Založ si blog

Strana Za ľudí má vo volebnom programe: „Pripravíme návrh legislatívy podľa nemeckého modelu“

„OCHRANA PRED ŠÍRENÍM NENÁVISTNÝCH PREJAVOV A FALOŠNÉHO OBSAHU

 

• Pripravíme návrh legislatívy podľa nemeckého modelu, ktorá zvýši transparentnosť internetových médií a zaviaže prevádzkovateľov sociálnych sietí pravidelne nahlasovať počet sťažností upozorňujúcich na nelegálny obsah vrátane lehôt a sankcií za ignorovanie nelegálneho obsahu.“

 

 

Podľa nemeckého modelu, kde už teraz je cenzúra, aby bola aj tu! 

 

Povinne nahlasovať nelegálny obsah? A aký bude nelegálny? Neschválený? A kým neschválený? Kto to bude určovať, čo je legálne?

 

V programe aj tejto strany sa mi nepáči, že má v programe cenzúru občanov, čo má spoločné s PS/SPOLU, kde to majú ešte podrobnejšie rozpracované.

Aj k tejto téme musia v médiách prebiehať diskusie, podľa akého nemeckého modelu chcú tieto strany zavádzať schválený legálny obsah? Kde to občanom vysvetlili? Kde to rozoberajú pre verejnosť, keď chcú, aby sa ľudia tohto dovolávali a chceli nejaký nemecký model? Vedia, aký je to model?

 

A čo všetko navrhujú považovať a trestať ako nelegálne? Aké postihy chcú pre ľudí zavádzať?

 

 

Čo všetko sa mi nepáči na strane Za ľudí – nedostatočný a nebezpečný volebný program:

 

V prvom rade musím povedať, že mne žiadna liberálna strana nevadí, takže mňa vôbec nezaujímajú otázky registrovaných partnerstiev a podobne ani v konzervatívnej.

Čo mne vadí na akejkoľvek strane, je plnenie záujmov oligarchov a následne ich lokajských zahraničných záujmov, ktoré domácim mafiám zaručujú nerušené ovplyvňovanie politiky. 

To sa už naši opozičníci vyjadrili, že ako chcú tento stav oklieštiť a nakoľko je to dostatočné alebo účinné, musia posúdiť nejakí odborníci, nielen politici.

Preto by k tejto téme mali prebiehať v médiách diskusie odborníkov k tomu, nakoľko sú navrhované konkrétne opatrenia účinné a to aj s tými, ktorí s tým nesúhlasia, aby si ľudia mohli vypočuť aj protiargumenty!

Takže v takej diskusii nemôže chýbať napríklad Chmelár za stranu Socialisti a také diskusie by mali prebiehať ako kľúčové vzhľadom na dnešnú situáciu, kde náš štát ovládajú oligarchovia. Čiže nie jednorazová diskusia, ale celá séria diskusii rôznych odborníkov k tejto téme a rôznych zástancov rôznych strán, čo konkrétne navrhujú, kde by sa to rozoberalo.

Pokiaľ sa také diskusie nebudú uskutočňovať, je to len príznakom, že navrhované opatrenia sú nedostatočné, neprediskutované, nerozobrané a rôznymi stranami len zahmlievané!

 

To sa ešte neudialo a nevieme, či udeje! Až potom môžeme posúdiť, či táto téma nebola len lacnou reklamou a opäť od oligarchov v pozadí!

 

 

Program Za ľudí:

 

„Podporíme stratifikáciu nemocníc založenú na kvalitatívnych parametroch. Je však nevyhnutné najskôr vybudovať novú sieť (aspoň v kľúčových regiónoch).

 

Stop zadlžovaniu štátnych nemocníc. Štátne nemocnice zmeníme na štátne akciové spoločnosti s jasnými pravidlami riadenia, s manažérskou, ale aj hmotnou zodpovednosťou vedúcich pracovníkov. Výber manažmentu bude transparentný a bez politických vplyvov.“

 

 

Aj k tejto téme musia v médiách prebiehať verejné diskusie, pretože odborníci zo zdravotníctva majú na to iné názory.

 

Peter Visolajský: Stratifikácia nemocníc nás nespasí

 

https://www.tyzden.sk/politika/54828/mudr-peter-visolajsky-stratifikacia-nemocnic-nas-nespasi/?ref=kat

 

„Komu vyhovuje, že ministerstvo zdravotníctva v projekte novej nemocnice v Bratislave tak flagrantne zlyháva?“

„Útlm Univerzitnej nemocnice v Bratislave, aký v posledných 2-3 rokoch zažívame  je cielený a chcený

„Vážne podozrenia budí i personálne obsadenie tímu na MZ SR . Ako bolo medializované, pani inžinierka Jana Kišková sa podieľala na projekte nemocnice Bory, patriacej finančnej skupine PENTA, a  do januára 2017 tri roky pracovala pre PENTU.  Vo februári 2017 nastúpila do štátnej Univerzitnej nemocnice Bratislava, kde pôsobila ako poradkyňa pre stratégiu a rozvoj a zároveň je šéfkou tímu pre projekt Rázsochy.  Ako si možno vysvetliť fakt, že ak táto osoba  pracuje na projekte nemocnice PENT Y, projekt ide podľa plánu a žiadne termíny sa neposúvajú a keď tá istá osoba príde robiť na ministerstvo zdravotníctva na projekte štátnej nemocnice tak sa termíny posúvajú a stavba sa odkladá?  

Dnes Univerzitná nemocnica Bratislava funguje napriek tomu, že jej budovy, priestory a vybavenie už nespĺňajú kritériá národnej nemocnice v Európskej únii, ale ak sa nič nezmení pán premiér a bude pokračovať jej likvidácia popri úspešnej výstavbe súkromnej nemocnice PENTY, Univerzitná nemocnica príde aj o personál a to bude znamenať zánik koncovej štátnej nemocnice, koniec národnej nemocnice Slovenska. Bude to znamenať nebezpečnú závislosť Slovenskej repu bliky od finančnej skupiny PENTA.

https://visolajsky.blog.sme.sk/c/501756/bude-nase-zdravotnictvo-zavisle-na-pente.html

„Prečo si myslí, že všetko nahráva biznisu Penty, a aké riziká so sebou nesie príliv lekárov z Ukrajiny.“

https://e.dennikn.sk/1396231/odborar-visolajsky-penta-nuka-lekarom-v-bratislave-dvojnasobne-platy/

 

https://visolajsky.blog.sme.sk/c/518064/stratifikacia-skutocna-reforma-1-cast.html

 

„Nedá sa nesúhlasiť, že Slovensko má až zahanbujúco vysoký počet úmrtí, ktorým sa dalo zabrániť ak by naše zdravotníctvo fungovalo.  Ale cesta k jej zníženiu aspoň na úroveň krajín Višegrádskej štvorky  sa nedosiahne reformou nemocníc. Pretože to, čo tu flagrantne zlyháva sú ambulancie mimo nemocníc – ambulancie obvodných lekárov a špecialistov. Na toto zlyhávanie ambulancií nás opakovane upozorňuje aj samotné OECD a svedčí o tom aj štruktúra odvrátiteľných úmrtí, teda o aké konkrétne odvrátiteľné úmrtia na Slovensku ide:

 

Teda pre toto reforma nemocníc sama o sebe nezníži slovenské vysoké odvrátiteľné úmrtia.   Tím ministerských analytikov zavádza, ak tvrdí, že ich stratifikácia nemocníc zníži počet odvrátiteľných úmrtí na Slovensku. (Hoci sa v posledných rokoch po kritike odborn& yacute;ch spoločností rozbehlo väčšie vyhľadávanie týchto ochorení – takzvaný skríning, stále na Slovensku zomiera priveľa ľudí v pokročilých – nezachrániteľných štádiách)“

 

===

 

 

„V rámci Bezpečnostnej rady vytvoríme samostatnú sekciu venujúcu sa hybridným hrozbám a ohrozeniam z kybernetického priestoru.

 

 

SPOĽAHLIVÝ SPOJENEC

 

• Dodržíme vzájomný záväzok všetkých spojencov do roku 2024 vynakladať 2 % HDP na obranu.

 

• Podporíme európske projekty vojenskej a obrannej spolupráce, ktoré umožnia efektívnejšie plniť naše vlastné záväzky a očakávania a posilnia transatlantické spojenectvo.

 

• Zameriame pozornosť spravodajských zložiek na účelové dezinformácie namierené proti nášmu členstvu v EÚ a NATO šírené spoza našich hraníc.

 

 

MY SME EURÓPSKA ÚNIA

 

 

Neustúpime zo sankcií uvalených na Ruskú federáciu za agresiu voči Ukrajine, pokiaľ Moskva dokázateľne nezmení svoju politiku voči Kyjevu

 

Budeme presadzovať zachovanie slobody pohybu v EÚ a posilnenie kontroly na vonkajších hraniciach únie.“

 

 

Aké posilnenie, keď tu môžu prichádzať nelegálni migranti?

 

 

 

„SLOVENSKO – SPOĽAHLIVÝ A SEBAVEDOMÝ PARTNER VO SVETE

 

• Budeme trvať na jasnom zakotvení euroatlantickej orientácie Slovenska do koaličnej zmluvy a podmienime ním našu účasť vo vláde.

 

• Do 100 dní pripravíme v spolupráci s diplomaciou nové zameranie zahraničnej politiky, ktoré jasne stanoví kľúčové priority na nasledujúci rok.“

 

 

Aké nové? Kde sa píše, aké nové? Či to má byť prekvapenie?

 

 

„KONTROLA MIGRAČNÝCH TOKOV DO EURÓPY

 

• Navrhneme technologické aj personálne posilnenie vonkajšej Schengenskej hranice.

 

• Budeme sa zasadzovať za adresnú pomoc Turecku, Egyptu a Líbyi, aby sa migranti nemuseli vydávať na nebezpečnú cestu cez more.

 

• Navrhneme zrýchlenie procesu repatriácie nelegálnych migrantov.“

 

 

 

Pomoc Turecku miesto sankcií?

 

Však vracať sa nedajú!

 

 

To je všetko k tejto téme, aby sa dala pružne meniť proti občanom!

 

 

„OCHRANA PRED ŠÍRENÍM NENÁVISTNÝCH PREJAVOV A FALOŠNÉHO OBSAHU

 

• Pripravíme návrh legislatívy podľa nemeckého modelu, ktorá zvýši transparentnosť internetových médií a zaviaže prevádzkovateľov sociálnych sietí pravidelne nahlasovať počet sťažností upozorňujúcich na nelegálny obsah vrátane lehôt a sankcií za ignorovanie nelegálneho obsahu.“

 

 

 

Podľa nemeckého modelu, kde už teraz je cenzúra, aby bola aj tu! 

 

 

Povinne nahlasovať nelegálny obsah? A aký bude nelegálny? Neschválený? A kým neschválený? Kto to bude určovať, čo je legálne?

 

 

https://za-ludi.sk/wp-content/themes/ak/assets/files/ZL-zakladny-programovy-dokument.pdf

 

 

 

V programe aj tejto strany sa mi nepáči, že má v programe cenzúru občanov, čo má spoločné s PS/SPOLU, kde to majú ešte podrobnejšie rozpracované.

Aj k tejto téme musia v médiách prebiehať diskusie, podľa akého nemeckého modelu chcú tieto strany zavádzať schválený legálny obsah? Kde to občanom vysvetlili? Kde to rozoberajú pre verejnosť, keď chcú, aby sa ľudia tohto dovolávali a chceli nejaký nemecký model? Vedia, aký je to model?

 

A čo všetko navrhujú považovať a trestať ako nelegálne? Aké postihy chcú pre ľudí zavádzať?

 

 

Do 100 dní pripravíme v spolupráci s diplomaciou nové zameranie zahraničnej politiky, ktoré jasne stanoví kľúčové priority na nasledujúci rok.“

 

 

Aké kľúčové priority zahraničnej politiky chcú pripraviť až po voľbách? A prečo až po voľbách? Aby ľudia nevedeli, aké budú?

O tomto musia byť verejné diskusie v médiách teraz, pred voľbami, aby ľudia vedeli, aké sú ich kľúčové priority v zahraničnej politike po voľbách a či s nimi súhlasia!

 

Prečo nikde vo volebnom programe nemajú svoj postoj k vojenským základniam? Veď to je jedna z najdôležitejších tém našej politiky a predtým sa politici vyhovárali (Osuský), že nestihli v predchádzajúcich voľbách získať k tomu mandát od občanov. Ale teraz je pred voľbami a teraz majú možnosť ten mandát na schválenie alebo neschválenie takejto zahraničnej politiky získať? Tak prečo sa o tejto téme mlčí, keď majú získavať mandát, či s tým ľudia súhlasia a či o tom vôbec vedia?

 

Ak sa o tomto nikde nebudú diať verejné diskusie s odborníkmi k tejto téme a nebude sa to nachádzať ani vo volebných programoch strán, potom nemôžu politici hovoriť, že od občanov získali voľbami k riešeniu tejto témy mandát, keď niekde prediskutovaná nebola a len zatajovaná!

 

Takže aj na strane Za ľudí sa mi nepáči, že nikde vo svojom programe o svojom postoji k tejto téme nepíšu a nezaujíma ich k nej mandát od občanov!

To môže poukazovať len na tajné plány v tejto téme, kde chcú ísť naopak proti vôli vlastných občanov a bez mandátu, keď túto tému neprejednávajú s voličmi. To ich chcú prekvapiť až 100 dní po voľbách, aké témy vytiahnu, o ktorých ich voliči nevedeli?

 

 

Taktiež sa nikde nevyjadrujú o svojom postoji k federalizácii EÚ, ktorú už SME navrhuje a ani k federalizácii dlhov EÚ. Kedy tým chcú vlastných voličov prekvapiť? Keď bude po voľbách a už sa nebudú dať odvolať? Kde prejednávajú kľúčové témy o federalizácii? A kde k tomu v médiách prebiehajú diskusie?

 

 

Taktiež sa vo volebnom programe nevenujú kľúčovej téme migračnej krízy, ako to predtým mala vo volebnom programe SaS. Táto strana sa nevie tejto téme venovať? Na čo v nej potom bude mať mandát od občanov, keď ich postoje nepoznajú? To sa tiež majú dozvedieť až po voľbách?

Tu podotýkam, že ešte aj strana SaS vypustila všetko k migračnej kríze zo svojho volebného programu, čo poukazuje na to, že v týchto voľbách sa už ku svojmu predchádzajúcemu programu nehlási a nechce ho dodržať! Dokonca ich politici už teraz vystupujú v médiách v rozpore s ich volebným programom a Manifestom slovenského eurorealizmu, ktorým sa prezentovali predtým.

 

Ako potom môžu voliči týmto stranám dôverovať, keď ich nedodržiavajú, celkom otočia alebo zámerne sa kľúčovým témam vyhýbajú, aby sa len vyhovárali, že určite aj k tomuto dostali mandát?

 

Nedostali! K ničomu, čo sa dnes vo verejných diskusiách nerozoberá pred voľbami a čo všetko chýba vo volebných programoch strán, k tomu od voličov mandát NEDOSTALI!

 

 

Takže, teraz je ten čas, keď ho môžu jednotlivé strany získať a keď sa ich prejednania občania dožadujú!

 

 

.

Prečo sa iní liberáli na vašu stranu nepridajú a radšej budú hopkať na námestiach

22.02.2024

Predstavte si tých ľudí na námestiach z ich liberálnych bublín, keby zrazu s nimi nesúhlasili a stali by sa kritickí. Môžete si každý deň prečítať na SME, ako na takých reagujú. Okamžite im nadávajú, že sú smeráci, kremloboti a taký človek zažíva nátlak, aby stíchol, aby sa zaradil a nepísal nič kritické voči nim, aby bol ticho. Prečo sú takí ľudia [...]

Čekan uviedol, že nebojoval za odstavovanie nezaočkovaných z internetu!

21.02.2024

Experimentálne očkovanie, za ktoré nikto neberie zodpovednosť, má byť dobrovoľné. Slovo dobrovoľné znamená, že nemá byť k takému očkovaniu, za ktoré si má byť sám zodpovedný, donucovaný alebo vydieraný! Jeden sám Čekan by nikoho nemohol donucovať alebo vydierať, keby to nerobili novinári, ktorí dennodenným písaním prenasledovali a odsudzovali ľudí, čo [...]

Príbeh mnohých, ktorých vydierajú cez rodiny

19.02.2024

Cesta od liberála k dezolátovi Toto píšem tebe, Luna, o svojich zážitkoch na blogu Pravdy. Myslím si, že sa tu na mňa ľudia hnevali, že tu píšem veľa liberálnych myšlienok, názorov, agendy, ale ja som náhle prešla sem z úplne opačného tábora. Ja som prišla od tých zo SME, kde sa vždy písalo, že na Pravde sú primitívi, čo volia Smer. Verila som tomu. Ja som [...]

anna bergerová

Verejnosť sa rozlúčila s Annou Bergerovou, priamou účastníčkou Slovenského národného povstania

23.02.2024 15:30

Úctu jej prišli vzdať aj predseda parlamentu Pellegrini, minister obrany Kaliňák a minister vnútra Šutaj Eštok.

Zuzana Čaputová

Prezidentka vníma nezverejnenie novely Trestného zákona ako obštrukciu

23.02.2024 15:07

Ústavnému súdu SR podľa jej názoru nebráni samotné nezverejnenie v zbierke zákonov, aby rozhodol v otázke pozastavenia účinnosti novely.

syria, palmyra,

Islamský štát použil pri útoku v Sýrii v roku 2015 jedovatý yperit, ukázalo medzinárodné vyšetrovanie

23.02.2024 15:04

Ide o najnovší nález o použití jedovatého a nervovoparalytického plynu počas občianskej vojny v Sýrii.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 1,435
Celková čítanosť: 5488307x
Priemerná čítanosť článkov: 3825x

Autor blogu

Kategórie