Založ si blog

Ako SME bojuje proti 2/3 občanov cez svojich čitateľov

„Písal sa rok 2011 – na protivojnovom zhromaždení v Londýne, konanom pri príležitosti 10. výročia začiatku vojny v Afganistane vystúpil Julian Assange a povedal tieto slová:

 

,,Je to vojna médií. Pýtajme sa sami seba: aká je spoluvina médií, vo väčšine prípadov médií masových? Aký je priemerný počet mŕtvych, ktorý môžeme pripísať každému novinárovi? Keď sme už pochopili, že vojny vznikajú prostredníctvom klamstiev, predkladaných britskej a americkej verejnosti a všetkým ďalším po celej Európe a inde, kto sú potom tí vojnoví zločinci? Nie sú to len lídri, nie sú to len vojaci. Sú to novinári. Novinári sú vojnoví zločinci.

 

 

zástupca šéfredaktorky SME Jakub Filo:

 

Opäť zažívame vzburu davov

 

„Dnes sme svedkami akejsi hyperdemokracie, v ktorej dav koná priamo, bez zákonov, využíva fyzický nátlak a vnucuje iným svoje želania a záľuby. Dnes je dav presvedčený, že má právo nanútiť a uzákoniť svoje otrepané názory.“

Tieto slová napísal španielsky filozof Ortega y Gasset vo svojej rozsiahlej eseji Vzbura davov už takmer pred sto rokmi. V nej veľmi presne vystihol, čo sa deje so spoločnosťou odrastenou na demokracii, ktorá má dostatočnú hojnosť, no chýbajú jej elity nastoľujúce víziu a aj kvôli nim upadá jej morálka.

Aj keď sa podľa Gasseta davový človek cíti dokonalý, pripodobnil ho k rozmaznanému dieťaťu, ktoré má možnosť neobmedzenej expanzie svojich túžob, ale zároveň je nevďačné ku všetkému, čo umožnilo ľahkosť jeho existencie.“

 

 

Novinár školí svojich čitateľov, aby bojovali proti spoluobčanom ako proti primitívom. Tí primitívi, tie 2/3 občanov, čo sa búria a nesúhlasia s poslancami, tak robia preto, že im nestačí demokracia ale chcú nejakú hyperdemokraciu, pritom voliči koalície boli vo voľbách podvedení a poslanci dnes robia opak než sľubovali v predvolebnej kampani, kde tvrdili opak než robia teraz. A keď sa im to nepáči, tak nechcú demokraciu ale hyperdemokraciu!

To, že tento novinár spomína „hojnosť“ a teda už občania podľa neho nevedia čo od dobroty a hojnosti – odrástli na demokracii a hojnosti, je urážkou všetkých občanov, čo sú dnes v núdzi a v pásme chudoby.

Ďalej svojich čitateľov štvú proti týmto primitívom (2/3 občanov) ako občanom s upadajúcou morálkou. Veď občan s neupadajúcou morálkou má byť ticho, keď poslanci spáchajú volebný podvod a robia úplný opak než sľubovali v predvolebnej kampani! Týmto vyzdvihuje čitateľov SME, že keď oni sú ticho a je im to jedno, tak majú správnu morálku, sú lepší ľudia, morálnejší a majú bojovať s týmto davom primitívov (2/3 občanov). Prirovnáva nespokojných občanov k rozmaznaným deťom, čo by chceli dokonca plnenie volebných sľubov a záväzkov na základe ktorých poslanci vyhrali voľby, aj prezidentka. To je rozmaznanosť, také niečo chcieť!

Nespokojní občania majú expanziu túžob, keď očakávajú ich plnenie a nechcú ich opak!

A potom sú nevďační, lebo majú za to ďakovať!

A sú nevďační voči všetkým – poslancom a novinárom, čo umožňujú „ľahkosť“ ich existencie… V tejto dobe, keď aj ustráchaní novinári píšu a hovoria o nehoráznej ignorácii voči občanom pri zvyšujúcich sa cenách potravín? Teraz prežívajú ľahkosť svojej existencie?

 

 

„Dav sa búri proti exaktnej vede, technologickej vyspelosti aj proti hodnotám, ktoré mu zaručujú slobody a uplatňovanie práv. Dav neprináša novú morálku, ako davový človek rád o sebe tvrdí.

„Zaujíma ich len vlastný blahobyt, pričom sa vôbec nestarajú o jeho príčiny. A pretože vo výhodách civilizácie nevidia zázračný vynález a dielo, ktoré možno udržať len veľkým úsilím a opatrnosťou, nazdávajú sa, že ich úloha sa obmedzuje na to, aby tieto výhody vyžadovali tak dôsledne, ako by to boli ich vrodené práva.“

 

 

Ďalej školí čitateľov SME, že títo sprostí primitívi (2/3 občanov) sa búria proti technologickej vyspelosti, proti hodnotám (zúčastniť sa vojny). Tento dav označuje SME, že neprinášajú morálku, ale zaujíma ich len vlastný blahobyt (za čo nakúpia potraviny a holé prežitie) a vôbec sa nestarajú o príčiny tohto BLAHOBYTU!

Tak ste počuli, máte skúmať, prečo sa máte tak blahobytne a dobre (Iste by ste prišli na to, podľa SME a ich prevychovaných čitateľov, že vďaka priateľstvu s USA a preto tu budú mať vojenské nezákladne!)

A dve 2/3 občanov primitívov nechcú civilizáciu, nevidia ten zázrak, čo tu máme, ktorý nám pomôže udržať len USA! Tam to smeruje! Inak aké úsilie má na mysli podľa vás? To taký šéfredaktor SME vyvíja úsilie! Bude štvať svojich čitateľov SME proti 2/3 občanov, aby ich umlčali a dožadovali sa ich cenzúry ako davu primitívov. To je, prosím pekne, rozoštvávanie občanov v tomto štáte cez médiá a novinárov na SME!

 

 

„Dav akúkoľvek morálku, zodpovednosť a vzťah k povinnosti stratil. „Pri vzburách, ktoré vyvoláva núdza, ľudové masy sa zvyčajne dožadujú chleba a zvyčajne na to používajú ako prostriedok ničenie pekární.

Ortega y Gasset brilantným opisom vzbury davov vystríhal pred nástupom fašizmu a komunizmu v Európe, ktoré v čase publikovania eseje ešte úplne neuchopili svoju moc. Dav sa podľa jeho slov napokon vždy uchýli k násiliu, pretože pociťuje smrteľnú nenávisť ku všetkému, čo nie je davom, neželá si spolužitie s ničím, čo k nemu nepatrí.

„Preto sú boľševizmus a fašizmus typické hnutia davových ľudí, ktoré ako všetky také hnutia vedú priemerní muži, stojaci mimo času, bez dlhšej pamäti, bez dejinného vedomia.“

 

 

Prevychováva čitateľov SME, že 2/3 občanov stratili vzťah k povinnosti! Majú predsa povinnosť poslúchať a to budeme pekne volať, že sú zodpovedne poslušní, aj keď poslanci robia opak než tvrdili pred voľbami, čím podvodne vylákali hlasy vo voľbách! A ešte sú tak drzí, že by takých poslancov volali zradcami? Majú byť zodpovedne poslušní! Vyučovali by to v nejakej náboženskej sekte inak? 

A zrazu sa tu dostal od blahobytu občanov k núdze, keď už sa dožadujú len chleba ale sú takí sprostí, že zničia pekárne, čím asi myslel 80 poslancov, že tí sú ako naše pekárne! Veď keby sme nechceli týchto zradných poslancov, tak bez nich by už chlieb nebol! 

A tu prechádza k tomu, že tieto 2/3 občanov sú nastupujúci fašisti alebo komunisti! Kto sa nechce dať povinne prevychovať novinármi SME a N k zodpovednej poslušnosti voči zradným poslancom, tak je buď fašista alebo komunista. Takto štvú svojich čitateľov voči spoluobčanom, aby na nich útočili ako na fašistov alebo komunistov a umlčali spoluobčanov a dožadovali sa ich cenzúry ako cenzúry fašistov a komunistov! Takto novinári dennodenne štvú proti sebe občanov!

A vštepujú do svojich čitateľov, naozaj ako v nejakej sekte, že tie 2/3 občanov cítia smrteľnú nenávisť ku všetkému, čo nie je davom. A kto nie je davom? No predsa čitatelia SME a N so svojimi novinármi, lebo oni už sú „malou demokratickou bublinou“ ktorá má bojovať a štvať proti spoluobčanom primitívom! Asi ako klub veriacich proti pohanom!

Ďalej ich vykresľuje, že nedokážu spolužitie s nikým! Tak dav nedokáže spolužitie s nikým, ale ich „demokratická bublina“ dokáže? Však práve oni nedokážu normálne spolužiť s 2/3 občanov, keď sa nechajú rozoštvávať novinármi SME a N proti spoluobčanom!

Dlhšiu pamäť vraj majú novinári SME a N, čo zabudli, ako štvali do vojny pred Irakom a nikto z nich nebol potrestaný ako v iných štátoch, oni dokonca boli za to ešte povýšení! Tak kto tu vôbec nemá pamäť?

 

 

„O desať rokov neskôr sa jeho slová stali skutočnosťou. V Európe vypukla druhá svetová vojna.

Opäť označujú nepriateľov

Opäť sme svedkami akejsi vzbury davov, pričom dav nemusí nevyhnutne reprezentovať skutočnú väčšinu ľudí. Dav je druh ľudí, tak ako ho opísal Gasset – priveľmi priemerný, násilný, vyžadujúci privilégiá bez vzťahu k zodpovednosti, a bez toho, aby si uvedomoval, že to, na čo útočí, mu tieto privilégiá prináša.“

 

A tu 2/3 občanov obviňuje, že to tieto 2/3 občanov spôsobia v Európe vojnu! Nie náhodou si vyberá takéto slová a schováva sa za ne.

Vraj ani 2/3 občanov nemusia reprezentovať skutočnú väčšinu ľudí!

Opäť podsúva čitateľom – bojujte proti spoluobčanom, však to sú násilní ľudia, bez vzťahu k zodpovednosti (prijať vojenské americké nezákladne) a sú to hlupáci, čo majú naopak ďakovať týmto 80 poslancom, že robia opak než tvrdili pred voľbami, lebo práve títo 80 poslanci prinášajú privilégiá civilizovanosti!

A nesúhlasiť s poslancom, čo vás má zastupovať, to podsúva občanom, že to je označovanie nepriateľov! Lebo vy si to nemáte čo dovoľovať – dožadovať sa , aby vás poslanci zastupovali! Máte byť zodpovedne poslušní a ďakovať im za blahobyt a civilizáciu. V prípade núdze, ich odvolaním zničíte svoje pekárne!

 

V náboženskej sekte by si vybrali inú predlohu, ale systém manipulácie je ten istý – poštvať členov sekty (čitateľov štvavých denníkov) proti spoluobčanom ako bezbožníkom a pohanom (politicky nevhodných občanov).

 

Videli ste moc novinára v priamom prenose – ako rozoštvávať občanov!

 

https://komentare.sme.sk/c/22842047/opat-zazivame-vzburu-davov-vulgarnych-zivelnych-a-nasilnych.html

 

 

 

Novinár novinárom:

 

 

Písal sa rok 2011 – na protivojnovom zhromaždení v Londýne, konanom pri príležitosti 10. výročia začiatku vojny v Afganistane vystúpil Julian Assange a povedal tieto slová:  

,,Je to vojna médií. Pýtajme sa sami seba: aká je spoluvina médií, vo väčšine prípadov médií masových? Aký je priemerný počet mŕtvych, ktorý môžeme pripísať každému novinárovi? Keď sme už pochopili, že vojny vznikajú prostredníctvom klamstiev, predkladaných britskej a americkej verejnosti a všetkým ďalším po celej Európe a inde, kto sú potom tí vojnoví zločinci? Nie sú to len lídri, nie sú to len vojaci. Sú to novinári. Novinári sú vojnoví zločinci.” Čo si o tom myslíte, keď sa pozeráte okolo seba? Novinári bubnujú na bubny propagandy a ženú nás do vojny…Mal Julian Assange pravdu?

 

 

Nevím, do jaké míry, ale i někteří novináři mohou být váleční zločinci, pokud se aktivně podílejí na genocidě, přidávají pod kotel, šíří poplašné zprávy, straší lidi, neříkají pravdu, podporují zhoubný totalitní režim. Když se potvrdí, co říkají světoví odborníci, lekáři a experti, například Robert Malone, Peter McCullough, Richard Flemming, Sucharit Bhakdi, Vladimír Zelenko, Arne Burkhard a řada dalších, když se potvrdí jejich slova, že Covid-19 měl lidi nahnat k vakcinaci a vakcína je biologická zbraň, která má hromadně zabíjet a škodit lidem v průběhu času, nebo že některé šarže jsou vysoce toxické, pokud se toto prokáže, pak nám nezbude říkat nic jiného, než že novináři a média se na tom podíleli. Že se v podstatě podíleli na masovém vyvražďování lidí. Neumím si představit, co pak.

 

 

Julian Assange, ktorého sme tu už spomenuli, svojho času povedal, že vojna, v ktorej sa nachádzame, je  „vojnou médií“. Akými zbraňami v nej treba byť vybavený?  Ako túto vojnu úspešne vybojovať a prežiť? Ako by znel záverečný odkaz novinára?

 

 

Lidé by měli věřit svému vlastnímu úsudku. Neupřednostňovat rozum, více věřit intuici. Intuice je důležitejší. Když budete věřit intuici, svému selskému rozumu, tak si najednou věci začnete skládat jinak, než jak vám je dnes předkládají oficiální mainstreamová média. To je základ, jak se dobírat skutečnosti, pravdy. Uvažovat o ni, číst mezi řádky. Sledovat různé zdroje. Lidé bohužel většinou nemají čas, jsou celý den v práci, večer povinnosti doma, děti, atakdále. Večer unaveni usnou u televize. Myslím si, že se tomu dá bránit, když budeme kritičtí ke každé informaci z médií a od politiků zvláště, když budeme věřit sobě a naslouchat okolí. Klíč je v každém z nás, každý ho má v sobě, čemu věřit, čemu ne. Každý z nás je tvůrcem informací, které má.

 

 
https://www.hlavnespravy.sk/petr-bohus-media-s-nami-manipuluju-a-siria-propagandu-niektori-novinari-akoby-pracovali-pre-vladu-ci-tajne-sluzby-ked-ludia-zistia-ako-velmi-im-media-klamali-mnohe-z-nich-zaniknu/2862088

„Na scéne dnes máme rôzne podivné a údajne nezávislé zoskupenia, ktoré dohliadajú na ideologickú správnosť šírených názorov…Všetci tí Demagógovia, Konšpirátori, Manipulátori, ktorí robia verejné databázy údajne škodlivých, konšpiračných a dezinformačných serverov. Je to doslova na smiech a ako „vodítko“ to už skutočne môže poslúžiť len človeku, ktorý nedokáže sám kriticky myslieť a je obeťou totálneho mediálneho vymývania mozgov. Tieto zoskupenia budia zdanie plurality, v skutočnosti sú však obsadené ľuďmi z jedného ideologického košiara. Pre týchto „strážcov pravdy“ je nepohodlný každý, kto sa odchyľuje od oficiálneho naratívu, každý, kto si dovolí mať iný názor, iný pohľad na vec. Ako to kedysi pekne napísal publicista Paul Craig Roberts, ktorý pôsobil napríklad vo Wall Street Journal a bol zároveň námestníkom ministra financií USA pre hospodársku politiku za prezidenta Ronalda Reagana : keď sa pravda stáva nepohodlnou pre vládu a jej ministerstvo propagandy, je predefinovaná ako konšpiračná teória…

 

Strážce pravdy je jenom jeden. A to je každý jeden z nás. My lidé jsme strážci pravdy. Ne nějaká organizace, která se řídí nějakou ideologií. To je úplně jednoduché. Věřím, že když se lidem předloží informace tak, jak mají, lidé sami si umějí zvážit, co je pro ně výhodné, jak se věci mají, co je prospěšné pro jejich blaho atakdále. Když založíte nějakou organizaci, která má hlídat pravdu, co to je? Vždyť objektivita jako taková neexistuje. Existuje jenom cesta, jak se k ní propracovávat, každý den, znovu a znovu. Přemýšlet, uvažovat, obohacovat se o zkušenosti z předchozích dnů. Když začne někdo strážit pravdu, nálepkovat, je zle. Myslím, že někdy to jsou lidé, kteří jsou nejen ideologové, ale ani řemeslu nerozumí.“

 

 

 

Chmelár dnes:

 

„Bývalý minister vnútra Vladimír Palko trefne pripomenul, že slovenská tragédia spočíva v tom, že názorová koalícia, ktorá sa v roku 2003 rozhodla správne, a teda bola proti vojne v Iraku, je tá istá, ktorá dnes odporuje vojenskej zmluve s USA. Ak sú to podľa provládnych médií iba „komunisti, fašisti a mafia“, tak treba konštatovať, že „komunisti, fašisti a mafia“ reagujú v súlade s výzvami pápeža, ktorým sa mainstream tak rád zaštiťuje. Uvedomujeme si teda, že proti tomu obrovskému utrpeniu, ktoré stálo státisíce ľudských životov a nevyčísliteľné materiálne škody, sa nepostavili „slušní ľudia“, ale iba „komunisti, fašisti a mafia“? Alebo je takéto delenie a nálepkovanie falošné, hlúpe a zbabelé?“

 

 

 

.

„Uvedomelí“ ľudia by boli veľmi zlí učitelia, nič by nevyšetrovali!

03.06.2023

Veľmi ma rozčuľujú veľmi hlúpe diskusie mainstreamu v televízii. Moderátor akoby úplne osprostel a celá spoločnosť úplne osprostela, čo vlastne predkladajú ľuďom. Tak napríklad včera na TA3 bola diskusia vedená Bielikom na tému Hybridná vojna v slovenskej politike. Zameriam sa len na najhlavnejšiu hlúposť, lebo všetky naraz by sa aj tak nedali riešiť. Bude vám to [...]

Jednostranne informovaní sú len tí, čo sledujú len mainstream

30.05.2023

Prvá vec, čo sa mi na úradníckej vláde nepáčila je to, že ako prioritu majú vydávať 2% HDP na zbrane, hoci napríklad oveľa bohatšie Nemecko toľko nevydávalo, lebo vraj nemajú z čoho! Už týmto boli u mňa odpísaní, že prvý znak lokajstva nevedieť sa zastať vlastného štátu a svojich občanov ako napríklad Nemci. A už počúvame o ďalšom znaku lokajstva, že [...]

Veľmi odporúčam prečítať si ukážku, ako si SME predstavuje správnych voličov!

29.05.2023

Začína to Miklošovou otázkou v nadpise článku: „Máme vôbec na vlastnú štátnosť? Zaslúžime si slobodu a nezávislosť? Len štyridsať percent z nás netrpí úplnou pomätenosťou.“ A končí: „Máme vôbec na vlastnú štátnosť? Zaslúžime si slobodu a nezávislosť? Tiež o tom už roky pochybujem!!!!!“ Radím [...]

Robert Fico

Smer kritizuje mediálnu kampaň, ktorú má na Slovensku organizovať NATO

04.06.2023 11:38

Fico to považuje za priamy zásah do volebnej kampane na poškodenie opozície.

Polícia / Pomáhať a chrániť / Policajné auto /

Zavolali vám z Interpolu? Pozor, ide o podvod, varuje polícia

04.06.2023 11:15

Polícia upozorňuje na podvodné telefonáty, ktorých cieľom je získať vzdialený prístup do mobilu poškodených.

Hong Kong Tiananmen Anniversary

Spomienka na masakru na Námestí nebeského pokoja? V Hongkongu sa zatýkalo

04.06.2023 10:08

Hongkong v minulosti pietne akcie povoľoval, v posledných rokoch však úrady spomienkové akcie potláčajú.

India vlaky zrážka

India minula miliardy na modernizáciu vlakov, bezpečnosť pokrivkáva

04.06.2023 09:49

Piatková zrážka vlakov v štáte Odiša bola v Indii najhoršia v 21. storočí.