Založ si blog

O Kuffovi

V poslednom čase som si dvakrát vypočula kázeň Kuffu, keďže sa o ňom toľko hovorí a napíšem vám, čo si ja o ňom myslím.

Prvú som počula asi pred niekoľkými mesiacmi a našla som v jeho názoroch veľa vecí o čom by sa dali písať články, prečo zavádza o domácom násilí. Mali by ste predstavu, keby s ním niekto na túto tému diskutoval. Nepomyslela som si, že to robí schválne, len z nevedomosti o tejto téme. Preto som mu to nemala za zlé.

Oveľa viac ma zaujalo, ako rozprával o celibáte a pokušeniach, pretože služba v celibáte a vôbec celibát nie je o zakazovaní a odopieraní, ale o fascinácii niečim vyšším v duchovne. Pokiaľ sa človek musí k celibátu nútiť, tak potom skutočné hodnoty celibátu, ktorých celibát je len prejavom, ešte celkom nepochopil. O čo viac si niečo človek musí odopierať, o to menej pozná fascináciu tou duchovnou láskou.

Ale povedzme si to na jednoduchom príklade. Pokiaľ by ste ako manu nebeskú poznali len rožok, musíte si ho odopierať, keď sa ho chcete vzdať. Ale kto spoznal ako manu ešte niečo viac, než je len rožok (žiadostivosť) a povedzme šľahačkový na jazyku rozplývajúci sa zákusok, skutočne si nemusí odopierať rožky, keď žije pre šľahačkové zákusky. Ale celibát je téma, ktorej ľudia veľmi nerozumejú, takže o tomto písať nebudem, ako nepíšem o duchovných témach, keďže to ľudí veľmi nezaujíma a len niektoré skupiny ľudí.

Potom ma na ňom zaujalo, že by mal rád dcéru a ako veľmi by ju miloval. Kuffa je inak veľmi sympatický muž a so zmyslom pre humor. Beriem ho tak, ako inak veriaceho a pokiaľ by jeho náboženstvo nepísalo povinné zákony pre všetkých, tak mne inak veriaci nevadia aj keď sympatickejší sú mi oddaní Krišnovi pre vnímanie ženy ako duchovnej bytosti a nielen nejakej nosnice. Kresťania nemajú voči ženám takú duchovnú úctu, ako majú oddaní Krišnovi. Tí by nikdy nesmeli ženy nútiť k sexu a následne k vynoseniu detí. Tiež sú proti potratom, ale ich ženy nie sú zajace na rodenie, takže ich ženy sa proti takémuto zneužívaniu môžu brániť, nemusia mať povinne štyri-päť-šesť detí a nezaujímalo by ich, či ešte bude mať zuby.

 

Včera som si znovu vypočula kázeň Kuffu a opäť musím zhodnotiť, že je to sympatický muž so zmyslom pre humor, ktorý vie osloviť ľudí. Opäť mi nevadilo, že je inak veriaci, akurát som si predstavovala, čo by to znamenalo, keby ste povinne museli dodržiavať cudzie náboženstvá a bez ohľadu na to, či ste si ho vybrali. 

Kuffa potvrdzuje, že celkom ako extrémistickí liberáli, by chcel iným svoje náboženstvo vnucovať ako jedinú pravdu a jediný správny návod na život. Preto je absolútne nelogické, že sa ho zastávajú ľudia, ktorí kritizujú liberálov presne za to isté, že aj oni chcú jediný svoj správny názor vnucovať iným. V tom nie je žiadny rozdiel v tomto vnucovaní. Len ten, že Kuffa k svojim nemá moc, aby to iným nariadil zákonmi.

Celkom správne identifikuje najväčšie nebezpečenstvá v zneužívaní liberalizmu aj keď to zdôvodňuje menej podstatnými vecami a zavádzanie federalizácie a vojenských základní vôbec nespomína. Mnohokrát som už písala, že pokiaľ budú konzervatívci útočiť na liberálnu agendu, tak tento boj prehrajú, pretože to je na konzervatívcov práve nachystané ako pasca, že sú proti slobode ľudí. Čiže aj Kuffa sa ženie len do prichystanej pasce na konzervatívcov, ale ľudia stále nechápu, že prečo práve na tomto budú porazení. Keby to nebola dômyselná pasca, tak by si liberalizmus na to skutoční „satani“ (svetoví oligarchovia v pozadí), ako by povedal Kuffa, nevybrali.

Teda, ženie sa ako správny divoch a indián priamo do všetkých ich pascí, aj keď tento boj takto zmysel nemá, keď bude len krátky a koniec, prehrali ste.

Je to ako keby ste si zobrali varešku na medveďa. Statočne položíte život a prehráte. Tento boj by sa dal totiž aj vyhrať, ale to aj v akčných filmoch vie vždy menej ľudí, čo presne použiť, keď sa len nechcete vrhnúť do ohňa, vody pre večné lovištia. Aj v takých akčných filmoch im nikdy neveria, čo vedia, ako na to. Teraz by som povedala, lebo vedia, čo na liberálov platí a kde a v čom sa dajú poraziť. Ale to tu budem zbytočne písať, chcete to prehrať.

 

Kuffa je veriaci z druhého štádia veriacich. Druhá skupina je opísaná veľmi trefne takto:

 

„Druhé štádium sa nazýva štádiom inštitucionálnym. Človek v tomto štádiu verí na sto percent tomu, čo mu predkladá nejaká inštitúcia. Prijíma pravidlá, vieru aj dogmy danej inštitúcie ako úplne záväzné a dokonale pravdivé. Presne rozlišuje medzi dobrom a zlom, verí, že veci sú zariadené a riadené tak, ako to chcela vyššia sila a že neradno o tom pochybovať. Inštitucionálny človek obracia iných na svoju vieru. Pre neho to (často) bolo východiskom zo štádia chaosu, kedy nerozumel ničomu čo prináša tento svet, aspoň tak sa svojej viery drží ako jedinej správnej. Inštitúciou môže byť aj niečo iné ako cirkev. Môže ňou byť armáda, dokonca aj obchodná firma s jej kultúrou, pravidlami, jasným systémom odmeňovania…. pre ľudí v druhom štádiu sú tí z prvého štádia veľmi zaujímaví. Sú pre nich živnou pôdou, ľuďmi, ktorí potrebujú zachrániť a spasiť – samozrejme, cestou ich viery, nech už je ňou MLM systém alebo cirkevné spoločenstvo. Rovnako však ľudia z druhého štádia môžu svoju inštitucionalitu prejavovať ako zarytí ateisti, lepšie povedané anti- teisti, ktorí sú za každú cenu proti tým nezmyslom okolo boha a viery a potrebuj ú za každú cenu ukázať, že ich neviera ja lepšia ako viera tých druhých.

 

Ľudia z nižšieho štádia sa vždy cítia ohrození tými zo štádia vyššieho. Najmä ľudia z druhého štádia majú úplný des pred ľuďmi zo štádia tretieho aj štvrtého. Je to psychologicky normálne, boja sa prekročiť hranice, stanovené pravidlá a najmä stratiť pocit istoty, ktorý im to všetko dáva. Boja sa pochybovačov, ktorí by im rozvrátili ich istoty, a boja sa aj tých zo štvrtého štádia, ktorí navonok akoby aj verili v niečo duchovné, ale zároveň to berú tak desivo inak, voľnejšie, nepochopiteľne  vnímajú veci týkajúce sa viery a duchovna a sú im strašne vzdialení. Ľudia z tretieho štádia tiež nechápu tých zo štádia štvrtého, ktorí môžu mať dokonca tituly z prírodných vied a teda rozumejú vede aj logike, ale nejako nepochopiteľne veria aj tým „rozprávkam“ okolo nejakého boha a duchovna.

 

Tento článok nemá za cieľ znižovať alebo dehonestovať význam jednotlivých štádií duchovného vývoja či posudzovať ľudí, ktorí sa v nich alebo medzi nimi nachádzajú. Má byť len takou malou orientačnou pomôckou pre toho, kto má chuť porozumieť jednému z možných ukazovateľov toho, prečo sú presvedčenia a viera rôznych ľudí tak odlišná. Verím, že sa v nich dokážete nájsť a podľa nich vnímať aj ľudí v diskusiách. Pre tých, ktorí sú v „dvojke“ to tiež môže znamenať že ešte majú kam ísť, rovnako ako „trojkári“. A že ich občasné pochybnosti nie sú znakom, že ich pokúša zlo, ale sú cestou k tomu, aby pochopili a prijali svoju vieru ešte hlbšie ako doteraz. Niektorí múdri kňazi a rehoľníci to aj vedia a pochybnosti podporujú, iní, bohužiaľ, nevedia prekročiť obmedzenia druhého štádia, v ktorom sami zostali zaseknutí.

 

https://vierasimkovicova.blog.sme.sk/c/166045/Preco-ludia-veria-a-neveria-tak-ako-veria-a-neveria.html

 

 

RKC vždy podporovala svetskú moc a jej záujmy pre svoje nerušené prežitie a svoje záujmy. Aj teraz Kuffa zažíva, že RKC sa vďačne spojí so všetkými pudlíkmi, keď nechce stratiť svoju moc a Kuffovi nevadí, že takejto organizácii slúži, čo napokon všetky zámery liberálom schváli a umožní, čím ich dosadí k moci.

 

Kuffa kritizoval všetkých liberálov a liberalizmus. No liberalizmus je o slobode a skutočná viera sa dá dosiahnuť len slobodne a nie donútením a len príkazmi. Kto si čokoľvek z duchovna neosvojí slobodne, neosvojil si vôbec a je to len šupka stvorená pod nátlakom. A presne tak, ako sú skutočnou RKC všetci skutoční kresťania a nielen ich organizovaná inštitúcia, liberálmi sú všetci ľudia uznávajúci ľudskú rovnoprávnosť a nie nejaké organizované inštitúcie.

Keby som urobila to, čo Kuffa, tak odsúdim všetkých veriacich za to, čo kedy spáchali ich podvodné inštitúcie. Presne to Kuffa urobil, keď odsúdil ako satanistov všetkých liberálov, ktorí tak môžu za podvodné organizácie ako všetci veriaci za nejaké križiacke výpravy alebo terorizmus v mene viery.

Najviac zla na svet priniesli náboženské vojny a v mene jediného správneho názoru. A presne, ako „liberáli“ vyhlasujú, že kto nerozmýšľa rovnako, je nepriateľ a fašista, Kuffa hovorí to isté, keď vyhlasuje, že kto nehlása ním vybratú jedinú pravdu, nemôže byť veriacim a je nepriateľom a satanistom. Je to presne to isté vyčleňovanie a vyhlasovanie nepriateľov mimo môjho názoru. 

 

Predstavte si, že by som slúžila nejakej dnešnej liberálnej organizácii, čo vám tu chce zaviesť niečo, čo si neprajete. Mne by ste to neodpustili, že ako jej môžem slúžiť?

Ale Kuffa slúži organizácii, ktorá nebude mať problém spriahnuť sa s týmito „liberálmi“ a podporiť ich k moci! Už to dnes vidíte aj pri KDH. Všetci od nich ponúkajú spoluprácu k moci, aby o svoju moc neprišli. A robí to jeho vlastná a Kuffova organizácia!

 

Keby teda skutočne bol odvážny, povedal by, že takým ľuďom a takej organizácii slúžiť nechce.

 

Pripájam Kuffovu kázeň. Všimnite si, ako má druhý muž zľava otvorené ústa od prekvapenia pri jeho kázni 5,30min:

 

 

 

.

O medzinárodnom terorizme USA, o ktorom sú médiá ticho

21.03.2023

Počúvajte hlavne od 15 min o medzinárodnom terorizme: Ukrajina v NATO znamená 3 svetovú vojnu – JUDr. Miroslav Kamenský Scott Ritter o zločincoch v USA, ktorí obetovali Ukrajinu a počte obetí 21.3.: “Najväčšie klamárske duo slovenskej politiky, ktoré sa ani nevie dohodnúť pred tlačovkou na [...]

„Šimečka ako šéfredaktor Sme formoval verejnú mienku štvavými kampaňami proti všetkým, ktorí chceli mier a odmietali vykonštruované obvinenia proti Iraku. „

20.03.2023

„Šimečka sa pokúša vyviniť z toho, že pred dvadsiatimi rokmi špinil čestných ľudí a chcel im zničiť život, no dnes robí to isté: o ľuďoch požadujúcich diplomatické rokovania píše ako o kolaborantoch“ Bývalý inšpektor OSN: CIA klamala. Príbehy o zbraniach v Iraku nedávali zmysel „V Iraku ste pred inváziou boli späť ako inšpektor [...]

Ani pred rokom som neurobila „chybu“, aby som inváziu Ruska na Ukrajinu schvaľovala a to som nebola ani šéfredaktor SME ako Šimečka!

19.03.2023

19.3.2023 po 20-tich rokoch MARTIN M. ŠIMEČKA Chyba, ktorej som sa dopustil pred 20 rokmi „Invázia do Iraku, ktorú som vtedy schvaľoval, urobila svet horším a hoci sa mala stať dôkazom úspešného šírenia demokracie vo svete, v skutočnosti ju oslabila. Iba raz som sa mýlil naozaj tak zásadne, že sa dodnes pýtam, prečo sa mi vtedy také zatmenie mysle prihodilo. Najmä [...]

vlak, železnice, trať, koľaje

Pri Senci zrazil rýchlik muža, železničná doprava je úplne odstavená

22.03.2023 20:52

V blízkosti železničného priecestia pri Senci v smere Veľký Biel zrazil rýchlik muža, ktorý utrpel zranenia nezlučiteľné so životom.

Britský princ William.

Princ William nečakane prišiel do Poľska za vojakmi pomáhajúcimi Ukrajine

22.03.2023 19:47

Britský princ William v stredu podnikol neohlásenú cestu do Poľska, aby poďakoval britským a poľským vojakom zapojeným do podpory Ukrajine.

world bank

Obnova Ukrajiny bude drahá. Vypočítali ju na 411 miliárd dolárov

22.03.2023 19:18

Ukrajina, ktorá sa už viac než rok bráni invázii ruskej armády, bude na obnovu a rekonštrukciu potrebovať najmenej 411 miliárd dolárov (približne 381 miliárd eur).

klus

Klus by nemal byť auditorom. Zamietol ho výbor Európskeho parlamentu

22.03.2023 18:54

Odhadovaný plat na pozícii audítora je zhruba 20 000 eur mesačne.