Založ si blog

Kto bude mať pravdu?

Pred tromi rokmi som mala problém, keď som tvrdila, že väčšina migrantov sú muži. Zažila som preto v diskusiách veľmi nepríjemné útoky, ešte v diskusiách na SME.

Diskutujúci mi dokazovali štatistikami, že to nie je pravda. Tak ja som naozaj váhala, či v tomto majú alternatívne médiá pravdu, keď tie píšu o väčšine mužov medzi migrantmi, hoci SME a Denník N písali, že to nie je pravda, ale hoaxy, lebo štatistiky hovoria niečo celkom iné.

Nakoniec sa ukázalo, že to žiadne hoaxy neboli, že denníky SME a Denník N zavádzali a pravdu mali alternatívne médiá.

 

Potom som mala ďalší problém, keď som si dovolila tvrdiť, že väčšina tých utečencov sú ekonomickí migranti. Dávala som citácie rôznych politikov, čo to tvrdili a ich odhady, koľko je ich percent, ale to vraj je tiež len hoax, ktorý šíria len alternatívne médiá. A zas tieto denníky tvrdili, že to je vymyslené, vojnových utečencov je drvivá väčšina a kto tvrdí, šíri niečo iné, tak šíri len hoaxy.

Nakoniec sa ukázalo, že to žiadne hoaxy neboli, že denníky SME a Denník N len opäť zavádzali a práve oni o tom šírili len nepravdivé hoaxy a pravdu opäť mali práve tie alternatívne médiá.

 

Potom som mala problém, za ktorý som zas zažívala v diskusiách útoky, keď som tvrdila, že vyhosťovať migrantov, ktorí nedostanú azyl, bude problém. Všetci, aj diskutéri na týchto denníkoch tvrdili, že to žiadny problém nebude a to isté tvrdili aj tieto denníky. A každý, kto tvrdil niečo iné, tak vraj šíril len hoaxy, že to problém bude, hoci nebude.

Nakoniec sa ukázalo, že to žiadne hoaxy neboli, že denníky SME a Denník N zase len čitateľov zavádzali a klamali a pravdu opäť mali len tie alternatívne médiá, ktoré písali, že to problém bude.

 

A dnes asi budem mať problém s tým, že ja verím tomu, že tá Marakéšska deklarácia problémom a podvodom na občanoch EU bude.

Nemyslím si totiž, že EU má odvahu verejne deklarovať, že budete tu mať pravidelnú migráciu, či sa vám to páči alebo nepáči a preto to takto zrealizuje postupne a podvodom. Otázkou pre mňa je len akým podvodom?

Už teda vôbec neverím denníkom SME a Denníku N, keď toľkokrát klamali a zavádzali a naopak práve oni šírili len zavádzajúce hoaxy. Nikde sa nezaoberajú žiadnymi chybami EU, akokeby žiadne chyby EU mať nemohla, čo už len to by bolo samo o sebe podozrivé, že sú teda naprosto neobjektívni a voči ničomu sa nevedia kriticky postaviť.

 

A keďže som už len očakávala, akým podvodom to začne, tak skôr verím alternatívnym médiám, keď tvrdia, že práve Marakéšska deklarácia je takýmto nenápadným a postupným podvodom a to takto, že celkom nenápadne si urobili akože nezáväznú deklaráciu, v ktorej nelegálnu migráciu zmenili na pravidelnú a regulérnu migráciu. Urobili z nej dokonca ľudské právo na migráciu. Globalisti tým dali najavo, že je ľudským právom a má prebiehať pravidelne. Tieto dokumenty nastavujú pravidlá pre pravidelnú migráciu. Že je regulérna, to tam nie je náhodne.

A postupne to bude s podvodom na občanoch takto:

Teraz občanov EU uspávajú, že to nič neznamená, že to nie je záväzné, ale ubehnú dva roky a všetko zrazu bude inak. Migranti začnú prúdiť a čo budú hovoriť politici?

No, pozor, pozor! Tuto je to podpísané v zmluve! Regulérna a pravidelná migrácia a my sme s tým – vy ste s tým súhlasili!

A keď to príde k súdu a niektoré občianske iniciatívy to náhodou dajú k súdu, že prebieha migrácia, ktorá je nelegálna, tak čo povie súd?

Súd si stiahne Marakéšsku deklaráciu, ktorá je záväzná, včetne Dublinu 4, ktorý bude záväzný, všetky tieto dokumenty si stiahne a povie:

My vašu žalobu zamietame, pretože sú podpísané medzinárodné zmluvy, kde sa hovorí o pravidelnej migrácii, pretože taký je doslovný a presný preklad. Na súde to bude platiť slovo od slova.

 

V poslednom odseku som vám prerozprávala, čo si o tom myslia všetky alternatívne médiá, ktoré sa zhodujú v tom, že to také nezáväzné a nevinné, ako nás o tom presviedčajú len teraz, nie je. Ale človek, čo nepočúva alternatívne médiá, zas len verí, že je to teda naozaj nezáväzné a také celkom nevinné a nepodstatné a kľudne môže zaspať, že klamaný nie je. 

 

Kto bude mať teraz pravdu? A kedy sa to dozvieme?

Zas o dva roky, že to zas hoax nebol?

 

Alebo je tu niekto, kto si myslí, že tu pravidelná migrácia nebude? To tak klamali pred tromi rokmi, že pravidelná nebude a všetko iné je hoax! A dnes sa aj na toto ich klamstvo celkom zabudlo a aj na to, že každý, kto tvrdil, že migranti tu budú prúdiť stále, vraj šíril hoaxy.

A dnes je už úplne všetkým jasné, že o tom, kto bude bývať na Slovensku a v Európe, o tom vôbec nebudú rozhodovať občania štátov EU. Tí budú len postupne oklamaní, že to sami schválili a ani nebudú vedieť kedy, to sa dozvedia až spätne!

 

Kedy bude to, čo sa dozviete spätne?

Zákonite vtedy, keď to, čo sa bude diať, budete považovať za niečo nedôležité alebo nezáväzné alebo nezávažné.

Však teda, počkajme si, ako sprostí, ďalšie dva roky, že kto bude mať pravdu tentokrát!

 

Ja si myslím, že alternatívne médiá, ktoré na to upozorňujú už teraz, že to je podvod na občanoch EU.

A zas by mi diskutéri na SME a Denníku N písali len to, že zas šírim hoax, ako som ho šírila, keď som tvrdila to, čo sa potom ukázalo pravdou. Len kde zmizli všetci tí diskutéri, čo sa so mnou hádali a útočili na mňa a pritom sa ukázalo, že práve oni šírili len hoaxy a zavádzajúce tvrdenia?

 

 

„Táto deklarácia je bodom zlomu v procese migrácie do Európy. Dokument je deklaráciou, ktorou sa európske krajiny, za chrbtom svojich občanov, zaväzujú v rámci tzv. Rabatského procesu na podporu pravidelnej, zdôrazňujem a opakujem „pravidelné“ migrácie medzi Afrikou a Európou. Je pritom jasné, že z Európ y do Afriky nikto migrovať nebude, proces bude len jednosmerný.

 

Dokument sa totiž opiera o dve globalistické agendy neomarxistického svetového poriadku, o tzv. Global Compact ao tzv. Agendu 2030. Oba dva dokumenty sú v deklarácii spomenuté a je na ne odkazuje. To, čo v dokumente je právnickou slangom prežutá tak, aby tomu pomaly nikto nerozumel, je rámcovou zmluvou Európy s Afrikou, na základe ktor ej prebehne exodus biblických rozmerov, exodus z Afriky do Európy. Niet divu, že nikto z politikov sa k dokumentu pred vlastnými voličmi doma nehlási a všetci sa tvária, že dokument je neškodný.

 

Úryvky z deklarácie

Zvýšená pozornosť venovaná boju proti xenofóbii, rasizmu a diskriminácii : partneri vynaloží úsilie na potláčanie týchto javov a podporu vyváženého mediálneho narativu (pozn. Propagandy) o migrácii a diasporách založeného na faktoch a zdôraznenie ich pozitívneho príspevku k rozvoju spoločností v krajinách pôvodu, tranzitu a v krajinách určenia …
Cieľom agendy pre trvalo udržateľný rozvoj do roku 2030 je podľa bodu 10.7 “ Uľahč iť riadnu, bezpečnú, pravidelnú a zodpovednú migrácie a mobility ľudí, vrátane vykonávania plánovanej a dobre riadenej migračnej politiky“ …
Vo svojich intervenciách (pozn. Na podporu migrácie) sa budú partneri snažiť zapojiť všetky subjekty pod koordináciou vnútroštátnych orgánov (regionálne organizácie, miestne úrady, tradičné a obvyklé orgánmi, zástupcami občianskych spoločností a migrujúcich a utečeneckých komunít, sociálnych partnerov (neziskoviek), súkromného sektora a médií a akademickej obce (tzn. vysokej školy) …
Od svojho založenia Rabatský proces dôsledne presadzoval pozitívny potenciál pravidelné migrácie a kľúčovú úlohu diaspóry pre krajiny pôvodu, tranzitu a určenia. Posilnenie synergií medzi migráciou a rozvojom pre dstavuje prioritnú oblasť a je špecifickou črtou procesu Rabate. Partneri dialógu súhlasí s touto cestou a zameria sa vo väčšine svojich opatrení na maximalizáciu prínosov pravidelnej migrácie …
Ak vezmeme na vedomie vyššie uvedený cieľ 10.7 Agendy pre trvalo udržateľný rozvoj do roku 2030 (tzv. Agenda 2030), partneri Rabatského procese uznávajú, že je potrebné podporovať a posilňovať cestu k pravidelnej migrácii …
Akcia 9: V duchu partnerstva sa venovať najmä otvorenému dialógu o zjednodušení u deľovania víz …
Partneri z Rabatského procesu opakujú svoje dodržiavanie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodného práva v EÚ oblasti návratu a readmisie a pripomínajú význam udržateľného opätovného začlenenia. Opakujú ich podporu princípu nenavracaniaa súhlasí s tým, že uprednostňujú len dobrovoľný návrat (migrantov) …

 

 

Cieľ 3: Podporovať pravidelnú migráciu

 

Doména 5: Návrat, readmisiu a reintegráciu

Opakujú svoju podporu princípu nevyhostenia (Migrantov do krajín pôvodu pr oti ich vôli) a súhlasí s tým, že uprednostňujú dobrovoľný návrat (migrantov).“

 

 

Parlamentní listy prinášajú genézu celého procesu:

https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Africane-do-Evropy-podepsal-Babisuv-ministr-v-Africe-Madarsko-Tohle-zmeni-populaci-Evropy-nepodepisujeme-534900

 

 

„Reakcia Slovenska

Po konferencii, kde je na deklarácii aj podpis slovenského ministra, stránky Ministerstva zahraničných vecí informovali tak, že – neinformovali.

Pritom ide o absolútne kľúčovú záležitosť, kde sa slovenská vláda jednoducho prihlásila k výmene obyvateľstva, ktorá nastane v ďalších rokoch na európskom kontinente.

Pritom samotná deklarácia obsahuje od 4.strany už aj akčný plán na roky 2018 až 2020.

V deklarácii sa síce hovorí tiež o prevencii a boji proti nelegálnej migrácii a pašovaniu ľudí. Avšak bez prijatia konkrétnych záväzkov alebo opatrenia proti týmto javom.

Naopak na celkovo šiestich z ôsmich strán textu je múdrymi diplomatickými frázami vyjadrovaná podpora legálnej migrácie z Afriky do Európy. Podľa politického vyhlásenia účastníci konferencie dokonca považujú migráciu za jeden zo zdrojov ekonomického rozvoja a rastu.“

(slobodný výber)

 

Čo o tom píše Denník N:

https://dennikn.sk/1137602/slovensko-rozvrati-marakesska-deklaracia-uz-tyzdne-sa-siri-hoax-na-ktory-stat-nevie-reagovat/

 

„Zúčastnil sa na nej napríklad český minister vnútra Lubomír Metnar, zo slovenskej vlády tam nebol nikto. Žiadny zo slovenských ministrov ani jej text formálne nepodpísal. Slovenská diplomacia sa k deklarácii pridala tak, že náš veľvyslanec v Bruseli jej na diaľku vyjadril podporu.

 

V texte nie je ani slovo o tom, že by Slovensko muselo prijať Afričanov, no obsahuje niektoré pasáže, ktoré sa dajú vysvetľovať ako podpora migrácie.

 

Čo je však najpodstatnejšie: Marakéšska deklarácia nie je  medzinárodnou zmluvou, ktorá by Slovensko k niečomu nútila. Je to len politické vyhlásenie, ktoré je právne nezáväzné.

„Je teda principiálny nezmysel hovoriť o tom, že by Slovensku z deklarácia vyplývala nejaká povinnosť. A už vôbec z nej nemôže vyplývať záväzok presídľovať konkrétne počty ľudí k nejakému dátumu,“ opakuje ministerstvo.“

 

Navyše Denník N navodzuje dojem, že hoax o 11tisíc migrantoch šírili alternatívne médiá, hoci túto správu odmietli komentovať ako neoverenú!

Pravdepodobne bola účelovo vyrobená a šírená na zámernú diskreditáciu alternatívnych médií, na čo tiež alternatívne médiá upozorňovali.

 

Samotný Denník N priznáva 31.5.:

„Nezáväzný dokument má exotický názov, týka sa migrantov a médiá si ho príliš nevšímali.“

„Príliš nevšímali“ znamená, že neráčili občanov ani informovať. Nenašla som už iný článok k tomu na Denníku N a žiadny k tomu na SME!

Žiadny preklad, žiadne rozoberanie obsahu a čo to pre nás znamená. Tomuto sa venovali len alternatívne médiá alebo Blaha na facebooku a to takto:

„A nerozdeľovali sa utečenci, len sa prijalo nejaké všeobecné vyhlásenie, v ktorom sa tvrdí, že migrácia je globálny fenomén. A áno, Maďari za to nehlasovali. Ani mne sa dikcia toho vyhlásenia nepáči, ale čo je dôležité, toto vyhlásenie nemá absolútne žiadne následky pre Slovensko.

Čiže, aby sme si to zosumarizovali. Žiadne Monako, žiaden Európsky parlament, žiadnych 11 000 migrantov na Slovensko – proste, celé je to fejk. Niekedy mám pocit, že takéto sprostosti šíri americká ambasáda, aby potom mohla spraviť zo šíriteľov takýchto správ konšpirátorov a nájsť si tak zámienky na boj proti fejk news a za cenzúru. Nebojte sa, priatelia – Slovensko nepodporí žiadne povinné prijímanie migrantov na naše územie ani žiadne povinné kvóty. Bodka.“

 

.

Vysvetlím vám rozdiel východného a západného Slovenska

10.08.2020

Vysvetlím vám rozdiel východného a západného Slovenska v mojich očiach. Možno to tak nie je, ale ja som to tak vnímala. Ten môj raj je a bol na západnom Slovensku a preto som ostro vnímala všetky rozdiely, keď sme cestovali z východu na západ. Na východe som nezažila takú zdieľnosť ľudí, ako na západnom Slovensku. Vyzeralo to asi tak, že keby ma hodili do vlaku a neviem, [...]

Lebo oni sú už seriózni!

09.08.2020

Darmo sa tu nad Blahom hádate, väčšina politikov nemá odvahu pomenovať, že sme vazalmi a znovu len poslúchame. Takého politika len tak vysmejú ako v socializme, že nechápe, nie je uvedomelý! A konkrétne Matovič sa z toho zobudil len raz a potom znovu zaspal. Kto si toto myslí, je pre našu spoločnosť blázon a oveľa nebezpečnejší, než keby sa fotil na motorke: [...]

Blahova ukážka, ako sa v bratislavskej kaviarni boja Smeru

08.08.2020

a prečo Blahovi držím palce Blaha 7.8.: „15. Fakt si ten podcast vypočujte, je to krásne svedectvo o tom, ako sa v bratislavskej kaviarni boja Smeru. A ako by nás chceli zničiť, no nevedia ako. Úprimne súcitíme… https://www.aktuality.sk/clanok/812541/minar-premier-je-stelesnenim-archetypu-jokera-otazkou-je-ci-moze-klaun-krajine-vladnut-podcast/„ „Premiér je [...]

NAKA

NAKA zasahuje proti extrémizmu. Mala zadržať aj dvoch známych hudobníkov

11.08.2020 10:12, aktualizované: 10:56

Ide o akciu s krycím názvom "Šašovia", ktorá podľa polície prebieha aj v susednej krajine.

peter kresák

Kresák: Ak prevládnu egá, možno očakávať podanie na Ústavný súd

11.08.2020 10:00

Prezidentka právom namietla viaceré ustanovenia schválenej novely zákona o prokuratúre, myslí si ústavný právnik a bývalý poslanec Peter Kresák.

Koronavírus / Testovanie /

Pribudlo 16 nových prípadov, otestovali vyše 1400 ľudí

11.08.2020 09:41, aktualizované: 11:20

Nepribudlo žiadne úmrtie, vyliečili sa ďalší ôsmi pacienti.

Bielorusko, voľby

Cichanovská sa pred Lukašenkom ukryla v Litve

11.08.2020 09:00

Kandidátka bieloruskej opozície na post prezidenta Svjatlana Cichanovská je v bezpečí v Litve. Panovali obavy o jej osud.