Založ si blog

Ľudia to poznajú pod názvom „Konšpiračná teória o chemtrails“

Keďže je leto, bola som na dovolenke, kde nebolo wifi. Po návrate som ako prvé prebehla, čo písali tunajší blogeri za ten čas, čo som tu nebola. Veľmi oceňujem blogy na Pravde, lebo prinášajú názory obyčajných ľudí a nie novinárov a teda názory ľudí, aké ich majú a nie, aké by sme mali povinne mať, lebo také si niekto pre noviny zaplatil u novinárov. Ako nedávno napísal Nautilus, že je to tu Mekka nejakých odbojárov – ľudí, čo sú tvrdohlaví a tvrdohlavo si myslia, čo si chcú myslieť a nie to, čo by si len mali myslieť.

Aj mňa tu doviali trpké skúsenosti so slobodou slova, keď ako veľkú krivdu vnímam, že verím veciam, ktoré sa potom ukázali ako pravdivé a neverím veciam, ktoré sa ukázali ako nepravdivé, že to nemôžem. Vnímam ako veľkú krivdu, keď pravdivé veci volajú konšpiračné a nepravdivé pravdou. Preto som sa začala venovať konšpiráciám, či sú pravdivé alebo nie sú a v čom sme sa teda previnili, keď im veríme alebo neveríme.

Zatiaľ som prebrala len dve konšpirácie, že migranti sú vraj väčšinou muži a druhú, že migranti sú vraj väčšinou ekonomickí migranti. Za tieto dve konšpirácie, že sú nepravdivé, som si vytrpela najviac, že keď si to myslím, tak som nejaký horší človek. To sa ma veľmi dotklo, lebo nakoniec sú tieto dve konšpirácie pravdivé a za mesiace prenasledovania, že to si myslieť nemôžem a nemám, sa mi ešte nikto neospravedlnil!

Kde zmizli propagandisti, čo ma za tieto dve konšpirácie prenasledovali a volali ma konšpirátor a fašista? Kde teraz tí propagandisti zmizli?

 

Bojujem tu o svoje právo a právo aj iných ľudí, aby sme sami mohli posúdiť, čo budeme alebo nebudeme považovať za konšpiráciu. Pri týchto dvoch konšpiráciách pripomínam, že to neboli konšpirácie, ale boli to pravdivé informácie.

 

Zjednodušene „konšpirácií“ je tak veľa aj v mainstreame, že mnohým konšpiráciám som neverila a ešte aj tie sa ukazujú ako pravdivé. Jednou z nich je najznámejšia konšpirácia o „chemtrails“, pre ktorú sa vysmievajú alternatívne médiá, že majú až také hlúpe konšpirácie.

Tak tejto som NEVERILA a celkom rovnako jej NEVERILI ani mnohé alternatívne médiá, ako napríklad Slobodný vysielač alebo Hlavné správy alebo Slobodný výber. Od tohto sa mnohé alternatívne médiá doslova dištancovali, že až takejto konšpirácii oni NEVERIA a až takí konšpiratívni nie sú a ani nebudú! S týmito konšpiráciami už nechcú mať nič spoločné.

 

A teraz posúďte, koľko je aj na tejto ukážkovo vysmievanej konšpirácii pravdy. Musím napísať, že som prekvapená, že aj keď alternatívne médiá, čo ju šírili, nepoznali účel toho, čo popisovali, poukazovali na tieto úkazy opodstatnene, že niečo také sa deje.

 

Takže uvidíme, či napokon o „chemtrails“ nebudú písať aj v mainstreame, ako o vynikajúcom nápade na obmedzenie nárastu globálnej teploty a znižovanie rizík s vyššími teplotami, čo všetko môže potenciálne pomôcť zvrátiť globálne zmeny klímy kvôli oteplovaniu. No nebudú to volať „chemtrails“, ale „stratosferická aerosolová injektáž SAI“ – metóda osevu stratosféry časticami, ktoré môžu odrážať slnečné teplo ako sopečné erupcie.

Niekde si to už museli skúšať, ako to funguje, ako sa o tom hovorilo aj v českej televízii, čo sa používa na zmeny počasia dnes:

 

 

Určite si to pozrite, aby ste vedeli, čo z toho už prebieha konkrétne v Česku.

 

„Procesy se neuvěřitelným způsobem urychlují a na povrch se dostávají informace, které by dříve byly naprosto nemyslitelné. Americký server Infowars dnes publikoval materiál [1], který je starý už 3 roky a byl natočen americkou televizní stanicí C-Span, ale záznam se dostává na veřejnost až nyní formou uniklého záznamu, který vlastně vůbec uniklým záznamem není. Pouze se o něm nevědělo, nemluvilo, n ikdo si ho nevšiml a hlavně nikdo o něm neinformoval. Záznam totiž zachycuje to, o čem jsem už několikrát hovořil na Svobodném vysílači CS v souvislosti s chemtrails. Nyní je to oficiálně, od této chvíle je to potvrzená technologie a podložená dokonce tvrdými čísly. Takže, k čemu došlo?

 

Dne 29. června 2016 se tehdejší ředitel Ústřední zpravodajské služby CIA John Brennan zúčastnil bezpečnostní konference amerického think-tanku Council on Foreign Relations a v závěru svého projevu odhalil to, o čem se do té doby mluvilo jen jako o sprostých konspiracích proruských webů a výplodech chorých mozků různých alarmistů. Ředitel CIA John Brennan totiž překvapeným účastníkům konference CFR přiznal existenci programu Stratospheric Aerosol Injection (SAI), tedy programu na injektáž chemických a částicových aerosolů do stratosféry s cílem odrá et z pátky do vesmíru sluneční záření, konkrétně tepelnou složku v podobě IR záření na podobném principu, jako to umí sopečný prach v atmosféře.

 

Prepis z videa jeho prejavu v češtine:

 

„Dalším příkladem je řada technologií, často označovaných kolektivne geoinženýrství, ktoré mohou potenciálne pomoci zvrátit dopady globální změny klimatu kvuli oteplování. Technologie, která si získala mou osobní pozornost, je stratosferická aerosolová injektáž, neboli SAI, metoda osetí stratosféry částicemi, které mohou pomoci odrážet sluneční teplo, podobně jako sopečné erupce. Program SAI by mohl omezit nárust globálních teplot, snížit rizika spojená s vyššími teplotami a poskytnout světovému hospodářství další čas na přechod od fosílních paliv. Tento proces je také poměrně levný. Národní rada pro výzkum odhaduje, že plné zavedení programu SAI bude stát asi 10 miliárd dolaru ročně. Jakkoli slibné to muže být, posun směrem k SAI by pro naši vládu a mezinárodní společenství znamenal řadu výzev.

Z technického hlediska by snižování emisí skleníkových plynu stále muselo doprovázet SAI, aby to mělo vliv na ostatní změny klimatu, jako je acidifikace oceánu, protože SAI by sama o sobě neodstranila skleníkové plyny z atmosféry.

Pokud jde o geopolitickou stránku věci, schopnost technologie měnit vzorce počasí a prospívat určitým regionum na ukor druhých by mohla vyvolat ostrý odpor některých národu.Jiní se mohou chopit výhod SAI a odvrátit se od svých závazku ke snížení emisí oxidu uhličitého. A stejně jako u jiných prulomových technologií, chybí globální normy a standardy, které by vedly k nasazení a implementaci SAI a dalších geoinženýrskych iniciativ.“

 

https://vimeo.com/336383100

 

Přestože John Brennan používá v projevu o programu SAI podmiňovací způsob ve smyslu, že by to bylo možné realizovat jako jednu z možností boje s oteplováním, pravda je taková, že šlo z jeho strany o formu obhajoby a prezentace něčeho, co už stejně dávno probíhá v utajení před veřejností, a to už opravdu dlouhou dobu. Brennanův projev lze proto chápat jako přípravu veřejnosti na intenzivnější použití chemtrails v blízké době, kdy už to nepůjde dále tajit, a je proto potřeba na to veřejnost připravit. Transkript celého projevu Johna Brennana najdete na oficiálních stránkách CIA [2] jako důkaz, že nejde o žádný hoax.

SAI – Program stratosférické aerosolové injektáže

Přímo šéf CIA tak přiznal, že americká vláda se podílí na programu tzv. zatemňování planety s cílem omezení dopadu tepelného záření na povrch planet. Jak už jsem dříve uváděl v pořadech na SVCS, z technologického hlediska se jedná o aerosolové směsi oxidů stříbra, kadmia, rtuti a dalších látek, které mají ve vyšších vrstvách atmosféry vytvořit film, který se bude chovat podobně jako sopečný popel, který odráží sluneční tepelné záření zpátky do vesmíru a dole na zemi se klima ochlazuje. Ten to proces je dobře popsaný a zdokumentovaný v historii, takže současné geoinženýrství se snaží tento proces industriálně napodobit a manažovat ho.

A co je zajímavé, ředitel CIA nemluvil nijak do větru a rovnou uvedl dokonce i tvrdá čísla.

Miliardy dolarů na globální stmívání nestačí, je potřeba přestat jezdit auty na spalovací motory. A Německo jde příkladem

Jenom v USA bude program SAI na rozprašování chemikálií v atmosféře stát 10 miliard dolarů ročně, a to mluvíme pouze o území Spojených států. John Brennan v projevu vysvětlil, že samotný program SAI není všelékem k zastavení oteplování planety Země, že program SAI musí být doplněn i výrazným snižováním emisí skleníkových plynů v jednotlivých zemích světa. Jak však ředitel CIA uvedl, program SAI poskytne národům světa více času na přechod od fosilních paliv k alternativním zdrojům. A právě proto největší globální automobilová firma na světě, německý koncern Volkswagen, oznámil před časem informaci, že do deseti let chce celý koncern vyrobit až 22 milionů aut čistě jenom na baterky [3].

Na tomto právě vidíte, že globalisté mají celou koncepci dokonale promyšlenou. Není již na co čekat, není potřeba už nic tajit, proto i video s bývalým ředitelem CIA se dostalo po 3 letech na veřejnost, už není potřeba nic tajit, ani dokonce to, že globalisté používají chemtrails ke globálnímu stmívání planety. Jenže ředitel CIA v proslovu uvedl ještě jednu děsivou informaci. V souvislosti s programem SAI totiž připomněl, že po technologické stránce se musí doplňovat spolu s problematikou řízené kyselosti světových moří, aby se přebytečné CO2 navázalo na mořskou vodu. Jedná se o celkem komplexní proces, který zahrnuje řízení salinity a acidity světových oceánu, to nemá smysl tady nijak detailně popisovat, ale problém je v tom, že ředitel CIA připustil, že program SAI bude mít divergentní výsledky v různých oblastech světa.

Chemtrails už od této chvíle nejsou hoax, ale je to jeden z konceptů globalistů na řízení globálního geoinženýrství

Je na tom však jedna věc, která je skvělá. Od této chvíle se vám již nikdo nebude smát, když začnete mluvit o chemtrails. Pokud se někdo takový najde, pošlete mu odkaz na tento článek s výše uvedeným videem s českými titulky. Nechť se dotyčný poučí a poslechnou si to přímo od bývalého šéfa americké CIA, kterého do funkce jmenoval Barack Obama. Ve videu to každý má natvrdo. Jedině snad, že by někdo měl tu odvahu označit Obamova šéfa CIA za proruského agenta, konspirátora a šiřitele hoaxů z dezinformačních webů. Projekt SAI je přesně takový, jak jsem o něm už před časem hovořil na SVCS, tedy technologický nástroj globalistů na zatemňování oblohy. Takže žádný hoax, ale opět další věc, která se po dlouhé a dlouhé době opět ukázala jako pravdivá a na kterou alternativa upozorňovala a sklízela za to kritiku a posměšky.“

 

Takže uvidíme, či napokon o „chemtrails“ nebudú písať aj v mainstreame, ako o vynikajúcom nápade na obmedzenie nárastu globálnej teploty a znižovanie rizík s vyššími teplotami, čo všetko môže potenciálne pomôcť zvrátiť globálne zmeny klímy kvôli oteplovaniu. No nebudú to volať „chemtrails“, ale „stratosferická aerosolová injektáž SAI“ – metóda osevu stratosféry časticami, ktoré môžu odrážať slnečné teplo ako sopečné erupcie.

 

 

GLOBÁLNÍ  APLIKACE (česká televízia rok 2008)

 

Planéta veda a globálne oteplovanie

 

moderná veda dokáže skoro zázraky, napríklad zabrániť dažďom alebo odvrátiť krupobitie

 

alebo by sa vedci pokúsili zásahom do atmosféry zastaviť globálne oteplovanie

 

všetko samozrejme nesie určité riziká

 

o nich si budeme teraz hovoriť…

 

v 40-tych rokoch s tým začali Američania a dnes sa počasie bežne vylepšuje v EURÓPE aj inde!

 

Chceme buď vyvolať zrážky alebo rozpustiť oblačnosť a to všetko robíme súborom postupov, čo voláme umelá „infekce oblaku“

 

dopravujeme do nich chemické látky, ktoré naštartujú reakcie s požadovaným účinkom

 

tie častice tam dopravujeme buď letecky, to znamená, že na krídlach lietadiel sú generátory

 

a ten dym sú mikroskopické častice

 

alebo raketami zem – vzduch, ktoré vystreľujeme

 

musia tam produkovať veľké množstvo týchto častíc

 

mraky sa infikujú rôznymi chemickými látkami s odlišnými účinkami

 

mraky sa práškujú jodidom strieborným …

 

„Je to v duchu budovatelském“ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

„Dneska nám trochu zmrzl úsměv.“

 

„Akurát, že v tom

článku nie je reč o chemtrails ako ich prezentujú konšpirátori, t.j. chemikáliami rozprašovanými za účelom ovplyvnenia zdravia či psychiki obyvateľov, ale o možnom, nocheinmal: možnom vplyve chemikálií, ktoré by sa eventuálne, nocheinmal: eventuálne rozprašovali v stratosfére za účelom regulovania dopadajúceho slnečného žiarenia, čim by sa chcelo zoslabiť globálne oteplovanie.“

https://bratislava.sme.sk/diskusie/reaction_show.php?id_theme=3071293&page=1&id_reaction=25221960&action=show_reply_form#25221960

„Osobne mi jedna vec nejde do hlavy. Ak sú chemtrails zamerané na boj proti globálnemu otepľovaniu (a pomerne dosť textov to naznačuje), prečo je táto – teoreticky pre ľudstvo prospešná aktivita tak tvrdohlavo zamlčovaná a často dokonca diskreditovaná označovaním za „konšpiračnú teóriu“ ?

Mám obavu, že to s tým práškovaním úplne ok nebude. Dajme tomu, že ropné korporácie financujú chemtrailový program, aby znížili efekty globálneho otepľovania a mohli tak ďalej inkasovať zisky z predaja ropy. Dajme tomu, že financovanie programu ich vyjde lacnejšie, než straty spôsobené poklesom dopytu v dôsledku CO2 regulácií. Stále ale zostáva otázka, prečo nie je do takéhoto projektu viac zainteresovaná aj verejnosť. Jediné vysvetlenie, čo ma napadá je, že tie látky v chemtrails asi až tak úplne zdravotne nezávadné nie sú. Je možné, že ak by verejnosť vedela plnú pravdu o vedľajších zdravotných dopadoch takéhoto boja s globálnym otepľovaním, tak by k tomu nikdy súhlas nedala. A možno práve preto sa zainteresovaní snažia držať program pod pokličkou tajností a zosmiešňovania, pretože inak by im ho vyplašená verejnosť mohla zatrhnúť.“

 

https://bratislava.sme.sk/diskusie/reaction_show.php?id_theme=3071293&page=1&id_reaction=25222792&action=show_reply_form#25222792

„teda pásy kondenzovaného zhoreného paliva za jetmi, o tom je konšpirácia, že do paliva sa potajomky pridávajú nejaké látky, ktoré nás oblbnú, spravia povoľnými, chorejšími (farmalobby) a čojaviemčo. („práškovanie“). To je, samozrejme blbosť.

Druhá vec sú teorie, že by sa pomocou rozprašovania niektorých látok v stratosfére mohlo ovplyvniť dopadanie slnečného žiarenia na Zem a tým bojovať proti globálnemu otepleniu. To sa nedeje, len sa o tom báda, ako to robiť, s čím, aké by to malo následky.“

 

Rozprašovanie aerosolov v atmosfére pomocou lietadiel a geoinžinierskych lodí

Britský experimentálny fyzik, Jasper Kirkby, vedec a klimatológ z CERNu potvrdzuje rozprašovanie aerosolov v atmosfére pomocou lietadiel a geoinžinierskych lodí. Staršie video s aktuálnou témou..,

https://www.youtube.com/watch?v=iuGWOrVSgF8

 

Štúdia federálnej technickej vysokej školy ETH Zürich vo Švajčiarsku preukázala hliník a ďalšie látky v emisiách lietadiel. Výsledky sú znepokojujúce. Zvýšený počet kondenzačných stôp lietadiel nie je pre federálne úrady pre životné prostredie a civilné letectvo znepokojujúci. Tieto kondenzačné stopy sa skladajú z vodnej pary, ľadu a splodín a vzhľadom na pomer tlaku a vlhkosti, sú normálne a prirodzené. Tak neja ko znie úradn&e acute; odpovede znepokojeným občanom. Teraz ETH Zürich uskutočnila výskum ohľadom výfukových plynov z lietadiel a výsledky sú znepokojujúce. V časticiach výfukových plynov z troch typov lietadiel zistila ETH Zürich niečo ohromujúceho. Celkovo bolo zistené 16 kovov , ktoré pri vdýchnutí predstavujú zdravotné riziko. 

 

Kondenzačné čiary (tzv. Kontrails) spôsobené letová prevádzka, ktoré sa rozprestrú do mrakov typu Cirrus a belavo zafarbí oblohu, majú na klímu väčší vplyv než sa doteraz predpokladalo. To povedal Charles Long z výskumnej agentúry National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA (http://www.noaa.gov/ ). Dokonca povedal, že umelé mraky spôsobené leteckou prevádzkou, je jednou z foriem neúmyselného geoinženýrství (4). Geoinženýrství je označenie pre zámern ú zmenu klímy.

Faktom je, že už v roku 2009 americká a britská vláda začali diskutovať a pripravovať pokyny pre použitie geoinženýrstva . Najpravdepodobnejšie a najlacnejší spôsob použitia geoinženýrstva v boji proti otepľovaniu klímy, je v súčasnej dobe v rozprašovanie aerosólov v atmosfére. Podľa Davida Keitha sú to nielen sulfáty, ale tiež hliník, bárium a titán, ktoré sa na tento účel majú plošne rozprašovať z lietadiel. (Rádio SF4 20.2.2015 manipulácia s atmosférou a rozprašovanie častíc z lietadiel)

Už vyše 10 rokov verí stále viac a viac ľudí, že sa tieto klimatické experimenty už odohrávajú – tiež vo Švajčiarsku. Meteo Schweiz , Greenpeace, úrady a médiá doteraz uhýbal a nechceli sa tejto otázke venovať priamo. Výsledky meraní ETH ale jasne ukazujú, že táto akcia prebieha.

 

Vzhľadom k tomu, že sa ročne vo vzduchu nachádza takmer 37,5 milióna lietadiel (podľa ATAG Air Transport Action Group, 2014) malo by sa objasniť, aký na náš ekosystém má vplyv týchto znečisťujúcich emisií. Takisto sa musí zohľadniť, že tieto látky sa prostredníctvom dažďa dostávajú do potravinového reťazca a do organizmov.

 

 

Spolu s rozširovaním programu ponad celú západnú pologuľu boli mnohé operácie podľa všetkého doplnené o operácie amerického letectva za účelom zmierňovania úbytku ozónu a sú spojené s projektom High Frequency Active Auroral Research Project (HAARP) na Aljaške. Ironicky vzato, HAARP vysiela milióny wattov elektriny so zámerom ohrievať ionosféru, zatiaľ čo práškovanie časticami v stratosfére je robené so zámerom ochladiť troposféru.

Podľa definície Dr. Bernarda Eastlunda, vynálezcu a šéfa programu HAARP, bola obnova ozónu 1 z 3 aktívnych programových parametrov pre HAARP. Výskumné zariadenie na ohrievanie ionosféry ( Ionospheric Heating Research Facility) bolo prevádzkované rezervami amerického letectva a americkým námorníctvom. HAARP bol používaný ako vojenská zbraň, z toho dôvodu väčšina jeho operácií podliehala a stále podlieha utajovaniu.

Dlhé roky sú odporcovia chemtrails terčom posmechu zo strany mediálnych odborníkov, ktorí vyhlasujú, že nič také neexistuje. Žiadne lietadla nerozptyľujú chemickej látky v ovzduší, žiadne firmy takéto látky nevyrábajú, nie sú žiadne strediska, ktoré toto riadia. Zoznámte sa….
https://www.freeglobe.cz/…/25545-meli-odpurci-chemtrails-pr…

Kryštálová štruktúra jodidu strieborného je podobná štruktúre ľadu, čo umožňuje vyvolávať mrznutie (heterogénnej nukleacii) pri zakladaní oblakov s cieľom umelo vyvolať dážď (kryštáliky pôsobia ako kondenzačné jadrá). Pre tento účel sa spotrebuje približne 50 ton jodidu strieborného ročne, z toho pri každom takomto experimente 10 až 50 gramov. Táto metóda sa najviac používa v Číne alebo na Blízkom východe, napr. V Spojených arabských emirátoch.
https://tech.ihned.cz/c1-37879000-arabsti-vyvolavaci-deste-…

20000 5G Satelitů vysílá zaměřené paprsky intenzivního mikrovlnného záření nad celou Zemí, chcete to?

 

 

Od roku 2006 do 2012 sa vystriedalo v SHMU až osem riaditeľov. V dobe, po vstupe do EU, sa riaditelia v SHMU striedali podobne, ako v politbyre v ZSSR. Riadiacich pracovníkov odvolávali jedného po druhom nominanti strán a hnutí, ktoré boli práve pri vesle. Prečo prebiehalo také množstvo výmen, práve v dobe /po vstupe do EU/, kedy začali niektorí obyvatelia poukazovať na určite zvláštnosti, prebiehajúce vo vzdušnom priestore SR ?
https://spravy.pravda.sk/…/247 386-ziga-odvolal-sefa-shmu-n…/
https://domov.sme.sk/…/minister-nagy-odvolal-dalsieho-sefa-…

 

 

Českej aj Slovenskej republiky s vedomím Akadémie vied a Hydrometeorologického ústavu. Súčasťou videá, sú aj úryvky z reportáží ČT24 a TV JOJ, v ktorých hovoria klimatickí odborníci a potvrdzujú prebiehajúce programy sprejovania oblohy pomocou lietadiel. Účelom videa je výzva na podanie žalôb na naše vlády, po vzore kanadských a amerických organizácií, ktoré sa touto aktivitou profesionálne zaoberajú a zhromaždili bezpočet dôkazov o ovplyvňovaní počasia a negatívnych účinkov na živé organizmy. Video z roku 2017. Autor: R.O.
http://www.nwoo.org/…/…/24/pomozte-zastavit-geoinzinierstvo/
https://www.youtube.com/watch?v=4xdDxNiohb8&t=10s

Počasie už neovládajú len superľudia z komiksov

Počasie meníme naschvál aj náhodou

http://science.dennikn.sk/clanky-a-rozhovory/neziva-priroda/vesmir-a-zem/6354-ovladat-pocasie-uz-nevedia-len-superludia-z-komiksov

 

 

Svetový líder chemického priemyslu spoločnosť American Elements ponúka celý rad látok , ktoré majú ovplyvňovať počasie. Spoločnosť ponúka nasledujúce výrobky pre geoinžinierský priemysel: Jodid amónny, Jodid bizmutitý, Chlorid vápenatý, Chlorid draselný, Roztok chloridu strieborného, Jodid draselný, Chlorid strieborný, Jodid strieborný, Roztok jodidu strieborného, Striebro, Jodid draselný, Chlorid sodný, Jodid sodný. Medzi zákazníkov American Elements nájdeme oi. NSA, NASA, Raytheon, Shell, SpaceX, USNRC, US Army, USDA, Xerox, Univar, Tesla, Sharp, United Technologies a mnoho ďalšíc h. Video: Wayne Casteen
https://www.americanelements.com/weather-modification
https://www.gloria.tv/article/yWwXL7un1WzB6xJMbXBY3V9gH
http://www.freeglobe.cz/Articles/25545-meli-odpurci-chemtrails-pravdu-geoinzenyrstvi-se-rozjizdi-prinasime-nabidku-jedne-z-firem-menicich-ovzdusi-foto-.aspx

 

 

Měli odpůrci chemtrails pravdu? Geoinženýrství se rozjíždí. Přinášíme nabídku jedné z firem měnících ovzduší

 

Dlouhá léta jsou odpůrci chemtrails terčem posměchu ze strany mediálních odborníků, kteří prohlašují, že nic takové neexistuje. Žádná letadla nerozptylují chemické látky v ovzduší, žádné firmy takové látky nevyrábějí, nejsou žádná střediska, která toto řídí…

Nicméně skutečností je, že se v poslední době značně rozvinul průmysl, který chemické prostředky pro geoinženýrství vyrábí. Chemické firmy na světě produkují tuny chemický látek, která mají být rozptylovány nad našimi hlavami.

Jednou z nich je světový lídr chemického průmyslu společnost American Elements. Ta svým zákazníkům nabízí celou řadu látek, které mají ovlivňovat počasí.

Společnost nabízí následující výrobky pro geoinženýrský průmysl:

Jodid amonný
Jodid bismutitý
Chlorid vápenatý
Chlorid draselný / roztok chloridu stříbrného
Jodid draselný
Chlorid stříbrný
Jodid stříbrný
Roztok jodidu stříbrného
Stříbro – jodid draselný
Chlorid sodný
Jodid sodný

Mezi zákazníky American Elements najdeme mj. NSA, NASA, Raytheon, Shell, Spacex, USNRC, US Army, USDA, Xerox, Univar, Tesla, Sharp, United Technologies a mnoho dalších.

 

https://www.freeglobe.cz/Articles/25545-meli-odpurci-chemtrails-pravdu-geoinzenyrstvi-se-rozjizdi-prinasime-nabidku-jedne-z-firem-menicich-ovzdusi-foto-.aspx?fbclid=IwAR1wXfKEpVI3JOPI2sBCjhEegCRPgivBDt5mrGCcPTV2i3rA5rndszkkOS4

 

 

Podľa predpovedí má byť v sobotu polooblačno, čo však veľkolepým plánom Kremľa nevyhovuje, preto podľa ruskej tlačovej agentúry Interfax„oblaky rozoženú pomocou granulovaného oxidu uhličitého, kvapalného dusíka a špeciálneho cementu“.

 

Ako to presne funguje, na to sme sa opýtali z televíznych obrazoviek známeho meteorológa Petra Jurčoviča: „V USA už niekedy v 30. až 40.-tych rokoch 20. storočia začali s ovplyvňovaním počasia. Lietadlá nalietavali nad oblaky a vypúšťali do oblakov tuhý oxid uhličit&yacut e;, známy ako suchý ľad. V oblakoch vznikali mikrokvapôčky (kondenzačné jadrá), z nich kvapôčky a z nich nakoniec dažďové kvapky. Takto chceli zahasiť požiare v Kalifornii a podarilo sa to.“

 

Úspechy postupne zopakovali aj vo svete. „Potom aj inde začali, v Rusku, v Číne, v arabských krajinách a používali sa aj iné látky, ktoré boli hygroskopické, skrátka pohlcovali vlhkosť zo vzduchu a vytvárali tak postupne dažďové kvapky. Bol to naprí ;klad jodid strieborný, ale ten je drahý, aby sa len tak rozhadzovlo striebro z lietadiel… Potom sú to bentonity a montmorilonity a aj iné látky, ktoré však sú len novšou modifikáciou tých pôvodných,“ vysvetľuje Jurčovič.

 

Ako najefektívnejší spôsob sa používa len jeden, ktorý zrejme využijú aj Rusi: „Ten suchý ľad, zamrznutý oxid uhličitý, je ekologicky nezávadný a aj lacný, tak sa používa najviac. Princíp je taký, že sa nad oblakmi dostatočne ďalek o od Moskvy rozprášovani z lietadiel a oblaky sa vypršia dostatočne ďaleko pred Moskvou a potom v Moskve už zostane pekné počasie a prejdú len rozpadnuté oblaky.  Tak sa to robilo aj v Číne počas olympiády a aj inde vo svete.“

Zahrávanie sa s prírodou však nemusí vyjsť: „Chybičkou krásy je, že na 100 percent to nefunguje.

 

https://www.topky.sk/cl/13/1472597/Znamy-meteorolog-Jurcovic-prehovoril-o-ovplyvnovani-pocasia-vladami–Je-to-bezne-

 

 

1. aug 2016 SME:

 

Strieborné oblaky

 

Ovládanie počasia vo svete

 

Do akej miery môže umelé počasie  zasiahnuť do ekosystému zatiaľ nie je známe. Nehovorí sa ani o tom, aký vplyv môže mať zlúčenina striebra na krajinu!!!

 

https://tech.sme.sk/c/20228331/viac-dazda-na-spravnych-miestach-cina-chce-menit-pocasie.html

 

 

Konšpirátori jasajú. Terapeut Paul Fassa tvrdí, že sa potvrdzuje existencia nebezpečných chemtrails. Podľa konšpiračných teórií ide o mimoriadne nebezpečnú chemikáliu.

 

Podľa konšpirátorov sú chemické látky, chemtrails, vypúšťané do vzduchu, aby spôsobovali globálne stmievanie (na utlmenie globálneho otepľovania)

https://www.aktuality.sk/clanok/190045/chemtrails-su-skutocne-a-skodia-nasmu-zdraviu-tvrdi-terapeut/

 

 

Dále uvádím výpověď leteckého manažera ohledně projektu Cloverleaf
(čtyřlístek):

„Letecké společnosti v Americe se účastí něčeho, co je nazvané pro jekt
Cloverleaf, již několik let. Nejranější zmínka, že byl o tomto někdo zpraven,
je z r. 1998. Já jsem byl zpraven v r. 1999.

…Řekli nám, že vláda bude našim aerolinkám, spolu s ostatními, platit za
vypouštění zvláštních chemikálií z civilních letadel.

Když jsme se zeptali, o jaké chemikálie jde a proč je budeme rozprašovat,
řekli nám, že tato informace je poskytována na bázi „jen kdo potřebuje vědět“
a my jsme na tento stupeň nebyli prověřeni. Pak začali tvrdit, že jsou tyto
chemikálie neškodné, ale že program má takovou důležitost, že musí být
proveden za každou cenu. Když jsme se jich zeptali, proč prostě pro
rozprašování těchto chemikálií v tak širokém měřítku nevybaví vojenská
letadla, uvedli, že k dispozici není tak velký počet vojenských letadel, aby< /span>
bylo možno vypouštět chemikálie v tak masovém měřítku, které je potřeba.
To je důvod, proč byl projekt Cloverleaf započat, a měl umožnit, aby civilní
aerolinky mohly být při vypouštění těchto chemikálií do atmosf&eacu te;ry nápomocny.

Někdo se pak jednoho z těch vládních chlápků zeptal, že když jsou ty
chemikálie neškodné, proč se neřekne veřejnosti, co je to za chemikálie
a proč jsou rozprašovány? Zdál se být po této otázce vyvedený z míry a řekl
nám autoritativním tónem, že veřejnost nepotřebuje vědět, co se děje, ale
že tento program je v jejím nejlepším zájmu.“
http://warfare.blog.cz/rubrika/chemtrails-haarp)

 

Vyskúšajú „chemtrails“, chcú zastaviť otepľovanie

Klimatické zmeny sa postupom času zdajú byť čoraz nezastaviteľnejšie. Ľudstvo sa teda musí uchyľovať k stále extrémnejším a náročnejším riešeniam. Vedci z Harvardovej Univerzity len pred niekoľkými týždňami oznámili, že už budúci rok vyskúšajú našu planétu „postrekovať“ chemikáliami, ktoré by mali v atmosfére odraziť slnečné žiarenia a ochladiť, resp. zabrániť ďalšiemu otepľovaniu našej planéty.

https://www.interez.sk/vedci-to-tentokrat-v-mnohom-prehnali-10-dokazov-z-roku-2018-ktore-vas-presvedcia-o-tom-ze-uz-teraz-zijeme-vo-svete-buducnosti/

 

Chemtrails odhaleny: Historie Nového projektu Manhattan

Po toľkých rokoch sledovania lietadiel, sme pre vyprodukované čiary na oblohe – z veľkej časti bez vedomosti o tomto projekte – nedávno získali väčšie pochopenie. Dôkazy naznačujú, že dnešné chemtrails postreky z lietadiel saturujú našu atmosféru nanočasticami, ktoré ovplyvňujú elektromagnetickú energiu za účelom modifikácie počasia. Americký patent #4686605 „Metóda a aparát pre zmenu pásiem v zemskej atmosfére, ionosfére a/alebo magnetosfére“ ukazuje ako možno aerosoli zo stratosféry a troposféry manipulovať pomocou elektromagnetickej energie za účelom zmeny počasia. Pozemné vysielače (známe ako ionosf&a mp;e acute;rické ohrievače), potrebné na výrobu príslušnej elektromagnetickej energie existujú. Pre podrobnejšiu diskusiu si nájdite autorov predchádzajúci článok „Dymiaca zbraň: Prepojenie HAARP a chemtrails.“ Armádny dokument USA z roku 1996 „Počasie ako násobiteľ sily: Vlastníctvo počasia v roku 2025“ opisuje program aerosolí vypúšťaných z lietadiel, ktoré sú neskôr manipulované elektromagnetizmom. Tento dokument bude prerokovaný v krátkosti. Spoločným menovateľom tu je zmena počasia; alebo ako to nazýva kongresová knižnica, „kontrola počasia“.

Smoking Gun: The HAARP and Chemtrails Connection

http://www.charvat-ub.cz/obr/prispevky/manhattan.pdf

 

Pôvodný názov: Skywatcher: The Incredible True Story of Artificial Clouds and Weather Modification
Link: https://www.youtube.com/watch?v=xx-STEA-Vqo
Komentár k slovenskej verzii
Film o riadení počasia a o využití jodidu strieborného na vyvolávanie zrážok, bežne i keď skryte používaného aj na Slovensku. Verejnosť sa však udržuje v nevedomosti. Prečo? Kvôli chemikáliám, ktoré sa na to používajú, či skôr aby meteorologická obec riadiaca počasie neniesla za pokazené počasie zodpovednosť a či pretože sa vie o škodlivosti použitých chemikálií na zdravie ľudí? 
Film poukazuje na to, že odkedy sme začali riadiť chemicky zrážky, zažívame globálne sucho. Celý hydrologický cyklus je totižto narušený. METEOROLOGICKÁ OBEC UKRÝVA, ŽE JE ZODPOVEDNÁ ZA TIE SUCHÁ A VÝKYVY POČASIA, KTORÉ ZAŽÍVAME.
Jodid strieborný považujú tí, čo ho používajú na riadenie zrážok za bezpečný, ALE ukazuje sa, že je to tak trochu lož a že nakoniec to stojí zdravie ľudí. Túžba riadiť počasie je ovšem väčšia než starosť o znečistenie planéty. 
Film sa bohužiaľ nevenuje ostatným manipuláciám s počasím, ktoré sa evidentne používajú v Európe. V dažďovej vode sa totiž v Európe zistil hliník a pôda je aj v Čechách kontaminovaná báriom, takže jodid strieborný nie je zďaleka jediná chemikália používaná na riadenie počasia. Preto je tento film veľmi kritizovaný medzi aktivistami, proti geoinžinieringu. Film natočil Dave Dahl v r. 2012. Odvtedy sme sa o tomto utajovanom riadení počasia dozvedeli už oveľa viac, než je v tomto filme. Väčšina verejnosti si ovšem nie je ani vedomá skutočností o ktorých pojednáva film a preto divákovi, ktorý o problematike nevie vôbec nič URČITE OTVORÍ OČI A TÝM POMôŽE NÁM VŠETKÝM VYTVORIŤ TLAK NA VLÁDU, ABY SA GEOINŽINIERSTVO ZASTAVILO. Informovaného aktivistu film určite trohu nahnevá 🙂 Film je ale určite hodné vidieť.

http://www.videomaxx.cz/neuveritelny-a-pravdivy-pribeh-umelych-oblakov-a-upravy-pocasia_d5d21d942.html

 

Poručíme vetru, dažďu a klíme!

 

Chlapci a děvčata, vpřed
stavíme nový svět
jeden – ten má malou sílu,
proto všichni ruce k dílu
stavíme nový svět
chlapci a děvčata, vpřed!Rozsvítíme slunce štěstí ;
pro každého bude h át
poručíme větru, dešti,
kdy má pršet a kdy vát.
Proměníme celou zemi
v rudých květů záplavu
dokážem to všichni s všemi
od východu k západu!

 

Vola sa to

 

Stratospheric aerosol injection:

https://en.wikipedia.org/wiki/Stratospheric_aerosol_injection

a propaguje to aj ex-sef CIA John Brennan: 


Ludia to poznaju pod nazvom „Konspiracna teoria o chemtrails“. 

A uz pred 10-timi rokmi v CT isiel dokument, kde meteorologovia tvrdili, ze sa do atmosfery dopravuju rozne latky 

Upozornujem, ze netvrdim nic v zmysle, ze nas sprejuju jedmi ani nevnucujem ziaden pohlad co na nas vobec striekaju, len davam na vedomie, ze podla dostupnych a oficialnych zdrojov skutocne prebiehaju programy na ovplyvnovanie pocasia a niektore z nich pozostavaju z intenzivneho „praskovania“ roznych(akych?) latok vo vyssich vrstvach atmosfery.“

 

 

Je to teda konšpirácia alebo nie je? 

Len preto je to konšpirácia, lebo sa to oficiálne nebude volať chemtrails, ale práškovanie rôznych a prospešných látok vo vyšších vrstvách atmosféry na obmedzenie globálneho nárastu teploty?

Je to konšpirácia len preto, že správne sa to volá „stratosferická aerosolová injektáž SAI“ – metóda osevu stratosféry časticami, ktoré môžu odrážať slnečné teplo ako sopečné erupcie?

 

Dialo sa to alebo nedialo? Či dialo sa to s iným názvom a preto je to len konšpirácia?

Alebo je to konšpirácia len preto, že nikto nás o tom neinformoval, pri všetkých pokusoch, čo sa na svete s tým diali, že je to prospešné?

 

 

Ak dovolíte, mám vlastnú konšpiráciu, že čo ak práve toto všetko spôsobilo stav, ktorý teraz musíme riešiť? Alebo je ťažkou konšpiráciou myslieť si, že keď ľudia robia takéto pokusy, tak sa pritom môže udiať aj niečo neprospešné?

 

Mám veriť tomu, že pri všetkých pokusoch sa môžu udiať len a len prospešné veci?

No jednoducho tomu neverím a myslím si, že pri akýchkoľvek pokusoch, môžu ľudia dosiahnuť aj celkom neprospešné veci. To za prvé mám takú konšpiráciu, že môžu sa udiať aj neprospešné. Alebo som veľmi naivná, keď si také niečo môžem myslieť?

A za druhé mám takú vlastnú konšpiráciu, že keby sa teda udiali aj neprospešné, tak ľudia by sa to snažili zatajiť a nie roztrubovať!

Alebo aj to je ťažká konšpirácia a mám veriť tomu, že okamžite by o tom všetkých informovali?

 

 

No, život ma tak naučil, že ľudia sú aj omylní a robia aj omyly. A ešte ma naučil aj to, že so svojimi omylmi nebežia do novín, ale svoje omyly sa snažia ututlať, aby neboli braní na zodpovednosť. Či len u nás je tak a inde na svete sú neomylní a nič sa nesnažia ututlať a rovno za všetko berú zodpovednosť? Toto si mám nekonšpiračne myslieť?

 

Prosím, aby som za toto nebola zlý človek, že verím v ľudské omyly a verím v zatajovanie, ako ďalší ľudský omyl.

 

 

.

Alternatívne médiá sú vždy o mnoho mesiacov pred propagandou elít

25.09.2021

Blogy na SME už nečítam, ale náhodou som zablúdila, aby som si prečítala, čo si myslia ľudia tam. Depopulačná konšpiračná teória o vakcínach. Sú antivaxeri vždy o krok pred tajnou svetovou elitou alebo je to naopak? https://blog.sme.sk/tomasmihalik/spolocnost/depopulacna-konspiracna-teoria-vakcinach-su-antivaxeri-vzdy-krok-tajnou-svetovou-elitou-naopak Zaujalo ma [...]

Občania majú právo na verejné diskusie k závažným témam

24.09.2021

Občania majú právo na verejné diskusie k závažným témam, hoci žijeme v spoločnosti, kde verejné diskusie k závažným témam odmietajú s klamstvami, že nikto s nimi diskutovať nechce. Predstavte si akékoľvek, hoci aj malé pracovisko, kde by šéf odmietal akékoľvek diskusie s dôvodom, že nikto s ním diskutovať nechce. Ako by volali na akomkoľvek pracovisku takého [...]

O overovaní lekárov

22.09.2021

Nebudem tvrdiť, že všetci lekári sú zlí, ani to, že všetci sú dobrí lebo liečia a zachraňujú životy. Lekári sú tiež len ľudia a to ľudia bývajú rôzni. V každej profesii nájdete dobrých, vynikajúcich, horších a zlých a myslím si, že tak je to aj s lekármi. Nemyslím si, že môžete dôverovať akémukoľvek remeselníkovi, že niečo neodfušuje a ako musíte [...]

Eduard Heger

Premiér: Pracovná skupina pripravila zatiaľ 17 konkrétnych návrhov

28.09.2021 13:58, aktualizované: 14:24

Pracovná skupina pre obnovu dôvery v právny štát mala vypracovať rôzne varianty, rozhodnutie bude na politickej úrovni.

Zuzana Čaputová

Čaputovej prejav bol podľa koalície vyvážený. Fico: Dohromady nič nepovedala

28.09.2021 13:11, aktualizované: 14:10

Predstavitelia koalície i opozície hodnotia správu prezidentky Zuzany Čaputovej o stave republiky.

NAKA

NAKA obvinila v rámci protidrogovej akcie 15 osôb vrátane "influencerky" Plačkovej

28.09.2021 12:30, aktualizované: 12:58

NAKA pri protidrogovej akcii na západe Slovenska zaistila viac ako deväť kilogramov pervitínu.

Zuzana Čaputová

Prejav prezidentky Čaputovej o stave republiky

28.09.2021 12:06

Prečítajte si celé znenie prejavu prezidentky Zuzany Čaputovej o stave republiky, ktorý predniesla v pléne NR SR pred poslancami parlamentu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 979
Celková čítanosť: 3833302x
Priemerná čítanosť článkov: 3916x

Autor blogu

Kategórie