Založ si blog

Kto je pre vás odborník?

Keďže tu ľudia počúvajú len Bukovského a konšpirácie, prinášam niečo z iných správ. Počet mojich riadkov, čo si o tom myslím ja, je dvanásť, čo tu na článok stačí.

Ak viete, k čomu sa vyjadrujem a už ste to všetko čítali, prečítajte si len mojich 12 riadkov k tomu, čo si o tom myslím a preskakujte to, čo ste už čítali a dobre poznáte.

 

Najprv ako konflikt zdravotnej sestry s Kollárom hodnotí riaditeľ nemocnice:

 

Šéf nemocnice: Boris Kollár a vrchná sestra po sebe kričali.

 

„Zákaz, čo ste vydali v júli, nariaďoval, že návštevy nesmú chodiť na akékoľvek lôžkové oddelenia. V prípade pána Kollára ste dali výnimku, že za ním mohli chodiť návštevy?

Keď bol pán Kollár prijatý, určil som za jeho ošetrujúceho lekára traumatológa, keďže je traumatologický pacient. Stará sa teda o neho traumatológ a primár traumatologického oddelenia, ktorý tam chodí na vizity. Oni to dostali do kompetencie. Aj sme si to na začiatku, keď bol prijatý, zadefinovali, že sa napíše zoznam osôb, ktoré ho môžu navštevovať, plus napríklad ministri a poslanci. Ak pán Kollár nahlási ošetrujúcemu lekárovi, že za ním niekto taký ide, zváži sa čas, okolnosť a prídu. Tieto návštevy potom boli sprevádzané cez zadný vchod, čiže nechodili cez oficiálnu lôžkovú časť oddelenia. Neboli v styku so žiadnymi inými pacientmi ani so zdravotníckym personálom. Išli priamo do traktu, kde je izba pána Kollára.

Koľko takýchto návštev prijal pán Kollára, odkedy u vás leží?

Neviem a ani ma to nezaujíma. Ja som chodil obdeň pozerať, spýtať sa, či je všetko v poriadku. Jedinú návštevu, ktorú som tam sprevádzal, bol minister vnútra. S ministrom sme ho boli na desať minút pozrieť a to bolo všetko.

Ostatní pacienti, ktorí sú u vás hospitalizovaní, mali výnimky?

Samozrejme, pokiaľ o to požiadali, mali výnimky. Vychádzame v ústrety každému rovnako. Pán Kollár je pacient ako každý iný, my sa prioritne staráme o jeho zdravie. Mal výnimky pri návštevách, ak za ním išli ministri alebo poslanci. Vždy, keď som tam išiel, bol tam pán poslanec Ľudovít Goga – jeho brat, ktorý sa o neho vyslovene staral. Hlavne bol preňho psychická podpora.

Dodržiava sa vôbec zákaz návštev, keď pacienti majú možnosť požiadať o výnimku a hovoríte, že im to schvaľujete? Aj im žiadosti zamietate?

Určite aj zamietame. Ošetrujúci lekár musí zvážiť, z akého dôvodu výnimku udelí. Pokiaľ tu je pacient hospitalizovaný dlhodobo a je to viac-menej finálne štádium, vtedy sa, samozrejme, návšteva povolí na nevyhnutný čas. Ale sú to skôr výnimky, lebo pacienti sú tu skôr hospitalizovaní do týždňa. Žiadnu návštevu ani nepotrebujú. Bez návštevy vydržia. Hovorím, je to mimoriadne, že udeľujeme výnimky.

Ale pán Kollár predsa vedel, že ošetrujúcemu lekárovi má dať vedieť, keď niekto za ním chce ísť. 

Bolo to už po pracovnej dobe. Zhodou okolností ten ošetrujúci lekár v ten deň aj slúžil, takže mal o tom vedieť. Pán Kollár povedal, že tie návštevy prišli tak náhle, že nestihol nám to oznámiť.

Kto po sebe začal kričať a prečo?

Pán Kollár a vrchná sestra. Určite to nebol rozpor s nejakými jeho priateľkami. Neviem, odkiaľ médiá na také prišli. Pokiaľ mám informácie, čo mi povedali pán Kollár a vrchná sestra, bol to taký vyšpičkovaný rozhovor medzi nimi dvoma.

Čo bolo dôvodom, že takéto napätie medzi nimi vzniklo?

Pani vrchná sestra ho upozornila napríklad na to, že bude vizita, aby sa urobil poriadok na izbe, mala však reagovať inak. Mala zabezpečiť poriadok, povedať pacientovi, že áno, príde teraz upratovačka alebo sanitár, aby izbu dal do poriadku, keďže bude vizita, aby tam bolo všetko v poriadku.

Keď som bola v nemocnici a prišli nám na izbu povedať sestry, aby sa urobil poriadok, bude vizita, všetci poslúchli. 

Samozrejme, každý si svoje veci zbalí. Ale taký poriadok, že prázdne obaly z jedla a tak ďalej, na to tu predsa máme upratovačky, sanitárov. Oni sú zodpovední robiť poriadok na ktorejkoľvek izbe, nielen na izbe pána Kollára.

To u vás robia sanitári? Na Kramároch si pacienti odpadky z jedla zahadzujú sami.

Závisí od diagnózy a zdravotného stavu pacienta. Ak je pacient so zlomeninou krčnej chrbtice a ledva sa naje v ležiacej alebo sediacej polohe, tak mu nemôže sestra hovoriť, urobte si po sebe poriadok. Ošetrovací a liečebný režim automaticky hovorí, aby sa o pacienta komplet postarali. Snáď ste si na Kramároch neumývali izbu a neumývali riad po sebe a tak ďalej. Tu to tak určite nefunguje, máme na to upratovačky, sanitárov. Každý má zadefinované, čo si má plniť.

Postihne námestníčka pre ošetrovateľstva vrchnú sestru za tento spor s Kollárom?

Dostal som písomné rozhodnutie námestníčky, kde so sestrou urobila pohovor. Uznala, že urobila chybu. Poučila ju, že porušila etický kódex zdravotného pracovníka, a uzavrela to tým, že dostala napomenutie.

Denník SME písal, že vznikali konflikty medzi sestričkami a priateľkami Borisa Kollára. Jedným z nich je čajová aféra, keď sa priateľka predsedu Národnej rady sťažovala, že dve hodiny čaká na čaj, a súvisí s tým aj to, že aj o druhej v noci prichádzali návštevy. Ako to hodnotíte?

Čo sa týka čajovej aféry, informoval ma o tom pán Kollár. Ja som to potom zisťoval cez námestníčku pre ošetrovateľstvo. V tom čase bol akútny príjem, lebo tie dve VIP izby susedia s kardiologickou jednotkou intenzívnej starostlivosti. Sestra sa intenzívne venovala akútnemu pacientovi na príjme.

Došlo k tomu, že povedala, že čaj prinesie neskôr. Aj ho teda priniesla, ospravedlnili sme sa pánovi Kollárovi, že čaj bol prinesený neskôr, lebo tam bol riešený akútny pacient.

Čaj si želala Kollárova priateľka alebo pán Kollár? 

Čaj si želal pán Kollár.

O nejakých konfliktoch ma informovala námestníčka pre ošetrovateľstvo a námestníčka pre lekársku starostlivosť, prijal som opatrenie, že pán Kollár bude mať k dispozícii sestričku vyčlenenú z traumatologického oddelenia, keďže je pacient z traumatologického oddelenia, aby sa nestávalo to, že sestry, ktoré sú vyťažené kardiologickou JIS-kou, sa museli venovať aj jemu. Na pokyn zvončekom bola k dispozícii jedna sestra, ktorá v prípade potrieb zabezpečí pána Kollára.

Aj bežným pacientom sa takto vyčlení sestrička?

Tým, že je pacient traumatologického oddelenia a VIP izba je mimo traumatologického oddelenia, na úplne inom poschodí, povedal som, nech zabezpečia sestru z traumatológie, ktorá sa bude starať o pána Kollára. Nie sú to nejaké špeciálne sestry. Žiadne odborníčky, ako novinári píšu nezmysly, ide o bežnú sestru.

Ale asi bežne nemá pacient špeciálne vyčlenenú sestru. 

Ak by na tejto VIP izbe ležal hociktorý pacient a bol by z traumatologického oddelenia, urobíme presne to isté. Režim nemocnice nie je žiadne papalášstvo. Je to štandard.

Ukazuje sa, že za pánom Kollárom chodili návštevy, vyčlenila sa preňho sestra. Mnohí ľudia potom môžu mať pocit, že má v nemocnici špeciálny režim. Počas koronakrízy mnohí nemohli ísť do nemocnice sa rozlúčiť s najbližšími, lebo platí zákaz návštev. Ako to môžu vnímať bežní ľudia?

Hociktorý bežný občan, ktorý by tam ležal, má úplne presne rovnaké pravidlá. Tie isté podmienky. V piatok ráno pán Kollár odíde z nemocnice, ak tam bude zajtra prijatý hociktorý iný občan, ktorý si zaplatí ten nadštandard, bude tam mať takú istú sestru, aj možnosť návštev, ak to schváli ošetrujúci lekár. Taký istý režim tu funguje vždy a bude fungovať. Pre nás je pán Kollár v prvom rade pacient, až v druhom rade politik.

Politikov sa tu vystriedalo mnoho. Aj pred voľbami na tej istej izbe ležal pán Pellegrini. Aj o neho sa nemocnica postarala. A nech sem príde hociktorý politik, aj keby zrovna prišiel pán Pellegrini alebo pán Fico, má tie isté podmienky.

Otázky vznikajú, pretože sa nevedelo, že je tu špeciálny trakt pre ústavných činiteľov. Prečo sa robili tieto tajnosti?

V každom štáte je nemocnica, ktorá je vyčlenená pre vládnych činiteľov. Nielen na Slovensku.

A prečo tie tajnosti?

Neviem, aké tajnosti tu boli. Ja som od 14. mája riaditeľom tejto nemocnice a nerobím žiadne tajnosti.

Hrozili ste kvôli pánovi Kollárovi výpoveďou vrchnej sestre a siahli ste na vianočné odmeny?

Povedal som, že som to dal do kompetencie námestníčky pre ošetrovateľstvo.

Napomenutím je to uzavreté?

Ja som jej povedal, nech to rieši podľa svojho rozhodnutia. Ak to pokladá za také pochybenie, že už vrchnou sestrou nemá byť, nech ju vymení. A že ideme dávať vianočné odmeny, nech si zváži, či sestry majú mať odmeny. Mám tu 1050 zamestnancov, odmeny som schválil, aj keď je nemocnica v deficite. Vážim si, čo robia zdravotnícki pracovníci. Aj napriek deficitu som im na odmeny schválil 20 percent z hrubého platu. Ale nie každý dostane rovnaké. Primári oddelení dostanú balík peňazí a oni s vrchnou sestrou rozhodnú o rozdelení odmien. Na odmeny nikomu nesiaham a ani ich neovplyvňujem.

Je možné, že vrchná sestra kvôli pánovi Kollárovi nedostane vianočnú odmenu?

Je to plne v kompetencii jej nadriadeného a ja sa do toho nebudem starať. Ani to nebudem ovplyvňovať. Ale určite je klamstvo, že som ju vyhodil. Môžete si to zistiť, ďalej u nás pracuje. A ktoré dve sestry nedali čaj pánovi Kollárovi? To naozaj neviem.

Bežne za ním chodili návštevy o druhej v noci alebo to bol len výnimočný exces?

Ja o tom nič neviem. Neviem, odkiaľ to novinári nabrali. Či spali pred nemocnicou a videli nejaké návštevy.

Novinári si to nevymysleli. Majú to od personálu nemocnice.

Prečo nepríde zamestnanec za mnou a nepovie mi to do očí? Prečo to riešia cez médiá? Sú to tí zamestnanci, ktorí nie sú tolerantní voči nemocnici. Ak by som vedel, ktorí to sú, zavolám si ich na pohovor, či hovoria pravdu alebo šíria nejaké nezmysly so zámerom poškodiť nemocnicu.

Aký bol Boris Kollár pacient? Dodržiaval, čo mu nariadili lekári a sestry?

Myslím, že absolútne normálny, disciplinovaný. Veľmi dobre rehabilitoval. Keď som za ním išiel, nikdy som mu to nehlásil vopred, chodil som, ako som mal čas, a vídal som ho poctivo cvičiť, rehabilitovať. Veľmi sa o seba staral, chce, aby sa čím skôr dostal do normálu. Zranenie bolo vážne, jeho spolupráca v liečebnom režime bola perfektná.

Naďalej musí nosiť kovovú obruč okolo hlavy a krku?
Určite. Minimálne 6 až 8 týždňov.

Ako je to u vás v nemocnici, máte covidové oddelenie?

Máme vyčlenených 14 lôžok pre covidových pacientov. Je to samostatné oddelenie, v prípade, že by k nám prišiel napríklad pacient so zlomenou nohou a bol by infikovaný, sme pripravení na jeho prijatie. Nie sme infekčná klinika, pacienti, ktorí vyžadujú umelú pľúcnu ventiláciu, sú posielaní na infekčnú kliniku.

Štrnásť lôžok máte momentálne obsadených?

Teraz nemáme covidového pacienta. Lôžka sa využívajú na bežnú starostlivosť. Ideme na plný plyn. Robíme výkony bez obmedzení. V prípade, že takýto pacient príde, sme pripravení okamžite tieto lôžka reprofilizovať.“

(krátené)

https://dennikn.sk/2160486/sef-nemocnice-boris-kollar-a-vrchna-sestra-po-sebe-kricali-po-cajovej-afere-som-mu-vyclenil-sestru/?ref=top

 

Môj názor:

Keď bol v nemocnici náš príbuzný, taktiež ho chodila a v noci opatrovať do nemocnice jeho manželka. Vždy mi telefonovala v noci, keď šla z nemocnice, ako mu robila masáž nôh a na čo to pomáha atď. Toto teda dovoľujú v nemocniciach aj v noci, keď nie je zákaz návštev, keď tým odbremenia sestry. Nečudujem sa, že na VIP izbe s príplatkom 20 eur je to možné, keď ide o nejaký zvláštny trakt so samostatným vchodom, kde si už dopredu spísali zoznam, že tam môžu chodiť aj poslanci. Teda Matovič hovoril pravdu, že to tam bolo povolené, dokonca mali spísaný zoznam, kto každý z ministrov a politikov tam môže chodiť! Zaujímavé, že novinárov nezaujímalo, pokým tam chodili iní poslanci než Matovič.

Na tom je nespravodlivé to, že aj iní ľudia by si radi priplatili takú izbu, keby mohli, aby sa mohli rozlúčiť so svojimi príbuznými a také izby sú len dve na jednu nemocnicu! Nabudúce si ju zaplatí Pellegrini alebo iný politik, takže ich ignorovanie pandémie nepostihne!

 

Ľuboš Blaha:

„Vyzval som predsedu NR SR Borisa Kollára k odstúpeniu z funkcie. On nielenže porušuje predpisy, ktoré si Matovičova vláda sama prijíma, ale on si urobil zo štátnej nemocnice papalášsky brloh, kde po nociach organizuje žúrky s „kamoškami“. A ešte k tomu zneužíva aj zdravotné sestry, ktoré núti, aby jeho krásaviam nosili čajíky, lebo inak ich capo di tutti potrestá, zoberie im odmeny a nechá ich vyhodiť. Takéto niečo ešte Slovensko nezažilo.

Vy nechápete, že zdravotné sestry nie sú Vaše slúžky, ktoré majú Vašim milenkám variť čajíky? A Vy sa im za to vyhrážate, že prídu o vianočné odmeny? Takúto aroganciu a papalášizmus Slovensko nepamätá. Mne je z toho regulárne nevoľno.

Matovičova vláda s Vašim súhlasom zakázala návštevy v nemocniciach a bežní ľudia sa nemôže ani len rozlúčiť so svojimi milovanými, ktorí umierajú. Ale hlavne, že Vaše milenky môžu byť pri Vás od rána do večera a vraj najradšej s Vami ostávajú cez noc. “

 

Chmelár:

Vrchol sporov bol prípad, keď sa jedna z (ťažko ich nazvať slušným slovom) spoločníčok Borisa Kollára sťažovala, že jej sestrička už dve hodiny nepriniesla čaj. Vzápätí vznikol konflikt, pretože sestra sa ohradila, že to nie je náplň jej práce a vedenie nemocnice jej pohrozilo odobratím vianočných odmien a výpoveďou.

Ale je nehanebné, aby aj v takýchto chvíľach zhadzoval vinu na personál nemocnice, že po príchode na kliniku im sestra nepovedala ani slovíčko, že porušujú pravidlá. Ako by mohla, keď sa jej vyhrážajú výpoveďou?

Vlastne, keby ste boli premiér, ktorý za niečo stojí, okamžite by ste vyjadrili v tejto situácii podporu sestričkám. Vy sa však na ne ešte aj nehanebne vyhovárate, že ste nevedeli, že je zákaz návštev.

a nikto nemá právo šikanovať vás a vyžadovať od vás obsluhu štetiek papalášov.“

 

Môj názor: Títo dvaja sa nezaujímali ako to bolo naozaj a rovno verili médiám, hoci opakujú, že zavádzajú. Nepáči sa mi, že Chmelár nazval ženy, čo mali s Kollárom vzťah, akokeby tam nechodili politici, štetky. To ako Chmelár sa s každou svojou milenkou oženil alebo tiež mal len štetky bez manželstva, len s nimi nemal ďalšie deti? Je to morálnejšie bez detí alebo od akého počtu mileniek sú všetky už štetky?

 

Opozícii sa to hodí, hoci keď tú izbu využíval aj Pellegrini, využívali by ju aj iní politici, keby sa dostali k moci:

Koalícia predviedla obyčajný papalášizmus

https://dennikn.sk/2161675/koalicia-predviedla-obycajny-papalasizmus/?ref=mpm&fbclid=IwAR3vddNmjwFe2KyfMxvMQUQ2JlNq1Qxu0TNibQCUQZMyk9cr45yIcuysl_A

 

================Čo ďalej s opatreniami? Zaujímajú vás odborníci?

Matovičov cieľ 500 prípadov denne do Vianoc je extrémne náročný, bez prísnych opatrení to nepôjde. Zvážme lockdown

Dnes je situácia štyrikrát horšia. Odborníci hovoria o tom, či je tento cieľ reálny a aké opatrenia sú na jeho splnenie potrebné.

 

Visolajský:

 

„Do toho nás čaká zhoršenie situácie, keďže nastáva predvianočný čas preplnených obchodov a zvýšeného cestovania a stretávania sa ľudí. Je preto na mieste, aby sme teraz sprísnili na Slovensku lockdown a regióny, kde je vysoký výskyt alebo vysoký nárast infekcie, pretestovali aspoň dvakrát týždenne.

 

V týchto regiónoch musí byť lockdown prísnejší. Toto testovanie nemôže byť na dobrovoľnej báze a zároveň tým, ktorých zachytíme ako pozitívnych, musíme zabezpečiť účinnú karanténu. Dobrovoľnosť v testovaní môže byť len vo výbere – podrobím sa testu, alebo idem do samoizolácie.

 

Lockdown by mal byť aspoň na tri týždne, s tým, že by bolo umožnené vychádzanie len do práce, k lekárovi, na nákup potravín a individuálne športovanie a vychádzku do prírody. Pričom by ľudia mali mať dostupné bezplatné antigénové testovanie, a podporilo by sa testovanie v práci. Ak by sme ľuďom dostatočne vysvetlili, že je nutné spraviť takéto obmedzenia na tri týždne, aby sme mali lepšie Vianoce, myslím, že by to prijali.

 

Ak krivku dostatočne „zrazíme dole“, môžeme sa zase na čas trochu viac nadýchnuť a uvoľniť opatrenia. Maturitné ročníky, učňovky a druhý stupeň základných škôl je potrebné navrátiť do škôl čím skôr. Avšak skúsenosti zo súčasného nemeckého lockdownu ukazujú, že otvorené školy situáciu napriek lockdownu zhoršujú.

 

Ak sa teda rozhodneme školskú dochádzku uvoľniť, je dobrým riešením spojiť ju s frekventovaným antigénovým testovaním a je nutné vyvážiť toto uvoľnenie reštrikciou v inej sfére. Veľmi sa teším rozhodnutiu premiéra zabezpečiť fungovanie škôl testovaním. Po zlepšení situácie je potrebné prehodnotiť, či by sme mohli zameškanú školskú dochádzku dobehnúť učením napríklad aj v soboty, či znížením prázdninových dní.

 

Ak si povieme, že vzdelanie detí je pre náš štát prioritou, musíme k tomu aj tak pristupovať a ostatné veci tomu podriadiť.“

 

Richard Kollár:

 

Celoplošné testovanie bol pokus vyhnúť sa prísnejším opatreniam. Vďaka nemu mohli byť opatrenia u nás pár týždňov miernejšie. Dnes je však epidemiologická situácia u nás podobná, ako bola v polovici októbra, a je tak pred nami ten istý problém. Ak chceme dosiahnuť výrazne zníženie počtu nových pozorovaných prípadov, tak je veľmi pravdepodobné, že to zopakovaním toho istého postupu nedosiahneme. Preto sú asi potrebné razantnejšie opatrenia, ak sa chceme vyhnúť prísnejšiemu režimu počas Vianoc, ktoré predstavujú vďaka vysokej mobilite a socializácii veľké epidemiologické riziko.“

 

Martin Smatana:

 

Nerád by som použil slovo lockdown, lebo to je veľmi široký a zneužívaný pojem. Ale aj na prípade Česka vidíme, že sprísnenie opatrení je najspoľahlivejší nástroj na potlačenie vírusu.“

 

(krátené)

 

https://dennikn.sk/2161671/matovicov-ciel-500-pripadov-denne-do-vianoc-je-extremne-narocny-bez-prisnych-opatreni-to-nepojde-zvazme-lockdown-anketa/?fbclid=IwAR3hapjJOYSdg3uEOo9loBWU1f7qxbZCf_zIKJ5CmYzChMac7OFUT-KIKxI

 

z komentárov, ktorý dobre vystihuje rozpor v opatreniach:

„No neviem, ako sa dá lockdown skĺbiť s návratom detí do škôl. Jedným dychom hovoria, že je to potrebné, druhým, že je to problém. Zdá sa, že tu by mal aj Šalamún veľké problémy s rozhodovaním. Ale vychádzajúc zo známeho príbehu by asi rodičom ponúkol na výber – návrat do školy spojený s testovaním alebo zotrvanie dieťaťa doma pri dištančnom. Nech zvážia, čo je pre dieťa prospešnejšie.“

 

Ľuboš Blaha:

„Ubližovať deťom sa im zjavne zapáčilo. Najnovšie vymýšľajú, že deti budú musieť po nástupe do školy kloktať slanú vodu a tí „šťastnejší“ ako bonus dostanú aj špajchlu do nosa. To už začína pripomínať Mengeleho experimenty!
Moje deti žiadne Matovičove kreatúry špajchlovať ani vykloktávať nebudú – na to nech rovno zabudnú.“

 

Chmelár:

„Robert Fico nám včera opäť pripomenul, prečo by nebolo dobré, aby sa súčasná parlamentná opozícia dostala k moci bez akejkoľvek sebareflexie. To, čo narozprával pred kamerami, prekonalo aj Harabinove fabulácie. Jeho reakcia na priznanie bývalej štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej bola mimoriadne zbabelá. Tak ako ju kedysi bránil, tak sa teraz tváril, že s jej kauzami nemá nič spoločné. Jeho odpoveď na obvinenia – „Toľko ju trápili, až začala niečo rozprávať“ – je nehodná ani mafiána, nieto trojnásobného premiéra a jeho blúznenie o tom, že „väzenie je dnes mučiaci nástroj“ patrí skôr do slovnej výbavy pomätencov z Občianskeho tribunálu ako vrcholového politika. Kto to ešte stále nepochopil, najjasnejšie to povedala pred dvoma týždňami ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, ktorá vmietla Robertovi Ficovi do tváre: bol významné obdobie premiérom, mal výhradné postavenie a prístup k spravodajským informáciám. On jednoducho musel vedieť o podozreniach týkajúcich sa Moniky Jankovskej, a napriek tomu ju pretláčal do Súdnej rady. A nielen ju, pretláčal tam viacero kriminálne závadových ľudí. Namiesto toho, aby sa za takéto konanie verejnosti ospravedlnil, neuroticky sa z týchto káuz vysmieval a zbabelo, presne ako Matovič, zatĺkal, že on s trestnou činnosťou svojich nominantov, ktorých po celé obdobie kryl, nič nemá. Ale to všetko svedčí o tom, kam sa dnes zosunul Smer-SD: z pozície najsilnejšej strany, ktorá určovala vývoj v štáte, do polohy potápajúceho sa politického subjektu bojujúceho o prežitie, ktorý má už menej percent ako ĽSNS a je nútený pridať sa do jej sféry vplyvu a pytliačiť v jej vodách. Áno, mnohí si ešte stále nevšimli, že Robert Fico je už na obežnej dráhe síl, ktorých lídrom nie je on, ale Marián Kotleba.

To, čo sa z neho stalo potom, je takmer shakespearovská dráma a príbeh jednej ľudskej tragédie, keď sa z výslnia zosypete na najhlbšie dno bahna a tvárite sa, že ste tam vždy chceli byť. Napriek tomu, že jeho vlády (a na tom trvám) dali pracujúcemu človeku viac ako všetky ostatné dohromady, dosiahol to za cenu absolútnej demoralizácie národa, upevnenia oligarchickej až zločineckej štruktúry spoločnosti a odovzdania kľúčov od krajiny lotrom, ktorí ju ovládajú ako feudáli svoje léna. Fico je ako Faust, ktorý zapredal dušu Mefistofelovi a musí to byť strašne ťaživý pocit, ktorý v sebe nedokáže riešiť inak ako alkoholom. A už len zvyšky jeho verných nepochopili, že z neho už líder nikdy nebude, že sa usiluje iba zachrániť si kožu.

Vykresľujem túto drsnú realitu preto, aby ste si uvedomili, aká je dnes alternatíva. Ulica nedočkavo volá po predčasných voľbách. Pozrite si prieskumy verejnej mienky z posledných dvoch mesiacov, aby ste precitli, aké sú možnosti. Terajšia koalícia by už vládu nezostavila. Koaličný potenciál Smeru sa blíži ku Kotlebovmu, teda k nule – išiel by s ním iba Hlas a možno aj politickí prostitúti zo Sme rodina, ktorí kývnu na všetko, kde zacítia kšefty. Ale to nestačí. Najvyššie šance má liberálna vláda zložená z Hlasu, Progresívneho Slovenska a SaS, ku ktorým by sa však musela pridať Maďarská koalícia. Je to pre vás lepšia perspektíva?

Robert Fico možno pochopil, že jeho politický osud je spečatený a že svoju osobnú záchranu nájde už len v náručí extrémistov. Ale ak chce so sebou strhnúť do priepasti aj ostatných ľavičiarov, mali by porozumieť tomu, do čoho ich ženie a či vidia svoju budúcnosť práve v takomto hnedom košiari. Viackrát som lídra Smeru varoval, že tadiaľto cesta nevedie. Mal iks možností pochopiť, že vždy, keď začal pytliačiť v tábore extrémistov, posilnilo to ich, nie jeho, lebo voliči si radšej vyberú originál ako nepresvedčivú napodobeninu.“

 

A preto bude Chmelár za predčasné voľby, hoci aj infovojna tvrdí, že Pellegrini bude 100x horší. No ľudia majú radi seriózne pôsobiacich ľudí.

 

 

 

.

Môj postoj k referendu

03.05.2021

Znovu pripomínam, že OĽaNO sa dostalo k moci nie kvôli Smeru ale kvôli progresívcom! Keby boli voliči chceli bojovať proti Smeru, mohli voliť presadzovaných progresívcov alebo SaS alebo iné pretláčané strany, ale tak veľmi veľa ľudí volilo OĽaNO len preto, že sa báli progresívnej vlády a tém ako lokajstvo EÚ, vnucovanie migrácie, vojenských základní a propagandy. [...]

Aký význam má, aby po vás niečo zostalo?

02.05.2021

Tieto dni sú prelomové, čo sa týka špinavostí vo svete. Ešte minulého roku, keď toľko ľudí bolo v depresiách, ja som mala šťastný rok, lebo mne nevadí, že je x vecí, kde nechodím, pozatváraných. A pandémia vyzerala na dočasnú vec. Aj keď ja ju chápem ako schválne vyvolanú a bojovú látku, takéto svinstvá ale lokálne sa diali vždy. No to, čo sa deje teraz, je [...]

Vysvetlite, aký to má účel, že je toto uvedené v klinickej štúdii od Pfizeru a prečo je to hoax

29.04.2021

Ak je tu lekár, vysvetlite, aký to má účel, že je toto uvedené v klinickej štúdii od Pfizeru. A prečo je to hoax. FÁZA 1/2/3, PLACEBO-KONTROLOVANÁ, RANDOMIZOVANÁ, POZOROVATEĽOVÁ SLEVA, ŠTÚDIA ZISTENIA DÁVKY NA HODNOTENIE BEZPEČNOSTI, TOLERABILITY, IMUNOGENICITA A ÚČINNOSŤ VAKCÍNU SARS-COV-2 RNA KANDIDÁTOVIA PROTI COVID-19 U ZDRAVÝCH JEDNOTLIVCOV [...]

stoltenberg

Nové spoločné jednotky rýchleho nasadenia nemajú podporu v EÚ

06.05.2021 20:50

Bojové skupiny EÚ už má. Existujú od roku 2004 a odvtedy neboli ani raz nasadené.

vrbetice výbuch česko

Kremľu nie je známe, že by pre neho pracovali agenti z kauzy Vrbětice

06.05.2021 19:34

Obom agentom Vladimir Putin udelil najvyššie vyznamenanie Hrdina Ruskej federácie.

Vladimír Pčolinský

SIS za šéfovania Pčolinského odpočúvala výrazne viac

06.05.2021 18:16

Podľa Juraja Krúpu dôvody nárastu počtu žiadostí o odposluchy nikdy nebudú známe.

Peter Visolajský

Situácia s nedostatkom personálu je naozaj kritická, upozorňujú lekári

06.05.2021 17:42

Ak by sme chceli dosiahnuť priemer Európskej únie, teda 8,4 sestry na tisíc obyvateľov, potrebovali by sme o 14-tisíc sestier viac.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 957
Celková čítanosť: 3596714x
Priemerná čítanosť článkov: 3758x

Autor blogu

Kategórie