Založ si blog

Čo sa môže obyčajný človek dozvedieť o Bezpečnostnej stratégii?

Bežný človek sa už od rôznych poslancov dozvedel, že tento dokument má vážne nedostatky a preto sa domáhajú jeho prepracovania. O týchto nedostatkoch sa nikde nepíše, všade sa píše len o tom,
že to je neopodstatnené.
„Podľa SNS by sa mala bezpečnostná stratégia prepracovať. Takýto odkaz poslali Dankovci šéfovi slovenskej diplomacie Miroslavovi Lajčákovi.

Lajčák zmeny nechystá

Hovorca ministerstva zahraničných vecí Boris Gandel pre Aktuality.sk povedal, že oficiálne ale žiadnu takúto požiadavku nedostali. Zároveň odmieta, že by bezpečnostná stratégia Slovenska označila Rusko za hrozbu.

„Bezpečnostná stratégia objektívne popisuje stav bezpečnostného prostredia. Na jeho vypracovaní sa podieľali ministerstvá, experti, mimovládne organizácie a spravodajské služby,” upozorňuje.“

https://www.aktuality.sk/clanok/650431/lajcak-kroti-sns-bezpecnostnu-strategiu-kvoli-rusku-menit-nebude/?fbclid=IwAR34nVj2SNeQdRU8O6ZDgn56ybyEIrxnNw4q2OaBG-uDTk5Tqrgqb_o3Vso

 

Občania sa teda od hovorcu ministerstva zahraničných veci dozvedeli, že na vypracovaní tohto dokumentu sa podieľali aj mimovládne organizácie, ktoré nikto nevolil. Ale akonáhle toto skritizoval aj poslanca Blaha, tak Lajčák tvrdí, že kto to tvrdí, klame:

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/497880-lajcak-kto-tvrdi-ze-bola-bezpecnostna-strategia-pisana-nadaciou-klame/

Takže Lajčák teraz tvrdí, že hovorca ministerstva zahraničia o tom klame, keď tvrdí, že sa na tom podieľali aj mimovládne organizácie. Prečo potom maju na ministerstve zahraničia za ich hovorcu klamára? Alebo len prezradil to, čo nemal? A už to nie je pravda, keď je to verejne kritizované?

.

Blaha nebol proti prijatiu Bezpečnostnej stratégie (nikde som o tom dokument nevidela), ale má k nemu len tieto pripomienky:

 

Zmena č. 1 V ničom sa nelíši, výmena poradia dvoch slov:
Pôvodný text: 6. b. „Posilňovanie bezpečnosti a stability euroatlantického priestoru, vrátane posilňovania solidarity a súdržnosti NATO a EÚ...“
Navrhovaný text: 6. b. „Posilňovanie bezpečnosti a stability euroatlantického priestoru, vrátane posilňovania solidarity a súdržnosti EÚ a NATO...“

Zmena číslo 2, vynechať slova:
"ozbrojenou silou na základe nelegitímneho a nelegálneho referenda na Kryme a v Sevastopole, a jej podiel na vytvorení a udržiavaní ozbrojeného konfliktu v susedstve SR, ktorý má dopad na bezpečnosť a stabilitu celého regiónu.“

Zmena č. 6
Pôvodný text: 32. „Narastajúca podpora extrémizmu je spojená s kritikou štátnych inštitúcií a medzinárodných organizácií, ktorých je SR členom. Extrémistické hnutia účelovo poukazujú na sociálnu nespravodlivosť a odtrhnutosť politických a ekonomických elít od problémov radových občanov, spochybňujú systém základných práv a slobôd, legitimitu štátnych inštitúcií a medzinárodných organizácií, ktorých je SR členom, podnecujú medzietnické a sociálne konflikty.“
Navrhovaný text: žiadny, odstránenie bodu č. 32

zmena číslo 7 vynechať slovo "protizápadná"

zmena číslo 8 vynechať vetu:
"Osobitné postavenie z hľadiska presadzovania bezpečnostných záujmov SR majú vzťahy so Spojenými štátmi americkými (USA), ktoré sú kľúčové pre bezpečnosť Európy."

zmena číslo 9 vynechať:
"vrátane posilnenia východného krídla NATO"

"a zapájania sa, prispievať do misií a operácií Aliancie mimo teritória členských krajín v rámci schváleného mandátu.“

zmena číslo 10, doplniť slova:
"a sociálnu inklúziu"

zmena číslo 11, vynechať slová:
"formovanie konsenzu" (To rozoberá Fábry prečo!)
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2017/627/pripomienky/COO-2145-1000-3-2157687?fbclid=IwAR05mZ_ylDiumElJd4PumfwWU2gNyGN4sUAN9cSwqiV8Yyhk2svtwjDojKU

Blahu si aj v tomto veselo smeráci odignorovali!

 

„Len pripomeniem, že som napríklad žiadal vyčiarknuť našu podporu východnému krídlu NATO, žiadal som, aby sme sa nezaväzovali k účasti na misiách NATO, žiadal som vyčiarknutie zbytočných protiruských provokácií a rovnako som požadoval, aby USA nebolo považované za osobitý pilier našej bezpečnosti.

POTREBUJEME MIEROVÚ STRATÉGIU

Som rád, že tieto moje výhrady nie sú považované za zásadné. To je rozhodne politický posun, doteraz sa takéto požiadavky absurdne nálepkovali ako „extrémistické“.

Slovensko potrebuje úplne novú diskusiu o budúcej zahraničnej politike. A dominovať jej musia hodnoty mieru, národného záujmu a suverenity. Musí z nej byť vylúčená rusofóbia a jednostranná orientácia na USA. Na takúto diskusiu sa teším. Ale nemôže to byť diskusia, ktorej východiskom bude pomýlený text. Zhoďme tento text zo stola a začnime nanovo.

Keď som v roku 2017 poslal vecné a obsahové výhrady voči Bezpečnostnej stratégii, napísali mi, že ich zamietajú a bolo. Vybavené. Čiže toľko k vecnej a obsahovej diskusii o stratégii. Fakt zmysluplné."
 
.

Fábry napríklad kritizuje toto, ale Blaha nie, ten to ani nepripomienkuje:


"Na druhej strane je tiež zaujímavé, že hoci sa vláda hlási k členstvu v jadre EÚ, návrh BS to úsilie príliš nereflektuje. Naopak, varuje pred „zbytočnými duplicitami“, ktoré by si EÚ mohla vytvárať. V čl. 59 sa uvádza: „Pri posilňovaní Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ bude SR vnímať NATO ako bezprostredného partnera, ktorý disponuje jedinečnými vojenskými štruktúrami a spôsobilosťami. Bude presadzovať, aby sa EÚ a NATO vyhýbali zbytočným duplicitám v oblasti obrany a bezpečnosti.“ Takýto postoj je presne tým, čo si želá NATO, pretože „vyhýbanie sa duplicitám“ by mohlo znemožniť emancipáciu EÚ v bezpečnostnej politike.

Nová vlna zbrojenia

Ústredným cieľom BS je navyšovanie výdavkov na zbrojenie. V čl. 78 sa uvádza: „SR zabezpečí potrebné zdroje na obranu štátu najmä postupným zvyšovaním výdavkov na úroveň 1,6% HDP v roku 2020 a ich postupným smerovaním k úrovni 2%, v súlade s jej záväzkami.“ Ide o jasné vyjadrenie, že navýšenie výdavkov sa nezastaví ani na úrovni 1,6% HDP. Paradoxné je i to, ako alibisticky sa k tomuto faktu v medzirezortnom pripomienkovom konaní vyjadril minister financií„K materiálu „Návrh Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky“ nemám pripomienky. Beriem na vedomie, že ide o strategický dokument, ktorý nemá vplyv na rozpočet verejnej správy.“ Je pritom zrejmé, že na daný dokument sa zástancovia zbrojenia budú pri tvorbe budúcich rozpočtov odvolávať.

Rovnako tak je číslo 2% HDP je zavádzajúce. Väčšina HDP sa vytvára v súkromnej sfére, kde dominujú veľké ekonomické subjekty ako Penta, Volkswagen a pod. Tieto subjekty však nebudú zbrojenie platiť zo svojich rozprávkových ziskov, ale financovať sa bude zo štátneho rozpočtu. Pre porovnanie, HDP Slovenska v roku 2018 sa očakáva vo výške 84 miliárd eur, zatiaľ čo príjmy do štátneho rozpočtu len vo výške necelých 14 miliárd eur . Pri takýchto číslach by 1,6% HDP znamenalo takmer desatinu príjmov a suma 2% HDP by presiahla 12% príjmov štátneho rozpočtu. Je zrejmé, že podobný nárast zbrojenia musí obmedziť iné rozpočtové kapitoly.

Ako príčina výdavkov na zbrojenie sa už tradične uvádza Rusko (čl. 18): „Pričlenenie si územia susedného štátu ozbrojenou silou, zvyšujúca sa asertivita Ruskej federácie v zahraničnej a bezpečnostnej politike, a rastúci vojenský potenciál Ruskej federácie viedli k urýchlenej adaptácii NATO po roku 2014.“ Lenže keď štáty NATO zbroja kvôli obavám z Ruska, ako má asi zareagovať Rusko, ktoré už dnes vydáva na zbrojenie 13-krát menej než štáty NATO? Ak i v tejto situácii chystajú v NATO novú vlnu zbrojenia, treba sa empaticky zamyslieť ako asi zareaguje celý zvyšný svet, ktorý je častým cieľom agresií štátov NATO…

Návrh novej BS by mal preto R. Fico odmietnuť!“

http://brankof.blog.pravda.sk/2017/11/04/nova-bezpecnostna-strategia-skonci-premier-fico-ako-rusofob/

Takže ten Blaha kritizuje ešte málo a novej vlne zbrojenia sa celkom vyhol! Navyše nežiada túto Bezpečnostnú stratégiu neprijať (oficiálne, nie na facebooku), ale ju len pripomienkuje, čo mu aj tak jeho vlastní smeráci zatrhli, ale naďalej im bude zbierať hlasy, lebo hlasmi pre nich proti nim vraj bojujete!

 

„Bezpečnostná stratégia, ktorú pred rokom schválila vláda, ale parlament stále nie, sa prerábať nebude. Povedal to pre TASR predseda Mosta-Híd Béla Bugár.

„Keby k tomu náhodou malo prísť a Smer by podal pomocnú ruku, zablokujeme to vo vláde,“ uviedol. So stratégiou má problém SNS, dôvodom má byť označenie Ruska za hrozbu.

Poslanci mali o návrhoch obrannej a bezpečnostnej stratégie SR rokovať pred pár týždňami. Predložili ich opoziční poslanci, k rokovaniu ale nedošlo. Podpredseda SNS Anton Hrnko je totiž presvedčený, že materiály môže predložiť len vládny kabinet. Na jeho návrh preto väčšina snemovne materiál z rokovania vypustila.

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) koncom novembra v reakcii na to, že parlament stále návrhy neschválil, uviedol, že je to pre neho čisto technická záležitosť. „Vláda ich schválila, a preto sú pre vládu záväzné bez toho, aby ich schválil parlament,“ konštatoval Pellegrini s tým, že vláda vie, kde sú jej spojenci a kde si má plniť svoje práva a povinnosti.“

https://www.aktuality.sk/clanok/654631/bezpecnostna-strategia-sa-prerabat-nebude-odkazal-bugar/

(ale on už pudlík nie je)

 

.

.

O overovaní lekárov

22.09.2021

Nebudem tvrdiť, že všetci lekári sú zlí, ani to, že všetci sú dobrí lebo liečia a zachraňujú životy. Lekári sú tiež len ľudia a to ľudia bývajú rôzni. V každej profesii nájdete dobrých, vynikajúcich, horších a zlých a myslím si, že tak je to aj s lekármi. Nemyslím si, že môžete dôverovať akémukoľvek remeselníkovi, že niečo neodfušuje a ako musíte [...]

Prečo neverím Hložníkovi

21.09.2021

Človek nemusí byť ani len lekár, aby videl, či daný človek v diskusii odpovedá k veci, zjavne neklame alebo zavádza a to len na základe faktov, ktoré pozná a ktoré nie sú spochybnené ani len v mainstreame. Asi je už propagátorom Pfizeru trápne stále používať len Sabaku, tak teraz vytiahli Hložníka. Keby ich bolo tých propagátorov naozaj veľa, bolo by ich [...]

O čom je sloboda dnešných akože liberálov

19.09.2021

Ich sloboda začína a končí pri sexe. Nie že by ich sex až tak zaujímal, ale slobodu majú dovolenú len a výlučne len v sexe. Sloboda je pre nich, že môžeš súložiť s kýmkoľvek a ako ktokoľvek. Môžeš si vybrať, či budeš muž alebo žena, žiť so ženou, s mužom, s transvestitom, stále sa točíme len v kruhu malinkej slobody okolo sexuálneho života. V posteli si [...]

Peter  Žiga

Zadržali rodinného príslušníka bývalého ministra hospodárstva Žigu

24.09.2021 15:12

Štefana Žigu nedávno Národná kriminálna agentúra obvinila pre daňovú trestnú činnosť.

Rusko voľby

Rusko oznámilo konečné výsledky volieb, Jednotné Rusko získalo 324 kresiel

24.09.2021 15:05

Dolná komora ruského parlamentu sa skladá zo 450 poslancov.

polícia

Muž chcel skočiť zo strechy obchodu v Malackách, od činu ho odhovorili

24.09.2021 14:47

Po krátkom rozhovore s policajným tímom muž dobrovoľne zo strechy zišiel.

Jozef Chovanec, zásah

Kolíková: Na rekonštrukcii prípadu Chovanca budú traja svedkovia a dvaja znalci zo SR

24.09.2021 14:28

K nepozvaniu ďalšieho svedka Romana Behúla na rekonštrukciu ministerka povedala, že ide o rozhodnutie sudkyne.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 977
Celková čítanosť: 3823008x
Priemerná čítanosť článkov: 3913x

Autor blogu

Kategórie