Založ si blog

Ako by vyzerala slobodná a liberálna Európa

Proeurópsky by znamenalo uznávajúci základné ľudské práva v Európe, čo je najvýraznejším znakom alebo malo by byť pre hlavnú charakteristiku civilizovanej Európy.

V tomto ponímaní by protieurópski mohli byť len ľudia, ktorí neuznávajú základné ľudské práva v Európe, ako hlavnú charakteristiku a základ pre spolužitie a multikultúrnu spoločnosť v Európe (ak existuje a nebudeme sa len hrať na ňu, že ju tvoríme).

 

Európska únia by existovala ako pôvodne deklarovaný plán spolupráce národných štátov. Nespela by bez mandátu občanov k federalizácii. Bez mandátu a diskusií by nespela k ničomu.

 

Celá Európa by bola ujednotená na nezasahovaní žiadnych náboženstiev do ľudských práv. Náboženstvá by si nemohli hlásať čokoľvek, čo je v rozpore so základnými ľudskými právami ako základom spolužitia. 

 

Európa by prijímala len migrantov, ktorí by sa písomne zaviazali k dodržiavaniu základných ľudských práv v Európe, ako je to záväzné aj pre všetkých Európanov.

 

Nič z toho hore neplatí. V Európe si kľudne žijú ľudia, ktorí nesúhlasia so základnými ľudskými právami a neuznávajú iných ľudí za rovnoprávne ľudské bytosti. Náboženstvá nechávame zasahovať do všetkého, čo spôsobuje len konflikty v Európe a v mešitách aj kostoloch si môžu hlásať a ohlupovať ľudí hlásaním ľudskej nerovnosti. Navyše Európa už desaťročia prijíma migrantov, ktorí hlásajú opak ľudských práv v Európe.

 

Keď potom tento európsky len guláš, ktorý sústavne porušuje základné ľudské práva, nazvete slobodou, liberalizmom alebo multikulturalizmom, nečudujte sa, že ľudia v týchto pojmoch znenávidia len očividné klamstvá, keď to tak raz nie je. Keď ti raz dennodenne budem dávať plesnivý chlieb (dvojaké metre na slobodu) a budem to volať sladké jahody, ľudia znenávidia sladké jahody!

Nepovedia, že už nechcú plesnivý chlieb, ale povedia, že už nechcú sladké jahody, lebo vôbec nie sú sladké a jahody ani neexistujú! Tak je to s liberalizmom!

 

A presne na to čaká „liberál“, ako kura na sopeľ (keď chce iných kritizovať za ich názory ako ten morálnejší), kedy z ľudí vymámia odpor voči jahodám, ako dôkaz ich zaostalosti, že jahody vraj neexistujú a nie sú sladké!

Majú ich potom presne tam, kde chcú (na kritiku), aby im kŕmiac ich len plesnivým chlebom, mohli opakovať, že nechápu, čo sú sladké jahody (liberalizmus)!

 

Sladké by im naozaj chutili a aj jahody, keby ich vôbec boli niekedy videli! Ale to si nevedia predstaviť ani samotní „liberáli“, ktorým na tom všetkom hore vôbec nezáleží, že v tom všetkom existujú dvojaké metre.

 

To je tak, keď farizej potrebuje len ideológiu, na ktorú by sa dali čerpať granty, alebo urobiť nejaká aj minikariéra pod ochranou iných politických záujmov, než je tá deklarovaná sloboda ľudí.

Škoda, lebo sladké jahody by fakt boli dobré a ľudia by sa tu vzájomne nehlušili, keby nemusela Európa riešiť, že sú jej základné ľudské práva ukradnuté.

Protieurópsky sa tu správajú hlavne naši vraj proeurópski politici. Človek by povedal, že uznávajú práva morálne zaostalých a necivilizovaných krajín.

 

 

Takže následkom chýb politikov, čo sa oháňajú liberalizmom, ľudia začínajú nenávidieť pojem „sloboda“. Pritom o nič iné s nimi nebojujú na každom kroku, ako práve o slobodu. Mať iný názor a myslieť si niečo iné, je predsa sloboda. A sloboda nie je nič iné, ako len dodržiavanie základných ľudských práv.

 

Chceme už my, Európania, tvrdiť, že to sa nedá? Že je absurdné a nezmyselné dovolávať sa základných ľudských práv?

Veď keby sa tu naozaj dodržiavali, nikto by nenávidel vlastné osobné práva, ktoré mu zaručujú slobodu, aj jemu! Nenávisť k pojmu sloboda začína tam, kde ľudia o nej počúvajú, vidia, že v mene slobody sa okliešťujú práva iným a pojem slobody sa len zneužíva.

 

Rovnako ateisti až znenávideli pojem viera, keď celkom rovnako vidia, že v mene náboženstiev a viery sa ľudia len vzájomne kántria a nenávidia! Čo donieslo toľko zla medzi ľudí, ako práve ich viera v nejaké duchovno?

 

A hovoríme teraz o viere (ako o liberalizme), a furt si ľudia nedajú pokoj s tou vierou, hoci už tisíckrát videli, že viera končí len vzájomným vyvražďovaním a furt s tým začínajú, že v niečo veria? To doteraz nepochopili, že viera je len zlo a končí to vždy len zlom? Prečo to nepovedal Putin, že viera je už prekonaná a primitívnym prežitkom minulosti?

 

Rozumiete teraz ateistom, prečo si myslia, že viera je jeden utopický nezmysel, jedno absurdné snaženie, ktoré vždy zle skončí a ľudia si s tým stále a fakt nedajú pokoj? Súhlasíte, tak pochovajme ju raz navždy pre hordy mŕtvych a omylov a povedzme si už, že je prekonaná ako zbytočné ľudské snaženie?

Čo by vám vadilo na tom, keby už bola nezmyselným prežitkom? Nie práve strata slobody?

A je duchovno a samotná skutočná viera prežitkom? Utláčali vás niekedy skutočne veriaci v lásku? Lebo to je zas skutočný základ viery, že bez chýb veriacich, by to tiež fungovalo bez problémov.

 

Aj malé deti kričia, keď niečo nevedia napísať, urobiť alebo vypočítať – To sa nedá!

 

Pre neveriacich (a to je pojem pre ľudí bez lásky, lebo inak je aj ateista veriaci v pravom význame veriaceho) je nemožné vytvoriť spoločenstvo veriacich. Kde raz niečo nie je, nálepka vám nepomôže. A celkom rovnako je to aj so slobodnou spoločnosťou, ktorá celkom rovnako nie je utópiou, lebo potom sme utópiou aj Európania oproti nejakým totalitným štátom. Voľakedy to bolo všetko utópiou, čo dnes považujeme za samozrejmosť. Ako posúvali spoločnosť skutočne veriaci naplnení láskou a to nie je utópia, posúvali spoločnosť ľudia so zmyslom pre slobodu, ktorú si dnes ani nevážime, keď kritizujeme, že sme ešte stále neslobodní.

 

Zoberme ako príklad slobody Slovensko. Nemyslia si tu všetci, bez ohľadu na strany, že sme tu všetci zmanipulovaní? Že všetci sme sa nechali slobodne zmanipulovať? Či toho alebo opačného hnal niekto guľometom, že nemal absolútne žiadnu slobodu rozhodnúť sa?

Nehovoríme o tom, že nás to ani nezaujíma? Je to vzorka ľudí, čo sa zaujíma o svoju slobodu? Či len tak, samá sloboda si po nich príde a zriadi im tu sloboda ako Ježiš z neba nejakú slobodu? Bez ich záujmu a pričinenia? S ich záujmom, je mi to jedno?

 

Keď nevyšla sloboda, tak ju zmeňme na čo? Na vnucovanie svojich iných predstáv iným? Sloboda sú stále len základné ľudské práva, ktoré len nenapĺňame. Je to chybou tých základných ľudských práv v Európe?

Alebo je chybou to farizejstvo pri dvojakých metroch, keď sloboda je len baranidlom na iné politické záujmy, aby sa ľudia na ne dali ľahšie zmanipulovať?

 

Keby som rozobrala celý liberalizmus so všetkými témami v ňom, ako ho ja vidím a ako som v ňom a k nemu bola vychovaná, nenašli by ste v ňom celkom nič, čo by sa vám nepáčilo. Za to by som dala ruku do ohňa, že to by sa ľuďom naopak veľmi páčilo, keby to bolo presne takto, lebo to je ako s pravou vierou, ktorá vždy pre svoju pravosť prirodzene osloví lásku v ľuďoch.

 

Chyby a omyly patria k životu (tak si to povieme aj pri šírení viery, keď nájdeme sexuálne zneužitie v cirkvi), ešte aj zneužívanie čohokoľvek patrí k životu. Ešte aj manipulácie patria k životu.

Ale keď sme nesebakritickí a diskusie a problémy zametáme pod koberec, mlčíme pre politickú korektnosť a začíname vytvárať dvojaké metre, pojem slobody sa stáva fraškou, cenzúra a umlčiavanie dôkazom, že liberalizmus sa stáva už len návnadou a nie cieľom k základom len naplnenia základných ľudských práv v Európe.

 

A potom ľudí, ktorí túto len návnadu vidia, nazveme nenávidiacich liberalizmus? Tých, čo ho nepochopili? Veď to je klamstvo!

 

A môžme sa vrátiť k porovnaniu s vierou:

Pre neveriacich (a to je pojem pre ľudí bez lásky, lebo inak je aj ateista veriaci v pravom význame veriaceho) je nemožné vytvoriť spoločenstvo veriacich. Kde raz niečo nie je, nálepka vám nepomôže.

Pre ľudí, čo majú dvojaké metre na slobodu, čo mlčia a cenzúrujú pre politickú korektnosť, je nemožné vytvoriť slobodné spoločenstvo. Kde raz nie je zmysel pre slobodu, len nálepka liberalizmus vám nepomôže. Ľudia tomu tak uveria, ako farizejskej viere.

 

Neuveria. A nie preto, že tomu nerozumejú, ale preto, že je to klamstvo. Dennodenne vidia, v čom všetkom je to klamstvo!

 

Potom sa hrobárom viery stávajú náboženstvá a hrobárom liberalizmu práve liberáli. 

 

Naozaj chcete liberalizmus pochovať a naozaj vám potom na ňom záleží? Presne tak na základných ľudských právach v Európe, ktoré nepatria len na zástavu, ale do vášho života na každom kroku. Na každom kroku.

 

Aj liberáli majú predsudky:

 

„Pomerne jasne sa ukázala korelácia medzi tým, či respondent sledoval spravodajské médiá alebo nie. Tí, čo sledovali médiá pravidelne, mali až trojnásobne vyšší rozdiel vo vnímaní ako tí, ktorí ich sledovali len sporadicky.

No oveľa lepšie nedopadla ani tlač považovaná za vlajkovú loď americkej žurnalistiky.

 

Výrazne nadpriemerné predsudky mali aj čitatelia New York Times alebo Washington Post a predbehli tak napríklad divákov televíznej stanice Fox, blízkej názorom republikánov.

Lepšie na tom boli čitatelia Wall Street Journal, približne nulový posun oproti priemeru mali čitatelia kresťansky ladených médií.

Korelácia medzi sledovaním média a skresleným pohľadom na politického oponenta:

Ako pripomínajú autori, korelácia síce ešte neznamená, že väčšina aj serióznych médií prispieva k rozširovaniu predsudkov, no minimálne sa dá povedať, že ich sledovanie nijako zvlášť predsudky neznižuje.

 

„Celkové výsledky naznačujú, že médiá vo všeobecnosti len pridávajú k polarizácii, ktorá trhá krajinu na časti,“ hodnotia autori štúdie zistenia v oblasti médií.

V priemere platilo, že čím vzdelanejší jedinec, tým skarikovanejší pohľad na názorových oponentov.

No ešte paradoxnejšie pôsobí zistenie, že pridávať k predsudkom môže aj vzdelanie.

Tí sa z údajov zbieraných v štúdii pokúsili nastoliť aj hypotézu, prečo je to tak. Podľa nich je dôvodom to, s kým sa stretávate. Demokrati s vyšším vzdelaním sa viac izolujú v bubline.

Závery prieskumu skomentovali viaceré svetové médiá (napr. Financial TimesWashington Post či Wall Street Journal).

 

Z ich postrehov na záver vyberáme citát komentátora Wall Street Journal. Dobrou správou z prieskumu je, že vaši názoroví oponenti nie sú natoľko nerozumní, ako si myslíte. Zlá správa je, že aby ste sa to o nich dozvedeli, musíte hovoriť s nimi, inak sa to nedozviete.

https://www.postoj.sk/45014/ako-seriozne-media-aj-univerzitne-vzdelanie-pomahaju-zvysovat-predsudky

 

.

VYKRÚŽKUJ SI PODOBU SMERU – najväčší oblb Smeru a oligarchov

19.01.2020

Blaha 18.1. "TOTO JE ROZHODUJÚCE - AK TO NEDÁŠ FICOVI, ALE KOTLEBOVI, V SKUTOČNOSTI POMÁHAŠ KISKOVI Ľudia musia pochopiť, že ĽS NS im nemá ako pomôcť, aj keby neboli fašisti. Budú sedieť viac »

Chcem vás upozorniť na jeden predvolebný podvod z roku 2016, ktorý teraz ide zopakovať iná strana

17.01.2020

V roku 2016 sa SaS začala deliť na progresívcov slniečkárov a Sulíka, ktorý bol proti kvótam a servilnosti voči EÚ. Dnes je presne tento istý problém v Smere, kde Smer sa začal deliť na pomáhačov viac »

Ako zachrániť základné ľudské práva v Európe

15.01.2020

Ziolkovský: "Kresťanské argumenty k téme človeka majú rovnocenné miesto vo verejnom diskurze,“ dodal na záver." Také isté ako moslimské alebo inej viery alebo ateistické. Európa už viac »

Peniaze, graf, burza, ekonomika, euro, dolár, trh

Najvýnosnejšie investície majú byť v tomto roku do akcií

19.01.2020 14:06

Po investične výnimočne priaznivom roku 2019 očakávajú trhy v nasledujúcich 12 mesiacoch nižšie zhodnotenie investícií.

truban bugár

Bugár: Rozhodnutie o prepustení Trnku bolo prekvapivé. Podľa Trubana sa politici iba vyhovárajú

19.01.2020 13:26

V relácii RTVS O 5 minút 12 diskutovali predseda strany Mosta-Híd Béla Bugár a líder koalície PS/Spolu Michal Truban.

jadrova elektraren mochovce

Slováci chcú znížiť emisie cez jadro, Rakúšania ho chcú vygumovať

19.01.2020 13:21

Slovensko si nevie predstaviť, že by ciele v oblasti klímy splnilo bez využívania jadrovej energie. Rakúsko chce byť čisto zelené skôr ako ostatní.

Dukla, oslavy 75. vyrocia bojov Dukla, Zuzana čaputová

Čaputová: Fašizmus pestuje v ľuďoch hnev a pohŕdanie inými

19.01.2020 13:00

Prezidentka to skonštatovala počas spomienkového podujatia pri príležitosti 75. výročia vypálenia obcí Ostrý Grúň a Kľak nacistickými jednotkami.