proti vírusovej infekcii (nielen ne) závisí od toho, ako sa s ňou vysporiada imunitný systém. SARS CoV-2 je relatívne nový vírus a preto sa ešte nevie, ako a prečo jeden pacient má priebeh mierny a iný ťažký…“

 

 

„A áno, za „tiežlekárov“ považujem Vami menovaných, ktorí do médií púšťajú neoverené a subjektívne informácie a spôsobujú práve takýto chaos. V žiadnej z civilizovaných krajín, dokonca ani u nás nefiguruje ivermektín v odporúčaniach odborných autorít. To, že hlavná odborníčka pre všeobecné lekárstvo ide proti sebe, keď na jednej strane vypracuje záväzné štandardné postupy, kde ivermektín neodporúča a na strane druhej robí vlastný biznis, keď na svoju ambulanciu požiada o jeho dovoz, je druhá vec.Použitie takéhoto lieku a za takýchto podmienok sú neospravedlniteľné pokusy na ľuďoch a proušovanie odborných i zákonných noriem. A ak máte čas, pogooglite (ak viete anglicky či nemecky) a nájdete, že pred pár dňami boli vo vysoko renomovaných odorných časopisoch (JAMA) publikované štúdie, ktoré nepreukazujú účinnosť ivermektínu v liečbe COVID-19. Ani spoločnosť MERCK, ktorá ho vyrába, jeho odporúčanie v liečbe COVID-19 neodporúča“

 

 

„Vami menovaní môžu byť odborníkmi vo svojej oblasti, o dr. Janekovej pochybujem. Nie sme žiadny spolok. A áno, publikácie ich nezodpovedných, neoverených a možno i nezákonných pokusov vo verejných médiách a vydávajúcich sa odborné informácie považujem za opovrhnutia hodné.“

 

 

„Ano, vo vyhlasení myslíme i tých, ktorí pred rokom tvrdili, že remdesivir je účinný (napr. prof. Krčméry, hoci o tom nemal žiadne dôkazy). Včera zase v debate na TA3 ovplyvňoval verejnú mienku práve neodborným odporúčaním ATB a ivermektínu. Nemusíte za nič bojovať. Je to výzva lekárov. Ak ju pochopíte a stotožníte sa, podpíšte, prípadne reagujte v zmysle odporúčania autorky blogu. A pokiaľ by ste problematike rozumeli, pochopili by ste, že MZ SR povolilo síce dovoz lieku, ktorý pre liečbu covid nie je schválený, ale potom zahralo mŕtveho chrobáka a zodpovednosť nechalo na lekárov. Opakujem, nie sú údaje o účinnosti, ktoré sú akceptované, liek nie je pre danú indikáciu schválený, v prípade predpísania takéhoto lieku id de facto o klinické skúšanie, ktoré nespĺňa náležitosti ukladané legislatívou SR a EÚ a lekár preberá na seba obrovskú zodpovednosť v zmysle občianskoprávneho či trestnoprávneho postihu v prípade poškodenia pacienta takouto liečbou.“

 

 

„Cieľom výzvy je aj to, aby MZ SR, ak už schválilo dovoz neregistrovaného lieku a podieľa sa tým tak na chaose medzi ľuďmi, aby prevzalo zodpovednosť za všetky menované riziká a umožnilo prístup k liečbe ľuďom, ktorí sa jej napriek absencii dostatočných údajov o účinnosti a bezpečnosti budú domáhať. Pokiaľ bude MZ SR chcieť držať profesionálnu líniu, na základe súčasného stavu odborných informácií o účinnosti a bezpečnosti ivermektínu určite nebude oficiálne odporúčať ivermektín v liečbe pacientov s COVID-19.“

 

 

„Odpovedal som Vám vyššie, ale urobím to ešte raz. MZ SR v štandardných postupoch liek ivermektín, vzhľadom na nedostatok dôkazov o jeho účinnosti a bezpečnosti, pre liečbu covid-19 neodporúča. Napriek tomu povolilo pár lekárom jeho dovoz. Použitie ivermektínu je z viacerých už uvedených dôvodov problematické, neetické a nezákonné. Preto ho lekári, ktorí liečia na základe odborných odporúčaní a ktorí si ctia zákony, nepredpisujú. Ak je MZ SR ochotné porušovať zákony, odborné odporúčania a robiť pokusy, nech zodpovednosť berie na seba, tým, ktorí sa ivermektínom liečiť chcú, nech im to umožní, ale nech do takýchto pokusov a rizík neťahá zodpovedných lekárov. A dobré výsledky liečby lekárov, ktorých máte na mysli sú len ich vyjadrenia, nepodložené relevantnými argumentmi.Niektorí mali tiež dobré skúsenosti s liečebnými účinkami SAVA, pitím moču či zázračným vyliečeniami rakoviny.“

 

 

 

 

Ukážka ich boja proti včasnej liečbe covidu alternatívnymi liekmi ako je napr. ivermektín, pretože včasná liečba covidu podľa nich NEEXISTUJE!

 

 

 

 

Výzva všeobecných lekárov Ministerstvu zdravotníctva SR, predstaviteľom médií a odbornej verejnosti

 

My, signatári tejto výzvy, považujeme za potrebné vyjadriť sa k situácii, ktorá panuje v Slovenskej republike v súvislosti s celosvetovo prebiehajúcou pandémiou ochorenia COVID-19.

 

Uvedomujeme si závažnosť situácie spojenej so šírením donedávna prakticky neznámeho vírusu, bezmocnosťou vedeckých a politických špičiek v boji proti pandémii i ekonomického, spoločenského a morálneho dopadu pandémie na spoločnosť.

Zároveň vyjadrujeme hlboký nesúhlas s bezdôvodným obviňovaním kohokoľvek, najmä však všeobecných lekárov zo zodpovednosti za šírenie pandémie či zdravotný stav obyvateľstva s ňou súvisiaci.

Takisto vyjadrujeme znepokojenie nad absenciou zrozumiteľnej a korektnej komunikácie zodpovedných autorít a inštitúcií týkajúcej sa ochorenia a diagnostických a terapeutických možností smerom k odbornej i laickej verejnosti.

V podmienkach, v ktorých neexistujú jasné pravidlá, v podmienkach informačného a organizačného chaosu odmietame niesť zodpovednosť za zdravie a životy obyvateľov, ktorej sa zbavujú a na nás presúvajú zodpovedné orgány a inštitúcie.

 

Z uvedených dôvodov vyzývame:

Ministerstvo zdravotníctva SR, aby vytvorilo a pravidelne aktualizovalo zrozumiteľné a jasné pravidlá a odporúčania pre diagnostiku a liečbu ochorenia COVID-19 založené výlučne na odborných informáciách overených spoľahlivými a kvalitnými klinickými štúdiami (v súlade so zásadami medicíny založenej na dôkazoch) a aby sa na tvorbe týchto postupov podieľali i zástupcovia združení a iných spoločností všeobecných lekárov, ktorí požívajú dôveru členskej základne.

Ministerstvo zdravotníctva SR, aby prevzalo zodpovednosť a logisticky zabezpečilo dostupnosť neregistrovaných a pre liečbu COVID-19 neschválených liekov, ktorých dovoz a použitie povolilo napriek absencii dostatočných a presvedčivých dôkazov o ich účinnosti a bezpečnosti. Odmietame niesť zodpovednosť za predpisovanie takejto liečby a možné poškodenie zdravia a života našich pacientov.

Ministerstvo zdravotníctva SR, aby na pozície s riadiacimi a rozhodovacími kompetenciami nominovali osoby výlučne na základe odborných kritérií, ktoré budú mať dôveru odborných spoločností, a ktoré budú prijímať rozhodnutia a vydávať usmernenia len na základe odborných argumentov, medicíny založenej na dôkazoch a konsenzu odborníkov.

 

Predstaviteľov médií, aby o všetkých okolnostiach súvisiacich pandémiou ochorenia COVID-19 informovali pravdivo a vyvážene.

Predstaviteľov médií, aby dôkladne overovali všetky informácie, ktoré ohľadom ochorenia, jeho diagnostiky, liečby a poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti uverejnia. Absenciou takéhoto postupu a uverejňovaním neoverených, neúplných či nesprávnych informácií prispievajú k šíreniu neistoty, strachu a paniky i nevraživosti medzi občanmi navzájom či občanmi a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

 

Odbornú verejnosť, najmä zdravotníckych pracovníkov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby pred médiami a pacientmi nešírili nepravdivé či neoverené informácie. Máme na mysli najmä informácie o zlyhaní lekárov prvého kontaktu v liečbe pacientov s ochorením COVID-19 a ich nečinnosti. Upozorňujeme na skutočnosť, že v súčasnosti neexistuje účinná a štandardná liečba ochorenia takéto vyjadrenia okrem toho, že sa nezakladajú na pravde, vyhrocujú nepriaznivú spoločenskú atmosféru a prispievajú k šíreniu nedôvery a negatívnych emócií.

Predstaviteľov odbornej verejnosti, aby dôkladne a citlivo volili vyjadrenia pred médiami i laickou verejnosťou týkajúce sa najmä experimentálnej liečby COVID-19 a jej domnelej účinnosti. Tieto vyjadrenia reprezentujú len individuálne skúsenosti a nespĺňajú kritériá medicíny založenej na dôkazoch. Zverejňovanie takýchto informácií bez ich predchádzajúcej validácie a odbornej oponentúry prispieva k šíreniu chaosu, neistoty a nevraživosti.

 

Na záver vyjadrujeme rozhorčenie a nesúhlas s ponižujúcimi, šikanóznymi a diskriminačnými praktikami štátnej moci, ktorými sa snaží kontrolovať nás a našu prítomnosť v ambulanciách, čím podkopáva základný pilier zdravotnej starostlivosti, vytvára atmosféru nedôvery, strachu a nenávisti a odvracia tým pozornosť od skutočných problémov súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a riadením pandémie.

 

———————————————————————————————-

 

ĎAKUJEME , STÁLE SME TU PRE VÁS !

Vaši všeobecní lekári pre dospelých

 

 

 

 

.

Ruským občanom

19.04.2021

Ako občan Slovenska vám chcem oznámiť, že my občania absolútne nemôžeme za to, do čoho sa zapájajú naši politici v ich snahe vyvolať vojnu, lebo kohokoľvek zvolíme, vyhodia z vlády všetkých, ktorí by nechceli počúvať príkazy k štvaniu do vojny. Tentokrát sme volili mnohí kresťansku stranu, kde mali byť akože kresťania, ale aj tých donútili a neviem akými [...]

Týmto sa dištancujem od OĽaNO, odkedy je premiérom psychopat a vojnový štváč Heger!

18.04.2021

Už ma s OĽaNO nespájajte, ani s touto vládou! Kto mohol vedieť, že Matoviča odstavia a chcú tam mať psychopata? Preto ho chceli, lebo si správne tipli, že Heger ich ako lokaj bude poslúchať a bude ako rovnaký psychopat ako sú aj oni, podporovať vojnu proti Rusku! Od vojnových štváčov a psychopatov sa dištancujem! Aspoň viete, prečo potrebovali [...]

Ako vyrobiť psychopata, ako odstrániť prezidenta?

18.04.2021

Ako vyrobiť seriózneho politika z ratlíka alebo vojnového štváča? Na to potrebujete médiá a novinárov! A potom úpravu predvolebných prieskumov, že len 10% nedovolaných účastníkov prieskumu rozdelíte na kľúčové miesta, ktoré potom pomáhajú priebežne ovce zdvíhať. „umění manipulace” k ovlivnění veřejnosti V 2. části exkluzivního [...]

Raúl Castro / Miguel Díaz-Canel / Kuba /

Prezident Díaz-Canel nahradil Raúla Castra na čele komunistickej strany Kuby

19.04.2021 23:07

Zvolením nového straníckeho lídra po dlhoročnej vláde bratov Castrovcov sa však neočakávajú významnejšie politické zmeny v krajine.

Greta Thunbergová

Greta Thunbergová daruje 100-tisíc eur na vakcíny proti covidu pre chudobné krajiny

19.04.2021 20:40

Švédska klimatická aktivistka Thunbergová označila súčasnú nerovnomernú distribúciu vakcín proti covidu za "tragédiu".

Očkovanie / Vakcína / Covid / Koronavírus /

Bratislava i BSK žiadajú viac vakcín proti covidu z lokalít, kde sú nevyužité

19.04.2021 19:53

Samospráva kritizuje, že mnohí obyvatelia hlavného mesta musia za očkovaním cestovať desiatky až stovky kilometrov do miest, kde o vakcíny nie je taký záujem a zostávajú nevyužité.

Andrej Babiš

Babiš: Výbuch vo Vrběticiach nebol akt štátneho terorizmu, správa BIS sa zatiaľ neodtajní

19.04.2021 19:34, aktualizované: 20:27

Činnosť agentov ruskej spravodajskej služby v Česku súčasne český premiér označil za neprijateľné.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 944
Celková čítanosť: 3542416x
Priemerná čítanosť článkov: 3753x

Autor blogu

Kategórie