Založ si blog

Paška ako prvý slovenský politik oznamuje Slovákom

že Globálny pakt bude schválený aj za nás komisiou Európskej únie

 

Ako celkom prví priniesli túto správu len alternatívne médiá (Slobodný výber), ktorým sa podarilo tento dokument, zatajovaný aj pred Slovákmi, nájsť a uverejniť už 4.12., teda o 5 dní skôr, než ho oznamuje aspoň jeden jediný politik na Slovensku Jaroslav Paška. Aj toto oznámenie slovenského politika občanom, bolo verejnosti oznámené tiež len alternatívnymi médiami na Hlavných správach:

 

Jaroslav Paška:

„Skutočnosť, že Slovenská republika oficiálne odmietne účasť na Globálnom pakte o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii nemusí znamenať, že ostaneme oslobodení od záväzkov a povinností, ktoré prináša tento dokument OSN.

Európska komisia má už od 21. marca 2018 pripravený na schválenie NÁVRH ROZHODNUTIA pre jej pristúpenie k Globálnemu paktu, v mene všetkých členských štátov Európskej únie.

(Dokument nájdete na linku v prvom komentári k tomuto statusu.)

Komisia totiž tvrdí, že podľa článku 16 Zmluvy o EÚ v spojení s článkami 79 a 209 Zmluvy o fungovaní EÚ patria oprávnenia o prevzatí záväzkov, aj rozhodovania o výkone väčšiny politík a opatrení Globálneho paktu OSN do výlučnej právomoci Európskej únie !!!

A tak už len potrebuje schváliť v marci pripravený NÁVRH ROZHODNUTIA na niektorom z rokovaní Rady Európskej únie (ktorá spravidla rozhoduje hlasovaním kvalifikovanou väčšinou), aby legitímne pristúpila ku Globálnemu paktu OSN a prevzala záväzky a ciele z dokumentu aj na členské štáty EÚ.“

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CONSIL%3AST_7391_2018_INIT&from=EN

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE: Jediný článok Komisia je v oblasti rozvojovej spolupráce oprávnená schváliť na medzivládnej konferencii v Maroku 10. – 11. decembra 2018 v mene Únie doplnený úvodný návrh globálneho paktu o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii, pripojený k tomuto rozhodnutiu. Ak sa bude globálny pakt o migrácii predložený na medzivládnej konferencii v Maroku 10. – 11. decembra 2018 podstatne líšiť od znenia pripojeného k tomuto rozhodnutiu, Európska komisia sa opäť obráti na Radu. Komisia a delegácia Únie budú pravidelne informovať členské štáty a zabezpečujú primeranú úzku spoluprácu. V Bruseli

Za Radu predseda

 

 

A teraz mi povedzte, prečo ľudia nemajú veriť alternatívnym médiám, keď od novinárov a žiadnych novín sa to nedozviete a nie je to nikým zverejnené ani dnes 8.12. hoci na tých alternatívnych stránkach to už bolo zverejnené aj s dôkazom už 4.12.?

Tak prečo potom ľudia majú veriť novinárom, že ich budú informovať? A že vôbec budú môcť informovať!

 

Keď som sa o tom dozvedela ja 6.12. na infovojne a videla som tento písomný dôkaz na druhý deň na alternatívnej stránke Slobodný výber, informovala som o tom spoluobčanov prostredníctvom blogu, aby vedeli, že tento Globálny pakt bude aj nami schválený a to za nás niekým iným, len komisiou Európskej únie a bez nášho vedomia. No tento článok mi bol scenzúrovaný a stiahnutý administratívou Pravdy, aby sa to ľudia nedozvedeli.

Na to som písala adminovi Pravdy, aby mi oznámili, prečo bol tento článok stiahnutý z titulky alebo prečo ho ľudia nemôžu čítať:

 

8.12.

Dobrý deň,

mohli by ste mi odpovedať, prečo ste stiahli z titulky môj včerajší článok „Európska komisia dostala oprávnenie schváliť Globálny pakt OSN o migrácii v mene celej EÚ“?

blogerka Malinová

 

Dnes som dostala odpoveď:

K Vašej otázke:

4.6
Bloger nemá automaticky nárok/právo na umiestnenie svojich článkov/textov na titulnej strane blog.pravda.sk. Prevádzkovateľ môže z titulnej strany stiahnuť článok alebo všetky články blogera aj bez predchádzajúceho upozornenia a uvedenia dôvodu, zvlášť v prípade, že obsah zverejnený na blogu porušuje pravidlá, obsahuje reklamu a/alebo propagáciu tovarov, služieb, činnosti, programu, stanoviska a pod..

http://blog.pravda.sk/podmienky-pouzivania-osobneho-blogu/

Blog obsahoval odkaz na portál, ktorému Pravda nebude dávať priestor.

S pozdravom

Admin

 

To znamená, že túto informáciu nemôžte šíriť, ani keď ju už prezradil politik Paška, pretože dať na ňu odkaz znamená dať odkaz na stránku, ktorej sa nedáva priestor.

Ale prečo potom o nej neinformujú žiadne noviny?

 

 

Pýtam sa ako občan Slovenska, prečo to nikto našim občanom v žiadnych novinách neoznámil a ani žiadny slovenský politik? Pán Jaroslav Paška to tiež ľuďom oznámil len prostredníctvom svojho facebooku, akokeby neexistovali noviny alebo tlačovky, ktoré sa inak na Slovensku zvolávajú aj pre každú nepodstatnú blbosť, keď si napríklad aj Kočner zmyslel.

Bál sa pán Paška zvolať o tom tlačovú besedu? Oznámil to aj iným politikom, že našiel takýto dokument, ktorý potvrdzuje, že v mene nášho štátu a bez nášho vedomia sa má schváliť niečo, o čom ani naši politici a predstavitelia štátu nevedia?

 

Alebo to vedeli a zatajovali to pred občanmi štátu? Alebo sa to báli občanom oznámiť alebo nesmeli?

Bolo všetko, čo doteraz o tom uverejňovali všetky noviny a politici, klamstvom? Však vo všetkých novinách písali, že jednotlivé krajiny to nemusia schváliť a že o tom rozhodujú same a tento Globálny pakt nie je povinný. Nikde sa nepísalo, v žiadnych novinách, že jeho schválenie je pre nás povinné, keďže my už o tom nerozhodujeme a rozhoduje o tom za nás Európska únia prostredníctvom svojej komisie, ktorá nebola našimi občanmi volená a nedostala v žiadnych voľbách mandát, aby za náš štát rozhodovala, aké pakty podpíšeme.

Mám ako občan otázku, či sme ešte svojprávny štát a či aj v budúcnosti budú o rozhodnutiach nášho štátu za nás rozhodovať nami nevolené komisie a Európska únia akokeby sme nemali vlastných politikov a vlastnú vládu? Je našou vládou už len Európska únia, ktorá našej vláde ani neoznámi, ako sa za nás rozhodujú? A môžu naši politici svojim občanom oznamovať, ako sa za nás rozhodli komisie v EÚ? Mohli nám teraz oznámiť, ako sa za nás v EÚ rozhodli? Ak áno, prečo nám to neoznámili?

 

Tiež sa chcem spýtať, či aj novinári na Slovensku musia poslúchať komisie EÚ, čo smú alebo nesmú napísať a oznámiť občanom o rozhodnutiach o nás bez nášho vedomia. Nechce sa mi totiž veriť, že to ani jeden novinár na Slovensku nevypátral, ako sa za nás EÚ rozhodla. Možno aj vypátrali, keď tu máme aj investigatívnych novinárov, ale mali to zakázané napísať a zverejniť.

Ako to, že to mohli napísať alebo dokázali vypátrať len alternatívne médiá? A prečo v iných štátoch to doteraz ich politici, novinári a občania nevedia, ako za nich rozhodla EÚ a aký pakt za nich podpíšu?

Nevedia to dodnes, keďže v niektorých krajinách si dodnes myslia, že o podpísaní paktu si môžu rozhodovať sami.

 

Taktiež sa chcem spýtať, či nám naši politici oznámia kedy sa to dozvedeli oni? Budú o tom novinári písať a dávať takéto otázky politikom? A môžu dávať takéto otázky politikom?

Alebo keď sa chceme o tom dozvedieť nejaké informácie, dozvieme sa ich zas len z alternatívnych médií? A prečo ich potom nemáme čítať, keď len tie prinášajú o tomto informácie?

A hlavná otázka, máme dovolené sa o to zaujímať a mať k tomu otázky? A môžme sa pýtať, čo ešte chce, aké pakty za nás Európska únia podpísať? Môžme o tom aj vedieť, s čím sme súhlasili?

 

.

Nedajte sa zatiahnuť do protestov žlté vesty, slúži iným účelom, než to vyzerá! Už sa to snažia vyvolať aj na Slovensku, už existuje aj taká stránka žlté vesty na Slovensku.

 

Protesty se z Paříže už přelily i do Bruselu v Belgii, demonstranti ve žlutých vestách převracejí a demolují policejní auta a demolují je, policie nikde není vidět a nezasahuje, zato na místě zasahují desítky televizních štábů a natáčejí Žluté vesty a jejich řádění, skoro to vypadá jako na mediální objednávku. Facebook nijak neblokuje na Facebooku skupiny demonstrantů, k de se domlouvají na akcích a plánovaných výtržnostech, dokonce to zachází tak daleko, že Facebook doporučuje v tzv. doporučeních tyto protestní facebookové skupiny před ostatními doporučeními pro uživatele Facebooku.

Platí to hlavně ve velkých francouzských městech, čímž společnost Facebook pomáhá organizování těchto násilných protestů. Informaci přinesl server The Verge [4]. Prostě, když napíšete na Facebook článek kritizující nelegální migraci, dočkáte se jeho smazání za údajný hate speech. Když ale někdo organizuje na Facebooku revoluci a násilnosti v Paříži, Facebook tomu poskytuje dokonce ještě reklamu a doporučení lidem v okolí. Macron plní roli likvidátora francouzské republiky. Likviduje její pozůstalost. Dovedl zemi podle zadání do situace, aby globalisté mohli skrze protesty urychlit útěk francouzských domácností od ropy.

 

„Ako Facebook skupiny vyvolali krízu vo Francúzsku“

https://www.theverge.com/2018/12/4/18119777/yellow-vest-france-facebook-groups-gilets-jaunes

 

4. decembra 2018

Čo hovoria komentátori, a to vo vnútri Francúzska aj vonku, je to, že hnutie bolo organizované predovšetkým na Facebooku. Spisovateľ Frederic Filloux opísal niektoré metódy skupiny :

 

Pred dvoma týždňami sa na miestnej úrovni zorganizovalo viac ako 1 500 udalostí súvisiacich so Žltými vestami, ktoré niekedy získali štvrtinu obyvateľov mesta. Samozvaní myslit elia sa stali národnými osobnosťami, a to vďaka obľúbeným stránkam a hnevu Facebooku Live. Jeden z nich, Maxime Nicolle (107 000 následovníkov), organizuje časté improvizované „životy“, bezprostredne nasledované tisíckami ľudí.

 

Písanie pre Bloomberg (a citovanie stĺpca vo f rancúzskom jazyku, ktorý som si nemohol prečítať), Leonid Bershidsky tvrdí, že rozhodnutie spoločnosti Facebook podporovať príspevky zo skupín v News Feed môže zhoršiť protesty .

 

Nie je nič demokratické, pokiaľ ide o vznik správcov skupín Facebook ako hovorcov pre to, čo prechádza do populárneho hnutia. Na rozdiel od spoločnosti Macron a francúzskych zákonodarcov nie sú volení. V stĺpci pre oslobodenie uviedol novinár Vincent Glad , že ned&aac ute;vne zmeny v algoritme Facebook, ktoré uprednostnili obsah vytváraný skupinami nad týmito stránkami, vrátane médií tradičných médií, poskytli mechanizmus na podporu týchto ľudí.

 

„Administrátori skupiny Facebook, ktorých právomoci neustále zvyšuje spoločnosť Zuckerberg, sú novými sprostredkovateľmi, ktoré prosperujú na ruinách odborových zväzov, združení alebo politických strán,“ napísal Glad.

 

Premýšľajte o tom, ako vznikli Žlté vesty. Politické rozhodnutie bolo urobené a prerokované na Facebooku. Malá skupina začala diskutovať v skupinách. Algoritmy a mechanika zdieľania vírusov podporujú skupinové príspevky, ktoré sú s najväčšou pravdepodobnosťou zapojené do News Feed. V najbližších mesiacoch väčšina Francúzska, ktorá používa Facebook, zaznamenala v News Feed tmavšiu a hlbokejšiu reflexiu svojej krajiny než pravdepodobne skutočne existovala. V čase sa vnímanie stalo realitou. A teraz Arc de Triomphe je pod útokom.

Mehreen Khan oznámila, že dve členské štáty Európskej únie navrhujú daň z predaja digitálnych reklám o 3%, než širšiu daň na technologických spoločnostiach. Facebook a Google by takýto krok najťažšie zasiahli.

 

.

Alternatívne médiá sú vždy o mnoho mesiacov pred propagandou elít

25.09.2021

Blogy na SME už nečítam, ale náhodou som zablúdila, aby som si prečítala, čo si myslia ľudia tam. Depopulačná konšpiračná teória o vakcínach. Sú antivaxeri vždy o krok pred tajnou svetovou elitou alebo je to naopak? https://blog.sme.sk/tomasmihalik/spolocnost/depopulacna-konspiracna-teoria-vakcinach-su-antivaxeri-vzdy-krok-tajnou-svetovou-elitou-naopak Zaujalo ma [...]

Občania majú právo na verejné diskusie k závažným témam

24.09.2021

Občania majú právo na verejné diskusie k závažným témam, hoci žijeme v spoločnosti, kde verejné diskusie k závažným témam odmietajú s klamstvami, že nikto s nimi diskutovať nechce. Predstavte si akékoľvek, hoci aj malé pracovisko, kde by šéf odmietal akékoľvek diskusie s dôvodom, že nikto s ním diskutovať nechce. Ako by volali na akomkoľvek pracovisku takého [...]

O overovaní lekárov

22.09.2021

Nebudem tvrdiť, že všetci lekári sú zlí, ani to, že všetci sú dobrí lebo liečia a zachraňujú životy. Lekári sú tiež len ľudia a to ľudia bývajú rôzni. V každej profesii nájdete dobrých, vynikajúcich, horších a zlých a myslím si, že tak je to aj s lekármi. Nemyslím si, že môžete dôverovať akémukoľvek remeselníkovi, že niečo neodfušuje a ako musíte [...]

Eduard Heger

Premiér: Pracovná skupina pripravila zatiaľ 17 konkrétnych návrhov

28.09.2021 13:58, aktualizované: 14:24

Pracovná skupina pre obnovu dôvery v právny štát mala vypracovať rôzne varianty, rozhodnutie bude na politickej úrovni.

Zuzana Čaputová

Čaputovej prejav bol podľa koalície vyvážený. Fico: Dohromady nič nepovedala

28.09.2021 13:11, aktualizované: 14:10

Predstavitelia koalície i opozície hodnotia správu prezidentky Zuzany Čaputovej o stave republiky.

NAKA

NAKA obvinila v rámci protidrogovej akcie 15 osôb vrátane "influencerky" Plačkovej

28.09.2021 12:30, aktualizované: 12:58

NAKA pri protidrogovej akcii na západe Slovenska zaistila viac ako deväť kilogramov pervitínu.

Zuzana Čaputová

Prejav prezidentky Čaputovej o stave republiky

28.09.2021 12:06

Prečítajte si celé znenie prejavu prezidentky Zuzany Čaputovej o stave republiky, ktorý predniesla v pléne NR SR pred poslancami parlamentu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 979
Celková čítanosť: 3833399x
Priemerná čítanosť článkov: 3916x

Autor blogu

Kategórie