Založ si blog

Pokrývky hlavy ako žltá hviezda pre ženy

Pozerala som jeden sci-fi seriál o tom, čo by sa mohlo diať vo vyspelej spoločnosti, keby sa v nej k moci dostali náboženskí fanatici.

Liberáli sú v nej obete a totalitná moc sú v nej náboženskí fanatici, ktorí vraždia homosexuálov ako zrádzačov vlastného pohlavia, vraždia nezosobášené páry po spáchaní protizákonného sexu, odtínajú ruky po orálnom sexe, odtínajú prsty ženám, ktoré porušili zákaz čítania hoci len biblie, znásilňujú plodné ženy a nútia ich rodiť.

Kladnými hrdinami v tom seriáli sú neverníci, homosexuáli, černosi, feministky, jedným slovom dušou dnešní liberáli, ktorí už zažili a prežili v ľudskej civilizácii slobodu – nedovolenú lásku, manželstvá homosexuálov, prirodzenú multikultúru, kde každý riešil lásku a slobodu, nie hriešnosť a čo všetko je proti božím želaniam.

 

Dnešní liberáli by mohli povedať – Pozrite sa, k tomuto by to mohlo viesť, keby sa k moci dostali náboženskí dogmatici a fanatici, k tomuto v extréme by to mohlo viesť.

 

Ale k tomuto istému to aj dnes vedie, lebo náboženský dogmatik a fanatik ako náboženský dogmatik a fanatik nielen s pomocou biblie, ale aj Koránu!

Presne takto by sa mohla zmeniť už vyspelá civilizácia, keby si v nej voliči najprv dobrovoľne a potom už rovnako povinne zvolili šariu. Liberáli by sa v nej stali obete rovnako totalitnej moci, v ktorej by sa opäť mohli vraždiť homosexuáli, nezosobášené páry po spáchaní protizákonného sexu, znovu by sa mohli odtínať ruky, kameňovať ako v tom filme kameňujú len kresťania, opäť by sa mohli znásilňovať ženy, aby povinne rodili a ich deti by sa dávali neplodným párom, ako v tom filme to robili kresťania.

 

A celkom rovnako, ako z toho boli šokovaní kresťania, kam to až dospelo, v reálnom svete budú prekvapení liberáli, kam to s podporovaním (politickou korektnosťou) náboženských dogmatikov a fanatikov dospeje:

 

„Pred tým som spala. Preto sa to stalo.

Keď vyvraždili kongres, neprebudili sme sa. Keď obvinili teroristov a zrušili ústavu,

tiež sme sa nezobudili.

Teraz som prebudená.“

 

 

 

 

Dnes je v Európe Židom – ŽENA

Dnes je v Európe Židom – ŽENA

 

„Pomohlo im to, napriek správnej výchove od detstva? Napriek správnej osvete? Pomohlo im to za dvadsať – tridsať rokov života v civilizovanej spoločnosti?

Nie, ešte aj v takej civilizovanej spoločnosti máme stále čo robiť, lebo ani dvadsať, ani tridsať rokov v civilizovanej spoločnosti mnohým nestačí na prevýchovu, keď raz v rodine mali pochybné vzory, ktoré násilie umožňovali. Môžme teda povedať, že nestačí, aká je civilizovaná spoločnosť, pokiaľ človek v detstve a pokiaľ rástol, mal choré vzory o tolerovaní násilia v rodine. Ž e najviac rodina to určuje a podmienky v akých rástol!

Či nie preto sa vymýšľa prevýchova už od malička?

A odteraz budeme proti násiliu bojovať tak, že si budeme zaobstarávať mužov, čo mali vo výchove ešte horšie podmienky a ešte menej im hovorí civilizovaná spoločnosť? Ktorí už aj rástli do spoločnosti, kde ľudská nerovnoprávnosť je niečo normálne?

Tých by bolo treba koľko prevychovávať, keď ani v civilizovaných podmienkach to nejde ľahko, sedemdesiat rokov? Stotridsať, pokým si to osvoja a prijmú za svoje?

Rozhodne už nie v tomto živote, do ktorého sa narodili v podmienkach, že žena je menejcenný tvor a to je pre nich normálne a prirodzené, čo už u takého človeka až v dospelosti nezmeníte.

 

Prečo sa hovorí len o Židoch, ako sa Židia cítili byť menejcenní, keď ich ľudská rovnoprávnosť bola ohrozená?

Aj ženy, aj ženy sa už môžu cítiť aj v Európe ohrozené alebo menejcenné, keď muži takto riešia politiku, že je im to jedno a čo nezvládali predtým, ešte viac chcú zhoršiť, miesto zabezpečenia opaku.

 

Iste boli „drbnutí“ ľudia, čo sa voľakedy zastávali Židov, keď bol o nich obraz – Čo sa im také môže stať? Veď ich len niekde inde odvezú!

Podceňovalo sa to, čo všetko im môže hroziť a čo sa im môže stať!

 

Ja presne tak, ako voľakedy ten drbnutý, čo sa zastával v takej spoločnosti Židov, hovorím teraz a je to to istéže DNES je v Európe Židom ŽENA. Dnes títo ľudia sú ohrození!

Prosím vás, nepovažujte to za prehnané, lebo to „prehnané“ sa aj pri Židoch vypomstilo a ľudská ľahostajnosť k nebezpečenstvu o iných je až neskoro našim svedomím.

Všetka česť mužom, ktorí aj keď nie sú ženami, dokážu sa o životy a ľudskú rovnoprávnosť iných báť. Presne tak, ako to dokázali aj niektorí ľudia, čo pritom Židmi vôbec neboli.

Tých Židov už dnes nezachránite, ale tie ženy môžte. Zas tu máte skupinu ľudí, čo môžte a zas môžte neuveriť, že by nejakú menejcennosť zvládnuť mohli.

 

Voľakedy žltá hviezda asi nebolo nič zvláštne, nad čím by sa vtedy ľudia pozastavovali. Presne ako dnes sa nepozastavujú, keď hoci aj dobrovoľne sa ešte aj zahaľujú. No stále je to znakom ľudskej nerovnoprávnosti, ku ktorej máme rovnakú citlivosť ako voľakedy k žltej hviezde – väčšina nemá!

 

To je akoby obhajovala žltú hviezdu pre ženy a škola im ju zakúpila. To je úplne jedno, či znak DISKRIMINÁCIE zavádza štát alebo náboženská ideológia na školách. Je to diskriminácia žien už od útleho detstva a navyše pre deti škodlivá aj psychicky – pre uvedomenie si sebahodnoty a sebaprijímania svojho tela ako ničoho nemorálneho a fyzicky pre nedostatok slnka a hygieny. Pod týmito nepriedušnými pokrývkami celého tela sa navyše môžu schovávať aj modriny a podliatiny, podľa ktorých môžme prísť na to, či nie je deťom ubližované. Tento viditeľný znak označuje ľudskú nerovnoprávnosť niektorých ľudí. V tomto prípade nemorálnosť ich tela.

 

Nikto nemá právo označovať inú skupinu ľudí za nemorálnejších len preto, že sa do tejto skupiny ľudí narodili. Liberálkom by to malo byť jasné, keď nie sú už zmagorení politickou korektnosťou už aj voči očividnej diskriminácii. Ani v mene náboženstiev sa nemôže diať.

 

„Za obhajobu burkín si nemecká ministerka vyslúžila kritiku“

 

“Najdôležitejšou vecou je pohoda detí, čo znamená, že všetci sa učia plávať,” vyhlásila Giffeyová, ktorá tiež pochválila prístup jednej školy, konkrétne Gymnázia J. H. Pestalozziho v meste Herne v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko, ktoré zakúpilo 20 moslimským žiačkam burkiny, aby nemohli odmietnuť zúčastniť sa plaveckého výcviku v zmiešanej skupine chlapcov a dievčat.

Gymnázium bolo za to aj z jednej strany kritizované, ale Giffeyová sa ho zastala, za čo tiež získala vlnu hnevu, a to tak od politikov, ako aj od ľudí na sociálnych médiách.

Jej stranícka kolegyňa, ministerka poľnohospodárstva Julia Klöcknerová jej vyčítala, že práve v školách by sa mali chlapci a dievčatá učiť rovnocennosti. Podľa Serapa Guelera, zástupcu ministra pre regionálnu integráciu krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko vyslala Giffeyová “nesprávny signál” a jej názory predstavujú “neporozumenie tolerancie”.

Na Twitteri sa objavil odkaz: “Pani Giffeyová, integrácia takýmto spôsobom nefunguje! To je nesprávna cesta.”

 

„Aj vedúci nemeckej centrálnej rady moslimov Aiman ​​Mazyek pochválil Giffeyovej prístup ako “rozumný a pragmatický kompromis”.

 

Dlho bola „KOMPROMISOM“ aj ešte len žltá hviezda. Mnohí si mysleli, že to bude stačiť!“

 

 

„Postupné a plíživé zavádzanie šaríe do západnej spoločnosti môžeme vidieť v každej západnej krajine s väčšími komunitami moslimov. 

Obzvlášť závažná je požiadavka založiť samostatné súdy pre rodinné právo moslimov, ako to už je oficiálne v Anglicku (a neoficiálne v Nemecku), kde sa rozhoduje nie podľa zákonov danej krajiny, ale podľa šaríe, čo napríklad legalizuje fyzické násilie voči ženám v domácnosti a ich nerovnoprávne postavenie.

Demokracia a náboženská časť islamu sú zlučiteľné, ale nie už demokracia a politický islam. Islam však nerozlišuje medzi náboženskou a politickou časťou doktríny a na západe často nekriticky prijímame tento pohľad.

https://dennikn.sk/blog/je-islam-zlucitelny-s-demokraciou/

 

Islamská doktrína je nezlučiteľná s princípmi liberálnej demokracie či so všeobecnými ľudskými právami. Nás, kafirov, nemoslimov, náboženská časť islamu nemusí zaujímať, ale islam je viac politická ideológia ako náboženstvo. Až 51 percent islamskej doktríny (KoránSíra, Hadíssa týka nemoslimov, toho, ako majú moslimovia s kafirmi naložiť. Takzvaný politický islam sa teda netýka iba moslimov, ale každého z nás.

Apologéti týmto spôsobom nekriticky podporujú politickú ideológiu, ktorá odporuje všeobecným ľudským právam a slobodám, ako ich na Západe poznáme. Zamieňať si kritiku politickej ideológie s „hejtom“, rasizmom alebo prádznymi pojmami ako islamofóbia je nebezpečné, pretože sloboda slova sa nedá obmedziť bez toho, aby sme ju úplne stratili. Cieľom Centra pre štúdium politického islamu je podporovať diskusiu o politickej časti doktríny islamu.

https://dennikn.sk/blog/ked-sulik-a-lenc-citaju-koran/

 

Islámská „mírová“ konference v Oslu 2013

„Kolik z vás chodí do běžných sunnitských mešit? Prosím zvedněte ruce.

Takže co teď politici řeknou?

Co média řeknou?

Že jsme všichni extrémisté?

Že jsme všichni radikálové?“

 

https://www.youtube.com/watch?v=j9sP9Jmnupw

 

 

 

Odpovedzte si v súlade s ľudskou rovnoprávnosťou a základnými ľudskými právami, či podporujete alebo nepodporujete extrémistov!

 

A či v danej miestnosti na „mierovej“ konferencii boli alebo neboli extrémisti uznávajúci alebo neuznávajúci základné ľudské práva.

 

Mohol by sa niekto v Európe otvorene hlásiť k porušovaniu základných ľudských práv a iných vyhlasovať za ľudsky menejcenných?

 

 

Ako vidíte, mohol! Už tam sme a toto nie je sci-fi, že môžu sa ľudia hlásiť aj hromadne!

 

 

 

Už mi nehovorte o extrémistoch, keď nevolajú po kameňovaní ľudí a nevyhlasujú iných za menejcenných!

 

Keď hovoríte o extrémistoch, ukážte mi takých, čo neuznávajú základné ľudské práva a čo ste VY urobili pre ochranu ľudí, ktorých ohrozujú a neuznávajú za rovnaké ľudské bytosti!

 

 

.

Dobre si rozmyslite, či chcete náboženstvám do parlamentov dláždiť cestu!

21.11.2019

"Ako upozorňuje Kormanová, z hľadiska katolíckej morálnej teológie sa však výhrada vo svedomí týka aj prípravkov vyvinutých neetickým spôsobom, ide napríklad o niektoré druhy vakcín, ktoré viac »

Inak sa nedá

20.11.2019

Včera som sa dozvedela, že na kandidátke ĽSNS bude kandidovať muž, ktorý znásilnil ženu a tá žena to naňho neohlásila. Na Slovensku je veľmi veľa neohlásených znásilnení, takže sa tomu viac »

O Kuffovi

19.11.2019

V poslednom čase som si dvakrát vypočula kázeň Kuffu, keďže sa o ňom toľko hovorí a napíšem vám, čo si ja o ňom myslím. Prvú som počula asi pred niekoľkými mesiacmi a našla som v jeho viac »

kolumbia protest demonštrácia

Počas protestov v Kolumbii zahynuli najmenej traja ľudia

22.11.2019 22:54

Demonštranti vyjadrovali nesúhlas s údajnými plánmi vlády zvýšiť vek odchodu do dôchodku a znížiť minimálnu mzdu pre mladých ľudí.

Ján Kuciak, námestie SNP bratislava

Medzinárodná novinárska organizácia poskytne dáta k vražde Kuciaka

22.11.2019 21:37

Medzinárodná novinárska organizácia Projekt na sledovanie korupcie a organizovaného zločinu (OCCRP) uviedla, že 57 terabajtov dát poskytne zodpovedným médiám.

Andrea Kalavská

SaS vyzýva Kalavskú, aby vysvetlila miliónové dotácie pre ziskové nemocnice

22.11.2019 20:06

Šéfka rezortu podľa strany SaS udelila finančnú injekciu v podobe 14 mil. eur pre päť akciových spoločností.

apollo, dunaj, bratislava

Polícia prehľadávala miesto, kde našli v Bratislave zabitú mladú Violu

22.11.2019 18:37

V pondelok 11. novembra ráno našli okoloidúci v kríkoch ležať 34-ročnú Violu M., ktorá bola učiteľkou v jednej z bratislavských jazykových škôl.