Založ si blog

Nielen testovať ale aj liečiť!

Lekári by mali proti covidu podávať ambulantnú liečbu, nielen vypísať pacienta.

Očkovanie ide pomaly a pôjde pomaly. Aj podľa Matoviča bude pri tomto tempe zaočkovaných do konca júna len 20 % obyvateľov, čiže očkovanie ich teraz nezachráni a testovanie nie je možné stíhať pre všetkých aj keby chceli! Je možné mať len samé lockdowny?

Ale pomôcť ľuďom by mohli lacné lieky a prevencia lacnými prípravkami.

 

Mesík dnes 14.1.:

 

„Svet s ivermectinom a svet bez neho: Od 15.10. – dňa keď bola uverejnená štúdia WHO potvrdzujúca plné fiasko remdesiviru v liečbe covidu – do včerajška pribudlo v Egypte 2 270 oficiálnych obetí covidu, v Bangladéši 2 225 obetí a na Slovensku 3100 obetí. Zdanlivo porovnateľné čísla – až na to, že Egypt má aktuálne 103 miliónov obyvateľov a Bangladéš 165 – teda 19 x, resp. 30 x viac ľudí, ako Slovensko. Hustota obyvateľstva v Bangladéši je viac ako 10-násobná oproti SK a v delte a úzkom pásiku okolo Nílu ešte vyššia. Na rozdiel od Slovenska sú v oveľa chudobnejšom Egypte a Bangladéši 10-miliónové megamestá Káhira a Dháka a mnohomiliónové mestá ako Alexandria či Giza – nič ani približne tak napakované ľuďmi na Slovensku nemáme. Prvoplánová reakcia na takéto porovnanie je samozrejme „ha-ha, veď odtiaľ predsa nie sú spoľahlivé dáta!“. Presne takto reagovali na jar na dáta od nás ľudia v západnej Európe alebo iných vyspelejších krajinách – „blbí Slováci, nevedia si ani zrátať mŕtvych a podvádzajú“. Nuž spoľahlivé dáta nemáme dnes ani zo Slovenska – ale pokiaľ by v Káhire, Dháke či v iných veľkomestách Egypta a Bangladéša masovo zomierali ľudia, boli by siete plné obrázkov preplnených márnic, cintorínov a masových hrobov, ako sme to pri pandémii opakovane videli vo februári 2020 v Iráne a Číne, potom v Taliansku, Brazílii, Rusku, Ecuadore, USA a v iných krajinách. Nie, v chudobnom a preľudnenom Bangladéši ani Egypte sa na covid masovo nezomiera. Dôvod? Zďaleka najpravdepodobnejší je profylaxia a včasná liečba ivermectinom a hydroxychlorochinom, liečivami tak lacnými a masovo dostupnými, že si ich môžu dovoliť aj egyptskí a bengálski bedári. Nás, bohatých Slovákov „liečia“ podľa inštrukcií vlády (MZ SR) neúčinných remdesivirom po 2100 eur. Tak zabíja korupcia skrížená s nekompetentnosťou plagiátorov.“

https://www.facebook.com/photo?fbid=10221761450399479&set=a.10209443570900190

 

Dnes je tomu 2 mesiace čo vidí na webe tento návrh. Ešte predtým som ho poslal trom ministrom vlády (2 c OLANO, 1 x SAS) a pár ďalším politikom aktuálnej vládnucej koalície + masmédiám. Politici neodpovedali, slovenské médiá sa o jeho existencii nezmienili ani čiarkou. Počet mŕtvych 14.11. oficiálne 510 – počet mŕtvych oficiálne dnes 3 260. Nakoniec aj tak nebudú môcť urobiť nič iné – ak teda chcú predísť zbytočnej smrti tisícok ďalších občanov SR. Čo žiaľ vôbec nie je isté: zdá sa, že autorom tejto vládou spustenej a riadenej tragédie úplne stačí navzájom sa okydávať za nadšeného záujmu médií , šprtať sa občanom v nosoch, zatvárať čo sa ešte zatvoriť dá a zbožne čakať na vakcíny.“

 

 

Návrh opatrení na zníženie zdravotných a ekonomických dopadov pandémie COVID 19 MUDr. Juraj Mesík, 14. 11. 2020

 

 

1/14/navrh-opatreni-na-znizenie-zdravotnych-a-ekonomickych-dopadov-pandemie-covid-19/?fbclid=IwAR26uEDYvVR429gTbQ-wLUQ6MBsBQ5Vx306sMGUBLjthMcQjlw23TNkDjBc

 

https://mesik.files.wordpress.com/2020/11/navrh_opatreni_covid_november_20.pdf

 

 

„Principiálna odpoveď je: prijať a realizovať komplexnú stratégiu manažmentu pandémie na Slovensku stojacu nie na jedinom, predimenzovanom, ekonomicky nesmierne drahom a sociálne, psychologicky a v neposlednom rade aj politicky devastujúcom pilieri prevencie, ale na komplexnom a holistickom prístupe navzájom prepojených a dopĺňajúcich sa štyroch pilieroch prevencie, profylaxie, terapie a vakcinácie.

 

Profylaktický pilier

 

Zmyslom profylaktických opatrení je zvýšiť odolnosť celej populácie voči patogénu, pričom je potrebné položiť osobitný dôraz na zraniteľné skupiny obyvateľstva a ľudí, ktorí s nimi prichádzajú do kontaktu, ako aj pracovníkov odvetví nevyhnutných pre fungovanie spoločnosti. Od jari je všeobecne známe, o ktoré zraniteľné skupiny pri ochorení COVID-19 ide. Sú to ľudia nad 50 rokov, ľudia s nadváhou a obezitou, diabetom, hypertenziou, polymorbiditami (trpiaci viacerými chorobami naviac) a s inými, menej častými ochoreniami. V populácii so zvýšenou odolnosťou sa príznaky ochorenia prejavia v menšej časti populácie (menšia časť nakazených ochorie) a väčší podiel ľudí, ktorí ochorejú, majú ľahký priebeh ochorenia, vyliečia sa rýchlejšie a sú kratší čas infekční.3 Ich liečba nevyžaduje nákladnú a dlhodobú hospitalizáciu, ani intenzívnu starostlivosť. Profylaxia tak znižuje riziko, že epidémia „zvalcuje“ a vyčerpá nemocnice a celý systém zdravotnej starostlivosti, ako sa to na jar 2020 stalo v mnohých oblastiach Talianska, Španielska, Francúzska, UK, USA a ďalších krajín sveta. Profylakticky sa o svoje zdravie v čase pandémie môže starať každý človek, nie každý však má dostatok poznatkov, aby tak robil a niektorým môžu chýbať potrebné prostriedky. Žiaľ štát – menovite Ministerstvo zdravotníctva SR – v tejto oblasti hrubo zlyhal a stále zlyháva.

 

Čo je potrebné urobiť:

 

1. Zahájiť reprezentatívny skríning sérovej hladiny vitamínu D a zinku (Zn) v slovenskej populácii a jeho cielený monitoring v subpopuláciách seniorov a zraniteľných skupín. Skríning robiť priebežne, na reprezentatívnych vzorkách, aspoň do jari 2021. Termín: Okamžite

 

2. V zariadeniach pre seniorov a v ďalších zariadeniach s koncentrovanou populáciou ohrozených skupín alebo pre chod štátu nenahraditeľných ľudí stanoviť sérovú hladinu vitamínu D a zinku každému jednotlivcovi. Termín: Okamžite

 

3. Na základe výsledkov z úlohy 2 u jedincov so sérovou hladinou vitamínu D nižšou ako 30 ng/ml (75 nmol/l) zahájiť intenzívnu suplementáciu podávaním vysokých dávok D. Po jej dosiahnutí pokračovať až do jari s denným podávaním niekoľko tisíc IU vitamínu D4 s cieľom postupne dosiahnuť hladinu prekračujúcu 40 ng/ml (100 nmom/l). 5 Pri hladine vitamínu D pod 20 ng/ml zahájiť suplementáciu bolusovou dávkou rádovo v desiatkach tisíc IU. Konkrétne dávkovanie stanoví lekár v závislosti od veku, hmotnosti, obezity a ďalších zdravotných parametrov. Termín: Okamžite po zistení vstupnej hladiny D

 

4. Na základe výsledkov z úlohy 2 u jedincov so sérovou hladinou zinku pod 70 mcg/ml (11 mcmol/l) zahájiť podávanie zinkových preparátov v dávke 25-50 mg denne.6 Pri hladinách pod 40 mcg/ml zahájiť suplementáciu bolusovou dávkou okolo 200 mcg.7 Termín: Okamžite po zistení nízkej hladiny sérového Zn

 

5. U všetkých inštitucionalizovaných zraniteľných občanov zaviesť režim podávania 2 x 1000 mg vitamínu C denne. V špecifických prípadoch môže ísť aj o vyššie denné dávky.8 Termín: Okamžite

 

6. Na základe výsledkov skríningu z úlohy 1 odporučiť profylaktický režim prijímania vyšších dávok vitamínu D (niekoľko tisíc IU denne), C (1000-2000 mg denne) a zinku (15-25 mg denne) aj zdravým a nerizikovým dospelým občanom a občiankam. Termín: Neodkladne po uskutočnení skríningu

 

7. V záujme zníženia predajných cien a zvýšenia dostupnosti ukončiť monopol lekární na predaj vitamínu D, C, B1 a preparátov zinku a umožniť predaj minimálne týchto preparátov od certifikovaných výrobcov vo všetkých predajniach potravín a drogériách. Termín: Okamžite

 

8. Zaviesť profylaktický program fortifikácie základných potravín (mlieko, olej) vitamínom D. Termín: Okamžite

 

Vedecká agenda: Podrobne monitorovať vývoj chorobnosti, úmrtnosti a priebehu ochorení na COVID-19, iné virózy a iné ochorenia, vrátane neinfekčných po spustení opatrení. Optimalizácia dávok a režimu podávania podľa veku, pohlavia, hmotnosti, počiatočných sérových hladín a iných parametrov. Možnosti rozšírenia spektra profylaktík o menej detailne známe (vitamíny skupiny B, selén, kvercetín, glycyrhizín…) a ich kombinácie. Výskum profylaktickej účinnosť hydroxychlorochínu (aj ako ionoforu zinku), ivermectínu a iných postupov primárnej aj sekundárnej profylaxie.

 

Terapeutický pilier

 

Kým ambulantná terapia v rámci toho, čo by sme mohli považovať za náznak terapeutického piliera epidemickej stratégie vlády SR absentuje prakticky úplne, jeho nemocničná časť je obsolentná, zhruba o 6 mesiacov zaostáva za úrovňou terapie najlepších svetových pracovísk a je možné, že farmakoterapia podávaná ťažko chorým pacientom s COVID-19 v slovenských nemocniciach na základe usmernení MZ SR pacientov viac poškodzuje, ako lieči. Farmakoterapia COVID-19 v SR sa riadi usmerneniami Ministerstva zdravotníctva SR uverejňovanými na oficiálnej stránke https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19. V časti „Štandardizované postupy, protokoly a opatrenia“ (viď obr. 3 na konci) je kľúčový dokument „Terapeutický manažment pacientov s COVID-19“ uverejnený podľa webovej stránky 26. 10. 2020. Tomu v období od 3. 8. do 26. 10. 2020 predchádzalo usmernenie „Vyšetrovací algoritmus a medikamentózna liečba pacientov hospitalizácie na infekčnom oddelení (v3 v platnosti od 3.8.2020)” Vzhľadom na to, že tieto dokumenty sú resp. boli prezentované na stránke MZ SR, vytvárajú u lekárskej verejnosti9 zavádzajúci dojem, že ide o terapeutické postupy „lege artis“ , teda medzinárodne akceptované najefektívnejšie postupy (best available practice) terapie COVID-19. Nič nemôže byť vzdialenejšie od reality: v skutočnosti zatiaľ žiadny globálne akceptovaný „lege artis“ postup terapie COVID-19 neexistuje. Čo ale existuje, to sú terapeutické protokoly vyvinuté špičkovými klinickými pracoviskami, ktoré na jar a v lete 2020 liečili tisíce až desiatky tisíc pacientov s COVID-19 a svoje rozsiahle klinické skúsenosti sformulovali so terapeutických protokolov pre ambulantnú aj nemocničnú liečbu pacientov. Postupy farmakologickej liečby COVID-19, ktoré Ministerstvo zdravotníctva SR predkladá ako „Štandardizované postupy, protokoly a opatrenia“ sú obsolentné, dávno prekonané, vysoko predražené, terapeuticky neúčinné a potenciálne pacientov poškodzujúce.

 

A, Ambulantná liečba

 

V dokumente „Vyšetrovací algoritmus a medikamentózna liečba pacientov hospitalizácie na infekčnom oddelení (v3 v platnosti od 3.8.2020)” MZ SR usmernilo slovenských lekárov neposkytovať ambulantným pacientom s COVID-19 žiadnu inú ako symptomatickú liečbu (obr. 1). Novšia verzia usmernenia uverejnená na stránke MZ SR 26. októbra 2020 tento prístup k liečbe ambulantných pacientov potvrdila. Znamená to, že ambulantní lekári, ktorí sa riadia odporúčaniami MZ SR a považujú ich za postup “lege artis” ponechávajú svojich pacientov s COVID-19 bez akýchkoľvek medikamentóznych intervencií s výnimkou liečby symptómov (podávajú antitusiká proti kašľu, antipyretiká proti horúčke, analgetiká proti bolestiam a podobne). Takýto postup znamená, že sú chorí ponechaní aby si s COVID-19 poradil ich organizmus sám a pokiaľ sa tak nestane, smerujú do nemocníc. Nemocnice vďaka tomuto prístupu čelia návalu pacientov, ktorý vedie k preplneniu nemocníc, nútenej reprofilizácii celých oddelení a potenciálne k budovaniu poľných nemocníc. U časti včas neliečených pacientov potom ochorenie, ktoré medzitým prešlo z počiatočnej vírusovej do rozvinutej autoimúnnej fázy, progreduje do ťažkých stavov, zdĺhavých hospitalizácií, potenciálne dlhodobých následkov. V tých najhorších prípadoch vyžaduje terapiu na jednotkách intenzívnej starostlivosti a u časti končí smrťou. Obrázok 1: Terapia ambulantných pacientov s COVID-19 podľa „štandardizovaného postupu“ MZ SR

 

Postup odporúčaný MZ SR je v príkrom rozpore so skúsenosťami a odporučeniami špičkových vedeckých pracovísk z krajín, ktoré majú od jari 2020 obrovské praktické skúsenosti s terapiou COVID-19. Tieto skúsenosti sa pretavili do terapeutického protokolu pre ambulantnú liečbu Covid 19 uverejneného už 6. augusta 2020 v prestížnom The American Journal of Medicine. Článok „Pathophysiological Basis and Rationale for Early Outpatient Treatment of SARS-CoV-2 (COVID-19) Infection“ (Patofyziologické základy a zdôvodnenie pre včasnú ambulantnú liečbu infekcie SARS-CoV2 (COVID-19)) je peer reviewed práce 23 amerických a talianskych klinikov (McCullough et al.), ktorí na základe analýzy známych procesov v patogenéze ochorenia navrhli a používajú kombinovaný terapeutický postup zasahujúci súčasne do viacerých patogenetických procesov prebiehajúcich vo včasných fázach ochorenia, teda v jeho virálnej a rannej cytokínovej/ autoimúnnej fáze

 

Včasná ambulantná farmakoterapia COVID-19, schematicky zachytená na obrázku č. 2, pracuje s kombináciou lacných (ceny liečiv ako sú prednison, aspirín, doxycyklín, azitromycín, kolchicín či HCQ sú doslova „halierové“), teda desaťročia odskúšaných a masovo dostupných liečiv, s ktorými majú aj slovenskí ambulantní lekári bohaté skúsenosti. Sú ich preto schopní okamžite začať využívať. Potrebujú len informácie a – s mnohomesačným meškaním, ktoré stálo stovky občanov SR život a tisícky zdravie – kompetentné usmernenie.

 

Čo je potrebné urobiť:

 

9. Umožniť na Slovensku ambulantnú liečbu COVID-19 podľa protokolu McCullough et al., informovať o nej ambulantných lekárov. Termín: Okamžite

 

 

B, Nemocničná liečba…“

 

 

(krátené)

 

obsiahlo tuto:

 

https://mesik.files.wordpress.com/2020/11/navrh_opatreni_covid_november_20.pdf

 

 

 

z komentárov:

 

„Z tvaru tých kriviek mŕtvych v Egypte a Bangladéši vidno, že tam jednoznačne robia intervenciu Ivermectinom.V týchto krajinách s ním majú dobré skúsenosti ako s antiparazitikom. Prebehli u nich tiež štúdie, ktoré účinnosť Ivermectin na Covid potvrdzujú.“

 

„Teraz keď sú zbytočne zaplnené nemocnice sa už ozývajú, že ľudí má primárne liečiť ambulantná sféra. Nuž ale ako, keď vláda ignoruje jednoduché liečivá a neumožňuje lekárom ich masové nasadenia. Vláda ignoruje prevenciu pomocou vitamínov a suplementov ako zinok. Už dávno namiesto testov mal každý občan dostať základný balíček a lekári postupy a hlavne možnosť predpisovať lacné lieky proti covidu.“

 

“The problem is that if you were to take the level of Ivermectin they use in these plates in the lab, it’s 10 times higher than the dose that’s approved for people,” he said. “Ivermectin is usually well-tolerated, but when people have an inflammatory state like you would with COVID infection, it can potentially cause neuro-toxicity, side effects with your central nervous system. So you’re not going to reach those levels they reached in the lab without having more concerns about side effects.”
Dr. Bowling said without finishing current clinical trials specific to COVID-19, there’s no way to determine safe doses, possible side effects, and of course, effectiveness. https://www.ksat.com/…/is-deworming-drug-ivermectin…/

 

https://www.ksat.com/news/local/2021/01/06/is-deworming-drug-ivermectin-deemed-a-safe-effective-treatment-for-covid-19-right-now/?fbclid=IwAR3GQ_YzM-iVhxPuTTPY6c4Z1XyzpoN6lU75s-Ji3uxjJ-3dtXSagXEK9Pk

 

„Precitajte si aj diskusiu. Nalozili mu tam poriadne. Samozrejme tara nezmysly, ale uplne nezmysly. Protokoly FLCCC pouzivaju davku 0,2 mg/kg, co je ta ista davka, ktoru dostali 4 miliardy ludi v priebehu 40 rokov. FLCCC protokoly funguju. Taketo davky sa davaju aj detom aj tehotnym zenam uz 40 rokov.“

 

„Zrejme nie je potrebné, aby boli dosiahnuté koncentrácie Ivermectin, ktoré sa preukázali účinné v petriho miske na jar, pretože Ivermectin v štúdiách pozitívne fungoval aj pri nižších dávkach…“

 

https://www.thailandmedical.news/news/covid-19-drugs-new-european-study-shows-that-fenofibrate-tricor-exhibits-antiviral-properties-against-sars-cov-2-coronavirus?fbclid=IwAR0FeXuw6lUPZ7a4UmOsN2vFMvHYCj17Lk4QxT2HNeHia86grwUh5wZlbMw

 

 

.

Vymeňte ministra školstva, nie zdravotníctva!

03.03.2021

Denník N prináša mylné informácie – toto nie je pravda, v praxi je to inak! „Nielen deti kritickej infraštruktúry – Gröhling ukázal detaily, ako budú školy fungovať od stredy Rodič bude musieť vypísať potvrdenie o tom, že nemôže pracovať z domu. Vzor formulára pribudne na webe ministerstva školstva. Od stredy 3. marca môžu do lavíc prísť iba deti [...]

Toto je len politický boj, nie záchrana!

02.03.2021

Toto je len politický boj progresívnych opozičných strán a SaS, nie záchrana! Školy začnú fungovať v novom režime až od pondelka „Školy mali pôvodne nabehnúť na nový systém od stredy.“ Takže školy sú otvorené v aj v čiernych okresoch pre všetkých, ako som včera písala. A to v situácii, keď pacientov už nemajú kde dávať a [...]

Nie, Valášek neodchádza. „Valášek“ prichádza!

02.03.2021

Ešte nedávno ste tu vypisovali, že Matovič je líder liberálov a s ním vládnu naši liberáli. Ale ako teraz vidíte, teraz čítajte, ako je to ich „líder“ a robí to, čo chcú! Až teraz uvidíte nástup liberálov, ktorým Matovič a OĽaNO a táto vládna koalícia len zavadzali v ich geopolitickom rozlete! Ak bude úradnícka vláda, tak taká, aká im [...]

Prezident USA Joe Biden

ONLINE: Biden: Zrušenie rúšok je neandertálske myslenie

04.03.2021 06:00, aktualizované: 06:45

Niektoré štáty USA povinné nosenie rúšok vôbec nezaviedli, iné ho rušia. Prezident Joe Biden to nazval neandertálskym myslením.

Remišová, Sulík, Korčok, po návšteve u prezidentky Čaputovej

Ustúpi Matovič? Bude nová vláda?

04.03.2021 05:30

Namiesto osláv kríza. Rokovania a intrigovanie. Koaličné strany chcú vládu udržať, no nie s Matovičom ako premiérom. Ten chce so sebou stiahnuť aj ministrov svojich partnerov.

nemocnica prešov

Upratovacie manévre v prešovskej nemocnici: Mopy dostali do rúk zdravotníci

04.03.2021 05:00

Vedenie prešovskej Fakultnej nemocnice s poliklinikou na čele s riaditeľom dalo výpoveď firme, ktorá 32 rokov upratovala priestory nemocnice.

dve percentá dane, Pravda, 2%

Pre náš Tomášov

04.03.2021 00:40

Sme komunitné spoločenstvo, ktoré sa zameriava na kultúrne, športové, náučné, charitatívne podujatia za účelom spestrenia života obyvateľov obce Tomášov a i.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 892
Celková čítanosť: 3343990x
Priemerná čítanosť článkov: 3749x

Autor blogu

Kategórie