Založ si blog

Dobre si rozmyslite, či chcete náboženstvám do parlamentov dláždiť cestu!

„Ako upozorňuje Kormanová, z hľadiska katolíckej morálnej teológie sa však výhrada vo svedomí týka aj prípravkov vyvinutých neetickým spôsobom, ide napríklad o niektoré druhy vakcín, ktoré sa vyvinuli na ľudských embryonálnych líniách a kultúrach, a taktiež o prípravky, ktoré pomáhajú pri metódach umelého oplodnenia.

 

„V prípade záujmu môže pacient na základe tejto vizitky buď navštíviť osobnú stránku lekárnika za život, kde sa dozvie osobné dôvody lekárnika na uplatnenie si výhrady vo svedomí a kde tiež narazí na odkazy už existujúcich projektov, ako napríklad poradňa Alexis alebo gynekologické poradne, či núdzové centrá.

 

s tým, že chcú tiež zhromažďovať dáta o tom, kto, kedy a aké prípravky na ovplyvnenie reprodukcie či iné eticky chybné prípravky si v lekárňach na Slovensku žiada, a tak pomôcť lepšie cieliť pro-life kampane a reálnu pomoc pre pacientov.“

 

https://www.postoj.sk/49190/veriaci-lekarnici-zakladaju-odbory-chcu-riesit-vyhradu-vo-svedomi

 

Nemám nič proti vede, ale nie v mene náboženstiev!

 

===

 

Takže, moslimovia budú môcť žiadať, že nepredajú mäsové výrobky s ktorými kvôli náboženstvu nesúhlasia alebo vegetariáni žiadne. Kuchárky zas odmietnu variť jedlá z niektorých výrobkov alebo zo žiadnych.

Moslimovia sa môžu dožadovať pokrývok hlavy alebo burkín, oddelených priestorov žien a mužov, lekárov podľa pohlavia. 

Vzniknú nám oddelené právne systémy v jednom štáte v Európe, toto bude dôsledkom.

 

Aký je medzi týmito extrémistami rozdiel? Štáty a celá Európska únia sa začne viazať na náboženstvá a bude ich presadzovať do zákonov. Tým vznikne také oddelenie občanov, že budú vznikať medzi nimi len napätia a medzi ich extrémistami násilnosti až vraždy. Vraždy vyprovokujú narastajúci terorizmus. A terorizmus umožní zavádzanie totálnej kontroly nad občanmi, lebo v strachu pred terorizmom s tým budú súhlasiť! Ešte sa budú sami dožadovať totálnej kontroly v strachu o život.

 

A presne to je tým zámerom, prečo sa to všetko deje a prečo umožňujú, aby sa to dialo. Keď sa dvaja mlátia, tretí ich ovládne a má pod kontrolou. 

 

Robia niečo ľudia, aby sa tak nestalo? 

 

Robia všetko preto, aby sa tak stalo, keď podporujú extrémistov na obidvoch stranách. 

 

 

Postoj:

 

Opačné extrémy sa potrebujú

 

„Narážka na temné obdobie našich dejín je dnes namieste. V tridsiatych rokoch sme tu mali tiež dve extrémne ideológie, stojace na opačných brehoch, ktoré si boli navzájom najväčšími nepriateľmi. Niektorí historici dokonca tvrdia, že strach z boľševizmu bol významným zdrojom vzniku fašizmu.

Kto vtedy kritizoval fašizmus, bol fašistami obvinený z toho, že je komunista. Kto kritizoval komunizmus, čelil obvineniu, že je fašista (všimnime si, že kto dnes kritizuje Kuffu za jeho politické aktivity, je ním a jeho prívržencami okamžite označený za príslušníka opačného extrémne-ideologického brehu, aj keby išlo o jeho hodnotového spojenca).“

 

Ja tu dodám, že celkom rovnako, kto dnes kritizuje extrémy u liberálov, ktoré len roznecujú extrémizmus na opačnej strane, je nimi okamžite označený za príslušníka opačného extrému a to aj keď ide o samotných liberálov a hodnotových spojencov.

 

„Dnes tu máme podobnú situáciu. Dve extrémne ideológie, ktoré sa navzájom živia a navzájom potrebujú. Skinhedi na jednej strane a ľavicoví progresívci, pre ktorých ani demokratické hodnoty nie sú prekážkou (zatiaľ hlavne v západnej Európe). Rast jednej podnecuje rast extrému na strane druhej.“

 

Ja tu dodám, že miesto toho, aby boli extrémisti brzdení najväčšou masou ľudí uprostred, ktorí nie sú extrémisti a ktorí chcú zastaviť extrémistov na svojej strane, sú svojimi vlastnými extrémistami nútení, aby sa „vyfarbili“, ku ktorým extrémistom patria! Vlastní vlastných prenasledujú na obidvoch stranách, aby sa „vyfarbili“ a vyprofilovali do extrému ich strán!

 

Rozumiete tomu, že obidve strany nútia masy uprostred, aby patrili do niektorého extrému?! Že sa tu presne takto roztáča extrémizmus?

 

Kedy vám to dôjde? Keď sa ľudia budú vzájomne aj vraždiť? 

Alebo chcete tvrdiť ako totálne naivní, že také niečo sa nemôže v Európe stať a diať?

 

Akú inteligenciu majú ľudia, čo si neuvedomujú, že extrémizmom sa extrémizmu nezbavíte? Ale že ho naopak len roztáčate?

 

„Vzhľadom na rastúcu nenávisť voči „tým druhým“, ktorá panuje na oboch brehoch, ktoré sú čoraz širšie, dnes by sme sa vzhľadom na historickú skúsenosť už mali báť, že z tohto môže vzísť čokoľvek.

Vážnou chybou je aj označovanie liberalizmu za nepriateľa. To, čo Kuffa kritizuje, nie je liberalizmus, ale jeho spotvorená ľavicovo-progresivistická verzia. Politický liberalizmus je produktom kresťanskej kultúry založenej na dôstojnosti ľudskej osoby a Kristových slov „cisárovi cisárovo, Bohu Božie“, o oddelení moci a viery, najdôležitejšom politologickom výroku v dejinách.

V očiach mnohých kresťanov sa liberalizmus a humanizmus dnes definuje ako nepriateľ. My kresťania by sme k nim však mali pristupovať nie ako k protivníkom, ale ako k svojim vlastným „janičiarskym“ deťom, ktoré nám boli unesené a my by sme sa ich mali snažiť získať naspäť, vrátiť im pôvodné hodnoty.“

https://blog.postoj.sk/49123/preco-marian-kuffa-hlada-spojencov-medzi-krestanskymi-liberalmi

 

 

Odmietam Európu, ktorá sa chce viazať na náboženstvá a roznecovať tým náboženský extrémizmus. Pokoj v Európe a ľudská rovnoprávnosť v Európe zostane zachovaná len v tom prípade, keď budeme mať jednotný právny systém v štátoch, ktorý sa neviaže na náboženstvá.

Náboženstvá boli celé ľudské dejiny zneužívané a rovnako aj teraz ich chcú na zavedenie totality zneužiť.

A to sa nemôže udiať, pokiaľ sa ľudia nezačnú vzájomne vraždiť a preto sami volať po zavedení totálnej kontroly na ich ochranu.

 

Toto je veľmi dôležitý článok pre tých, čo sa neobávajú novej totality:

 

Totalita budúcnosti bude vďaka technológii totálnejšia

 

„Diktatúra v prostredí informačného postindustriálneho veku, s tovarmi a službami šitými na mieru, už nebude potrebovať vraždiť a k násiliu sa bude uchyľovať len minimálne. Technológia jej dá totiž prostriedky, aby zlomila dušu hocijakého disidenta bez toho, aby sa jeho tela musela čo i len dotknúť. 

 

„Staré hrôzovlády sa obmedzovali na to, aby človeka uzamkýnali do jeho súkromného života,“ napísal v minulom storočí kolumbijský spisovateľ Nicolás Gómez Dávila. „Tie nové radšej uprednostňujú, že človek má čoraz viac iba verejný život. Aby ho skrotili, stačí spolitizovať všetky jeho gestá.

 

Najmodernejšou ukážkou zneužitia technológií na špehovanie a dosiahnutie autocenzúry občanov je čínsky kreditný systémV ňom má každý občan určenú svoju bonitu podľa toho, ako dodržiava nariadenia vlády a zákony. Nielen to, či kradne alebo platí načas, ale aj to, či nemá záznam za kritizovanie režimu. Ak áno, stráca body a nemôže si napríklad kúpiť letenku.

 

Presila technológie voči jednotlivcovi bude vecou, ktorá zmení praktiky diktatúr. Winston Smith, hlavný hrdina Orwellovho románu, sa v jeho závere ocitne v „Miestnosti 101“, čo je akási sofistikovaná mučiareň „ministerstva lásky“  donucovacieho orgánu totalitného režimu.“

 

Ja tu dodávam, že po týchto voľbách už budeme mať „ministerstvo cenzúry“, teda našej „ochrany“ a „dobra“, nakoľko ste správny „európsky“ človek. K tomu nás vedie už terajší extrémizmus! Ale nemyslite si, že nezomelie aj liberálov! V čom sú už zas liberáli naivní, keď si myslia, že nie.

Štyri slobody

Obrana pred tým, aby štát a jeho inštitúcie, napríklad tajná služba, zbierali či mali prístup k zbieraným informáciám o jednotlivcoch, by mala byť kľúčovou stratégiou v boji za udržanie slobody a proti nastoleniu mäkkej či tvrdej diktatúry.

Ďalšou nutnou slobodou je sloboda nepozorovane sa pohybovať a stretávať. Toto bolo kľúčové pre akúkoľvek disidentskú činnosť. Známy je obraz, ako Václav Havel pravidelne prichádzal autom na odľahlú poštu, kde ho nikto nepozná, objedná si zahraničný telefonát cez telefónny automat, nadiktuje protivládny článok do zakázaného rádia a potom spokojne nepoznaný odchádza.

 

Ďalšou slobodou, na ktorej by nám malo záležať, je sloboda narábať s peniazmi bez toho, aby o tom niekto vedel.

 

Táto sloboda sa nedá zabezpečiť inak ako zachovaním hotovosti. Iste, existuje mnoho dobrých dôvodov zrušiť hotovosť.

 

No hotovosť je kľúčovým nástrojom odboja proti totalitnému režimu. Bezhotovostný systém umožňuje totálnu kontrolu vašich zvykov. Kontrolu nad tým, aké knihy si kupujete, či ste si kúpili tlačiareň, fotoaparát, stovku USB kľúčov, na ktorých chcete šíriť protivládny film…

 

Kto by však bol ochotný prispieť vystopovateľnou finančnou transakciou na to, aby deti človeka zatvoreného v base za protištátnu činnosť mali na prežitie? Teda, ak by to bolo ľahko zistiteľné?

 

To, čo sa dá dnes urobiť, je sťažiť mu cestu k tomuto stavu. Čo najviac obmedzovať budovanie infraštruktúry zneužiteľnej na kontrolu obyvateľov, zákonne, resp. ústavne zakotviť právo na uvedené vyššie slobody.

 

No toto všetko znie len ako slabá nádej pre prípad, keď štát začne vo veľkom využívať dostupné technológie na kontrolu obyvateľov, aby ich donútil žiť v totalitnom režime. To, čo sa dá dnes urobiť, je sťažiť mu cestu k tomuto stavu. Čo najviac obmedzovať budovanie infraštruktúry, zneužiteľnej na kontrolu obyvateľov, zákonne, respektíve ústavne zakotviť právo na uvedené vyššie slobody.

 

V prípade prudkého nástupu nejakého nového totalitného režimu to síce stačiť nebude, no diktatúry väčšinou prichádzajú zakrádavo. A vtedy každé poleno hodené pod nohy má význam.

https://www.postoj.sk/49086/totalita-buducnosti-bude-vdaka-technologii-totalnejsia

 

Ak si myslíte, že extrémistickí konzervatívci, by nechceli zbierať údaje:

 

„s tým, že chcú tiež zhromažďovať dáta o tom, kto, kedy a aké prípravky na ovplyvnenie reprodukcie či iné eticky chybné prípravky si v lekárňach na Slovensku žiada, a tak pomôcť lepšie cieliť pro-life kampane a reálnu pomoc pre pacientov.“

 

https://www.postoj.sk/49190/veriaci-lekarnici-zakladaju-odbory-chcu-riesit-vyhradu-vo-svedomi

 

Aj títo extrémisti by chceli rovnakú kontrolu, keby k tomu mali moc a na svoje etické kampane, bez ohľadu na to, či to chcete alebo nie a či chcete toto náboženstvo alebo nie. A rovnakú kontrolu budú chcieť aj moslimovia, keby sa zas ich extrémisti dostali k moci, na čo už majú tiež svoje politické strany.

A budú sa dožadovať len toho istého! A počtom voličov vás raz prevážia!

Takže dobre si rozmyslite, či chcete náboženstvám do parlamentov dláždiť cestu!

 

 

A hore som zdôraznila poradňu Alexis, ktorú vypichli ako pomoc ženám v nudzi. Tak sa pozrite, ako extrémistickí konzervatívci dokážu naozaj pomáhať ženám v tejto zdôraznenej poradni na ktorú sa odvolávajú ako na pomoc:

 

Poradňu Alexis nájdeme teda len v Bratislave?

„Petra Badániová: Od januára máme pobočku už aj v Banskej Bystrici. Ale kým sa tam rozbehne osobné poradenstvo, chvíľu to potrvá.

Sme maličká poradňa, v Bratislave to robíme dve ženy. Otvorili sme aj pobočku v Banskej Bystrici, kde máme jednu kolegyňu. Doteraz však v našej poradni pracovala len jedna kolegyňa. Za prvých sedem mesiacov tohto roka sme mali 150 kli entok, čo naznačuje, že záujem o naše služby má stúpajúcu tendenciu.“

 

Prisámbohu, keby sme tu mali toľkých dobrovoľníkov, ako máme náboženských fanatikov, tak by ich dnes nebolo v parlamente 26 a v takej poradni na celé Slovensko dve. Koľko ich je v tých ďalších? Ale nie na ideologickú podporu, ale praktickú pomoc, aby prežili v chudobe aj pri štvrtom, piatom a šiestom dieťati? Rozumiete tomu, že keď žena príde tehotenstvom o zárobok, tak j u a jej už povedzme tri deti nezachráni darovaný kočík?

Viete si vy vôbec predstaviť chudobu matiek s deťmi v núdzi, keď ich chcete trestne stíhať za to, že ďalšie štvrté, piate, šieste nechcú mať? A viete aj niečo iné, než ich za to nútiť k adopciám? 

Však teda dajte zákonom, že žiadne prvé a druhé tehotenstvo sa nebude riešiť potratom, ale neprenasledujte mnohodetné matky! Len tým, čo majú maximálne dve, by ste ešte dokázali pomôcť pri milodaroch, ale nehrajte sa na pomoc mnohodetným matkám! 

 

 

„Potom sú aj okrajové prípady, napríklad týrané ženy, alebo ženy s inými problémami, ktoré my neriešime. Ale vždy sa im snažíme odporučiť iné organizácie, alebo im nájsť pomoc v ich regióne“.

 

Im pomôcť nevedia, teda o nich ani nič nevedia.

 

Domáce násilie sú okrajové prípady? Však práve také najskôr otehotnejú, keď sa nedokážu oslobodiť, lebo sú prežitím závislé s viacerými deťmi na manželovi, na prijme dvoch ľudí a nie jedného!

 

„Ale štát asi tuší, aké sú najčastejšie príčiny interrupcii. Keby chcel adresnejšie pomôcť, tak môže.

Oficiálne ich štát nevie. Žena sa rozhodne, lekár s ňou vypíše potrebné papiere a ide na zákrok. Ďalšie informácie od samotných žien už štát nemá. Tento rok sme riešili 168 prípadov žien. Pri počte vyše 6-tisíc potratov ročne je to naozaj len malá časť všetkých žien a dievčat. Takže, my vieme len o istom úzkom okruhu problémov, ale tie ďalšie problémy a príčiny potratov nepoznáme. Nevieme, či bol hlavným dôvodom vek, ekonomická situácia alebo nátlak partnera. Chceli by sme to vedieť. Na základe toho môže aj štát lepšie nastaviť systém pomoci tejto cieľovej skupine.“

 

„Nepomohlo by ženám viac to, čo robíte vy ako zákazy?

Určite by bolo lepšie, keby štát viac podporoval poradenské centrá. Treba si uvedomiť, že keď niečo zakážeme, bude to mať následky. Môžeme si povedať, že zakážeme potraty, ale chcela by som vedieť, akú pomoc ponúknu ženám. Nie len jednotlivci, ale aj štát!“

 

A takouto pomocou sa oháňa Krajniak, pričom práve tam hovoria, že keď niečo zakážeme, bude to mať následky a chceli by vedieť, akú pomoc ponúknu ženám! A nielen jednotlivci, ale štát!

 

A kde sme sa to zo schôdze dozvedeli okrem nábožensko-filozofických úvah poslancov k téme potratov? 

Tam sa maximálne riešilo, že ako môžu ísť na adopcie a distribúcia detí od žien v núdzi k bohatším bezdetným párom. To náš štát takto mieni pomáhať matkám v núdzi? Že ich bude nútiť pod hrozbou, že inak sú vrahyne, k adopciám? 

A to je to ich slobodné rozhodnutie pre adopcie?

 

Z článku:

Keď sa parlament zmení najprv na kostol a potom na mešitu!

Ale to sa im rozdávajú rozumy:

https://www.youtube.com/watch?v=zw7PQ1VTz3Y

Lekári každý deň čakajú na súhlas na mimoriadny dovoz ivermektínu na Slovensko

21.01.2021

Keď si schválili nový liek Remdesivir za dva týždne!!! motivácia: Bol drahý a dalo sa na ňom zarábať. 21.01.2021 Čakáme na schválenie lieku, ktorý pomáha pri COVIDE-19 . „Súhlasí s odborníkmi, ktorí pri liečbe ochorenia na COVID-19 odporúčajú liek ivermektín. Podľa nej lekári každý deň čakajú na súhlas na mimoriadny dovoz ivermektínu na [...]

Viete, že vlastník centrumu bojuje proti liečbe ivermektínom?

19.01.2021

Otvorený list hlavnému poštárovi! Isteže, takému vlastníkovi, len poštárovi, by mohlo byť jedno, čo si ľudia píšu, ale jeho kamarátom by mohli pokaziť obchody s testovaním a vakcínami, keby sa nebodaj vyliečili. Alebo máte lepší nápad, prečo hlavnému poštárovi záleží na tom, aby sa ľudia na Slovensku nič nedozvedeli o liečbe lacnými liekmi? Napríklad ja [...]

Aké dôkazy mal Sabaka na Remdesivir?

18.01.2021

TYZDEN.SK 17.1.: „Ministerstvo zdravotníctva rozhoduje o tom, či sa na Slovensku bude môcť používať liek, ktorý podľa mnohých štúdií a skúseností lekárov vykazuje dobré výsledky pri liečení pacientov s covidom-19.Existujú však odborníci, ktorí vyzývajú vyčkať a počkať si na výskumné štúdie. Nabádajú k opatrnosti a k tomu, aby ľudia nepodliehali [...]

balistická raketa

Hovorkyňa Bieleho domu: Biden navrhol Rusku predĺženie zmluvy Nový START

22.01.2021 09:17

Zmluva obmedzuje počet amerických a ruských strategických jadrových zbraní.

Biden

Biden začal zostra. Aj s Čínou

22.01.2021 07:30

Aká bude Amerika demokratického prezidenta Joea Bidena? Všetci pozorne sledujú jeho kroky a snažia sa z nich vyčítať, aký postup zvolí.

Bernard Papánek

Zomrel 101-ročný hrdina druhej svetovej vojny Bernard Papánek

22.01.2021 00:50

V nedeľu sa dožil krásnych 101 rokov, tento štvrtok zomrel. Slovensko stratilo Bernarda Papánka, jedného z najdlhšie žijúcich vojenských veteránov.

Koronavírus / Testovanie / Covid /

Anketa: Čo si myslia o skríningovom testovaní starostovia?

22.01.2021 00:00

Na Slovensku prebieha skríningové testovanie, najväčší nápor bude počas víkendu. Ako sa na to pozerajú starostovia?

Štatistiky blogu

Počet článkov: 837
Celková čítanosť: 3080572x
Priemerná čítanosť článkov: 3680x

Autor blogu

Kategórie