Založ si blog

Súčasní lekári odborníci sú ako za čias černobyľskej havárie

„Ideológia bola na prvom mieste, nie človek,“ hovorí historik František Neu­pauer.“

 

Rovnakých vedcov, lekárov a odborníkov máme aj dnes. Aj dnes je pre nich viac ideológia a poplatnosť, ak nie aj predajnosť byrokratickým štruktúram, ktoré viac slúžia ideológii než zdraviu ľudí, hoci sa volajú medicínske a liekové inštitúcie. Lieky schvaľujú na základe korupcie a vakcíny podľa politických plánov!

 

 

infovojna 24.2. o odborníkoch lekároch a vedcoch a ich predajnosti ako za čias Černobyľu, hneď po rozhovore so Štubniakom.

 

od 47 min do 52 min – historické záznamy ako vtedy lekári odborníci klamali a pomáhali klamať!

 

 

„Čo poradíte občanom? No, musia nám predovšetkým dôverovať!“

 

https://www.infovojna.sk/prehravac/dopoludnie-na-infovojne-s-adrianom-2422021/?m=1

 

 

Ako Slovensko zasiahla radiácia?!

 

„Hrozivý rádioaktívny mrak však ohrozoval aj zvyšok Európy, Slovensko nevynímajúc.

 

Na počiatku bol Černobyľ utajovanou katastrofou. Bezprostredne po výbuchu reaktora nikto z kompetentných nevaroval obyvateľov Ukrajiny ani okolitých krajín. Naši pohlavári dokonca vyhnali na prvomájové oslavy tisíce ľudí. „V tento deň hovoríme o zaznamenaní najvyšších hodnôt škodlivých látok. A v uliciach pochodovali ženy a deti. A práve ony boli najzraniteľnejšie. Ideológia bola na prvom mieste, nie človek,“ hovorí historik František Neu­pauer.

 

Nad územím Československa preletel černobyľský mrak celkovo trikrát: 30. apríla, 3. až 4. mája a 7. mája 1986. A práve druhá vlna najviac zasiahla územie západného Slovenska. Boli to najmä okresy Dunajská Streda, Komárno, Žiar nad Hronom, Galanta či Nitra,“ priznáva Terézia Melicherová, špecialistka na radiačný monitoring SHMÚ.

 

Kontaminované potraviny?

Rádioaktívne látky sa podľa Greenpeace dostali v tom roku aj do našich potravín. „Keď ľudia konzumovali obilniny z úrody toho roka, rovnako ako mlieko a mäso zo zvierat kŕmených senom skoseným počas jari a leta,“ konkretizuje riaditeľka Greenpeace Slovensko Marta Kabinová. Podľa veľmi opatrných odhadov mala radiácia z Černobyľa spôsobiť na našom území celkovo 450 až 1 200 predčasných úmrtí, väčšinou v dôsledku rakoviny vyvolanej ožiarením. Presná štúdia, koľko ľudí zomrelo v dôsledku černobyľskej katastrofy, však neexistuje.

 

V deň černobyľskej tragédie mal Ľubomír Klocok (69) službu na Lomnickom štíte. O havárii sa však dozvedel až o niekoľko dní. „V deň tragédie na Lomnickom štíte silno pršalo a my sme vôbec netušili, že sa niečo stalo. Nikto nás neinformoval, neboli vyhlásené žiadne opatrenia ani obmedzenia,“ spomína na osudné dni. Na
druhý a tretí deň bolo veľmi pekné počasie, svahy boli plné lyžiarov. Po pár dňoch prišli podľa jeho slov na štít nejakí ľudia z Prahy s prístrojmi a merali tam radiáciu. „Dodnes neviem, kto to bol. Na vetrovke kolegu Ľuda, ktorý v deň havárie zmokol, namerali nejaké hodnoty radiácie,“ porozprával o kolegovi, ktorého správa vystrašila. Oni na štíte radiáciu nemerali. Napriek tomu vznikla fáma, ktorá sa traduje roky.“

 

 

„Ideológia bola na prvom mieste, nie človek,“ hovorí historik František Neu­pauer.“

 

Rovnakých vedcov, lekárov a odborníkov máme aj dnes. Aj dnes je pre nich viac ideológia a poplatnosť, ak nie aj predajnosť byrokratickým štruktúram, ktoré viac slúžia ideológii než zdraviu ľudí, hoci sa volajú medicínske a liekové inštitúcie. Lieky schvaľujú na základe korupcie a vakcíny podľa politických plánov!

 

 

Denník N:

 

Vakcíny môžu zlepšiť americko-európske vzťahy

 

 

„Akokoľvek to môže znieť čudne, vakcíny sú teraz kľúčom k oživeniu transatlantického vzťahu.

 

Najrýchlejším spôsobom, ako to dosiahnuť – a pritom posilniť transatlantické vzťahy – je spoločná americko-európska výroba vakcín v Európe.

 

Spolupráca pri cezhraničnej, ba transatlantickej výrobe a distribúcii vakcín je účinnejším spôsobom, ako podporiť diplomatické ciele, ako je iba jednoduchý predaj vakcín Európanom.

 

Pretláčaním spoločných vakcínových podnikov by sa zvýšila národná bezpečnosť USA aj bez ďalších výdavkov na obranu. Rovnako ako si USA upevnili svoje vzťahy s Európou po druhej svetovej vojne pomocou Marshallovho plánu, mali by teraz povzbudzovať výrobcov vakcín…“

 

 

 

Pre našich lokajov, zbabelcov a pudlíkov je to len geopolitika a nezaujíma ich zdravie ľudí, inak by sa zaujímali o záchranu životov a včasnú liečbu!

 

 

Aj v tej dobe som bola tak sprostá, že som sa ako tehotná s prvým dieťaťom zbytočne a len konšpiračne bála a nechodila som pre istotu v tých dňoch von a prestala som piť mlieko v siedmom mesiaci tehotenstva, keď nás tak klamali, že celkom nič nehrozí a nikde nič odborníci nenamerali! Aj vtedy nám nadávali, že len vymýšľame a zveličujeme a nič také sa nestalo a zbytočne zveličujeme, aby ste sa až po toľkých rokoch zo seriálov dozvedali, čo sa vtedy dialo!

 

 

Aj o týchto súčasných lekároch odborníkoch sa raz budú točiť seriály, ako boli poplatní súčasnému režimu a súčasnej korupcii, keď v čase pandémie Európska únia zatajovala obyvateľom možnosť včasnej liečby a nechala v tisícoch zomierať ľudí a len kvôli svojim obchodom a geopolitike. Tiež budú o tom historické záznamy, čo sa už v tejto dobe hovorilo v médiách, ako sa cenzúrovali správy o včasnej liečbe a existujúcich liekoch, lebo prednosť mala geopolitika a obchodné záujmy výrobcov liekov a vakcín. Diváci budú ešte viac zhrození, čo za vedcov a lekárov odborníkov sme mali v dnešnej dobe. A verte, budú sa o tom točiť filmy, ako to bolo aj o Černobyle.

 

 

 

 

 

Otvorený list primátora mesta P. Antala krajskej odborníčke pre všeobecné lekárstvo za Banskobystrický kraj

 

„Ako je možné, že z vašej pozície dokážete všeobecným praktickým lekárom vsugerovať takéto tvrdenie, keď hlavný (nie krajský) odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecné lekárstvo MUDr. Adriana Šimková, PhD., hlavný odborník MZ SR pre infektológiu a tropickú medicínu, prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc. a hlavný odborník MZ SR pre anestéziu a intenzívnu medicínu doc. MUDr. Jozef Firment, PhD. vydajú usmernenie s názvom Ivermektin v nemocničnej a ambulantnej praxi lekára, v ktorom odporúčajú jeho používanie pri liečbe COVID-19. 

Dokonca sa v ňom píše: „Ivermectin (IVM), antiparazitárny liek, ktorého objav získal Nobelovu cenu v roku 2015, preukázal v laboratórnych štúdiách veľmi silné, antivírusové a protizápalové vlastnosti aj proti SARS-COV-2 a pri COVID-19. Za posledné mesiace viaceré kontrolované klinické štúdie z mnohých centier a krajín na celom svete hlásia konzistentné a výrazné zlepšenie výsledkov pacientov s COVID-19 pri liečbe, ak do nej bol začlenený ivermectin. V súčasnosti sa podávanie ivermectinu hodnotí ako potenciálna liečba COVID-19. Očakáva sa, že IVM pomôže pri zmierňovaní príznakov, znižovaní vylučovania vírusu pacientom a urýchli prepúšťanie pacientov s miernym a stredne ťažkým COVID-19. Všeobecne je liek dobre znášaný.“

Uvedené vyjadrenie je v úplnom rozpore s vašim tvrdením, pričom jeho autori patria z odborného alebo funkčného pohľadu pre mňa a verím, že aj pre odbornú obec medzi popredné autority v tejto oblasti na Slovensku. Napriek tomu, že vy tvrdíte, že doposiaľ žiadna valídna štúdia nepotvrdila efekt ivermektínu, citovaní odborníci sa na laboratórne štúdie odvolávajú.

Okrem toho ste asi nezachytili informáciu, že vysokú účinnosť liečby COVID-19 ivermektínom potvrdili desiatky publikovaných vedeckých štúdií – aktuálne je takých štúdií  už 71, z toho 34 už prešlo procesom peer review, 24 bolo kontrolovaných randomizovaných štúdií, pričom  100% z nich potvrdilo pozitívny účinok liečby, veľká väčšina veľmi výrazný účinok. Tieto čísla nie je ťažké si dohľadať, ak budete mať záujem.

 

Viete o tom, že ivermektín je zaradený v zozname oficiálnych liečiv WHO v tzv. Essential medicine list (najefektívnejšie a najbezpečnejšie lieky), dokonca základných liečiv pre deti a dodnes bolo stovkám miliónov ľudí podaných už viac ako 4 miliardy dávok tohto lieku? Za 40 rokov jeho používania bolo v súvislosti s ivermektinom hlásených len 4600 vedľajších účinkov. Povinnosť hlásenia má každý lekár a zdravotnícke zariadenie, takže verím, že poukážete na konkrétne zdravotnícke zariadenie, ktoré spomínate a ktoré tento vedľajší účinok hlásilo MZ SR a ŠUKL, tak ako im to ukladá zákon. Vy osobne sa cítite byť kompetentnejšia posudzovať bezpečnosť tohto lieku ako WHO? Pre Vašu informáciu Vám dávam do pozornosti aj skutočnosť, že  Státní ústav pro kontrolu léčiv ČR dňa 4.3.2021 uznal,  citujem hovorkyňu tohto ústavu Kláru Brunclíkovú: „dosavadní poznání ukazuje na relativně dobrý bezpečnostní profil ivermektinu“.  Pani doktorka obrátili ste sa na náš ŠUKL s rovnakou otázkou o bezpečnosti tohto lieku? Toto by bol z môjho pohľadu korektný  a profesionálny prístup a úprimná snaha pomôcť.

Vo vašej žiadosti o vyjadrenie sa právnickej kancelárii k zodpovednosti lekára za podanie lieku píšete, že „MZ SR vydalo stanovisko, v ktorom potvrdilo len svoje povolenie len na dovoz daného lieku na Slovensko na žiadosť niektorých hlavných odborníkov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, a deklarovalo, že zodpovednosť za predpis daného lieku je na predpisujúcom lekárovi”. Bohužiaľ musím konštatovať, že buď zavádzate alebo nemáte naštudované základné rámce spojené s aktuálnym využitím lieku ivermektin na Slovensku.

Od 26.1. do 26.7. 2021 je tento konkrétny liek  nielen povolený ministrom zdravotníctva SR nielen na dovoz na Slovensko, ale taktiež je povolené jeho terapeutické použitie v indikácii prevencia a liečba ochorenia COVID-19. To je dosť zásadný rozpor. Je pre mňa skutočne zarážajúce, že krajská odborníčka pre všeobecné lekárstvo pre BB kraj túto základnú vec neovláda, alebo zámerne nespomína. Liek ivermektín je na Slovensku povolený na terapeutické účely, čiže predpísať pacientovi ho môže ambulantný lekár a pacient si ho na predpis môže vyzdvihnúť v lekárni.“

(krátené)

 

 

Reaguje šéf lekárnickej komory na aktivity samospráv

 

„Európska lieková agentúra (EMA) navyše tento týždeň zverejnila, že vôbec neodporúča použitie ivermektínu pri prevencii a liečbe covidu mimo klinických štúdií.“

 

 

Odvolávajú sa na byrokratické štruktúry EMA ako na nejaké politbyro!

 

 

 

 

Boj našich lekárov odborníkov proti docentovi Törökovi. Nemá mať mediálny priestor!

 

 

 

„Výborný príspevok, veľká škoda, že Informácie tohto typu bežný občan nedostane.“
VIDEO – určite si pozrite video o schvaľovaní vakcín od EMA a ich následnom sťahovaní z obehu:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Centrum cenzúruje aj články z Postoja

11.09.2021

Centrum cenzúruje aj Postoj. Vyskúšala som, či sa dá poslať cez centrum Danišov článok z Postoja a nedá, znovu mi prišiel výhražný oznam, že vyhodnotia obsah môjho súkromného listu a odmietajú ho doručiť. Je to teda absurdné, aby si občania nemohli posielať obsah z Postoja! Akokeby Postoj bola nejaká alternatívna konšpiračná stránka. Zaujímalo by ma, či rovnako [...]

Prymula: „To, čo sa deje na Slovensku, to je skutočne experiment! „

10.09.2021

„Pokud totiž očkování proběhne, budou mít očkovací data ze Slovenska o očkování dětí obrovskou cenu, protože Pfizer bude moci data předložit americké FDA, že došlo k uskutečnění in vivo plošné studie v jedné zemí Evropské unie, konkrétně na Slovensku. A to bude silný argument pro to, aby FDA kývla a povolila vakcínu pro děti od 5 let i v USA. Kolik [...]

„Tí, čo sa nezaočkujú, budú naďalej nosiť rúška! “

07.09.2021

Matovič odkazuje ľuďom: „Tí, čo sa nezaočkujú, budú naďalej nosiť rúška!“ „Premiér Igor Matovič vyslovil svoju predstavu o tom ako prinútiť ľudí dať sa zaočkovať. Okrem toho, že zrejme bez očkovania, alebo PCR testu nebudú môcť cestovať do zahraničia, premiér navrhuje, aby nezaočkovaní ľudia nosili na Slovensku naďalej rúška.“ [...]

očkovanie v škole, Zvolen

Stredoškolákov zaočkovali priamo v gymnáziu

17.09.2021 20:15

Na pôde zvolenského Gymnázia Ľudovíta Štúra spustili v piatok očkovanie študentov.

lipšic

Lipšic má podozrenie, že ho sleduje SIS. Šeliga to chce riešiť na mimoriadnom výbore

17.09.2021 20:13

Špeciálny prokurátor pred piatkovým rokovaním Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, na ktorý bol prizvaný, naznačil, že ho cestou prenasledovalo auto s neexistujúcimi 'ešpézetkami'.

Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa

Na Úrade inšpekčnej služby zrealizuje výbor poslanecký prieskum

17.09.2021 18:52, aktualizované: 19:42

Predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa o tom informoval po mimoriadnom zasadnutí k situácii v bezpečnostných zložkách.

Boris Kollár

Ak siahnete na Santusovú, povalím vládu, povedal údajne Kollár

17.09.2021 18:37

Premiér stretnutie nepoprel.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 973
Celková čítanosť: 3803058x
Priemerná čítanosť článkov: 3909x

Autor blogu

Kategórie