Založ si blog

Môj rozhovor s voličom PS/SPOLU

Ja som začala, inak by ju voľby ani nezaujímali. Povedala, že PS/SPOLU a nemá koho voliť.

Normálne by som bola ticho, lebo mimo blogu ja o politike nehovorím a už rozhodne nie, že by som niekoho presviedčala.

A vieš, že zvolíš cenzúru? – nedalo mi.

Čítala si ich volebný program?

 

Nie, ja také nečítam. Rozprávala mi viac o tom, ako relaxuje pri vysávaní. Vysáva každý deň, ako ja každý deň niečo napíšem a presne tak relaxujem.

Ale ja som ryla tak, ako neryjem a vymenovala som jej, čo tým zvolí a že to presadzuje práve PS/SPOLU.

 

To tak nebude – odpovedala mi na rôzne témy, lebo všeličo sa popíše a to tak potom nie je.

To nemám brať vážne. Veď ako niečo tam musia popísať. Čo ani nevedela, čo tam je a ani to nemám brať vážne.

 

K téme sa vedela rozhovoriť, že Truban sa jej nepáči, lebo nevie hovoriť.

Ja hovorím – Veď to je nepodstatné, podstatnejšie je, čo majú a presadzujú vo volebnom programe.

Takže, ani o tomto sme už nemohli hovoriť.

 

Vieš, my volíme PS/SPOLU (ako rodina), lebo náš syn robí pre xxxxxx

Čaká ho s týmto pekná pracovná kariéra.

 

To som vedela už aj predtým, ale zabudla som, že volia túto stranu ako pracovnú kariéru pre svojho syna.

Ale vynorilo sa mi pred očami, koľkokrát sa voliči liberálov rozčuľovali nad smerákmi, že sa medzi sebou volia, lebo rodine a jej členom to prináša pracovnú kariéru.

A vieš, že tá xxxxx volila Smer práve preto, aby mal zabezpečenú kariéru jej manžel?

Už som nedodala, že preto Smer volila aj jeho mama, otec atď.

 

Bola ticho, veď to je normálne, že už keď z tej politiky nič nemáme, tak toto z nej máme – pracovné uchytenie a možnosť sľubnej kariéry. 

Takú stranu volíte, kde sa práve ponúka.

 

Prvýkrát odo mňa počula niečo o vojenských základniach a cenzúre.

Znovu zopakovala, že to tak nebude, lebo mnoho sa popíše a potom nesplní. A nehovorí sa o tom, takže to neexistuje!

 

Takže, takto má PS/SPOLU informovaných voličov. Celá rodina je s vysokoškolským vzdelaním. Maximálne Truban nevie rozprávať, ako by na tom záležalo, ale potvrdzuje, čo ľudí zaujalo na Čaputovej – vedela rozprávať. Pôsobila.

Na volebnom programe nezáleží, veď tie sa aj tak neplnia. Ona sa podľa mňa nedozvie o vojenských základniach aj keď tu už budú stáť a pri vysávaní ju nikto nescenzúruje. To bude teda blbosť.

Ale rodina vie, že toto je nový vietor a vhodná dnešná kariéra pre budúcnosť.

Nerozmýšľali takto aj voliči Smeru? Veď, len takto. Mama mala syna, dcéra mala brata, otec mal syna, brat mal švagra. To som si vypočula mnohokrát, že keď ho takto podporia, bude mať dobrú prácu a tá práca živí rodinu, ich zaťa alebo vnuka a jeho rodinu. 

Čo sa mení, je len nový vietor, čo teraz letí ako nová forma KSČ.

 

 

Keby som tiež relaxovala pri vysávaní a nie pri politike, tak chápem, že politika sú pracovné príležitosti.

A nikto by mi na blogu nenadával, že cenzúru som si do volebného programu PS/SPOLU vymyslela ja.

 

 

 

PS/SPOLU – Zlomový program pre zlomové voľby:

 

 

3.2. Podpora a obranná infraštruktúra

  • Aktualizujeme koncepciu podpory hostiteľskej krajiny a budovania a udržiavania obrannej infraštruktúry štátu, schválime ju vo vláde SR a zrealizujeme potrebné legislatívne, technické a finančno-ekonomické opatrenia.
  • Slovenské obranné kapacity a potenciál sú obmedzené a v prípade väčšej krízy alebo vojenského ohrozenia potrebujeme podporu spojencov, ktorí výrazne zvýšia spoločný obranný potenciál. Pomoc spojencov bude účinná len za predpokladu, že vybudujeme systém podpory hostiteľskej krajiny spolu s nevyhnutnou infraštruktúrou pripravenou na prijatie spojencov.
  • https://progresivnespolu.sk/bod-zlomu/bezpecnost-a-obrana

 

Tu majú zakotvené tie vojenské základne.

 

 

Propagandistický postup je overený. Akákoľvek skutočná téma (napr vojenské základne) je marginalizovaná, a nahrádzaná nejakou kontroverznou zástupnou témou a tou sa potom verejnosť zabáva. Keďže kontroverzná téma automaticky vyvolá reakciu opačného extrému – výsledkom je, že verejnosť sa po čase už nedelí na zástancov/odporcov vojenských základní, ale zástancov/odporcov buď fašizmu alebo práv menšín. To, že títo domnelí obhajcovia menšín napokon podporia vznik vojenských základní si už zmätená verejnosť ani neuvedomí.

 

 

Hlavne, že ľudia nevenujú pozornosť tomuto, aká cenzúra ich čaká, ktorú chce zaviesť strana PS/SPOLU, po ktorej vás za nesprávne názory môžu a budú takto stíhať:

 

Veľmi pekne rozpracovaná cenzúra

 

(PS)/SPOLU: Monitorovať, vyhodnocovať, reagovať, cieliť!

 

16 strán v programe – úderných ako zo socializmu

 

https://stranaspolu.sk/admin/public/docs/spolu_program_dezinformacie.pdf

 

 

Aspoň raz si prečítajte, čo budete voliť a presne čo tým zabezpečíte v cenzúre tých, kto by nesúhlasil s ich „politickou perspektívou“ a osvetou!

 

 

 

Keď vám je to jedno, lebo súhlasíte s cenzúrou, ako budete s vytýčenou propagandou nesúhlasiť potom, keď to už takto zabezpečia?

 

 

1. Vytvoriť pozíciu splnomocnenca vlády pre dezinformácie a strategickú komunikáciu, ktorý bude viesť Centrum pre dezinformácie a strategickú komunikáciu

Cieľ opatrenia: – Vytvoriť politického nositeľa témy, ktorý bude niesť zodpovednosť za plnenie úloh v tejto oblasti naprieč rezortmi.

– Vytvoriť odborné kapacity na úrade vlády pre monitorovanie, výskum a boj proti dezinformáciam a pre strategickú komunikáciu štátu.

 

Časový odhad: 6 mesiacov. 

 

Riešenie:

Vytvoriť pozíciu splnomocnenca vlády pre dezinformácie a strategickú komunikáciu. Je dôležité zosobniť túto tému v konkrétnej politickej pozícii.

 

Opatrenia, ktoré treba urobiť, sa netýkajú jedného ministerstva, ale sú nadrezortné. Preto musí mať táto agenda kľúčového politického reprezentanta, ktorý bude dohliadať a koordinovať plnenie úloh vo viacerých rezortoch.

 

Splnomocnenec vlády pre dezinformácie a strategickú komunikáciu bude konzultovať tieto témy na úrovni vlády.

 

Bude viesť Centrum pre dezinformácie a strategickú komunikáciu, ktoré sa stane kľúčovou inštitúciou na monitorovanie, výskum a boj proti dezinformáciam.

 

Bude iniciovať a presadzovať zmeny v komunikácii kľúčových štátnych inštitúcii smerom k aktívnejšej a modernejšej komunikácii a presadzovať formovanie jednotiek strategickej komunikácie na kľúčových ministerstvách.

 

Zmeny v komunikácii by sa mali týkať dokonca aj takých inštitúcii ako je tajná služba. Príklady krajín ako Estónsko ukazujú, že aj tajná služba môže komunikovať s verejnosťou otvorenejšie (do určitej miery).

 

Politik na tejto pozícii bude zároveň kľúčovým reprezentantom Slovenska vo vzťahu k technologickým spoločnostiam ako Facebook a Google. Tieto spoločnosti majú dnes zásadný vplyv na to, k akým informáciám sa ľudia na Slovensku dostávajú.

 

Ich moderátori určujú hranice slobody slova vo významnej časti digitálneho verejného priestoru. Zo skúsenosti vieme, že spoločnosti ako Facebook nepristupujú ku všetkým krajinám s rovnakou pozornosťou, ale do veľkej miery reagujú na politický a mediálny tlak.

 

Preto je dôležité viesť vo vzťahu k týmto spoločnostiam aktívnu diplomaciu, systematicky komunikovať s ich predstaviteľmi, lobovať za aktívnejší prístup k sťahovaniu falošných účtov, rýchlejšie zavádzanie nových funkcií v SR alebo za spoluprácu so slovenskými fact-checkermi.

 

Regulácia spoločností ako Facebook alebo Google je reálna najmä z európskej úrovne.

 

Splnomocnenec vlády pre dezinformácie bude preto komunikovať so slovenskými europoslancami a eurokomisárom, aby presadzovali algoritmickú transparentnosť, rýchlejšie posudzovanie nevhodného obsahu, dôslednejšie mazanie falošných účtov alebo sprístupňovanie dát na výskum.

 

 

Obrázok: kľúčové inštitúcie, ktoré budú mať na starosť dezinformácie a strategickú komunikáciu, a ich vzájomné vzťahy

 

 

Založenie Centra pre dezinformácie a strategickú komunikáciu

 

 

Dezinformácie v merítku, v akom sa s nimi stretávame dnes, sú ale nový fenomén a ich dôsledky sú tak vážne, že štát na to musí reagovať. Po vzore krajín ako Veľká Británia, Švédsko, Fínsko alebo pobaltské štáty aj Slovensko potrebuje v štátnej správe inštitúciu, ktorá sa bude systematicky a hĺbkovo venovať boju proti dezinformáciam.

 

Toto pracovisko by malo koncentrovať expertov v tejto oblasti a ich úlohou by malo byť:

 

1. Monitorovať a sledovať informačnú mapu krajiny (sociálne siete + médiá). Využívať dostupné analytické nástroje a mať komplexný priebežný prehľad o najrozšírenejších a najvážnejších aktuálnych dezinformačných hrozbách.

 

2. Včas identifikovať rýchlo sa šíriace dezinformácie a zanalyzovať ich potenciálny zásah a vážnosť. V prípadoch, v ktorých je to vhodné, zvážiť a konzultovať reakciu s konkrétnym rezortom alebo štátnou inštitúciou, ktorej sa téma týka.

 

3. Zvyšovať povedomie o dezinformáciach vo verejnosti. Aktívne komunikovať s verejnosťou a hľadať spôsoby ako vzdelávať a šíriť povedomie o tejto téme do čo najširších vrstiev spoločnosti. Preventívne varovať pred možnými dezinformáciami v prípade výnimočných udalostí (napríklad letecká nehoda, veľký požiar alebo teroristický útok).

 

4. Skúmať a analyzovať dlhodobé trendy v tejto oblasti. Zhromažďovať dáta z prieskumov verejnej mienky o zraniteľnosti jednotlivých skupín obyvateľstva, analyzovať a rozpoznávať vplyvy zahraničných aktérov, sledovať aktuálne technologické trendy. Identifikovať najväčších šíriteľov a analyzovať ich motivácie.

 

5. Zadávať prieskumy verejnej mienky a sociologické výskumy, ktoré poskytnú detailnejšie informácie o rozšírenosti dezinformačných naratívov a zraniteľnosti jednotlivých skupín obyvateľstva.

 

6. Vytvoriť network a pracovnú skupinu s občianskym sektorom, novinármi, vedcami a aktivistami. V tejto oblasti existuje množstvo individuálnych iniciatív a aktivít, ktoré sú v mnohých prípadoch postavené len vnútornej motivácii jednotlivcov. Ambíciou nemá byť ich nahradiť, ale naopak, spolupracovať s nimi a podporovať ich.

 

7. Vytvoriť grantovú schému pre projekty v tejto oblasti. Viacero aktivít v tejto oblasti je podfinancovaných a závislých len na vôli konkrétnych jednotlivcov. Grantová schéma môže pomôcť škálovať a zintenzívniť mnohé užitočné iniciatívy.

 

8. Spolupracovať a vymieňať si informácie s medzinárodnými inštitúciami v tejto oblasti. V akčnom pláne boja proti dezinformáciam Európska komisia vyzýva členské štáty na zriadenie kontaktného miesta v rámci štátnej sféry, ktoré bude v úzkom kontakt s EEAS Stratcom task force tímom (momentálne je ním odbor strategickej komunikácie na MZV).

 

9. Organizovať väčšie informačné kampane. Pri dlhodobých a široko rozšírených mýtoch nestačí jednoduchá reakcia, ale môže pomôcť dobre urobená komunikačná kampaň. Krajiny ako Veľká Británia (majú tam na to špeciálnu štátnu agentúru Government Communication Service) pravidelne organizujú rozsiahle komunikačné kampane, ktoré majú potenciál vyvážiť vplyv mýtov a dezinformácii. Štátne kampane môžu dopadnúť veľmi dobre a efektívne, len musia byť robené v spolupráci s kvalitnými kreatívcami a marketérmi.

 

10. Iniciovať a konzultovať založenie jednotiek strategickej komunikácie na ministerstvách. Konečným cieľom je zlepšovať komunikáciu štátu na všetkých úrovniach a ministerstvách. Centrum pre dezinformácie a strategickú komunikáciu by malo byť v kontakte s komunikačnými tímami na ministerstvách, organizovať školenia pre úradníkov a tlačiť na aktívnejšiu a modernejšiu komunikáciu na všetkých rezortoch.

 

 

 

2. Reforma komunikácie štátu – založenie jednotiek strategickej komunikácie na kľúčových ministerstvách

 

 

 

Cieľ opatrenia: Zmeniť spôsob komunikácie ministerstiev smerom k proaktívnej a modernej štátnej správe. Ministerstvá by mali nad komunikáciou rozmýšľať aj v dlhodobom horizonte a mať premyslené dlhodobé posolstvá, ktoré chcú ľuďom hovoriť a na to by mali využívať rôzne formáty a kanály vrátane sociálnych sieti.

 

 

Časový odhad: 1 – 4 roky

 

 

Aktuálny stav:

 

Ministerstvá komunikujú najmä politicky prostredníctvom ministrov, prípadne ich hovorcov, alebo reaktívne, keď odpovedajú na novinárske otázky. Nerozmýšľajú nad komunikáciou dlhodobo a strategicky a nemajú vytvorené tímy (s výnimkou Ministerstva zahraničných vecí), ktoré by ku komunikácii pristupovali nad rámec bežných zvykov tlačových oddelení.

 

Riešenie:

 

V súvislosti s premenou informačného prostredia a s množstvom šíriacich sa dezinformácii musia aj štáty a štátne inštitúcie zmeniť spôsob, akým komunikujú s verejnosťou. Reaktívne odpovedať na novinárske otázky prostredníctvom tlačových správ a s použitím úradníckeho jazyka už nestačí. Jednotlivé rezorty sa musia stať proaktívnym silným komunikačným hráčom aj v online prostredí a mať premyslenú a dlhodobú stratégiu toho, čo chcú verejnosti hovoriť. V súčasnosti existuje malý odbor pre strategickú komunikáciu len na Ministerstve zahraničných vecí. Navrhujeme vytvoriť podobné jednotky na všetkých kľúčových rezortoch a ich úlohou by malo byť:

 

 

 

1. Vytvoriť koncepciu strategickej komunikácie pre daný rezort a nastaviť dlhodobé komunikačné ciele.

 

 

2. Úzko spolupracovať s Centrom pre dezinformácie a strategickú komunikáciu pri identifikácii dezinformačných hrozieb a zvažovať nutnosť reakcie.

 

 

3. Aktívne komunikovať s verejnosťou na sociálnych sieťach, využívať moderné audiovizuálne formáty a pripravovať komunikačné kampane.

 

 

4. Spolupracovať s médiami, organizovať stretnutia s novinármi, posielať expertov do médií.

 

 

 

 

Čo je to strategická komunikácia?

 

 

Strategická komunikácia je trochu ťažkopádny výraz, ktorý v skutočnosti znamená jednoduchú vec. Ministerstvá a štátne inštitúcie by mali mať dlhodobú a premyslenú predstavu o tom, čo chcú ľuďom hovoriť, mali by to robiť proaktívne, vzájomne konzistentne a mali by mať k tomu vytýčené dlhodobé komunikačné ciele. V praxi to znamená, že na ministerstvách by mali byť ľudia, ktorí rozmýšľajú nad rámec klasického dennodenného rytmu tlačového oddelenia, ktoré primárne reaguje na aktuálne dianie. Napríklad v prípade odboru strategickej komunikácie na Ministerstve zahraničných vecí sa snažia komunikovať naše miesto v EÚ a NATO, nečakajú na novinárske otázky, ale využívajú sociálne siete, tvoria vlastný obsah, posielajú expertov do médií, alebo organizujú kampane a chodia po školách.

 

 

 

2. Vytvoriť nové kurikulum mediálnej výchovy v spolupráci so vzdelávacími expertmi a odborníkmi z médií a tretieho sektora. Je nevyhnutné mať moderné a aktuálne kurikulum mediálnej výchovy, ktoré sa primárne sústredí na internet, sociálne siete, dezinformačné weby a moderné formy propagandy.

 

 

 

V spolupráci so vzdelávacími expertmi, odborníkmi z tretieho sektora a novinármi navrhujeme organizovať rozsiahly program školení pre učiteľov

 

 

4. Podporovať a škálovať iniciatívy, ktoré organizujú diskusie a prednášky novinárov alebo odborníkov na školách. Od roku 2016 sa rozbehli viaceré iniciatívy, v rámci ktorých chodia po školách odborníci alebo novinári prednášať a diskutovať so študentami o médiách, kritickom myslení alebo o dezinformáciach. Štát by mal tieto aktivity podporovať a pokúšať sa ich škálovať, aby sa dostávali aj na tie školy, kde sú najviac potrebné, nie len na nadpriemerné školy s iniciatívnymi učiteľmi.

 

 

(ako v socializme šíriť ideovopolitickú uvedomelosť)

 

 

4. Podpora médií a posilňovanie verejnoprávnych médií

 

Cieľ opatrenia: Kvalitné a nezávislé médiá sú jedným z najlepších spôsobov ako bojovať proti dezinformáciam. Je dôležité vytvárať podmienky pre trvalo udržateľné fungovanie serióznej žurnalistiky. Aby sa ľudia odkláňali od dezinformácii, musia mať k dispozícii kvalitnú alternatívu.

 

Časový odhad: 1 rok

 

Aktuálny stav: Mediálne prostredie na Slovensku sa v posledných rokoch zhoršilo. Na Slovensku bol zavraždený novinár, novinári boli sledovaní a pravidelne čelia politickým útokom a RTVS čelí politickým tlakom…

 

(a to je ešte krátené)

 

 

https://stranaspolu.sk/admin/public/docs/spolu_program_dezinformacie.pdf

 

 

 

 

.

Čitateľ SME: „Niekedy mam pocit, ze aj Marx by bol pre nich pravica a vlavo od nich su snad iba pol Pot a Mao Ce-tung. . . „

10.06.2024

Nie vždy sú čitatelia SME a N vymytí do správnej podoby, niekedy sa vymývajú ťažšie (majú viac rozumu než progresívni novinári). Pozrela som aj na český iDnes a aj tam ide vymývanie ťažšie. Aj pre morálne uvedomelých bola Nerudová Danuše – Blbuše. Nasledujú komentáre ťažšie vymývateľných: Čitatelia SME dnes ku článku: Krajná pravica [...]

Kde je táto blogerka SME Anna Brawne scenzúrovaná? Nikde, pracuje pre stranu, ktorá voličov iných strán vyhlasuje za nacistov a ľudský odpad!

08.06.2024

Na blogoch SME blogujú blogeri, ktorým nevadí, že SME cenzúruje iné názory. Podľa mňa toto charakterizuje ich boj za demokraciu a že im nevadilo, že ľudí s inými názormi než vyžadovanými, nálepkovali ich novinári ako nacistov a dezolátov, keď povinne nevolili ich stranu. Akoby sa im páčilo, keby ich niekto umlčiaval a cenzúroval? Jednou z tých žien, [...]

Progresívci si zas strelili do nohy, teraz zrušením Dannyho Kollára

03.06.2024

V minulosti sa nepohodlní ľudia na výstrahu vešali. Iných to malo zastrašiť alebo zastrašilo, aby sa neopovážili nesúhlasiť s niečim takto tvrdo presadzovaným. Dnes sa ľudia nevešajú, ale scenzúrujú a zablokujú akokeby neexistovali. Rovnako to má iných zastrašiť, aby sa neopovážili nesúhlasiť s niečim tvrdo presadzovaným. Vraždenie vymenilo vymazanie, čo je [...]

Emmanuel Macron

Zacharovová: Francúzsko sa príliš angažuje v konflikte na Ukrajine, hrozí mu stret s Ruskom

13.06.2024 18:15

Podľa hovorkyne ruskej diplomacie je načase, aby sa ľudia vo Francúzsku prebudili a uvedomili si, do čoho sú zaťahovaní.

Putin Gold

Veľká sedmička prinúti úspory Moskvy pracovať pre Kyjev

13.06.2024 18:04

Šéf Kremľa s nimi kedysi sedel za jedným stolom. Z niekdajšej Veľkej osmičky je ale dnes Veľká sedmička, a jej lídri na summite G7 v Taliansku chystajú veľké zúčtovanie s Vladimirom Putinom za jeho agresiu proti Ukrajine.

Emmanuel Macron

Macron hrá po prehre v eurovoľbách vabank. Ako môže jeho pád ovplyvniť úniu?

13.06.2024 18:00

Vráti sa Smer po eurovoľbách do rodiny európskych socialistov? Analytici sú skeptickí.

Russia Belarus

Diktátor sľubuje férové voľby a pohľadá básne zo svojej mladosti. Vytvoria z Lukašenka novodobého Lenina?

13.06.2024 18:00

Alexandr Lukašenko si zaslúži Nobelovu cenu , tvrdí jeho zaslepený obdivovateľ Valerij Šumilov, ktorý sa živí ako novinár štátnej propagandy.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 1,520
Celková čítanosť: 5595654x
Priemerná čítanosť článkov: 3681x

Autor blogu

Kategórie