Za prehlasovanie budú na vine poslanci OĽaNO s podvodným volebným programom!

18. januára 2022, malinova, Nezaradené

Volebný program OĽaNO – úplný opak toho, čo teraz vidíte!

 

 

„Ako zlepšiť referendum – Miesto toho ho už ani neumožnia!

 

A.7 Priama demokracia a občiansky aktivizmus …keď politici ľuďom nevytvárajú prekážky pri dohľade a rozhodovaní o správe vecí verejných. Demokracia je vláda ľudu a ak chceme poznať jeho názor, treba sa ho naň opýtať. Mnohí politici to robia neradi. Najradšej sú, ak sa občan o nich zaujíma iba pred voľbami. Referendum ako prejav iniciatívy a vôle občanov sa stalo prakticky nepoužiteľným, lebo sa zriedka podarí presvedčiť vyše 50 percent voličov, aby išli hlasovať. Je dôležité znížiť hranicu jeho platnosti, aby občania mohli sami iniciovať hlasovanie a hlasovať o niečom, čo ich trápi, a presadili svoju vôľu.

 

OĽANO začalo ako občiansky projekt, keď otvorilo kandidátku občiansky statočným ľuďom. Občiansky aktivizmus je v našej DNA. Pracujeme na tom, aby sa skončila partokracia, profesionálne rozkrádanie, klamstvo a populizmus. Politici musia cítiť, že občiansky hlas je silný a dôsledný. Nie je nevyhnutné s každým názorom súhlasiť, ale treba urobiť všetko preto, aby ho občania mohli vyjadriť. Ústava hovorí, že „štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom volených zástupcov alebo priamo“. Referendum je jedinou možnosťou občanov priamo spravovať krajinu, poistkou voči parlamentu, aby si nechal „poradiť“ od občanov alebo aby občania zobrali na seba zodpovednosť, ktorú parlament nechce, nemôže alebo nedokáže uniesť. Zatiaľ bolo úspešné iba jedno referendum. Obrovskou prekážkou je podmienka 50%-nej účasti voličov. Slovensko potrebuje nový a lepší volebný systém, ktorý dá viac moci ľuďom a menej elitám, pričom viac zohľadní potreby regiónov. Je potrebné rozbehnúť po voľbách na túto tému celospoločenskú diskusiu, do ktorej prispejeme návrhom na vznik 8 volebných obvodov, aby ľudia z regiónov dostali väčšiu možnosť kandidovať do národného parlamentu a podieľať sa na správe vecí verejných. Na Slovensku navrhujeme zaviesť podobný mechanizmus ako v EÚ, kde občania môžu petíciou vyzvať Európsku komisiu, aby predložila návrh právneho predpisu.

 

Naše riešenia – Teraz názorne vidíte úplný opak!

 

Volebný systém, referendum a petície 1. Podporíme zmenu volebného systému tak, aby miesto jedného volebného obvodu vzniklo osem, ktoré budú kopírovať súčasné VÚC. 2. Navrhneme novelu Ústavy SR, ktorá zníži kvórum pre platnosť referenda na 25 % všetkých voličov. Okrem otázok, ktoré sú v rozpore s Ústavou SR, nebude možné vyhlásiť referendum ani vo veci skrátenia volebného obdobia NR SR. 3. Navrhneme znížiť kvórum referenda potrebného na platnosť konania miestneho referenda a referenda vyšších územných celkov (VÚC) na 25 %. 4. Navrhneme zaviesť nízkonákladové referendum, kde bude hlasovanie prebiehať v tej istej miestnosti ako voľby a vždy len spoločne s najbližšími voľbami alebo ľudovým hlasovaním. 5. Navrhneme znížiť percento potrebnej účasti na vyhlásenie referenda na základe petície skupiny obyvateľov obce. V prípade miest ho znížime na 20 % a pri samosprávnom kraji na 10 % oprávnených voličov. 6. Navrhneme zmeniť Ústavu tak, aby v referende bolo možné hlasovať aj o konkrétnom návrhu zákona alebo jeho zmene a doplnení na základe petície podpísanej 350-tisíc občanmi. 7. Navrhneme zaviesť zákonodarnú iniciatívu občanov (právo predložiť NR SR návrh zákona ako prílohu petície) v prípade, ak v petícií vyzbierajú 50-tisíc podpisov. Zároveň upravíme postup odôvodnenia petície podanej v NR SR splnomocneným zástupcom podpísaných osôb. 8. Navrhneme zákonodarnú iniciatívu (právo predložiť NR SR návrh zákona ako prílohu petície) aj pre prezidenta SR.

 

Občiansky aktivizmus 11. Navrhneme systémovú podporu občianskych aktivít a oceňovanie občianskeho aktivizmu.

12. Navrhneme vytvoriť podmienky na prijímanie spätnej väzby od aktívnych občanov na činnosť verejných inštitúcií. Ďalšie súvisiace opatrenia sú v kapitolách: Spravodlivosť, dobré zákony a vymožiteľnosť práva; Otvorené vládnutie a lepšia dostupnosť informácií.

 

str.42

https://www.obycajniludia.sk/wp-content/uploads/2020/02/OLANO_program_2020_FINAL_online.pdf

 

A.8 Otvorené vládnutie a lepšia dostupnosť informácií …keď politici netaja informácie pred občanmi a nevyvyšujú sa nad obyčajných ľudí. Štát hospodári s peniazmi občanov, preto má byť všetko, čo robí, úplne transparentné a dostupné. Ak je všetko čisté, nie je dôvod skrývať to. Mnohé štátne inštitúcie zverejňujú informácie len naoko, tie dôležité v skutočnosti skrývajú a na svetlo sa dostanú až potom, keď ich vypátrajú novinári alebo neziskové organizácie“

 

 

Chmelár dnes:

 

PREDSEDA NR SR BORIS KOLLÁR DNES PRIJAL PREDSTAVITEĽOV OZ ZJEDNOTENÍ ZA MIER
 
„Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár dnes popoludní prijal predstaviteľov občianskeho združenia Zjednotení za mier v zložení Eduard Chmelár (prezident OZ ZZM), Iveta Kompišová (predsedníčka Správnej rady OZ ZZM) a Branislav Fábry (právny expert OZ ZZM). Na úvod som predsedovi parlamentu poďakoval, že spomedzi najvyšších ústavných činiteľov je jediný, kto si našiel čas aj na argumenty odporcov vojenskej zmluvy s USA. Úprimne si to vážime. Zároveň som mu odovzdal mierovú petíciu s viac ako 30 000 podpismi občanov, ktorí požadujú, aby NR SR
1) prijala ústavný zákon o zákaze dočasného alebo trvalého rozmiestnenia cudzích ozbrojených síl na území Slovenska
2) schválila právo na mier zakotvené v Ústave SR
3) vyslovila súhlas s pristúpením Slovenskej republiky k Zmluve OSN o zákaze jadrových zbraní.
Predseda NR SR teraz rozhodne o tom, ktorému parlamentnému výboru pridelí petíciu na rokovanie.
Vo svojom úvodnom prejave som sa usiloval pánovi predsedovi vysvetliť ďalekosiahle politické dôsledky prijatia takejto zmluvy pre Slovensko. Za najsilnejší argument pre referendum považujem, že táto zmluva má na spoločnosť dlhodobé dopady, ktoré nedokážu zmeniť parlamentné voľby. V následnej diskusii sme si vymenili názory na filozofiu dohody, ale aj jej jednotlivé sporné body. Šéf parlamentu niekoľkokrát zdôraznil svoju proamerickú orientáciu, ale zároveň dal jasne najavo, že vníma problematické časti zmluvy. Prezradil, že na stretnutí prezidentku aj on vyzval, aby dala dohodu posúdiť na Ústavný súd SR. V tejto súvislosti som požiadal Borisa Kollára, aby sa pokúsil hlavu štátu presvedčiť, aby napadla zmluvu v rozsahu zásadných pripomienok vznesených v pripomienkovom konaní vzhľadom na to, že sa nimi zástupcovia ministerstva obrany a zahraničných vecí odmietli vecne zaoberať. Ústavný súd sa totiž môže zaoberať len tým, čo prezidentka navrhne posúdiť. Toto Boris Kollár odmietol urobiť s odôvodnením, že chce nechať Zuzane Čaputovej priestor, aby sa rozhodla sama.
Predsedovi parlamentu som pripomenul kľúčovú úlohu, akú môže zohrať hnutie Sme rodina v schvaľovacom procese. Boris Kollár prezradil, že polovica jeho poslaneckého klubu je proti DCA, ale namietal, že aj keby hlasovali všetci proti, prijatiu zmluvy nezabránia, lebo už pri niektorých reformných zákonoch sa ukázalo, že majú tesnú väčšinu 76 poslancov aj bez nich. Upozornil som ho, že to nie je isté, lebo minimálne traja poslanci OĽaNO budú hlasovať proti. Je to teda stále v jeho rukách a svojím rozhodnutím sa môže zapísať do dejín, lebo toto si budú ľudia pamätať ešte veľmi dlho. Tlmočil som mu aj obavy záhorských obcí, keďže starosta Kuchyne sa so mnou pred niekoľkými dňami skontaktoval a poprosil ma o pomoc pri príprave petície. Predseda NR SR okamžite prejavil záujem prijať predstaviteľov dotknutých obcí. Hovorili sme aj o iných veciach, ktorých zverejnenie však nepovažujem za korektné. Na záver Boris Kollár s uspokojením skonštatoval, že toto stretnutie nebolo márne. V tom sa absolútne zhodneme a ďakujeme za otvorenú diskusiu.“
.
.
.

Ako vidíte, Boris Kollár poukazuje na OĽaNO, že za prehlasovanie budú na vine poslanci OĽaNO!

 

 

 

 

.