Založ si blog

Komínem do vzduchu k Putinovi

Včera som hľadala, koľko zarábajú všetci tí dobrovoľníci a slniečkári, jedným slovom liberálkovia, čo si zo zmyslu pre slobodu človeka urobili len obal na svoju zubnú kefku. Mám priateľku, čo sa tiež podobne živí, ako je to dnes v móde, na projektoch. Tak už keď sú tie projekty a také možnosti zárobkov, tiež si vymyslela svoje. Nahovárala na to aj mňa – Mohla by si s nami spolupracovať, lebo ty by si to mohla spropagovať na škole a mohli by sme deťom robiť prednášky a hádajte o čom? No o multikulturalizme a o iných kultúrach, to by nám zaplatili, na to by sme mohli dostať a z toho sa dá celkom slušne vyžiť.

Na toto hneď všetci reagujú, z čoho všetkého sa dá vyžiť a celkom slušne. Hlavne na tom, čo letí, čo bude podporené a čo bude zaplatené, na čo sa schvália projekty. Rozmýšľala som o tom, ako keby mi niečo také ponúkli v socializme, nejakú účasť na SZM, angažovanú, podporenú. To by nám teda naozaj schválili.

Vieš, ako sa na tom dobre zarába? – švitorila mi tu, ako kde na tom kto zarába. Vieš, koľko oni majú peňazí? Rozprávala mi, čo jej hovorili iní. Ľudia na to dávajú, všetci si myslia, že ako pomáhajú, tak dávajú, ale nebudem tu písať do ktorej konkrétnej neziskovky tak dávajú, že má také kancelárie, aké mi opisovala, s kým každým o tom hovorila a čo jej povedal, keďže ja to mám z druhej ruky. Ona na tom už zarába, tak už vie, ako to chodí, sama sebe si určí plat (900) a tak podobne žijú mnohí mladí alebo angažovaní starí, ktorí pohŕdajú bývalými SZM – ákmi a straníkmi, hoci sú angažovane zapojení dnes. 

Veruže ma to nezaujímalo, ale sama ich vospol opisovala ako ľudí, ktorí vedia, na čom sa dá ryžovať. Všetko takí podnikavci, ktorí majú IQ a fantáziu na tie projekty, aby do nich vpasovali a napasovali tú ideologickú ľudskosť. Potom sa už musia z toľkej ľudskosti len roztrhať a my sa im čudujeme, kde ju toľkú nabrali?

 

Iste si svoje prijmy a pyramídy pomoci taja. No veľmi nenájdete, koľko zarábajú, aké si v tých pyramídach dávajú platy. Pre nich malé, len na vyžitie, ale dosť veľké na to, aby im v živote zavládla tak neobyčajná ľudskosť a slepá naivita voči všetkým, kto by im to chcel zobrať – to len vyžitie z toho okolo 900e, keď sú len dole v pyramíde alebo na začiatku.

 

„Vždy keď píšeme o mimovládkach začíname pri zdrojoch. Zákon stanovuje zverejňovať výročné správy v registri spravovanom ministerstvom financií. Register účtovných uzávierok je pre túto organizáciu verejne nedostupný. Jediná dostupná výročná správa je ešte z roku 2012, t.j. z čias, keď sa ešte neevidovali správy centrálne. V roku 2012 boli celkové náklady HRL 285tisíc eur, kde na odmeny a dane išlo vyše 170tisíc eur. Pri počte ľudí ako sa uvádza v registri uzávierok 5-9 ide o výplatu cca od 1574 do 2833 eur (v závislosti od počtu ľudí)

 

Absolútna väčšina zdrojov sú príspevky z dotácií, t.j. od sponzorov. Vo výročnej správe však nie sú uvedení. Zahraničné zdroje sú zahrnuté v závere správy pod stručným spoločným „Ďakujeme… a zahraničným partnerom.“ Na svojej stránke s kým HRL spolupracuje, sú však dobre známe mená: OSF (Nadácia pre otvorenú spoločnosť George Sorosa), EEA (Nórske fondy), Ambasáda USA, či Európska Únia. Samé krásne zahraničné zdroje, ktoré dlhodobo presadzujú neomarxistické tendencie v našej spoločnosti, ako je oslabovanie rodiny, likvidáciu národných štruktúr, relativizáciu a likvidáciu koreňov kultúry.

 

Len MZVaEZ SR v roku 2014 podporilo 48 ľudskoprávnych projektov v celkovej výške 845-tisíc eur, pričom „výška disponibilných zdrojov na rok 2015 je 769 500 eur“, informuje rezort diplomacie. A nie je jediný – prispievajú aj ďalšie ministerstvá či samotný Úrad vlády SR, ktorú MNO na revanš vláčia po novinách, televíznych a rozhlasových kanáloch. Najsmelšie na tomto bojovom poli vystupuje Inštitút pre verejné otázky (IVO) a Transparency International Slovakia (TIS).

Nadpozemský altruizmus

„Priemerný plat u nás je tisíc eur,“ prezradil nám riaditeľ TIS Gabriel Šípoš s poznámkou, že „niektorí spolupracovníci to robia zadarmo, právnici sú väčšinou drahší“. Sám zrejme nebude patriť k tým lacnejším, hoci údaj o svojom príjme nám v rámci transparentnosti radšej neposkytol.

Naopak, až prekvapivo ústretový bol projektový koordinátor IVO Ján Bartoš, ktorý o príjmoch svojho šéfa Grigorija Mesežnikova informoval detailnejšie: „Prezident: výška honorára závisí od účasti na pro-jektoch a pohybuje sa v rozmedzí 470 – 1 100 eur (superbrutto) mesačne.

Sú to naši ľudia, aktuálne je nás 38. Priemerný náklad na jedného pracovníka v Nadácii Pontis je suma 1500€, čo je čiastka rovnajúca sa hrubej mzde 1080€ a čistej mzde 800€, pričom priemerný plat v Bratislavskom kraji je mierne nad touto sumou.“

http://www.naseplaty.sk/prehlad-platov/treti-sektor-neziskovky-nadacie.html

„Spolu 25 mimovládnych organizácií získalo za šesť rokov až 3 206 649 amerických dolárov! Štyri subjekty signatárov iniciatívy Chceme opäť veriť v právny štát si polepšili takmer 900 tisícmi (887 870) USD. „Obyčajným“ mimovládkam sa o takýchto daroch zo zahraničia môže len snívať.“

 

Liga za ľudské práva

Z celkového rozpočtu 235-tisíc eur (2016) tvorili zdroje zo zahraničia 29,1 percenta. Medzi donormi sú Veľvyslanectvo USA, Open Society Institute a Nadácia otvorenej spoločnosti. Vplyv zahraničia zvýrazňuje dokument ku grantu pre mladých právnikov z oblasti azylového práva, migrácie a utečencov, ktorý vypracovali na americkej ambasáde!

Aliancia Fair-play

Podiel zahraničných zdrojov je opäť nadpolovičný – 51,3 percenta z 240-tisíc eur. Zaujímavé je, že „honoráre“ pracovníkov (177-tisíc eur) predstavujú z celkového objemu zdrojov (349-tisíc eur) opäť viac než polovicu (50,6 percenta) rozpočtu.

 

Nadácia PONTIS

Pontis publikuje Index udržateľnosti neziskových organizácií, mapujúci vývoj neziskového sektora na Slovensku. Na túto ročenku prispieva Agentúra Spojených štátov amerických pre medzinárodný rozvoj (USAID). 

 

Nadácia otvorenej spoločnosti

V tomto roku dostala NOS od Úradu vlády SR  dotáciu 117 213 eur. Po jej odpočítaní predstavujú inonárodné zdroje takmer 60 percent. V príjmovej časti je to viac ako 71 percent a ak by sa odrátala jednorazová dotácia vlády (cez TIPOS až 430 593 eur), tak podiel zahraničia by stúpol na 90,2 percenta!

Hlavným cieľom projektu Refugee Friendly Slovakia (Slovensko priateľské k utečencom) bolo „pôsobenie na politickú a verejnú mienku tak, aby sa Slovensko stalo krajinou otvorenejšou k prijímaniu utečencov a odlišností v spoločnosti“. Nadácia má vplyv aj na mediálne prostredie udeľovaním Novinárskej ceny roka. Priznáva, že jej proje ktové aktivity sú zamerané na médiá, politikov a iných tvorcov verejných politík, akademikov, právnych expertov, reprezentantov migrantských komunít a, samozrejme, v hľadáčiku je a j verejnosť a mládež. Nadácia podporila vysokoškolskú učebnicu Tretí sektor a mimovládne organizácie (UMB v Banskej Bystrici) a množstvo debatných projektov, z ktorých vzišli aj organizátori študentských protestov.

 

Vy ste vedeli, že na Slovensku existuje „Refugee Friendly Slovakia“?

Nemali by občania o tom vedieť, že tiež vítame utečencov a koho vítame, keď je to o nás? Však občania nevedia o tom, koho vítajú a ani len netušia, kto v ich mene niekoho víta. O tomto vôbec informovaní nie su!

 

Via Iuris

Podľa výročnej správy tvorili v roku 2010 zahraničné zdroje až 82,5 percenta príjmov.

Pre mimovládnu organizáciu, ktorá sa snaží najmä o zvýšenie transparentnosti súdov a nezávislosť súdnictva, to nie je práve najnezávislejšia vizitka.

 

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť – SGI

Medzi tridsiatkou signatárov iniciatívy Chceme opäť veriť v právny štát sú štyria predstavitelia SGI. Až 93,9 percenta zdrojov na projekty pochádza od zahraničných pôvodcov.

SGI v roku 2015 dostala takmer 11-tisíc eur na projekt Správni kandidáti… Okrem iného podporujú aj projekt Demagog stážistami, ktorí vyhodnocujú pravdivosť výrokov politikov. V SGI pôsobil aj poslanec Miroslav Beblavý, signatárka Iniciatívy za SGI pracovala pre think tank ALFA, ktorý zas úzko spolupracoval so stranou Sieť.

 

INEKO

Na platy a odvody zamestnancov ide až 81 percent z rozpočtu!

Známe je podporou „reformy“ ministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca (ANO) a obhajobou pôsobenia zahraničných a súkromných zdravotných poisťovní vo verejnom zdravotníctve. INEKO, kde pôsobí Ivan Mikloš, sa netají podporovaním vlády a politikov pri presadzovaní a uskutočňovaní nevyhnutných štrukturálnych reforiem.

 

Nadácia Zastavme korupciu

Činnosť nadácie oficiálne spustili počas festivalu Pohoda 2014. 

Riaditeľ nadácie Pavel Sibyla vystúpil ako rečník na protestnom mítingu v Košiciach. Aktuálne sa „preslávil“ trestným oznámením na šéfredaktora Zeme a Veku Tibora Rostasa. Nie však pre korupciu, ale pre údajný zločin z nenávisti.

Nadáciu založil multimilionár Miroslav Trnka, spoluzakladateľ firmy ESET, spolu s Michalom Bláhom, podnikateľom v reklame, preto výnimočne nie je odkázaná na zahraničné zdroje.“

http://www.extraplus.sk/clanok/zahranicni-agenti-0

 

„Zástupcovia Chceme opäť veriť v právny štát z Ligy za ľudské práva, Via Iuris, Aliancie Fair-play, Zastavme korupciu a Nadácie otvorenej spoločnosti odmietli tvrdenia o pochybnom financovaní a vplyve zahraničia na slovenský tretí sektor. Pred úradom vlády teatrálne vyhlásili, že „podiel zahraničných zdrojov na celkovom financovaní tretieho sektora na Slovensku je v súčasnosti (len) vo výške okolo 6 percent“. Podľa zistení Inštitútu národnej politiky (INP) to nie je pravda, iba skreslene; štatistický údaj pri prepočítaní na vyše 40-tisíc mimovládnych organizácií.

 

Tak ako každý z 2,32 milióna Slovákov nezarába 920 eur (priemerná mzda), rovnako je zavádzajúci údaj o šiestich priemerných percentách zo zahraničia. Logika hovorí, že ak mnohé nemajú nič, niektoré musia mať veľa. Takýmito zahraničím dotovanými organizáciami tretieho sektora sú práve tie, ktoré najviac kričia, protestujú a sú tiež signatármi výzvy Chceme opäť veriť v právny štát. Väčšina z nich nekope za Slovensko, ale spieva pieseň toho, koho chlieb je. Štedrosť zahraničných donorov rastie priamoúmerne so správny mi geopoliticky, politicky, spoločensky angažovanými a ideologickými témami.

 

Publikácia Mimovládne neziskové organizácie a dobrovoľníctvo (Bútora a kol.) opisuje údajný konflikt vlády s občianskymi združeniami, monitorujúcimi „výkon vlády a štátnych inštitúcií“. Inak povedané, ktoré sa snažia usmerňovať konanie vlády a inštitúcií štátu podľa zadaní donorov a ľudí v pozadí.

 

Posun sa udial aj v snahe nahrádzať pri riadení štátu demokratické inštitúty nevoleným mimovládnym sektorom. Je preto legitímne označovať časť mimovládnych organizácií, žijúcich prevažne zo zahraničných príspevkov, ako agentov alebo lobistov zahraničných záujmov.

 

Napriek tomu, že ústava garantuje názorovú pluralitu a rôznorodosť parlamentného systému, časť tretieho sektora pracuje na „otvorenom vládnutí“.

Štatistika zavádza, že elitná časť tretieho sektora má tretinové, polovičné a niektorí takmer výlučné financovanie svojej činnosti zo zahraničných zdrojov. Nielen údajom šesť percent, ale aj samozvanými aktivitami hovoriť v mene celej niekoľkotisícovej rodiny mimovládnych organizácií sa iniciatíva Chceme opäť veriť v právny štát zdiskreditovala v očiach verejnosti. Rozprávkam o zanedbateľnom vplyve zahraničia na činnosti kľúčových mimovládnych organizácií ; a nadácií už po tomto odhalení zrejme nik neuverí.“

http://www.extraplus.sk/clanok/zdiskreditovany-treti-sektor

.

Podrobne sú informácie o neziskovkách v Česku spracované v troch častiach, ktoré nájdete na youtube:

30.4.2018 – Vítek 1/3 – hloubková analýza amerických think-tanků a institutů v ČR: Personální propojení, vazby, projekty, peníze, lobby, manipulace a propaganda.Národní nadace pro demokracii (NED), Mezin. republikánský institut, Národní demokratický institut a Freedom House.

 

2.5.2018 – Vítek 2/3 – hloubková analýza amerických think-tanků a institutů v ČR: Personální propojení, vazby, projekty, peníze, lobby, manipulace a propaganda.Transitions online, CEE Trust, Pro Bono aliance, americká rozvojová agentura (USAID), CEELI, Amnesty International ČR a Transparency International ČR.

 

7.5.2018 – Vítek 3/3 – hloubková analýza amerických think-tanků a institutů v ČR: Personální propojení, vazby, projekty, peníze, lobby, manipulace a propaganda. AVPO ČR, Aspen institut, Pražský institut bezp. studií, Pražské centrum pro občanskou společnost, Newyorská univerzita, CEVRO institut.

Dohromady 3 hodiny o štruktúre ľudskosti z ktorej sa dá takto vyžiť.

 

No to všetko sú len informácie o ktorých sa nikde nevedú diskusie. Ja by som chcela vidieť a spolu so mnou určite aj množstvo iných ľudí, diskusie k týmto témam a ako by to zástupcovia mimovládnych organizácií vysvetľovali. Nie v jednostrannom vstupe, ale v diskusiách so svojimi oponentmi, keď im niekto argumentačne aj odporuje a nielen pritakáva, pretože má rovnaký názor.

Také diskusie aj vo verejnoprávnej televízii tu už dávno mali byť. Tieto mimovládne organizácie predsa zasahujú do politiky na Slovensku a do voliebpričom občania o ich pôsobení vôbec nie sú informovaní. Takže áno, majú mať priestor vo verejnoprávnej televízii, aby svoje veľmi široké pôsobenie v politike na Slovensku (do ktorej ich nikto nevolil) vysvetľovali a obhajovali a nielen ľudskosťou, z ktorej sa dá akurát len vyžiť.

Vyžiť by chceli aj iní a rovnako si to budú brániť aj keď nemajú taký zlatý obal – samá ľudskosť.

.

Pripomína mi to hru „Teplo, teplo, zima, zima.“ Keď sa blížite k takej neziskovke, ozýva sa: „Ľudskosť, ľudskosť, samá ľudskosť… Pozor, zhoríš!“ – od toľkej ľudskosti.

.

No a prečo som to neprijala, nemala záujem o taký projekt, z ktorého by sa dalo celkom slušne vyžiť a ktorý by nám celkom určite schválili pre modernú tému osvety o multikulturalizme (čo aj schválili).

Nemusela by som ani klamať, keby som o tom tiež viedla osvetu, pretože ja som zástanca multikulturalizmu a preto by som to vedela obhajovať a vedela ako to obhajovať a ako príťažlivo opisovať, presne na akých príkladoch. Mám všetky predpoklady, aby som to vedela robiť dobre a ešte aj zaujímavo, aby to deti a puberťákov zaujímalo. To mám už odskúšané v praxi, ako ich zaujať. Len tá ideologická pyramída nad tým sa mi už nevidí a bolo by to v rozpore s tým, čo tu píšem – o čom všetkom už musíme byť ticho, hoci aj to všetko je zaujímavé. Takže to by som sa do takej pyramídy nehodila, do ktorej skôr každý deň kopem, ako do jednej falošnej hory na ľudskosť. Líšim sa od nich, ja som, bohužiaľ, skutočný liberál a preto neznesiem, keď sa zo zmyslu pre slobodu robí len pozlátko alebo obal a ja vidím, že skutočnou slobodou to nie je.

Vadíme im, skutoční liberáli! Preto si z nášho krtinca urobili svoju monumentálnu pozlátenú stavbu a nasťahovali sa do nášho krtinca ako koza rohatá. Zažívam vlastne to isté, čo ten naozajstný multikultúrny moslim, že nás vyhnali a hrajú sa na multikulturalizmus. Asi takto to robili aj inkvizítori. Prišli robiť poriadky s kresťanmi ako zaručení kresťania. Tu bude súd, tu bude kladivo, tam hranica a poďme – v mene vašej vlastnej ideológie… A nič ich naozaj viac nepripomína, ako zábery z filmu Kladivo na čarodejnice:

 

Komínem do vzduchu k Putinovi…“ Naše nečisté hnízdo musí zničit a vykouřit ohněm.

https://www.youtube.com/watch?v=dKwL3dDD7lI

 

.

Ale momentálne moja najobľúbenejšia pesnička o nich je:

Angažovaná žurnalistika

https://www.youtube.com/watch?v=kW9I0mtKsL8

 

.

Vymeňte ministra školstva, nie zdravotníctva!

03.03.2021

Denník N prináša mylné informácie – toto nie je pravda, v praxi je to inak! „Nielen deti kritickej infraštruktúry – Gröhling ukázal detaily, ako budú školy fungovať od stredy Rodič bude musieť vypísať potvrdenie o tom, že nemôže pracovať z domu. Vzor formulára pribudne na webe ministerstva školstva. Od stredy 3. marca môžu do lavíc prísť iba deti [...]

Toto je len politický boj, nie záchrana!

02.03.2021

Toto je len politický boj progresívnych opozičných strán a SaS, nie záchrana! Školy začnú fungovať v novom režime až od pondelka „Školy mali pôvodne nabehnúť na nový systém od stredy.“ Takže školy sú otvorené v aj v čiernych okresoch pre všetkých, ako som včera písala. A to v situácii, keď pacientov už nemajú kde dávať a [...]

Nie, Valášek neodchádza. „Valášek“ prichádza!

02.03.2021

Ešte nedávno ste tu vypisovali, že Matovič je líder liberálov a s ním vládnu naši liberáli. Ale ako teraz vidíte, teraz čítajte, ako je to ich „líder“ a robí to, čo chcú! Až teraz uvidíte nástup liberálov, ktorým Matovič a OĽaNO a táto vládna koalícia len zavadzali v ich geopolitickom rozlete! Ak bude úradnícka vláda, tak taká, aká im [...]

Prezident USA Joe Biden

ONLINE: Biden: Zrušenie rúšok je neandertálske myslenie

04.03.2021 06:00, aktualizované: 07:28

Niektoré štáty USA povinné nosenie rúšok vôbec nezaviedli, iné ho rušia. Prezident Joe Biden to nazval neandertálskym myslením.

Remišová, Sulík, Korčok, po návšteve u prezidentky Čaputovej

Ustúpi Matovič? Bude nová vláda?

04.03.2021 05:30

Namiesto osláv kríza. Rokovania a intrigovanie. Koaličné strany chcú vládu udržať, no nie s Matovičom ako premiérom. Ten chce so sebou stiahnuť aj ministrov svojich partnerov.

nemocnica prešov

Upratovacie manévre v prešovskej nemocnici: Mopy dostali do rúk zdravotníci

04.03.2021 05:00

Vedenie prešovskej Fakultnej nemocnice s poliklinikou na čele s riaditeľom dalo výpoveď firme, ktorá 32 rokov upratovala priestory nemocnice.

dve percentá dane, Pravda, 2%

Pre náš Tomášov

04.03.2021 00:40

Sme komunitné spoločenstvo, ktoré sa zameriava na kultúrne, športové, náučné, charitatívne podujatia za účelom spestrenia života obyvateľov obce Tomášov a i.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 892
Celková čítanosť: 3344121x
Priemerná čítanosť článkov: 3749x

Autor blogu

Kategórie