Ako zavádzajú smeráci

5. novembra 2018, malinova, Nezaradené

Lajčák aj Pellegrini tvrdia, že to len opozičné strany strašia ľudí migrantmi.

To nie je pravda, pretože nesúhlas s týmto globálnym paktom vyjadrila aj ich koaličná strana a Rakušania a Česi nie sú opozičnými stranami.

 

Dnes k tomu v článkoch vyšli nové argumenty a po prečítaní týchto článkov vám vyberám ako veľmi podstatné toto:

 

„Nezávaznost, kterou se zavážeme

Někteří lidé říkají, že pakty (jsou dva, ještě existuje Globální pak o uprchlících, proto se občas mluví o „globálním kompaktu“, kdy jsou zahrnuty i Newyorská deklarace a Marrakéšská deklarace) jsou nezávazné a klidně to tedy podepsat můžeme, ať všem ukážeme, že nám záleží na dodržování lidských práv… K tomu bych řekl, že deklarace nezávazné skutečně jsou, slovem pakt už je ale myšlena smlouva, a např. podle člena Stálého rozhodčího soudu v Haagu, docenta Vladimíra Balašeuž teď o mezinárodní smlouvu skutečně jít má a měla by tak být nadřazena českým zákonům podobně, jako to bylo u jiných smluv od OSN.“

 

 

Všimnite si, že toto neargumentuje trojročný človek, ale odborník, ktorý má za sebou pobyty asi v 80 zachytných centrách pre migrantov a ktorý sa na problematiku prijímania migrantov šiel pozrieť aj do Kanady, ako to robí Kanada. Takže ani naši politici nerozumejú tak dobre problematike začleňovania a prijímania migrantov, ako ľudia, čo zdôvodňujú, ako by to malo vyzerať, aké podmienky majú byť splnené, čomu je potrebné sa vyhnúť a na čom trvať a prečo. A ten upozorňuje, ako aj ďalší na toto:

 

„I kdyby to mělo být rozhodnutím vlády jinak, pořád bude platit velmi dobrý postřeh německého Die Welt„V dokumentu je na jednu stranu ujišťováno, že obsah by neměl být zavazující, protože se počítá s tím, že státy mají suverénní právo, aby si svou azylovou politiku určovaly samy. Na druhou stranu v (34 stránkovém) dokumentu najdeme 87x slova jako „zavazujeme se“ nebo „povinnost“, a to v souvislosti s migranty, jejichž počet je celosvětově odhadován na 250 milionů.“

 

 

 

Taktiež upozorňuje na to, že asi takto je to dobrovolné:

 

„O tom, jak moc je vše nezávazné, nás mohou přesvědčit i reakce z OSN a od dalších levicově smýšlejících politiků na rakouské odmítnutí. Zvláštní vyslankyně OSN pro otázky mezinárodní migrace Louise Arbourv rozhovoru pro německý Der Tagespiegelostře zkritizovala Rakousko, a to pro to, že přece už souhlasilo s Newyorskou a Marrakéšskou deklarací, text paktů připomínkovalo, tak jak se teď prý může opovážit nesouhlasit. K tomu vypočítala další smlouvy, ke kterým Rakousko v minulosti také přistoupilo. Takže opravdu je vše dobrovolné?

 

 

Z paktů vyplývá, že migrace je základním lidským právem každého člověka – a tím rozhodně není. Přijmout tuto logiku totiž znamená povinnost členských států přijmout a postarat se na svém území o každého, kdo své domovy opustí v důsledku špatné finanční, vzdělávací, zdravotní, sociální, a nebo dokonce jen klimatické situace. Dodnes byli tito lidé označováni za tzv. ekonomické migranty, což by Globální pakt pomohl změnit.

Závěrem bych rád řekl, že argument tzv. „lidskými právy“ se začal používat jako zbraň pro protlačení i toho nejvíce utopického a socialistického názoru. Je snaha tvrdit, že absolutně všichni jsme si rovni naprosto ve všem a všichni tak mají mít nárok naprosto na vše. Podobně tomu bylo v marxistických teoriích. Proto se nikdo nemůže divit, že se o bojovnících prosazující tato nová „lidská práva“ mluví jako o neomarxistech. A s jejich pojetím světa rozhodně nesouhlasím a nikdy souhlasit nebudu.“

Zdroj: https://zdechovsky.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=686150

 

 

Lidovečtí europoslanci nepodpořili ani deklaraci OSN k migraci

„… navíc deklaraci na plénu ostře zkritizoval jako bezpředmětnou, protože jen konstatuje stav, nenabízí žádná řešení a existuje zde velké riziko, že bude napříč Evropou vnímána negativně, tedy předně v neprospěch všech válečných uprchlíků i EU samotné.

 

… se odvolává na všechny mezinárodní závazky a opakovaně v dokumentu zdůrazňuje ochranu lidských práv v souvislosti s migrací. Čteme ale opět jen vágní fráze, že je nu tné sjednotit státy v boji proti migraci a prosazovat sdílenou odpovědnost,

 

Legální trasy pro uprchlíky nesmí fungovat jako motivační „pull factor“ pro další masivní migraci,“ vysvětluje další lidovecká europoslankyně Michaela Šojdrová.“

http://www.zdechovsky.eu/novinky/lidovecti-europoslanci-nepodporili-deklaraci-osn-k-migraci

 

PRÁVNICKÉ ESO DOCENT BALAŠ:

Migrační kompakt? Migranti si u soudu budou prosazovat svá práva.

 

ROZHOVOR Rozhovor se členem Stálého rozhodčího soudu v Haagu docentem Vladimírem Balašem, který byl v minulosti ředitelem Ústavu státu a práva Akademie věd ČR a dnes též přednáší mezinárodní právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. „V době mezi podpisem mezinárodní smlouvy a ratifikací, nebo jejím odmítnutím, by stát neměl dělat žádné kroky, které by zhatily předmět a účel podepsané smlouvy,“ upozorňuje přední český expert na mezinárodní právo.

 

V případě mezivládních smluv mohou být touto cestou sjednány dokumenty pouze v případě, kdy má vláda k takovému kroku zákonné zmocnění.

V těchto případech může bez další kontroly ze strany Parlamentu mezinárodní smlouvy uzavírat buď příslušný ministr, nebo předseda vlády. Takovéto smlouvy mohou stát zavazovat už na základě podpisu.

Jak se podle práva řeší situace, kdy je ratifikovaná mezinárodní smlouva v rozporu s vnitrostátním zákonem?

 

Podle Ústavy má v takovém případě mezinárodní smlouva při aplikaci přednost. U soudů – včetně našich vnitrostátních – je pak možné se domáhat toho, aby byla použita právní úprava zakotvená v ratifikované mezinárodní smlouvě.

 

U soudu se však můžete domáhat i plnění závazků, které na sebe stát vzal i resortní smlouvou. V článku 1 odstavci 2 Ústavy je totiž stanoveno, že Česká republika dodržuje závazky, které jí vyplývají z mezinárodního práva.

 

Do jaké kategorie by měly být řazeny Globální kompakt o uprchlících a Globální kompakt o bezpečné, řízené a legální migraci?

 

Jde o politická ujednání, která by podle článku 49 Ústavy před ratifikací měla podléhat souhlasu obou komor Parlamentu, tedy za předpokladu, že budou smluvními stranami skutečně považovány za mezinárodní smlouvy. Standardně by k jejímu vyjednávání a sjednání měl být někdo prezidentem republiky řádně zmocněn.

 

Vždy je lepší vědět, co přesně se chystá, stejně tak je vhodné na přípravě textu smlouvy spolupracovat a prosazovat v této fázi vyjednávání vlastní představy o mezinárodně právní úpravě dané otázky.

 

Nicméně podle Ústavy platí, že bez souhlasu prezidenta republiky, vyjádřeného formou podpisu ratifikační listiny, nemůže vláda tzv. prezidentskou mezinárodní smlouvu uzavřít. V případě mezinárodní smlouvy tohoto typu je k jejich sjednání nutné, aby je podepsal prezident republiky a kontrasignoval ji i předseda vlády. Oba musí jednat ve shodě.

 

Může Parlament nebo některá z jeho komor vládě formou usnesení zakázat sjednání mezinárodní smlouvy ještě před jejím podpisem?

 

Zjednodušeně lze říci, že Parlament kontroluje moc výkonnou, aby nedocházelo k obcházení jeho zákonodárné pravomoci tím, že výkonná moc zaváže Českou republiku k něčemu, co má vnitrostátně aplikační přednost a co jinak v rámci dělby moci přísluší Parlamentu, k něčemu, co je v rozporu se zákonem. Nic však nebrání tomu, aby k připravovanému návrhu smlouvy zaujal Parlament politické stanovisko už v průběhu vyjednávání.

 

Jak se rozlišuje, která mezinárodní smlouva je pro náš stát právně závazná?

 

Mezinárodní smlouva pro nás může být platná teprve od okamžiku, kdy vstoupí v platnost mezinárodně. Když u nás proběhne řádně její schvalovací proces – ústavněprávní ratifikace, prezident a předseda vlády opatří ratifikační listinu svými podpisy a vláda, zpravidla prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí, zašle ratifikační listinu depozitáři.

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Migracni-kompakt-Migranti-si-u-soudu-budou-prosazovat-sva-prava-Zeman-to-muze-uplne-zastavit-rika-pravnicke-eso-docent-Balas-556427?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&fbclid=IwAR2c15GwFIxLlvl8M4Qhn07FM-3EIQ7s9HdxF1aaqn9u3vG8SdfN9229FJI

 

 

Spomeňte si, keď sme vstupovali do EU. Vedeli ste a tušili ste dopredu, k čomu všetkému nás budú nútiť odvolávaním sa na to, že sme súhlasili so vstupom do EÚ?

Vedeli ste napríklad, že k povinnej masovej migrácii z ich kolónií?

Napokon samotný Sulík sa s Nemcami hádal, že EÚ nedodržiava zmluvy o ochrane hraníc a vnucuje nám svoje dodatočné predstavy, o ktorých predtým nikto netušil, čo všetko.

 

Po tom všetkom, čo sme už s EÚ zažili, skutočne len veľmi naivný človek alebo doslova klamár môže tvrdiť, že nás nemôžu už ničím prekvapiť, k čomu všetkému sme sa zaviazali, čo si vymyslia dodatočne potom, že to z tých zmlúv všetko vyplýva. Taktiež, čo sa im z toho paktu nehodí, napríklad tie opatrenia, tiež môžu kľudne porušovať. A napokon vám z toho zostanú hlavne tie povinnosti, keď sa začnú migranti súdiť, ako sa už stalo aj nedávno:

 

„Ve španělské enklávě Ceuta (na severu Afriky) již delší dobu nelegální migranti usilují o překonání šestimetrového plotu. Tu s větším, tu s menším úspěchem. Ještě do října minulého roku, pokud se tak stalo, byli okamžitě vráceni španělskou policií zpět za plot zpátky do Maroka.

Ale pak začaly fungovat neziskovky, jakmile se tento postup dozvěděly, v tomto případě Evropské středisko pro ústavní a lidská práva (ECCHR), prostřednictvím dvou migrantů podaly žalobu proti Španělsku (oficiálně tuto žalobu podali samozřejmě uprchlíci, kteří nejspíš ani neuměli ani psát).

A co přesně konstatoval Evropský soud pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku?“

 

A už sa mohol Poliačik takto vyhrážať Sulíkovi – odvolávanie sa na práva a súdy, na pakty a rozhodnutia:

„Ak by sa španielska vláda zachovala tak, ako navrhujete, konala by v rozpore s tým, čo jej v októbri minulého roka vytkol Európsky súd pre ľudské práva v prípade N.D. a N.T. proti Španielsku. Súd tu uviedol, že Španielsko porušilo zákaz kolektívneho vyhostenia, pretože neumožnilo sťažovateľom (ktorí sa snažili preliezť plot v Melille) prístup k azylovému konaniu a vrátilo ich do Maroka bez toho, aby preskúmali ich situáciu. 

Bolo by asi dosť vážne, ak by sa španielska vláda rozhodla rozsudok ESĽP ignorovať alebo konať priamo v rozpore s ním. Súd chráni práva nás všetkých, občanov únie, Rady Európy, aj všetkých, ktorí sa na našich územiach alebo pod efektívnou kontrolou našich orgánov. Nerešpektovanie rozsudkov ESĽP by viedlo k rozvratu základných demokratických hodnôt našich krajín a ku koncu Európy tak, ako ju poznáme, čo asi nikto nechce.

Tento môj príspevok určite nie je taký bombastický ako ten Váš, pretože popisuje fakty, namiesto emócií. No dúfam, že si ho prečítajú ľudia, ktorí namiesto hystérie vedia kriticky myslieť, dať veci do perspektívy a premýšľať nad nimi.“ #somtu

Presne toto použila proti Sulíkovi Zuzana Števulová, pretože liberálkovia veľmi dobre vedia, že tento súd sa postaral o to, aby do Európy boli povinne prijímaní aj migranti, ktorí budú používať aj násilie. Veď preto to aj dávali na súd, aby nemohli odmietnuť žiadnych a museli do azylového prijímania zobrať hoci aj očividných násilníkov.

Ju vôbec nezaujíma, že sú to násilníci a že sa do azylového konania dostali aj s použitím plameňometov a nehaseného vápna a aké to bude mať následky, ju zaujíma, aby neziskové organizácie mali svoje „produkty“ s ktorými obchodujú ako s ľudským tovarom. Na plánoch s migrantmi sa v Európe môže priživiť a priživuje veľmi veľa ľudí. Vďaka tomu sa môžu zamestnať v rôznych projektoch, zamestnať pri ich prevychovávaní, pri ich vzdelávaní, zabezpečovaní až po prenájmy budov, za ktoré vlády dobre platia.

Keď nebudú migranti, nebude pre mnohé organizácie biznis. Z tohto dôvodu aj mnoho súkromných osôb radšej staví na istotu pri prenajímaní svojich priestorov, bytov, hotelov, keď dostanú za to od štátu istejší obnos. Je to široká paleta možností priživiť sa na tom a kašlať na dôsledky, hlavne aby sme istejšie zarobili a podielali sa na tom. Že ich potom budú živiť, keď sa nezamestnajú, všetci daňoví chudobní poplatníci, na to kašlú pri vidine vlastného zárobku a vlastného podielu, ako sa na tom priživiť.

Už aj u nás na Slovensku, v projektoch na prijímanie migrantov, sú písomne vyjadrené obavy, že tieto projekty by mohlo narušiť len nedostatočný prísun migrantov, kedy by už na nich nemohli čerpať peniaze na projekty. Preto musia byť migranti aj pre Slovensko, lebo nepôjdu peniaze na už schválené projekty. Bez migrantov sa na tom zarábať neda.

 

Pritom pán Pellegrini opakuje, že Slovensko migrantov prijímať nebude.

Keď nebude, prečo sú už schválené tieto projekty?

Názov zmluvy: Grantová zmluva SK 2016 AMIF SC1.2/1 projektu Efektívne služby žiadateľom o azyl v SR II

Personalne naklady – SPOLU  541 041,73 

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ NÁKLADY PROJEKTU 1 008 400,00 €

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU: Kraj SR Bratislavský, Trnavský, Banskobystrický, Prešovský Okres SR Bratislava, Dunajská Streda, Veľký Krtíš, Humenné Obec/Zariadenie/Útvar PT Rohovce, PT Opatovská Nová Ves, ZT Humenné

CIEĽOVÉ SKUPINY

Predpokladaný počet príslušníkov cieľových skupín zasiahnutých projektom

Cieľová skupina – Žiadatelia o udelenie azylu umiestnení v zariadeniach Migračného úradu MVSR

Počet – 1000

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2713581&l=sk

 

Identifikácia možných prekážok/rizík pri realizácii projektu z hľadiska čiastkových cieľov stanovených projektom a navrhovaných opatrení na ich riadenie:

„Externé (mimo vplyvu žiadateľa) Napĺňanie všetkých stanovených cieľov je priamo závislé od počtu klientov, ktorí budú prítomní v jednotlivých zariadeniach. Ohrozenie realizácie aktivít vidíme v dôsledkoch vyplývajúcich z nízkeho stavu prítomných osôb. Taktiež na základe našich skúseností môže dôjsť k situácii, keď by z bezpečnostného hľadiska nebolo možné vykonávať niektoré z aktivít projektu (napr. obava o vlastné bezpečie, resp. vlastný život a pod.). Externé riziko ovplyvňujúce úspešnú realizáciu projektu (na základe skúseností z minulých období) môže vzniknúť pri poddimenzovaní schválených finančných prostriedkov na plánované aktivity. Ďalším externým vplyvom môže byť aj zmena legislatívy, ktorá by mohla zásadným spôsobom zmeniť postavenie cieľovej skupiny v podmienkach SR a tým aj ovplyvniť realizáciu projektu. V súčasnej turbulentnej situácii v rámci utečeneckej problematiky môže byť taktiež externým v plyvom projektu aj celková zmena migračnej politiky EU.“

To znamena, ze rizikom tohto projektu je, keby nebolo dostatok migrantov, ktori budu pritomni v jednotlivych zariadeniach. Ohrozenie realizacie vidia v nizkom stave pritomnych osob. V ich zaujme teda je, aby ich mali, inak by nemali na co cerpat tieto fondy a byt tam zamestnani a plateni. Taktiez ich moze ohrozovat zmena migracnej politiky EU, keby napriklad uz nebrali a nerozmiestnovali migrantov aj k nam.

Zaujimave je, ze medzi rizikami uz v projekte uvadzaju ako riziko obavu o vlastne bezpecie resp. az vlastny zivot a preco, ked este pred nedavnom tvrdili vsetky taketo organizacie, ze je to bezpecne a ze sa ludia nemaju toho obavat? A napokon medzi rizikami menuju az obavu o vlastny zivot.

 

 

Názov zmluvy: Grantová zmluva SK 2016 AMIF SC2.1/1 projektu STEP 3

 

Celková čiastka: 1 167 999,55 €

POPIS AKTIVÍT PROJEKTU Poskytovanie finančnej podpory (ďalej len „FP“) pre OCS v prvých 6 mesiacoch integrácie, keďže systém št. podpory je nedostačujúci. FP bude poskytovaná najmä OCS s novopriznaným azylom alebo poskytnutou DO. Ak si OCS nevyčerpá celú dobu FP naraz, môže jej táto byť doplatená neskôr v prípade nepriaznivej životnej situácie. FP pre dospelého jednotlivca je vo výške 300,-€ (165,-€ na bývanie a na úhradu stravy a ostatných základných životných potrieb 135,- &euro ;). V prípade rodín je výška FP určená nasledovne:

1 dospelý a 1 dieťa 510,-€ 280,50 € 229,50 €

1 dospelý a 2 deti 585,-€ 321,75 € 263,25 €

2 dospelí 535,-€ 294,25 € 240,75 €

2 dospelí a 1 dieťa 675,-€ 371,25 € 303,75 €

2 dospelí a 2 deti 765,-€ 420,75 € 344,25€

 

* za každé ďalšie dieťa sa zvyšuje výška FP o 90,-€ mesačne

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2696985&l=sk

 

Z druheho projektu, ktory uz je tiez schvaleny za 1 008 400 eur ma zaujalo, kto napriklad to bude robit a za kolko na hodinu:

5 kulturnych mediatorov po 6,70 na hodinu

2 psychologovia po 7 eur na hodinu

2 ucitelky slovenskeho jazyka po 6 eur na hodinu

2 odbornici jeden na arteterapiu (liecba vytvarnym umenim) a jeden na muzikoterapiu (liecba hudbou) na hodinu po 15 a 20 eur

1 tlmocnik po 25 eur na hodinu

1 manazer projektu po 10 eur na hodinu

1 financny manzer projektu po 8,50 na hodinu

1 Pracovník zabezpečujúci začleňovanie účtovníctva do obecnej agendy po 6,50 eur na hodinu

Personalne naklady – SPOLU  541 041,73 

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ NÁKLADY PROJEKTU 1 008 400,00 €

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU: Kraj SR Bratislavský, Trnavský, Banskobystrický, Prešovský Okres SR Bratislava, Dunajská Streda, Veľký Krtíš, Humenné Obec/Zariadenie/Útvar PT Rohovce, PT Opatovská Nová Ves, ZT Humenné

CIEĽOVÉ SKUPINY

Predpokladaný počet príslušníkov cieľových skupín zasiahnutých projektom

Cieľová skupina – Žiadatelia o udelenie azylu umiestnení v zariadeniach Migračného úradu MVSR

Počet – 1000

 

Názov zmluvy: Grantová zmluva SK 2016 AMIF SC1.1/2 projektu Právna poradňa pre azyl

A treti schvaleny projekt uvadzany na SME za 300 000 eur je Pravna poradna pre azyl:

 

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2663462&l=sk

 

A pre koho su tie tri projekty schvalene? To je celkom jedno, ze len 705 000 eur tymto instituciam poslalo ministerstvo vnutra a zvysok ide z EU pre azyl, migraciu a integraciu. Tu sumu len za tieto tri schvalene projekty mame minut pre minimalne 1000 migrantov (v druhom projekte) do konca roku 2019, ked ohrozenim tychto schvalenych projektov je nizky stav v azylovych centrach.Ked to schvalili, tak ich proste planuju doviezt. Ci schvalili projekty, ktore neplanuju? 

 

Len tieto tri uvedene na SME predstavuju spolu 2 476 399 eur planovanych na prijimanie migrantov. A to nepocitam ten stvrty, co na SME ako tiez schvaleny spominaju, ale uz ho tam neuviedli. Schvaluju projekty s ktorymi nepocitaju?

 

„A možná toto by se mělo především levicovým politikum v Evropě opakovat. Každá migrační politika má mít jasně daná pravidla a vycházet z potřeb zemí. Kanaďané především po druhé světové válce, měli na toto téma velkou řadu společenských a politických diskusí. A to v době, kdy řada lidí se chytá tématu povinných kvót, tu prostě chybí.“

http://zdechovsky.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=589850

Schválili projekty, ktoré neplánujú? A pre aky pocet ich planuju? Preco je pod jednym z projektov napisane Cielova skupina „Počet – 1000″ ?

A preco pod ostatnymi nie je ziadny pocet predpokladanych klientov – migrantov? Vsetko mimoriadne dopodrobna rozpisane, este aj kolko sa minie na hygienicke potreby, ale pocet predpokladanych migrantov na ktorych by sa to malo cerpat, nikde. A to sa zvykne pri projektoch uvadzat, ze kolkym klientom by to malo sluzit.

Ja tomu nerozumiem. Je dobre, ked tomu nerozumieme? Len mame suhlasit s niecim, comu nerozumieme? Co je nezrozumitelne a nejasne?

Alebo vy tomu rozumiete? Viete odpovede aspon na zakladne otazky? A prebiehaju tu o tom spolocenske diskusie? Ved kazdy, kto chcel o tom diskutovat a rovno nesuhlasil, je fasista alebo hnedne. Nedozvie sa k tomu celkom nic, len ma automaticky suhlasit aj ked nic o tom nevie. To su tie spolocenske diskusie a odpovede na zakladne otazky, aby ste vedeli vobec s cim vyjadrujete suhlas?

Kde su zodpovedni, co to maju zodpovedat a nielen rozhodovat akokeby suhlas obcanov k nicomu nepotrebovali?

Aby nam po rokoch oznamili, ze sme vraj dali SUHLAS na vyvoz zbrani? Vy ste dali?

Alebo ze sme dali SUHLAS na zasah v Iraku! Vy ste dali?

Co sa pamatam, vzdy od nas vynucuju suhlas alebo sa ani nedozvieme, k comu sme vraj dali suhlas, len ze dali.

Na toto by mal pán Pellegrini a pán Lajčák odpovedať – Prečo sa poschvaľovali zmluvy, ktoré neplánujú a ktoré ohrozuje (tie projekty) nedostatok migrantov, ako sa v tých projektoch píše. Čítala som ich až do podrobností na hygienické potreby, ale počty migrantov v nich chýbajú.

 

http://malinova.blog.pravda.sk/2018/08/02/hra-obchodnikov-s-ludmi-na-ludskost/

 

.